Innvandring, Rasisme og Flerkultur

jeolno

Hva skjer i Oslo?

Etter at Arbeiderpartiet overtok makten i Oslo har boligprisene skutt i været dobbelt så raskt som i resten av landet. Norske nyetablerere er skviset helt ut av markedet, og hovedgrunnen er kanskje partiets positive holdning til økt innvandring?

"Oct 15, 2016 - Oslo bosette I løpet av året har kommunen kjøpt 252 boliger til en samlet verdi av 869 millioner kroner. I Norges heteste og ..."

Oslo skal bosette 1000 nye flyktninger i år, og da det er kjent at 80 prosent av muslimene stemmer på Ap, så er det kanskje ikke så merkelig at partiet strekker seg langt for å sikre nye velgere?

5
5,1k svar

Man blir jo brennemerket og sendt langt til høyre i diskusjonen om man våger å si fra.

Men det er ikke lenger mulig å holde kjeft. Innvandrerungdom og barn av innvandrere har skapt umulige forhold i Oslo. Og jo før majoriteten våger å bryte ut av venstresidens klamme grep over media og sier fra jo bedre.

For idiotforklaringene vil komme. Grøftehøyremerking og nazisammenligningene vil flomme over i den ene ytringen etter den andre. NRK, Dagbladet osv vil gjøre alt i sin makt for å bagatellisere innvandringens påvirkning på det som skjer i Oslo.

Og vips så sitter vi med ghettoer der gjengene har makta.

Utviklingen kan stoppes, men det må skje med hard hånd. Man må slå nådeløst ned på det som holder på å skje, hvis ikke har vi om kort tid vårt eget Rynkeby.

Og man kan gjerne kalle meg det ene og det andre her inne om man vil det. Jeg vet at jeg har rett.

35

Det interessante her er jo at nær sagt samtlige land i Vest-Europa har sine "tilstander" og da som regel nært knyttet til antall ikke-vestlige innvandrere som bor der. Belgierne snakket om nederlendske tilstander inntil de fikk sine egne tilstander, nederlenderne snakket om franske tilstander inntil de samme tilstandene kom til Nederland. Sverige trodde i en lang periode at de skulle unnslippe tilstandene nedover i Europa men dengang ei, osv.

Nettopp derfor er det usedvanlig naivt å tro at Norge på noe som helst magisk vis er forskånet fra også sine tilstander. Dess flere ikke-vestlige innvandrere fra primitive land i den tredje verden, dess mer vil samfunnet bli transformert til noe som ligner deres tidligere hjemland. Ingenting av det vi har forsøkt til nå har bidratt til å demme opp for denne tendensen. Vi har gjort omtrent alt for å tilrettelegge samfunnet for dem, milliarder av euro har blitt brukt på diverse målrettede integreringstiltak men uten særlig suksess.

Da er det i grunn kun en ting som gjenstår. Full stans i innvandringen fra disse landene.

18

Man burde 1 år før stortingsvalget, kjørt en prøveordning som simulerte en fremtidig velferdsstat basert på dagens og fremtidig tilførsel av migranter.

Da kunne hele Norges befolkning få opplevd på kroppen hvordan et fremtidig Norge vil fungere uten f.eks oljepengene og med en høy andel båtturister fra nordafrika.. (dårligere pensjoner/trygder, bortfall av ulike støtteordninger, karensdager og redusert sykelønn, høyere skatter, flere avgifter, dårligere helsetilbud, dårligere eldreomsorg, dårligere skoletilbud, samt brukerbetaling på en del tilbud og tjenester som er gratis idag, etc..)

16

Man kan lure på hvorfor så mange innvandrere bor i Oslo, enda de skal være her for å jobbe til minstelønn for å være tjenere for sølvskjesosialistene.

Faktum er at staten tar ressurser fra oss gjennom skatt (tvang) og bruker ressursene på grupper som de henter fra utlandet i bytte mot avhengighet og stemme ved valg.

Betyr dette slutten på demokratiet slik det var ment?

Hvorfor skal de som er ansvarlige, lærer seg et yrke, kommer fra gode norske familier måtte by mot sine egne skattepenger på budrunden?

Velferdsstaten har blitt vår fiende, for den tar ressurser fra de mest ansvarlige, og belønner uansvarlige mennesker som ikke kan forvalte verdier.

9
Sponvika [sitat…] Er disse boligene forbeholdt muslimer?

Nei, de var ment for norske borgere, men noen partier har innsett at deres politikk er så dårlig at de må hente sine velgere fra utlandet, og smøre dem med våre velferdsressurser. Muslimene skal holde sosialistene ved makta i fremtiden ved å skape avhengighet.

