Innvandring, Rasisme og Flerkultur

TheFamous25

7 ganger flere drap i Sverige enn i Norge

Mye kan fornektes og forskjønnes når det gjelder utfordringene det svenske samfunnet står overfor etter innvandringsbølgen i fjor, men ett forhold er vanskelig å bortforklare: antallet drap.

I Sverige har det i år vært mellom 12 og 15 drap per måned. Til sammen 121 drap så langt i år (til og med september). Om det fortsetter slik de siste tre månedene, har antallet drap i Sverige økt med over 80 prosent i løpet av bare to år. Og det med en befolkningsøkning på under fire prosent.

Sverige ligger altså an til å få rundt 160 drap i år, i 2015 var det 115 og i 2014 var antallet drap 87. Norge hadde til sammenligning 23 drap i 2015, det laveste antallet på 44 år. Sverige får i år nærmere syv ganger så mange drap som i Norge, og det med bare dobbelt så mange innbyggere.

http://www.dagbladet.no/kultur/svenske-tilstander/64002963

Garantert bare tilfeldigheter vil flere her Inne påstå men for oss andre er det veéeeldig lett å se årsaken til den drastiske økningen der borte.

Må sei eg er meget glad for å ha hatt Sylvi dei siste årene for å slippe slike drastiske økninger som ville forandret samfunnet for evig

2
316 svar
Karten67 [sitat…] Akkurat, dette opplever vi i stort sett alle tråder, noen ganger går jeg flere år bakover i tid å ser på diskusjonene som da var. Og det viser seg gang på gang at de som d...

Akkurat, dette opplever vi i stort sett alle tråder, noen ganger går jeg flere år bakover i tid å ser på diskusjonene som da var. Og det viser seg gang på gang at de som da diskuterte innvandringspolitikk, de fikk rett i hvordan samfunnet ville utvikle seg.

Og de innvandringskritiske fra 30 år tilbake tok feil.

Virkeligheten i Europa ble langt verre enn de noensinne kunne forestille seg.

Og det ser dessverre ut til at ganske mange av både plebeiere og herskere, er innstilt på og i stand til å fortsette å drive frem en bisarr virkelighet uten angreknapp eller føre-var prinsipper. Eller noen som helst form for lojalitet til demokratiet, nasjonen, og den naturgitte retten til kontinuitet innenfor en ramme av naturlig progresjon.

Det ble som sagt verre enn hva skeptikerne en gang var i stand til å forestille seg.

Og innebygget i at radikale, ekstreme, og konstruksjonistiske ideologier og utopier har kuppet makten og sentimentet og skapt et falskt narrativ, er potensialet for en ytterligere overoppfyllelse av dagens verste spådommer i aller høyeste grad tilstede.

Den eneste aktøren med nok styrke til å stoppe dette er folket selv.

Men, noen har jo helt åpenbart av sammensatte og merkelige grunner jævlig tungt for det.

Andre har bare et jævlig systemhat rettet mot alt konservativt og bestående, og en jævlig vond vilje.

4

Kort innpå:

Vi står midt oppe i vår tids kulturrevolusjon. En kulturrevolusjon med globale ambisjoner; noe som også vil bety en global herskerklasse.

Initiert, drevet frem, og støttet av en vanhellig allianse av radikal/progressiv-venstre, korporativ kapitalisme, og av alle ting en sekterisk relikvie i form av islam, med sine ambisjoner om kalifatet.

I kjølvannet av disse sterke interessene - hvor staten sterkt delfinansierer en presse eid av både kapital og politiske organisasjoner - har demokratiet og folket tapt.

Og vi bevitner igjen en ytterst udemokratisk prosess på ideologisk, finansielt og sekterisk grunnlag, hvor folket har blitt marginalisert, tilsidesatt, holdt i uvitenhet, og direkte lurt. Og derved blitt utsatt for et kupp.

Det er mange mekanismer og årsaksforhold bak at den "politisk korrekte" kvelertrøya har fått så godt feste, og at godhetstyranniet kan sette agendaen uten å bli etterspurt langsiktig konsekvensetikk og utviklingstrekk.

Hovedsakelig polarisering og ekstremisme fra primus motor i prosjektet; altså de venstreradikale, og alle andre med særinteresse av en høy migrasjon og utvanning av de sterke nasjonale verdiene og samholdet i Europa og vesten.

