Oslo skal bosette 1000 nye flyktninger i år, og da det er kjent at 80 prosent av muslimene stemmer på Ap, så er det kanskje ikke så merkelig at partiet strekker seg langt for å sikre nye velgere?

Er disse boligene forbeholdt muslimer?

1

Oslo bosetter færre flyktninger enn innbyggertallet skulle tilsi. IMDi's anmodning for 2016 var 1000. Kommunen gjorde vedtak i tråd med anmodningen. Faktisk bosatte i 2016 er 800.

1

Man kan lure på hvorfor så mange innvandrere bor i Oslo, enda de skal være her for å jobbe til minstelønn for å være tjenere for sølvskjesosialistene.

Faktum er at staten tar ressurser fra oss gjennom skatt (tvang) og bruker ressursene på grupper som de henter fra utlandet i bytte mot avhengighet og stemme ved valg.

Betyr dette slutten på demokratiet slik det var ment?

Hvorfor skal de som er ansvarlige, lærer seg et yrke, kommer fra gode norske familier måtte by mot sine egne skattepenger på budrunden?

Velferdsstaten har blitt vår fiende, for den tar ressurser fra de mest ansvarlige, og belønner uansvarlige mennesker som ikke kan forvalte verdier.

9
Sponvika [sitat…] Er disse boligene forbeholdt muslimer?

Nei, de var ment for norske borgere, men noen partier har innsett at deres politikk er så dårlig at de må hente sine velgere fra utlandet, og smøre dem med våre velferdsressurser. Muslimene skal holde sosialistene ved makta i fremtiden ved å skape avhengighet.

Våre stemmer skal vannes ut, og vi skal ikke lenger ha noen reell mulighet til å påvirke ved demokratiske valg.

6
Sapient-X Nei, de var ment for norske borgere, men noen partier har innsett at deres politikk er så dårlig at de må hente sine velgere fra utlandet, og smøre dem med våre velferdsressurser....

men noen partier har innsett at deres politikk er så dårlig at de må hente sine velgere fra utlandet

Den enkelte kommune har få muligheter for å "importere" velgere. Den eneste kommunen jeg vet om som har bosatt flere enn IMDi`s anmodning tilsier, er Vadsø.

1
puma1 [sitat…] Den enkelte kommune har få muligheter for å "importere" velgere. Den eneste kommunen jeg vet om som har bosatt flere enn IMDi`s anmodning tilsier, er Vadsø.

Den kommunen jeg bor i skryter på seg å ha tatt inn enorme mengder fremmedkulturelle innvandrere.

Nå blir vi aldri kvitt sosialistisk kommunestyre før økonomien i landet kollapser fullstendig. Valg er bare en spøk. Å avgi stemme har ingen betydning lenger når det er så enormt mange som kan stemme ved kommunevalg og som er avhengig av kommunale støtteordninger som tas fra oss og gis til dem av sosialistene.

Det burde ikke være lov å gjøre sånn. Det er et svik mot demokratiet. Det tar fra oss vår rett til å bestemme hvem som skal styre.

3
Sapient-X Man kan lure på hvorfor så mange innvandrere bor i Oslo, enda de skal være her for å jobbe til minstelønn for å være tjenere for sølvskjesosialistene. Faktum er at staten tar ressu...

Hvorfor skal de som er ansvarlige, lærer seg et yrke, kommer fra gode norske familier måtte by mot sine egne skattepenger på budrunden?

Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet.

Kommunene blir presset til å bosette et visst antall migranter i året, og blir derfor en av de viktigste deltakerne på boligmarkedet.

Dette rammer nyetablerere hardest.

1
jeolno [sitat…] Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet. Kommunene blir presset til å bosette et...

Og det driver prisene opp, så det er "lønnsomt" for 68'erne.

Det er ikke bare de økonomiske migrantene som skal får tildelt leiligheter av det offentlige, men også kriminelle som slippes løs igjen, narkomane, fylliker, og flere andre typer uansvarlige mennesker som forventer at storsamfunnet skal forsørge dem.