Våre stemmer skal vannes ut, og vi skal ikke lenger ha noen reell mulighet til å påvirke ved demokratiske valg.

6
_roffe_ Ifølge politiet var det rundt 30 personer som barket sammen og brukte diverse gjenstander til å kaste og slå på hverandre. De ble beskrevet som i 20-30-årsalderen.

-fra artikkelen beskrevet som menn med afrikansk bakgrunn som slåss.

Tenk at de er her fordi de er redde for vold i hjemlandet.

Er det ikke absurd. At vi tar imot mennesker og gir dem en sjanse til et fredelig liv, men så velger de å leve som der de kommer ifra?

Hvorfor gjør vi egentlig dette?

Er virkelig stemmene fra innvandrerne til venstresiden verdt sikkerheten for landet vårt ?

6
Rhabagatz Jeg tror ikke kultur er en viktig faktor. Det er ikke "muslimer" som brenner biler, selv om mange av gjerningsmennene kunne vært muslimer. Det er unge, muslimske(?) menn eller gutt...

Kultur bidrar i stor grad til å danne våre adferdsmønstre, på godt og vondt. Det former våre verdier, lojalitet, fellestrekk, kunnskap, tillit, impulskontroll, tro, skikker og vaner. Selvsagt er kultur en viktig faktor oppi alt dette.

Kultur bidrar også til å danne utenforskap i når den kolliderer med majoritetskulturen i samfunnet. Innvandrere som flytter sammen i sine enklaver samtidig som de tviholder på sine egne kulturelle preferanser vil nødvendigvis eksistere i et utenforskap vis a vis storsamfunnet. Når de heller ikke klarer å tilordne seg materielle goder på ordinært vis, selv om alt skulle ligge til rette, er det kort vei til en kriminell løpebane. Derfor kan vi bl.a. ikke både fremme multikultur og samtidig klage på utenforskap. Det blir litt som å hoppe i sjøen og klage over at man ble våt etterpå.

Det er i det hele tatt påfallende hvordan visse grupper innvandrere har en tendens til å havner nederst på alle de negative statistikkene nærmest uansett hvor de bosetter seg, til tross for milliarder av euro brukt på diverse integreringstiltak, så noe må det jo være.

Kanskje det rett og slett bare er en umulig oppgave.

5
busemannen [sitat…] Kan du være mer konkret? Dette "noe" forekommer meg veldig diffust. Konkrete tiltak?

Legge ned asylinstituttet...

Stoppe all innvandring...

Lage lover å regler som gjør at landet blir lite fristende å snylte på...

(Dette gjelder også i våre egne rekker).

Stoppe statlig finansiering av alle moskeer...

(Gjelder forresten alle religioner).

Se på Sveits f.eks, de gir ikke lenger ut statsborgerskap før du eventuelt har betalt tilbake alt du skylder i trygd og oppfyller en bråte med betingelser :

https://news.pwc.ch/wp-content/uploads/2016/07/Immigration_alert_New_Swiss_Citizenship_Act_EN_web-1.pdf

"Applicants with a criminal record or who are dependent on Swiss social welfare will most likely be rejected."

Og Danmark har jo foreslått en rekke gode tiltak :

https://www.nrk.no/urix/danmarks-regjering-med-22-punkter-mot-parallellsamfunn-1.13940269

Det aller viktigste er vel å destruere myten om at "mangfold er styrke" og "integrering er mulig"...

Noen mennesker er mulig å integrere, hvis du lurer på hvem så bruk dette kartet :

https://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=2812

Det laveste vi bør gå ned til er 95 !

Det finnes ikke demokratiske land under 90...

Så ved å importere dem med IQ under 90 så er man direkte skyldig i å ødelegge demokratiet vårt...

Dette gjelder også dem som adopterer barn fra land med IQ under 90, med mindre de har screenet barnet for potensielle problemer...

Selvfølgelig bare "tilfeldig" at alle innvandrere fra land på par med norge eller over klarer seg utmerket i Norge ???

IQ kan like godt kalles EM (Europeisk Mestringsevne).

At testene er laget i Europa gir jo fullstendig mening når det kommer til innvandring...

4
nri-20 Gisp Gisp Tray , du har svårt og skjønne att en del av oss i samfundet må jobbe ..Så du kan gjerne si att jeg er feig og patetisk , det er helt greit men om jeg velger og jobbe for...

men om jeg velger og jobbe foren og lese ditt vås og trolleri og bli med på din CJ med resten av høyregrøfta så er det ett valg jeg tar alla dager i uken .