Folkeviljen i nasjonalstaten blir liten i møte med etablissementets og nomenklaturaens internasjonale politiske makt, pressemakt, pengemakt, og makt gjennom sekterisk dogmatikk som 25% av verdens befolkning forholder seg til...

Inndoktrineringen, den sosiale programmeringen, og dekonstruksjonen av både debatt og virkelighet i støy og propaganda har vært og er massiv.

Noe også utviklingen av diskusjonen i de fleste tråder angående emnet også kan stå som vitnesbyrd for.

Vi er på ville veier, i ideologi, megalomani, nytale og rettferdiggjøring av de mest bisarre utviklingstrekk, og en begynnende underkastelse for meget farlige krefter.

Og den som ikke stiller seg meget kritisk både til agenda og utvikling, er dessverre en historieløs nyttig idiot, for en progresjon i retning av totalitære autoriteter med overvåkningsmuligheter som ville sjokkert selv salig Orwell.

Multikultur, massemigrasjon og globalisme vil ende i et totalitært paranoid autokrati, for å holde lokket på trykk-kokeren som er skapt.

Eller det vil ende i opprør, borgerkrig, og folkemord.

Eller en langsom utvanning og destabilisering av velferdsstaten, inntil våre vestlige kulturelle fremskritt er tapt for verden, og vi alle ser ut som eksportlandene for den kulturelle og menneskelige misæren som gjør at det migreres i utgangspunktet.

En stor takk til alle de "gode menneskene" som gjør alt dette fantastiske mulig.

Uten dypere refleksjoner overhodet, og med en tydeligvis nærmest ikke-påvisbar kognitiv aktivitet.

Denne tråden er nok en debatt og en virkelighet defragmentert til det ugjenkjennelige, og derved destruert.

Suksess for godhetsapostlene. De trenger nemlig ikke å vinne debatten med argumenter eller empiri; de trenger bare å destruere den.

De er jo "de gode", må vite. Et monopol som totalitære systemer gjennom historien alltid har vært meget bevisste på å tilrane seg...

Og denne komplette historieløsheten og ukritiske dyrkingen av nomenklaturaens narrativ er både meget uheldig, meget farlig, og stor synd for virkeligheten, fremtiden, og etterkommerne.

Punktum.

3
Sponvika Hvis de ikke har dobbelt statsborgerskap? Hvor skal vi sende disse da? sende de ut i internasjonalt farvann? Og nei, man kan ikke, ut i fra humanitær lov og menneskerettighetsregle...

Tyrkia truer nå med å åpne "portene" og slippe immigrantene fritt til å dra til Europa.

Det synes jeg ikke er en dag for tidlig - da MÅ Europa gjøre tiltak eller gå til grunne - slutt på denne seigpiningen og rådløsheten.

Så på forhånd takk, Erdogan.

2
Mumbo-Jumbo Har du virkelig fortsatt ikke skjønt hva som har blitt sagt? Både Macan og jeg har jo forklart det til deg flere ganger nå Jeg får gjøre det en gang til, denne gang med teskje -- L...

Når fengselsdirektøren snakker om at 1/3 av de innsatte er muslimer så snakker han om sitt eget fengsel, Kumlaanstalten. Her er det ikke så mange fanger, rundt 400-500 stk tror jeg Si at det er 450 stk. Det betyr ifølge direktøren at 150 av fangene er muslimer

En pekepinn/anslag på hvor mange muslimske innsatte et fengsel har, har de ansatte selvsagt en formening om.

Utenlandske statsborgere: Er det oppgitt om disse er bosatt i Sverige (f.eks. ankommet som asylsøker for kortere eller lengre tid siden) eller om disse har vært i Sverige på "turistvisum" (altså lovlig kortvarig opphold). Når det gjelder innsatte fra Balkan, kan det selvsagt dreie seg om muslimer blant også disse. Likeledes gjelder dette selvsagt også for innsatte med svensk statsborgerskap men med opprinnelig annen nasjonal familiebakgrunn.

Så her snakkes det vel om flere kategorier: En om andelen muslimske fanger (både dem med og dem uten svensk statsborgerskap), og en om andelen fanger med annet statsborgerskap.

2
Sponvika Ditt ynkelig forsvar av lille mumbo er jo egentlig bare komisk. Du kaster ut av deg påstander som de er sannheter, du setter din virkelighetsoppfatning som den eneste rette og du k...

"Kriminelle skal straffes gjennom rettsystemet , slik som det gjøre i dag."

