Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Etter at Arbeiderpartiet overtok makten i Oslo har boligprisene skutt i været dobbelt så raskt som i resten av landet. Norske nyetablerere er skviset helt ut av markedet, og hovedgrunnen er kanskje partiets positive holdning til økt innvandring?

"Oct 15, 2016 - Oslo bosette I løpet av året har kommunen kjøpt 252 boliger til en samlet verdi av 869 millioner kroner. I Norges heteste og ..."

Oslo skal bosette 1000 nye flyktninger i år, og da det er kjent at 80 prosent av muslimene stemmer på Ap, så er det kanskje ikke så merkelig at partiet strekker seg langt for å sikre nye velgere?

5
5,1k svar

5071 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

PapaSmurf

Man blir jo brennemerket og sendt langt til høyre i diskusjonen om man våger å si fra.

Men det er ikke lenger mulig å holde kjeft. Innvandrerungdom og barn av innvandrere har skapt umulige forhold i Oslo. Og jo før majoriteten våger å bryte ut av venstresidens klamme grep over media og sier fra jo bedre.

For idiotforklaringene vil komme. Grøftehøyremerking og nazisammenligningene vil flomme over i den ene ytringen etter den andre. NRK, Dagbladet osv vil gjøre alt i sin makt for å bagatellisere innvandringens påvirkning på det som skjer i Oslo.

Og vips så sitter vi med ghettoer der gjengene har makta.

Utviklingen kan stoppes, men det må skje med hard hånd. Man må slå nådeløst ned på det som holder på å skje, hvis ikke har vi om kort tid vårt eget Rynkeby.

Og man kan gjerne kalle meg det ene og det andre her inne om man vil det. Jeg vet at jeg har rett.

35

JackNapier

Du sier mye rett PapaSmurf, men et stort problem i debatten er at folk som såvidt har vært en tur innom Oslo S har så jævlig mye meninger om hva som skjer i Oslo. Tilstanden er som den har vært de siste 30 årene, forskjellen er sosiale medier og at gjengene bærer skytevåpen i stedet for kniv.

1

Ka9nen

Veldig godt innlegg Papa og fortjent tommel

Heldigvis har vi ett fantastisk miljø her på VGD der det er lov til prate om slikt.

Til en del venstrefolks forargelse selvsagt, men det er jo egentlig bare humor :)

1

Toetoe244

skapt umulige forhold i Oslo

Umulige forhold?

1

DavidSkruiz

God integrering er i alle fall klin umulig med den sammensetningen man har i mange skoler i Oslo. Det er jo politikk som er alt annet enn integrerende.

1

Pernillel

Det interessante her er jo at nær sagt samtlige land i Vest-Europa har sine "tilstander" og da som regel nært knyttet til antall ikke-vestlige innvandrere som bor der. Belgierne snakket om nederlendske tilstander inntil de fikk sine egne tilstander, nederlenderne snakket om franske tilstander inntil de samme tilstandene kom til Nederland. Sverige trodde i en lang periode at de skulle unnslippe tilstandene nedover i Europa men dengang ei, osv.

Nettopp derfor er det usedvanlig naivt å tro at Norge på noe som helst magisk vis er forskånet fra også sine tilstander. Dess flere ikke-vestlige innvandrere fra primitive land i den tredje verden, dess mer vil samfunnet bli transformert til noe som ligner deres tidligere hjemland. Ingenting av det vi har forsøkt til nå har bidratt til å demme opp for denne tendensen. Vi har gjort omtrent alt for å tilrettelegge samfunnet for dem, milliarder av euro har blitt brukt på diverse målrettede integreringstiltak men uten særlig suksess.

Da er det i grunn kun en ting som gjenstår. Full stans i innvandringen fra disse landene.

18

Sapient-X

Full stans i innvandring fra den 3.verden, og repatriering er eneste løsningen. Alt annet er selvskading, og bidrar bare til ting blir enda verre i fremtiden.

4

abjoern100

Nettopp derfor er det usedvanlig naivt å tro at Norge på noe som helst magisk vis er forskånet fra også sine tilstander. Dess flere ikke-vestlige innvandrere fra primitive land i den tredje verden, dess mer vil samfunnet bli transformert til noe som ligner deres tidligere hjemland. Ingenting av det vi har forsøkt til nå har bidratt til å demme opp for denne tendensen. Vi har gjort omtrent alt for å tilrettelegge samfunnet for dem, milliarder av euro har blitt brukt på diverse målrettede integreringstiltak men uten særlig suksess.

Vi er ikke forskånet, men den svartmalingen som en ser på nettet, hovdsaklig fra folk som ikke bor i Oslo, stemmer ikke overens med erfaringen, verken subjektivt eller objektivt. Integreringen i Oslo fungerer som en hovedregel veldig bra, med unntak av noen få grupper som skiller seg ut.

