Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Med Trygve Bratteli (Ap) som statsminister og pådriver, vedtok Stortinget i 1975 lov om full innvandringsstopp i Norge; med unntak for enkelte grupper arbeidsinnvandrere, som eksperter og spesialister.

Idag er det ikke mulig å forsvare en slik praksis uten å bli betegnet som høyreekstremist og rasist.

Hvilke holdninger var det egentlig Ap-regjeringen og Stortinget stod for; for førti år siden?

2
11 svar

11 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

Sapient-X

En gang i tiden stod arbeiderpartiet på norske arbeideres side.

Når har de ikke lenger noe å tilby det norske folk, så de importerer store horder av mennesker, og gir dem velferd, for at de skal stemme på dem i stedet.

Innvandrerne ødelegger arbeidsmarkedet for nordmenn. Spesielt taxi-sjåfører, renholdere, bussjåfører, byggearbeidere, sjøfolk, og en rekke andre yrkesgrupper.

De arrogante akademikerne har blitt det norske folks verste fiende.

7

keenio1

Innvandrerne ødelegger arbeidsmarkedet for nordmenn. Spesielt taxi-sjåfører, renholdere, bussjåfører, byggearbeidere, sjøfolk, og en rekke andre yrkesgrupper.

De arrogante akademikerne har blitt det norske folks verste fiende.

Og "expertene" blir stadig ovverrasket, det vil de også bli her i landet når den tid kommer. folk er drittlei.

1

jeolno

En gang i tiden stod arbeiderpartiet på norske arbeideres side.

Når har de ikke lenger noe å tilby det norske folk, så de importerer store horder av mennesker, og gir dem velferd, for at de skal stemme på dem i stedet.

Ap var tungen på vektskålen da Stortinget stemte ned regjeringens innstramningsforslag; når det gjelder ankerbarn og familiegjenforening. Noe som vil føre til at milliardene vil renne ut lenge etter at oljeinntektene har tørket inn.

Ap-leder Gahr Støre representerer en alvorlig trussel mot velferdsstaten.

1

A_Øivind

De arrogante akademikerne har blitt det norske folks verste fiende.

Hva bygger du en slik påstand helt konkret på?

1

puma1

Med Trygve Bratteli (Ap) som statsminister og pådriver, vedtok Stortinget i 1975 lov om full innvandringsstopp i Norge; med unntak for enkelte grupper arbeidsinnvandrere, som eksperter og spesialister.

Full innvandringsstopp blir en feil beskrivelse. Bakgrunnen for "innvandringsstoppen" i 1975 var en strøm av pakistanere og tyrkere som ble lokket til Norge på falsk grunnlag av tyske private arbeidsformidlingsbyråer. Innvandringsstoppen skulle sørge for at det bare kom arbeidskraft som Norge hadde bruk for. Forskriften omhandlet ikke familiegjenforening. Arbeidsinnvandringen ble da erstattet av familieinnvandring. Dette er bakgrunnen for den store opphopningen av folk med pakistansk bakgrunn i Oslo og nabokommuner i dag.

Forskriften om innvandringsstopp ble opphevet i 1991, men det var bare fordi forskriften ble inkorporert i den nye utlendingsloven av 1988, som trådte i kraft i 1991. Dermed kan en på en måte si at innvandringsstoppen fra 1975 fremdeles gjelder. Uansett blir det irrelevant, fordi dette tiltaket treffer dagens innvandringssituasjon i ganske liten grad. Vi har helt andre typer innvandring i dag, sammenlignet med 1970-75.

2

jeolno

Bakgrunnen for "innvandringsstoppen" i 1975 var en strøm av pakistanere og tyrkere

Det bekrefter at "innvandringsstoppen" var rettet mot asiater med mørk hud. I dag er det jevngodt med ren rasisme.

Trgve Bratteli & co. hadde blitt beskylt for å være nynazister!

1

puma1

Det bekrefter at "innvandringsstoppen" var rettet mot asiater med mørk hud.

Dette er vel gjeldende politikk i hele EU/EØS-området. Fri flyt innenfor området og strenge restriksjoner når det gjelder andre.

1

Lignende temaer

Laster...