Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Viser til den kontinuerlige trend med horder av mennesker som krysser Middelhavet i håp om et bedre liv i Europa. Alt for mange har druknet på veien. Det er veldig vondt for hvert menneske som mister livet i havet på vei til Europa.

Realiteten er vel slik at mange av dem som målsetter seg i å komme til Europa ikke er reelle flyktninger, men er økonomiske immigranter. Så er det nok også mange som lider i hjemlandet fordi det er konflikter som borgerkrig eller forfølgelse på grunn av religion eller politisk holdning som ikke passer. De to hovedgruppene økonomiske immigranter og reelle flyktninger er det som tar en stor risiko for å få et godt liv i Europa.

Det formidles et inntrykk av at når alle disse menneskene har nådd land i Europa som Hellas eller Italia, så vil mange reise videre til de rike landene i Nord Europa med de beste økonomiske ordningene, som de skandinaviske landene, BeNeLux landene og Tyskland.

Når flykningene er ankommet for eksempel Hellas så er disse menneskene trygge i likhet med greske borgere. Men i dette landet vil de ikke være på grunn av den svake økonomien. Følgelig er det ingen penger å få hos statskassen. De vil derfor til de Nord Europeiske landene hvor det kan betale seg mest å bosette seg.

Dette at statskassen i Norge og andre rike land betaler asylaksjeselskaper som Hero og andre som er 100% statsfinansiert, er en asylindustri hvor millionene bare tapper fellesskapet kontinuerlig. Det tar jo aldri slutt ser det ut til dersom det ikke kan drives en mer rettferdig asylpolitikk på annen måte.

Min holdning til dagens asylpolitikk er at det er en feil måte å hjelpe folk i nød på. Denne måten å drifte asylpolitikk på er en stor belastning på vårt samfunn både økonomisk og menneskelig.

Jeg har reflektert en del over den menneskelige siden ved asylpolitikken. Etter at det begynte å ankomme menn fra Asia og Afrika til vårt land fra 1970 årene, så har dette medført at stadig flere norske jenter og kvinner i stadig større omfang har blitt og blir utsatt for voldtekter, eller blir utsatt for usømmelige slengbemerkninger når de i det offentlige rom passerer grupper av menn fra de ovenfor omtalte kontinenter. En del norske borgere har dessuten blitt drept. Denne type hendelser er selvsagt helt uakseptabelt og er et resultat av en forfeilet asylpolitikk.

Mitt forslag er at drift av asylmottak i Norge opphører fullstendig. For ikke å bli misforstått så vil jeg få uttrykt at jeg vil at mange flere oppriktige flyktninger fra de ovenfor omtalte kontinenter, skal få beskyttelse i forhold til de vi kan ta inn i Norge.

Opprettelse av asylmottak i egnede land i Asia og Afrika tror jeg vil være den beste måte å drive en rettferdig og god asylpolitikk på. Det vil ikke være fristende å reise dit for personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, men som har økonomiske interesser. Så er det slik at det er lettere å reise over land sammenlignet med å reise over hav. Mange flere mennesker som gamle, syke, menn, kvinner og barn som er oppriktige søkere i sitt behov for sikkerhet, vil kunne få den hjelp til trygghet som de har behov for. På denne måten kan vi hjelpe mange flere i forhold til hva en flyktning koster det norske samfunn. Det er ikke så vanskelig å finne ut av egnede land i Asia og Afrika som har en standard som gjør at disse kan drifte asylmottak.

Dagens asylpolitikk er urettferdig fordi at det er de menneskene som er de mest ressurssterke, som i det vesentlige er unge menn i stridsdyktig alder som klarer å betale menneskesmuglerne i Nord Afrika for å bli plassert i overfylte skrøpelige båter, som i flere tilfeller har medført og kommer til å medføre drukningsdøden i Middelhavet. Men gamle og syke, kvinner og barn har det nok mye vanskeligere for å ta seg til Europa og videre til Norge. Dette er urettferdig, for å få søke asyl slik som det har vært til nå, så har dette stort sett vært mulig for unge sterke menn. Å søke asyl må gjelde alle typer mennesker uavhengig om man er sterk eller svak.

De som tross alt har klart å komme seg til vårt land etter å ha reist en lang og slitsom reise fra et land i Asia eller Afrika søker så asyl i Norge. Mange av dem har brukt alt hva de selv eller familiene deres har maktet å skaffe av penger for å betale asylsmuglerne. Når de så får avslag på asylsøknaden så blir de så skuffet. Dette må oppleves svært vanskelig for den enkelte.