Likevel så ser man at politi, påtalemakt, politikere og journalister kvier seg mot å gjøre dette, ref saken i England der politi og barnevern viste om grupper av voldtektsforbrytere, men unlot å gjøre noe.

Politiker i Sverige mente at voldtekt av invandrere var bedre enn at svensker gjorde det

Politiker i Tyskland løy om etnisitet av overgriperne sine for ikke å stigmatisere!

Så nei , invandrer kriminelle blir ikke altid straffet som andre.

"Morsmålsundervisning bedrer også opplæringen i hovedmålet, så å fjerne denne ville være rent idiotisk."

Barn født av foreldre som har bodd her hele eller store deler av livet skal ikke trenge dette, da må vi heller styrke norsk undervisning til foreldre

All forskning viser at kun midlertidig opphold forverrer integreringen

Mulig det, men å la alle bli undergraver hele asyl instituttet, og bidrar til å gjøre alle til invandrere.Dessuten om disse visste at oppholdet kun var midlertidig ville man innrettet seg deretter

At man er papirløs kan komme av svært mange årsaker. Over 90% av de papirløse er med på å sannsynliggjøre sin identitet

Den hyppigste årsaken er å finne i septiktanken på flyet de kom med!

Både du og jeg vet at du må ha gyldige reisedokument skal du

ombord i et fly.

Å lage spesielle straffer pga av etnisitet er ikke annet enn ren rasisme

Hvor skrev jeg det?

Som asylsøker har man ikke lov til å reise tilbake på ferie til sitt hjemland.

Og likevell reiser en stor del av somalierne tilbake på ferier

Trolig et par tusen. Somalieren Prince Hassan er bosatt i Dubai og har i en årrekke arbeidet som konsulent for blant annet svenske og danske fjernsynsselskaper i Gulf-området. Hassan anslår at så mange som 50 000 somaliere bosatt i Nord-Europa hvert år reiser til Somalia via Gulfen (Aftenposten)

2
granateple Du kan prøve å rosemale så mye du vill, men du er ikke villig til å diskutere realitetene! Innvandring er kanskje det viktigste tema i vår tid, og du benytter alle tråder til å dre...

Før vi har en plan med invandrerne, og før vi er i stand til å følge disse opp vil det bli konflikter og motsetninger.

Det er en slik plan jeg etterlyser. Hva vi idag kan gjøre, istedet for å sette igang straffetiltalk som rammer de mange på grunn av forbrytelsene til de få, er å få igang en dønn objektiv og grundig forskning på hvorfor vi opplever at immigrasjonen til Norge fra tredje verden skaper problemer; hva disse problemene er... skikkelig dokumentert til den grad at herr Sponvika kan gå god for det; og deretter hva vi kan gjøre med det, sammenligne gjerne med andre land, folkegrupper og tidsepoker; og så se om dette er noe vi kan eller er villige til å få til.

Med andre ord; uhildet beskrive hvorvidt det er et problem, og hva som skaper det.

2
Sponvika Det er nok ikke jeg som trenger skjerpings. Det du holder på med her inne er bare helt sykt. Du gjør alt du evner ( ikke så mye da) for å stigmatisere, generalisere eller sette mus...

Du kan prøve å rosemale så mye du vill, men du er ikke villig til å diskutere realitetene!

Innvandring er kanskje det viktigste tema i vår tid, og du benytter alle tråder til å drepe diskusjoner og så tvil om motdebatantenes motiver.

Faktum er at samfunnet vårt er i endring pga invandring og det må befolkningen i europa ta inn over seg.

Skal det kunne skje trenger man å høre og se alle konsekvensene dette gir, og pr nå er det ingen tvil om at ukontrolert innvandring, (for det er det vi driver med) i nær sagt hele europa gir uønskede konsekvenser.

Det er også et faktum at muslimske invandrere er på "verstings toppen", da må vi tåle å diskutere det, ikke fjase det bort som du og endel av dine meningsfeller.

Før vi har en plan med invandrerne, og før vi er i stand til å følge disse opp vil det bli konflikter og motsetninger.

Vi må tørre å stille kriminelle innvandrere til veggs, og slutte å glatte over kriminaliteten disse medfører.

Slutte med morsmålsundervisning i skoleverket, for andre enn førstegenerasjons invandrere.

Slutte med støtte til foreninger og lag tuftet på etnisitet.

Gjøre asylantene oppmerksomme på at i det øyeblikket hjemlandet er trygt skal familien returneres med mindreårige barn, uansett hvor de er født.

