Pernillel Det interessante her er jo at nær sagt samtlige land i Vest-Europa har sine "tilstander" og da som regel nært knyttet til antall ikke-vestlige innvandrere som bor der. Belgierne sn...

Vi har gjort omtrent alt for å tilrettelegge samfunnet for dem, milliarder av euro har blitt brukt på diverse målrettede integreringstiltak men uten særlig suksess.

Da er det i grunn kun en ting som gjenstår. Full stans i innvandringen fra disse landene.

Det hjelper ikke at staten har brukt masse penger når tankegangen til en skremmende stor del av befolkningen alltid har vært den siste setningen.

Hvor hjemme hadde du følt deg i et land som skulte på deg og ventet på at du skulle gjøre den minste lille feil slik at de kunne kaste deg og familien tilbake til et land du ikke lenger kjenner?

Et annet problem er jo at det Europa som står for store deler av ødeleggelsene i Afrika og Midt-Østen. Det må vi nå ta konsekvensene av.

1
JackNapier [sitat…] Det hjelper ikke at staten har brukt masse penger når tankegangen til en skremmende stor del av befolkningen alltid har vært den siste setningen. Hvor hjemme hadde du følt...

Setningen full stans i innvandringen er hverken syntaktisk eller semantisk identisk med å kaste ut de som allerede bor her. Så den fungerte ikke engang som et dårlig forsøk på en stråmann. :)

Hvis innvandrere ikke føler seg hjemme her, hvilket mange åpenbart heller ikke gjør, så er jo det bare enda en grunn til å stramme inn. Vi ønsker jo ikke å kaste blår i øynene på dem heller. Innvandrere, som alle andre, må kunne avfinne seg med at folk har sine meninger uten å gå berserk av den grunn.

Utover det har vi absolutt ingen juridisk plikt til å ta oss av folk fra Afrika og Midtøsten annet enn i noen få tilfeller hvor det er snakk om reell forfølgelse og selv da er vi ikke pliktig til å gi permanent opphold. Og forøvrig er jeg enig i at vi bør holde oss langt unna disse landene mot at vi slipper å ha noe som helst med dem å gjøre.

2
JackNapier [sitat…] Det hjelper ikke at staten har brukt masse penger når tankegangen til en skremmende stor del av befolkningen alltid har vært den siste setningen. Hvor hjemme hadde du følt...

Det må vi nå ta konsekvensene av.

At vi må ta imot store mengder med folk som er dømt til å mislykkes i vårt samfunn?

Ta også i betraktning til Egeland sin uttalelse fra tidligere.

"I arbeidsløshetens Nord-Amerika og Europa er det ikke plass til flere millioner haitiere. De vil ikke få jobb, mener Egeland."

Det samme vil jo gjelde afrikanere og folk fra Midt-Østen med lite skolegang og uten kompetanse vi etterspør i Vesten.

1
MP62 Det er vanskelig å politisk vedta seg ut av hengemyra man har havna i. Å betale seg ut av det er selvsagt mulig, men hvorfor skulle vi gjøre alle trøblete innvandrere til mangemill...

Det er komisk hvis du mener det er et problem at "innvandrere" ikke drar til Kikut. Det er når det blir snakk om brunost og bunad, at det her blir helt latterlig. Det burde være helt likegyldig om en "innvandrer" liker å gå på ski, gå i operaen eller gjøre andre ting. Det eneste som betyr noe er selvfølgelig at det er normal, konstruktiv deltakelse i samfunnet, som det er for de aller fleste. Igjen, så svartmales det.

Oslofolk flest har jo også en helt annen livsstil enn nordmenn på bygda, uten at det er noen grunn til å snakke om integreringsproblemer her. Brunost og bunad er ikke nødvendigvis definisjonen på det gode liv.

Når alt det er sagt, så jeg mange med ikke-norsk opphav på skitur i marka i vinter.

Så kan man ha i mente at det er mange med ikke-norsk familiebakgrunn som ikke er innvandrere, men nordmenn like gode som andre.

1
Pernillel [sitat…] Det er jo litt av problemet her. Ingen land som vi liker å sammenligne oss med har til dags dato klart å komme opp med noen slags oppskrift på hvordan denne integreringen...

Om en skal ta deg bokstavelig her, så maler du med for tykke strøk.

Ca 30-35% av Oslos befolkning er enten innvandrere eller har foreldre som er innvandrere. De aller fleste av disse er godt "integrerte" og langt fra alle bor i Groruddalen. De bor også på Grünerløkka, på Tøyen, Vålerenga, Bislett etc, ja sågar er det en god del innvandrere som bor på Majorstuen og Frogner også. Oslo hadde ikke kunnet fungere uten innvandring, så denne svartmalingen er helt bak mål.

Når det kommer til innvandrere som har fått opphold som flyktning eller på humanitært grunnlag er det klart at det er dårligere integrasjon i arbeidsmarkedet, det sier nesten seg selv.