En må være mottakelig for konstruktiv kritikk av innvandringspolitikk og integreringstiltak, men dessverre er veldig mange av de kritiske åpenbart rasistiske, tribalistiske og besatt av et oss mot dem-perspektiv, uten hensyn til lov eller virkelighet. Mange av "forslagene", som repatriering er jo ikke i nærheten av å være lovlige, for ikke å snakke om at vi må forholde oss til våre folkerettslige forpliktelser. Og det er heller ikke noe poeng å snakke om å "sende folk tilbake"; de aller, aller fleste i Oslo er tilfreds med byens flerkulturelle mangfold og ser på det å leve i en trangsynt og ensartet bygd som selve marerittet, men uansett så er jo dette virkeligheten i Oslo og de fleste andre byer i Europa. Vi har ikke noe annet valg enn å få det til å fungere, så om en ønsker å være konstruktiv, og det burde man jo, må en heller diskutere hvilke tiltak en kan gjøre for å hindre utenforskap og bedre integreringen.

3

Pernillel

Vi har ikke noe annet valg enn å få det til å fungere, så om en ønsker å være konstruktiv, og det burde man jo, må en heller diskutere hvilke tiltak en kan gjøre for å hindre utenforskap og bedre integreringen.

Det er jo litt av problemet her. Ingen land som vi liker å sammenligne oss med har til dags dato klart å komme opp med noen slags oppskrift på hvordan denne integreringen skal foregå, men det skyldes hverken mangel på penger, gjennomføringsevne, byplanlegging, kreativitet, rasisme, svartmaling, fritt skolevalg eller whatnot. For ingenting av dette har vært uprøvd til nå.

Nettopp derfor sliter alle med de samme problemene, som i korte trekk kan oppsummeres slik: innvandrere, i likhet med de fleste andre, foretrekker å bo i nærhet til egen gruppe. Dermed skjer det en opphopning av innvandrere i visse bydeler som igjen fører til at de som allerede bor der flytter ut ("white flight"). Siden mange av disse innvandrerne mangler nok kulturell kapital til å orientere seg i et moderne storsamfunn og samtidig befinner seg nederst i de sosioøkonomiske statistikkene, vil disse områdene gradvis gettoiseres tilsvarende.

Alt dette er helt naturlige prosesser i det moderne urbane miljøet og over tid (gjerne et par generasjoner) så har det hatt en tendens til å jevne seg ut. Det som kompliserer dette i dag er at vi har en jevn strøm av nye innvandrere som bruker svært lang tid på å tilpasse seg. Det er mye lettere å flytte inn i et allerede etablert innvandrerstrøk enn å gå den tunge veien med å gli sømløst inn i storsamfunnet. Dermed agreggeres problemet tilsvarende og vi ender opp med franske, belgiske, nederlandske, danske, tyske, engelske, italienske, svenske osv. tilstander.

Det er forsåvidt riktig at vi ikke kan repatriere innvandrere med innvilget permanent opphold. Det vi derimot kan gjøre uten å gå på akkord med våre folkerettslige forpliktelser er først og fremst å slutte å innvilge permanent opphold, eller iallefall bare gjøre det helt unntaksvis. Dernest må vi bli langt strengere på hvem som får innvilget familiegjenforening og samtidig repatriere alle som ikke har noe her å gjøre.

Fordi det er faktisk innvandringen som er det grunnleggende problemet her.

4

MacanT

Det interessante her er jo at nær sagt samtlige land i Vest-Europa har sine "tilstander" og da som regel nært knyttet til antall ikke-vestlige innvandrere som bor der.

Det stemmer, er vel snart bare Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og et par til som fremdeles klarer seg greit til tross for at EU stadig prøver å ødelegge for disse landene også.

1

_roffe_

Man burde 1 år før stortingsvalget, kjørt en prøveordning som simulerte en fremtidig velferdsstat basert på dagens og fremtidig tilførsel av migranter.

Da kunne hele Norges befolkning få opplevd på kroppen hvordan et fremtidig Norge vil fungere uten f.eks oljepengene og med en høy andel båtturister fra nordafrika.. (dårligere pensjoner/trygder, bortfall av ulike støtteordninger, karensdager og redusert sykelønn, høyere skatter, flere avgifter, dårligere helsetilbud, dårligere eldreomsorg, dårligere skoletilbud, samt brukerbetaling på en del tilbud og tjenester som er gratis idag, etc..)

16

Sapient-X

Man kan lure på hvorfor så mange innvandrere bor i Oslo, enda de skal være her for å jobbe til minstelønn for å være tjenere for sølvskjesosialistene.