Nekte å ta imot papirløse flyktninger, men returnere de med samme fly.

Returnere alle flyktninger som ferierer i hjemlandet.

Returnere alle invandrere som begår vold, vinning og narko kriminalitet

Nekte asylanter og flyktninger å bosette seg der de vil, for å unngå ghettofisering

Støtte alle legitime flyktninger og invandrere med alt de trenger når de er her lovlig.

2
TollefTruls Dette kommer aldri til å skje. Det er STIGMATISERENDE!!

kytec har faktisk helt korrekt i det h*n skriver, for enkelte uttalelser i Sverige er nå forbudt:

Ateisten Pat Condell - Sweden Goes Insane

" As of April 2016, Condell's YouTube channel has over a quarter of a million subscribers and 60 million views"

Forøvrig en av mine favoritt bloggere....en god Ateister, som belyser mange aktuelle områder innen dagens samfunn.

2

I Norske fengsler har vel snittet ligget på mellom 30%-35% utenlandske borgere med Norsk statsborgerskap, så kommer utlendinger med ikke Norsk statsborgerskap på toppen av disse.

Og de utgjør ikke 30%-35% av den Norske befolkningen, så det er ingen tvil om at utenlendinger er KRAFTIG OVERREPRESENTERT også i Norske fengsler, så Mumbo-Jumbo har nok helt korrekt.

Link: https://www.nrk.no/dokumentar/okning-av-utenlanske-innsatte-1.11966820

2
Mumbo-Jumbo [sitat…] LOL Så en tre måneders undersøkelse er fasiten her?

Så en tre måneders undersøkelse er fasiten her?

Sponet lyver eller utelater informasjon, som vanlig. Eller han forstår ikke hva han leser.

Det siste alternativet er sannsynligvis tilsiktet, fra artikkelforfatterens side.

Her er hele artikkelen:

Tyskland Antalet brott begångna av flyktingar och migranter i Tyskland sjunker, enligt en rapport från den federala tyska polisen Bundeskriminalamt. Syrier, afghaner och irakier är underrepresenterade i brottsstatistiken för gruppen migranter.

2
Sponvika Personer från Nordafrika, Georgien och Serbien var överrepresenterade i brottsstatistiken för hela gruppen migranter, medan de tre största grupperna av asylsökande – syrier, afghan...

Hva får du ut av en undersøkelse som har vart i 3 måneder?

Personer från Nordafrika, Georgien och Serbien var överrepresenterade i brottsstatistiken

Du vet at de fleste fra Nord Afrika er muslimer ikke sant?

Kan du komme med flere tall? Klarer du det?

Hvor mange % av forbrytelsene sto Nord Afrikanerne for? Vet du det?

2
Sponvika Luerer på om grantateple da setter skylden på kristendommen?

Det der blir for dumt, selv etter din standard!

Stalin var ikke massemorder pga av ateisme

Hitler var ikke massemorder pga kristendom

Bin Laden var massemorder pga Islam.

Om en drapsmann har eller ikke har en religion spiller fint liten rolle, det er først når religionen er grunnen til drapet det det betyr noe.

Samme med politiske grunner, uten disse årsakene er drap, kun drap.Den store forskjellen er at det er ikke så enkelt å få store deler av et folk eller grupper til å delta på slikt uten belønning.

I vesten er det vanligst med økonomisk belønning, innen Islam er paradiset den ultimate belønningen.

Er det økonomisk belønning som er drivkraft kan trusselen fra samfunnet om lang fengselstraff, eller høy risiko for å bli drept av politi virke avskrekkende, men på mennesker som har som høyeste ønske å dø som martyr virker ikke slike mekanismer som samfunnet kan stille opp med.

Disse må fakkes før de rekker å utføre handlingene. Europeisk politi er blitt utrolig flinke til nettopp dette, og har derfor også slått ut flere slike terror celler.

Paradokset er at skal politiet klare å stanse disse, er de ofte avhengig av overvåking, og vi vet jo hva meningen er om det i miljøene på venstresiden.

2
TollefTruls At jalla og afrikanere er overrepresentert i fengslene i både Sverige og Norge kan vel ikke komme som en overraskelse. Det virker som du har sovet i timen.

De nekter å ta det innover seg

Jeg skal lime inn mitt innlegg fra den andre tråden

Det er det samme flere steder i Europa

ENGLAND

One in five lags in UK’s top-security jails is a Muslim, figures reveal

At Whitemoor prison in Cambridgeshire almost half the 447 inmates — 199, or 44 per cent — are Muslim.