Når det gjelder våre folkerettslige forpliktelser, så er det riktig at vi ikke trenger å innvilge permanent opphold, men så lenge en asylsøker innvilger kriteriene for å være flyktning, må vi gi beskyttelse til vedkommende. Opphør av flyktningstatus skal sjelden tas i bruk. Flyktninger får internasjonal beskyttelse fordi de har velbegrunnet frykt for forfølgelse. Om de skal være redd for å miste beskyttelsen i mottakerlandet, tar man vekk noe av poenget.

Men det er internasjonal lov. Det må store endringer til i den norske utlendingsloven om noe av det du ser for deg skal kunne skje

Etter norsk lov, har en rett til permanent oppholdstillatelse etter tre år med midlertidig oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent opphold, og det gjør opphold som flyktning eller på humanitært grunnlag. Det er liten vits å investere stort i disse menneskene, for så å brutalt sende dem tilbake. Hvis det er alternativet, kan vi like gjerne bare trekke oss ut av konvensjonen. Se for deg at vi skal sende ut titusener av flyktninger som har vært i landet i for eksempel 10 år eller 15 år - det er jo galskap. Det hadde også i mange tilfeller vært i strid med EMK art 8, som ikke bare er bindende, men også dømmende.

1
abjoern100 Om en skal ta deg bokstavelig her, så maler du med for tykke strøk. Ca 30-35% av Oslos befolkning er enten innvandrere eller har foreldre som er innvandrere. De aller fleste av dis...

Om en skal ta deg bokstavelig her, så maler du med for tykke strøk.

Det er godt mulig, men det er likevel dette som er kjernen i denne saken. Vi gir opphold til for mange utlendinger på for kort tid og dermed ender vi opp i den samme bakevja som samtlige andre land i Vest-Europa sliter med.

Og selv om en skulle akseptere premisset ditt om at brorparten av Oslos innvandrere er "godt integrerte" så er det overhode ingen garanti for at denne trenden vil vedvare, spesielt hvis influksen av innvandrere fortsetter som før. Men da er det altså allerede for sent, og det er nettopp dette andre land som ligger litt lenger foran oss i løypa har brent seg på - og kanskje enda viktigere, ikke har funnet noen måte å unngå.

Ellers er det symptomatisk for denne debatten at "internasjonale forpliktelser" har blitt et slags trumfkort man slenger rundt seg uten å tenke over konsekvensene. Flyktningkonvensjonen var aldri ment å være en brekkstang for permanent bosetting, nettopp for å unngå at systemet bryter sammen - fordi det å kunne søke nødhjelp i et annet land er et viktig prinsipp. Det ligger derfor i konvensjonens natur at asyl skal være en midlertidig nødhjelp. At det likevel har utviklet seg en trend hvor flyktninger og migranter innvilges permanent opphold bare de klarer å karre seg over grensen er noe vi definitivt bør slutte med. Det er også noe vi kan slutte med uten å bryte med våre såkalte forpliktelser.

4

Quote: "Det er komisk hvis du mener det er et problem at "innvandrere" ikke drar til Kikut. Det er når det blir snakk om brunost og bunad, at det her blir helt latterlig. Det burde være helt likegyldig om en "innvandrer" liker å gå på ski, gå i operaen eller gjøre andre ting. Det eneste som betyr noe er selvfølgelig at det er normal, konstruktiv deltakelse i samfunnet, som det er for de aller fleste. Igjen, så svartmales det.

Oslofolk flest har jo også en helt annen livsstil enn nordmenn på bygda, uten at det er noen grunn til å snakke om integreringsproblemer her. Brunost og bunad er ikke nødvendigvis definisjonen på det gode liv.

Når alt det er sagt, så jeg mange med ikke-norsk opphav på skitur i marka i vinter.

Så kan man ha i mente at det er mange med ikke-norsk familiebakgrunn som ikke er innvandrere, men nordmenn like gode som andre."

Tror du misset essensen i innlegget mitt. Poenget mitt var at det er få felles arenaer der etniske nordmenn og innvandrere møtes, og dermed oppstår segregering. Et unntak er kanskje fotball, men her er også ting i endring:

https://www.nrk.no/norge/trekker-juniorlag-fra-serien-etter-trusler-pa-oslo-ost-1.14030049

1
MP62 Quote: "Det er komisk hvis du mener det er et problem at "innvandrere" ikke drar til Kikut. Det er når det blir snakk om brunost og bunad, at det her blir helt latterlig. Det burde...

Det eneste som betyr noe er selvfølgelig at det er normal, konstruktiv deltakelse i samfunnet, som det er for de aller fleste

Det viktigste er vel at de har en vilje til å forandre sitt levesett og tilpasse seg et vestlig liv hvor steinalder religion og primitiv stammekultur er lagt død.

1

Det er nok ikke gjort i en håndvending. I mange tilfeller kjenner de ikke til noe annet. Life, but how to live it?

1

Watt må poste i feil tråd og med linker som ikke omhandler emnet , da vet man hvor lite av substans han har og komme med i debatten :-)

1
Laster...