Så du som har vært på VGD ca. halve den tiden jeg har vært her og allikvel rukket å skrive nesten 4 ganger så mange innlegg som meg beskylder meg for å være for mye på nettet. Og så har du plutselig ikke tid til beklage dine dumheter! Men å ta deg tid til et nytt innlegg med tåpelige beskyldninger det finner du tid til!! Du kunne jo bare beklaget ordbruken og sagt at du tok feil. Det hadde du nok bare vokst på.

4
abjoern100 [sitat…] Vi er ikke forskånet, men den svartmalingen som en ser på nettet, hovdsaklig fra folk som ikke bor i Oslo, stemmer ikke overens med erfaringen, verken subjektivt eller obj...

Vi har ikke noe annet valg enn å få det til å fungere, så om en ønsker å være konstruktiv, og det burde man jo, må en heller diskutere hvilke tiltak en kan gjøre for å hindre utenforskap og bedre integreringen.

Det er jo litt av problemet her. Ingen land som vi liker å sammenligne oss med har til dags dato klart å komme opp med noen slags oppskrift på hvordan denne integreringen skal foregå, men det skyldes hverken mangel på penger, gjennomføringsevne, byplanlegging, kreativitet, rasisme, svartmaling, fritt skolevalg eller whatnot. For ingenting av dette har vært uprøvd til nå.

Nettopp derfor sliter alle med de samme problemene, som i korte trekk kan oppsummeres slik: innvandrere, i likhet med de fleste andre, foretrekker å bo i nærhet til egen gruppe. Dermed skjer det en opphopning av innvandrere i visse bydeler som igjen fører til at de som allerede bor der flytter ut ("white flight"). Siden mange av disse innvandrerne mangler nok kulturell kapital til å orientere seg i et moderne storsamfunn og samtidig befinner seg nederst i de sosioøkonomiske statistikkene, vil disse områdene gradvis gettoiseres tilsvarende.

Alt dette er helt naturlige prosesser i det moderne urbane miljøet og over tid (gjerne et par generasjoner) så har det hatt en tendens til å jevne seg ut. Det som kompliserer dette i dag er at vi har en jevn strøm av nye innvandrere som bruker svært lang tid på å tilpasse seg. Det er mye lettere å flytte inn i et allerede etablert innvandrerstrøk enn å gå den tunge veien med å gli sømløst inn i storsamfunnet. Dermed agreggeres problemet tilsvarende og vi ender opp med franske, belgiske, nederlandske, danske, tyske, engelske, italienske, svenske osv. tilstander.

Det er forsåvidt riktig at vi ikke kan repatriere innvandrere med innvilget permanent opphold. Det vi derimot kan gjøre uten å gå på akkord med våre folkerettslige forpliktelser er først og fremst å slutte å innvilge permanent opphold, eller iallefall bare gjøre det helt unntaksvis. Dernest må vi bli langt strengere på hvem som får innvilget familiegjenforening og samtidig repatriere alle som ikke har noe her å gjøre.

Fordi det er faktisk innvandringen som er det grunnleggende problemet her.

4
abjoern100 Om en skal ta deg bokstavelig her, så maler du med for tykke strøk. Ca 30-35% av Oslos befolkning er enten innvandrere eller har foreldre som er innvandrere. De aller fleste av dis...

Om en skal ta deg bokstavelig her, så maler du med for tykke strøk.

Det er godt mulig, men det er likevel dette som er kjernen i denne saken. Vi gir opphold til for mange utlendinger på for kort tid og dermed ender vi opp i den samme bakevja som samtlige andre land i Vest-Europa sliter med.

Og selv om en skulle akseptere premisset ditt om at brorparten av Oslos innvandrere er "godt integrerte" så er det overhode ingen garanti for at denne trenden vil vedvare, spesielt hvis influksen av innvandrere fortsetter som før. Men da er det altså allerede for sent, og det er nettopp dette andre land som ligger litt lenger foran oss i løypa har brent seg på - og kanskje enda viktigere, ikke har funnet noen måte å unngå.

Ellers er det symptomatisk for denne debatten at "internasjonale forpliktelser" har blitt et slags trumfkort man slenger rundt seg uten å tenke over konsekvensene. Flyktningkonvensjonen var aldri ment å være en brekkstang for permanent bosetting, nettopp for å unngå at systemet bryter sammen - fordi det å kunne søke nødhjelp i et annet land er et viktig prinsipp. Det ligger derfor i konvensjonens natur at asyl skal være en midlertidig nødhjelp. At det likevel har utviklet seg en trend hvor flyktninger og migranter innvilges permanent opphold bare de klarer å karre seg over grensen er noe vi definitivt bør slutte med. Det er også noe vi kan slutte med uten å bryte med våre såkalte forpliktelser.

4
busemannen [sitat…] Herre min hatt for et utsagn! Har jo egentlig ikke hatt, men vurderer å skaffe meg en nå. "Umulige forhold" er en formulering som er spinnvill! Ingen tvil at det springer...