Faktum er at staten tar ressurser fra oss gjennom skatt (tvang) og bruker ressursene på grupper som de henter fra utlandet i bytte mot avhengighet og stemme ved valg.

Betyr dette slutten på demokratiet slik det var ment?

Hvorfor skal de som er ansvarlige, lærer seg et yrke, kommer fra gode norske familier måtte by mot sine egne skattepenger på budrunden?

Velferdsstaten har blitt vår fiende, for den tar ressurser fra de mest ansvarlige, og belønner uansvarlige mennesker som ikke kan forvalte verdier.

9

Vigilius_Osloensis

Man kan lure på hvorfor så mange innvandrere bor i Oslo, enda de skal være her for å jobbe til minstelønn for å være tjenere for sølvskjesosialistene.

det er like lite å lure på som at det er like lite å lure på hvorfor etniske nordmenn fraflytter bygde-Norge for å komme til Oslo.

1

Sapient-X

Innvandrere hører ikke hjemme her. Det gjør "bygde-nordmenn".

Dette er vårt land, og når vi glemmer det vil vi miste det, sannsynligvis for alltid.

1

EL-FERNANDO

tjenere for sølvskjesosialistene

fifi , som Solan Gundersen sa det...

1

jeolno

Hvorfor skal de som er ansvarlige, lærer seg et yrke, kommer fra gode norske familier måtte by mot sine egne skattepenger på budrunden?

Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet.

Kommunene blir presset til å bosette et visst antall migranter i året, og blir derfor en av de viktigste deltakerne på boligmarkedet.

Dette rammer nyetablerere hardest.

1

Sapient-X

Og det driver prisene opp, så det er "lønnsomt" for 68'erne.

Det er ikke bare de økonomiske migrantene som skal får tildelt leiligheter av det offentlige, men også kriminelle som slippes løs igjen, narkomane, fylliker, og flere andre typer uansvarlige mennesker som forventer at storsamfunnet skal forsørge dem.

Velferdsstaten er en enorm byrde for de mest ansvarlige blant oss, de som burde vært høyest verdsatt er de som flås hardest.

Før eller siden vil det bikke over. Hvem er villige til å bidra til et system som er ens egen fiende? Hvor mange unge gir opp, og innser at det beste for dem er å slutte å jobbe, bli kriminell, og la det offentlige gi dem det de vil ha?

2

A_Øivind

Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet.

1) Har du noen tall som viser den konkrete effekten av kommunenes boligkjøp på boligmarkedet i Norge?

2) Gitt at Kommunene i Norge har forpliktet seg til å ta i mot disse flyktningene, hvilke alternative boløsninger synes du ville vært bedre?

1

MP62

https://www.dagbladet.no/nyheter/her-gar-guttegjengen-los-pa-oslo-puben-og-gjestene/70207645

Her har de fulgt oppskriften til punkt og prikke:

- Tre stk ble satt på plass verbalt og så seg dermed nødt til å tilkalle 10-12 til for å gjenopprette den tilbakestående amøbe-æren sin.

- At de er av innvandrerbakgrunn er like overraskende som at det er minusgrader på Sydpolpunktet

- De er maskert

- De bruker forskjellige typer våpen. Her var det vel jernstang og stein i bruk

- De løper som harer når "aksjonen" er utført

I tillegg kan du banne på at de nekter alt overfor politiet, og hvis de blir dømt for det blir det ropt om rasisme samt at politiet er slemme mot dem. Bu-huuuu

Og disse skal liksom være Norges fremtid? De er like nyttige som en snøplog i Sahara.

4

KommersK

Tre stk ble satt på plass verbalt og så seg dermed nødt til å tilkalle 10-12 til for å gjenopprette den tilbakestående amøbe-æren sin.

Dette er menneskelig søppel, hverken mer eller mindre. Få tilbake gapestokken. Der kunne de godt ha stått i noen timer. Hadde jeg vært Pub-eieren, så hadde jeg alltid hatt en bolle eller to med lunkent svinefett til å kaste på dem. Men da hadde det vel blitt krig på ''herlige'' Tøyen...

2

Fokkeslasken77

Gapestokk? Hva er det du babler om?

1

ohlalaSpurs

- De løper som harer når "aksjonen" er utført

"Se på meg, jeg har sparkesykkel. Nå kan jeg flykte fra politiet, weeee"

1

Fokkeslasken77

Huhei hvor det går på Tøyen. Sikkert Listhaug sin skyld da.

1

Sapient-X

Og jeg er sikker på at de, eller deres foreldre hadde en tåredryppende historie om hvorfor de MÅTTE få bo i Norge.

Hvorfor kaller man slike folk flyktninger egentlig?

1

Lignende temaer

Laster...