Velferdsstaten er en enorm byrde for de mest ansvarlige blant oss, de som burde vært høyest verdsatt er de som flås hardest.

Før eller siden vil det bikke over. Hvem er villige til å bidra til et system som er ens egen fiende? Hvor mange unge gir opp, og innser at det beste for dem er å slutte å jobbe, bli kriminell, og la det offentlige gi dem det de vil ha?

2
Sapient-X Og det driver prisene opp, så det er "lønnsomt" for 68'erne. Det er ikke bare de økonomiske migrantene som skal får tildelt leiligheter av det offentlige, men også kriminelle som s...

Hvor mange unge gir opp, og innser at det beste for dem er å slutte å jobbe, bli kriminell

"Politi og ambulanse er på Oppsal T-banestasjon, hvor det har vært en slåsskamp. To unge gutter har blitt slått i hodet og overkropp."

https://twitter.com/oslopolitiops/status/814609490691637248

1
jeolno [sitat…] Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet. Kommunene blir presset til å bosette et...

Det at Kari og Ola må by mot sine egne skattepenger, er ikke noe spesielt for osloungdom. Det samme er tilfellet over hele landet.

1) Har du noen tall som viser den konkrete effekten av kommunenes boligkjøp på boligmarkedet i Norge?

2) Gitt at Kommunene i Norge har forpliktet seg til å ta i mot disse flyktningene, hvilke alternative boløsninger synes du ville vært bedre?

1
Sapient-X Nei, de var ment for norske borgere, men noen partier har innsett at deres politikk er så dårlig at de må hente sine velgere fra utlandet, og smøre dem med våre velferdsressurser....

Våre stemmer skal vannes ut, og vi skal ikke lenger ha noen reell mulighet til å påvirke ved demokratiske valg.

>>> Kanskje du bør si ifra til regjeringen at å slippe inn 30.000 afghanere i løpet av 4 måneder i fjor ikke var så lurt da.

1

Etter at Arbeiderpartiet overtok makten i Oslo har boligprisene skutt i været dobbelt så raskt som i resten av landet.

Boligbygg Oslo KF gjør store investeringer, ja. Men samtidig er de en relativt liten aktør i det store bildet. De har 11 000 leiligheter som huser 25 000 i kategorien vanskeligstilte på boligmarkedet, men dette er tross alt bare 3,75% av kommunens befolkning på 666 000.

Det er ikke denne aktøren som bestemmer det store bildet på boligmarkedet, men den store nedgangen i innvandringen kan få innvirkning. Tror jeg. I 2015 fikk Norge nettoutvandring vis-a vis Sverige for første gang på 10 år. I løpet av 3.kvartal 2016 skjedde det samme når det gjelder Polen og Litauen. De foreløpige tallene for 4.kvartal viser en befolkningsøkning for hele landet på bare 5 000. Det vil si det som vanligvis utgjør fødselsoverskuddet på ett kvartal. Med andre ord så nærmer nettoinnvandringen seg 0.

Oslo har befolkningsnedgang i 4.kvartal. Det betyr at nettoutvandringen fra byen har vært ganske stor, siden Oslo ut fra sin unge befolkning har et stort fødselsoverskudd.

1
fazz [sitat…] >>> Kanskje du bør si ifra til regjeringen at å slippe inn 30.000 afghanere i løpet av 4 måneder i fjor ikke var så lurt da.

Ja- Dumskap kjenner ingen partigrenser.

Norge trenger et parti som er mye strengere på asyl og innvandring enn FrP, alternativt at KrF og Venstre forsvinner under sperregrensa så de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene.

Faktisk tror jeg allerede det er for sent, det er irreversibelt, og vil få enorme skadekonsekvenser for hele landet, også de som profiterte. Drar man hele samfunnet ned i gjørma så vil det skape problemer selv for de på toppen.

1
Laster...