Les innlegget til BigGeorge så ser du litt av årsaken til det som skjer nå. Prioritering fra politiets side har vært et helt annet sted de siste åra.

Ikke politiets jobb lære ungdommer normal folkeskikk... I gamle dager så dro kompis gjengen og jeg ut i skauen og lagde trehytter blant annet.Vi reka ikke rundt og kasta stein på folk.....

Hvor er foreldrene til disse muslimske ungene???

Stemmer det,de gir faen enkelt og greit...

Mye viktigere at jentene går innpakket,er jomfruer,ærbare og ikke bringer skam over familien. Gutta er tøffe i flokk og krever ære og respekt.... Lever i parallell samfunn og sånn går dagene

4

https://www.dagbladet.no/nyheter/her-gar-guttegjengen-los-pa-oslo-puben-og-gjestene/70207645

Her har de fulgt oppskriften til punkt og prikke:

- Tre stk ble satt på plass verbalt og så seg dermed nødt til å tilkalle 10-12 til for å gjenopprette den tilbakestående amøbe-æren sin.

- At de er av innvandrerbakgrunn er like overraskende som at det er minusgrader på Sydpolpunktet

- De er maskert

- De bruker forskjellige typer våpen. Her var det vel jernstang og stein i bruk

- De løper som harer når "aksjonen" er utført

I tillegg kan du banne på at de nekter alt overfor politiet, og hvis de blir dømt for det blir det ropt om rasisme samt at politiet er slemme mot dem. Bu-huuuu

Og disse skal liksom være Norges fremtid? De er like nyttige som en snøplog i Sahara.

4
lusekoftan [sitat…] Så det skjer i Oslo som är trådens tema ja.

skjer i Oslo som är trådens tema ja.

Nei da, det er trådens tittel.

Seriøse debattanter som leser startinnlegget, vet at trådens tema er Arbeiderpartiets prioritering av migranter; på bekostning av norske par i etableringsfasen, som skvises ut av boligmarkedet pga. kommunens oppkjøp av ledige leiligheter.

Useriøse "debattanter, med lusa og fia i teten, har sabotert tråden med endeløse tåpelige innlegg.

Dette for å lede oppmerksomheten bort fra "Hva skjer i Sverige", hvor viktige samfunnsfunksjoner knapt holder hodet over vannet, etter masseinnvandringen.

4
puma1 [sitat…] Den enkelte kommune har få muligheter for å "importere" velgere. Den eneste kommunen jeg vet om som har bosatt flere enn IMDi`s anmodning tilsier, er Vadsø.

Den kommunen jeg bor i skryter på seg å ha tatt inn enorme mengder fremmedkulturelle innvandrere.

Nå blir vi aldri kvitt sosialistisk kommunestyre før økonomien i landet kollapser fullstendig. Valg er bare en spøk. Å avgi stemme har ingen betydning lenger når det er så enormt mange som kan stemme ved kommunevalg og som er avhengig av kommunale støtteordninger som tas fra oss og gis til dem av sosialistene.

Det burde ikke være lov å gjøre sånn. Det er et svik mot demokratiet. Det tar fra oss vår rett til å bestemme hvem som skal styre.

3
Videoseven [sitat…] Kvinner er for innvandring, så jeg bryr meg ikke. Kvinner bør lære seg å ikke gå ut uten følge av et mannlig familiemedlem. Dette er det nye Norge, vi lever tross alt ikke...

Da jeg var barn på 80 tallet trodde jeg at i år 2000 ville vi ha baser på månen og rom-kolonier.

Aldri i verden ville jeg trodd at staten ville brukt pengene de tar fra oss til å betale for fremmedkulturelle innvandreres kolonisering av landet vårt og kalt det velferd.

Hvis noen hadde fortalt meg om dagens samfunn ville jeg tenkt de var gale. Det må de være de som har stelt i stand dette. Det er helt sinnssykt.

3

nri-20 er for innvandring, men han mener at nå som innvandrerne har ødelagt Malmø og Skåne skal svensken gi tilbake Skåne til Danmark. For en moral du viser. Hvem skal dere gi Stockholm tilbake til da? Hahahaha du er så tresko-Gösta.

3

7.7.17 klokken 16.16 skrev nri-20 "Helt riktigt det Cruisecontrol..Dom etniske skåningarna flydde eller la sig på rygg som en hund og gjorde så att staden blev som den er idag .Førena skåne med Danmark igjen så er problemet løst "

3

Det er vel på høy tid at VGD oppretter et eget krangle- og kverulantforum så vi andre slipper å lese alt dette side opp og side ned.

3

Lignende innlegg

Laster...