Det finnes land i Asia med relativ god standard og i Afrika er det land som har et nivå som tilsvarer et middels nivå i vestlige land. Vanskelig skulle det ikke være å finne ut av hvilke land dette er på disse kontinenter. Dersom viljen er til stede så bør det være mulig at en eller flere av våre stortingsrepresentanter kan foreta en reise, alene eller som delegasjon til land som kan være egnet og treffe politikere fra deres regjering eller nasjonalforsamling, for å samtale om opprettelsen av asylvirksomhet. Så betaler Norge kostnaden. Det vil også kunne gi arbeid til personer i lokalmiljøet som må til for å bemanne asylmottakene.

Det har latt seg gjøre å få til avtaler med myndighetene i flere land om utviklingshjelp. Så da går det vel an å få til avtaler om asyldrift også.

3
131 svar

131 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

UnitedThom

Sjekk befolkningsveksten her fra 1960-2015

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

20-50% økning blant I-land

ca 500% i U-land , selv med sultkatastrofer,krig og elendighet, Afrikanske/Muslimske land stort sett

Uglene hekker ikke når det er fare og musefattige år....har enkelte individer noe å lære fra uglene?

2

NiceViking

Der får man tilbake for all innsamlingen man har gjort for Afrika, de formerer seg som kaniner. Hadde man begrenset u hjelpen litt hadde det ikke vært så stor befolkning i Afrika og ergo mindre lykkejegere til Norge

2

Sapient-X

Vesten har reddet dem fra sultkatastrofer, vaksinert barna, boret vannhull, bekjempet ørkenspredning, meklet fred mellom krigerske stammer og diktaturer, og de har mangedoblet sin populasjon, mens vi hvite har blitt stadig færre.

Resultatet er at vi nå blir invadert, og må skaffe dem arbeid, velstand, kone, bil, og et trygt samfunn.

2

Jean_Grey

På tur uten mannlig følge - fikk hodet kappet av som straff

https://www.document.no/2016/12/28/pa-tur-mannlig-folge-fikk-hodet-kappet-straff/

Allahu akbar!

2

tinnyme

Opprettelse av asylmottak i egnede land i Asia og Afrika tror jeg vil være den beste måte å drive en rettferdig og god asylpolitikk på. Det vil ikke være fristende å reise dit for personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, men som har økonomiske interesser.

God idè!

Det er vel kun norske asylbaroner som går glipp av millioninntekter som vil bestride en slik løsning.

2

A_Øivind

Det er vel kun norske asylbaroner som går glipp av millioninntekter som vil bestride en slik løsning.

Asylmottak i Afrika og Asia vil ifølge Blueline tiltrekke seg mange med et reelt beskyttelsesbehov. Du er altså for å hjelpe disse til Norge og resten av Europa?

1

Videoseven

Hvorfor skal vi det hvis de er trygge på asylmottak i nevnte kontinenter. Hvorfor skal de forresten ha asyl i Europa og ikke land i Afrika, Sør Amerika eller Asia.?

Land kan gi asyl hvis de ønsker, men de har etter folkeretten ingen plikt til dette. Vi kan heller være med på å betale for asylmottak og flyktningleire i Afrika og Midt-østen.

2

tinnyme

Hva skal de i Norge eller Europa hvis de allerede har fått opphold i et mottak i Afrika eller Asia?

Er du muslim selv?

1

lthilien

Det er vel kun norske asylbaroner som går glipp av millioninntekter som vil bestride en slik løsning.

Det vi nå ser i Hellas viser vel at dette er større enn "norske asylbaroner".

UNHCR oppfordrer nå, på bakgrunn av kulden i Hellas, til å få asylsøkere videre inn i Europa! Man legger tilsynelatende til grunn at et lavstandardtilbud i Hellas skal være argument for å kreve høystandardtilbud i for eksempel Norge.

Lurer på om ev. asylteltleire i Norge hadde blitt møtt med oppfordringer om å få asylsøkerne videre til Sverige, Danmark, Tyskland etc, eller med massiv fordømmelse av Norge.

1

maxus4

1

Sapient-X

LOL- Europa er så full av idioter. Man kan lure på om de er verdt å forsvare.

1

maxus4

Ja du kan så si. er så man ler utenpå men gråter innvendig. Hva feiler det disse menneskene? Hvordan klarer man å være så naiv fremdeles.

1

Lignende temaer

Laster...