In stark contrast, only five per cent of the overall UK population is Muslim

FRANKRIKE

In France, Prisons Filled With Muslims

About 60 to 70 percent of all inmates in the country's prison system are Muslim, according to Muslim leaders, sociologists and researchers, though Muslims make up only about 12 percent of the country's population

Of the 67,500 people currently behind bars in France, it is estimated that 70 per cent are Muslim – when they comprise only eight per cent of the French public.

BELGIA

Thirty-five percent of prisoners are Muslim, compared with 6% of the general population. And, says former inmate Abourayan, radicalisation is rife.

"Kids go in there as petty thieves. They come out wanting to go to Syria and having the contacts to do so," he told me.

Abourayan said inmates would shout from one cell to another, telling each other how to buy weapons once they were out and who could help them if they wanted to become jihadists.

2
EseletFraMidtøsten Det er folk med holdninger og bortforklaringer som dine som er årsaken til at utviklingen er som den er i Europa i dag. Det er tåkeprat og bortforklaringer som dine som gjør at vi...

Og det som er så synd at de land som har lengre historie med import av folk fra Afrika, jalla og muslimland viser jo at det ikke går seg til. "At det skal gå seg til" har jo vært en bortforklaring som mange fra den kanten har støttet seg til.

Bare se til forstedene til de store byene i Frankrike og Belgia. Se til Rotherham,Bradford og Luton. Vi kan fortsette slik i evighet..... Våkn opp!! Det går seg ikke til med slike holdninger som skal bortforklare all uheldig utvikling vi har med folkevandringen fra disse problemlandene. Håpe på det beste virker ikke, det er i alle fall bevist. Det går seg ikke til.

2
A_Øivind [sitat…] Svensker har alltid vært litt gale.

Det er folk med holdninger og bortforklaringer som dine som er årsaken til at utviklingen er som den er i Europa i dag.

Det er tåkeprat og bortforklaringer som dine som gjør at vi ikke får satt ord på problemene/årsakene og satt inn tiltak.

De fleste ser og vet hva som gjør at våre samfunn mister samhold og trygghet. Etterkvart har folk blitt redde for å sette halen på grisen av den enkle grunn at det overalt sitter en og annen (av din kategori) og roper 'rasist, rasist'. Dermed lukker vi øynene og håper på det beste. For hvem vil el bli kalt rasist?

2
Mumbo-Jumbo Idiot. Du får en sjanse til å vise hvor jeg har løyet. Du klarer ikke, tør ikke, å svare på et enkelt ja og nei spørsmål. Det er så patetisk og feigt at jeg finner ikke ord.

er så patetisk og feigt at jeg finner ikke ord

ja det kan jeg være enig med deg i.

jeg fortalte at jeg ikke tror på fengselslederens påstand om at en tredjedel er muslimer;Han har rett&slett ikke lov til å innhente slik informasjon. At han gjetter og slenger på - fordi han synes det er jævla urettferdig at ikke muslimer får støtte til å treffe en imam i nærheten så ofte som ikke-muslimer får treffe prester/proster-eller-whatevver - at en tredjedel i fengselet 'hans' er muslimer, det ser jeg og. Men du leser teksten med dine islamofob-briller på og ser ikke sammenhengen. Hvilket jeg altså forklarte til deg sist og nå, for 2. gang.

Med hensyn til variantene av Mohammed-navnet, kan mn selvsagt slå disse sammen, men da må man like selvsagt - gjøre lignende med alle andre navn med felles opphav og da må man sikkert også innlemme en haug med jentenavn - for de 'nordiske' navnene. Her for eksempel ulike varianter av navnet Karl.

Så du får bare telle navn du, men husk altså å slå sammen alle andre navnevarianter - når du fremme din påstand.

2
Sponvika Du har altså ikke fått ed deg debatten rundt hva som bør/ikke bør gjøres i forhold til hjemvendte IS-krigere i sverige , det er egentlig godt gjort. Infowars som sannhetskilde er e...

Du har altså ikke fått ed deg debatten rundt hva som bør/ikke bør gjøres i forhold til hjemvendte IS-krigere i sverige , det er egentlig godt gjort.

joda, de får lappen, gjeldssanering, bosetting, massasje med happy ending hver dag så de ikke skal voldta i nødverge.

2

Lignende innlegg

Laster...