Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Det er vel ikke bare jeg som er kjent med situasjonen i Eritrea, men i korte trekk; menn blir tvunget inn i "militæret", hvor de må jobbe som, mer eller mindre slaver, i et uvisst antall år. Tortur, ikke uvanlig. Eh, vanlig er kanskje mer riktig å si(?). Jeg kjenner selv eritreere(hyggelige folk), og har sett avkuttede fingre(dog strategisk, ikke handikappgivende), brennmerker og merker etter el-tortur. Resultatet er selvfølgelig at folk rømmer landet. Når disse folkene har rømt landet, vil de naturlig nok mht. forholdene i hjemlandet er som de er, få asyl hvor som helst. Ikke noe å si på det.

Det brutale regimet i Eritrea har selvfølgelig "balletak" på sine landsmenn i eksil, da de kan true deres familier med represalier, hvis eksil-eritreere ikke betaler "skatt" fra de landene de havner i. Dette må gjøres noe med. Lurer på hva FN gjør. "Fordømmer" FN dette? Blir i så fall møtt med et hånflir. Stoppe alle overføringer av penger til Eritrea, må være eneste vei å gå, eller? Ellers kan det være fristende for andre land å følge Eritreas eksempel(for alt jeg vet finnes de allerede).

https://eriunity.com/2015/03/30/eritrea-europe-exiled-eritreans-forced-to-pay-taxes-to-the-dictatorship/

1
55 svar

55 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

MagneR

Men, hovedpoenget er; skal det internasjonale samfunn/FN finne seg i denne praksisen? At stater baserer mye av sin inntekt på å gjøre det ulevelig i eget land og presse eksil-borgere til å betale "skatt" fra utlandet? Dette må det bli slutt på snarest, så ikke flere land kaster seg på denne praksisen.

2

Metalman666

Dette må det bli slutt på snarest, så ikke flere land kaster seg på denne praksisen.

Hvordan tenker du å gjøre dette? Amerikansk dmeokratispredning?

1

Framsynt

Det er helt vanvittig at unge eritreiske "menn" får opphold i Norge og andre europeiske land etter å ha reist fra ekvator, gjennom mange trygge land på sin ferd til dit det er mest velferd å hente.

Flere landsbyer er tømt for unge "menn" - fordi de nekter å gjøre obligatorisk førstegangstjeneste. Disse millitærnekterne skal altså Norge fø på. Hvor lenge skal disse unge afrikanerne fra ekvator drive formålsløst rundt i norske byer - før de blir hjemsendt?

1

keenio1

Det er vel ikke bare jeg som er kjent med situasjonen i Eritrea, men i korte trekk; menn blir tvunget inn i "militæret", hvor de må jobbe som, mer eller mindre slaver, i et uvisst antall år. Tortur, ikke uvanlig.

Sikker på dette?

Rapporten bekrefter heller ikke det som blir fortalt om «nasjonaltjenesten» i Eritrea, som det i flere europeiske land er gyldig asylgrunn å ha rømt fra:

EU-diplomatene rapporterer nå at denne nasjonaltjenesten er en militærtjeneste av «bare noen få måneders» varighet, og forøvrig gjennomføres som samfunnstjeneste i skoler, sykehus, offentlige kontorer og statsbedrifter. En «betydelig» andel av de vernepliktige utfører disse tjenestene på deltid, og «mange» har klart å unngå å bli innkalt overhodet. Dette har ingenting å gjøre med «slavearbeid», skriver ambassadørene uttrykkelig. Også FNs påstand om at det pågår systematisk seksuell vold og misbruk under nasjonaltjeneste, særlig mot kvinner, er «grunnløs».

1

MagneR

EU-diplomatene rapporterer nå at denne nasjonaltjenesten er en militærtjeneste av «bare noen få måneders» varighet

Jeg kan ikke være sikker på noe. Jeg har sett hva som er blitt gjort med folk, og snakket med folk fra Eritrea. Og har lest om fenomenet i aviser. Men det er umulig å si hvor utbredt ting er. Kanskje enkelte blir hensynsløst behandlet i enkelte områder av enkelte ledere, og dermed blir dette brukt for det det er verdt. Men jeg vil gjerne sjekke flere kilder enn akkurat Document.no før jeg trekker definitive konklusjoner.

Det "alle" eritreere kan fortelle er i alle fall at de må "skatte" til Eritrea fra utlandet. Men de kan jo ha samkjørt sine historier. kan aldri vite helt sikkert.

1

Videoseven

Det brutale regimet i Eritrea har selvfølgelig "balletak" på sine landsmenn i eksil, da de kan true deres familier med represalier, hvis eksil-eritreere ikke betaler "skatt" fra de landene de havner i. Dette må gjøres noe med.

Immigranter og andre trygdede kan få pengene inn på det nye bankkortet som asylsøkere har.

Matkupongene vil gis i form av et bankkort, som ikke har mulighet for kontantuttak.

Staten kan også ilegge kraftige bøter til banker, som overfører penger til land som truer eller nekter å ta tilbake sine utviste statsborgere.

Kutt i u-hjelp er en selvfølge.

1

Metalman666

De er desertører altså?

1

Rhabagatz

Og ytrerste høyre anser seg selv som moralsk likeverdige.....

1

Metalman666

Hva får deg til å tro at jeg er ytre høyre? Jeg kan stemme SV eller rødt for alt du vet.

1

Finicky

Og ytterste venstre anser - i "solidaritetens" og globalsosialismens navn - at bisarre utslag av klodens mest dysfunksjonelle kulturer er "vårt" ansvar. Å importere hit til Europa altså, og oppunder Nordpolen.

Vårt "felles" ansvar, vel å merke...

Ikke deres eget, private. Selv om både Prosjektet og Ideologien er deres høyst egne forkvaklede konstruksjoner. Som vi andre ikke vil være med på, til vår egen "dekonstruksjon".

Nettopp fordi vi ikke vil bli seende ut som eksportlandene for denne gjennomgående misæren og retardasjonen.

Og fordi Prosjektet forøvrig er irreversibelt...

Og fordi "flerkultur" er kimen til konflikt og destabilisering - og historisk og empirisk sett alltid har vært det.

Hjernedød arroganse, sammen med grunnløse moralske supremacy-komplekser, koplet mot ensrettet, ureflektert, ideologi...

Og tragedien er et pågående faktum.

Uten at venstresiden lar seg nevneverdig affisere av det.

Takk, Rhabagasten.

Takk for alt.

1

MagneR

Med tanke på hvordan de blir behandlet av sine egne myndigheter, vil de kanskje ha problemer med lojaliteten overfor disse. Det er liksom mye lettere å akseptere å bli innkalt til førstegangstjeneste i et demokratisk land, hvor du også vet hvor lenge tjenesten skal vare, og du får en viss medbestemmelse på hvordan tjenesten skal arte seg, pluss at du har massevis av rettigheter.

En må kunne skille kortene litt.

1

Sapient-X

Jeg har ikke noe problem med å forstå de ikke ønsker å tjenestegjøre i et diktatur.

Det jeg er bekymret for er at de som kommer hit ikke nødvendigvis er særlig bedre m.t.p humanistiske vestlige verdier, og ville vært like ille om de styrte Eritrea. Slik det ofte er i Afrika.

1

Metalman666

Med tanke på hvordan de blir behandlet av sine egne myndigheter, vil de kanskje ha problemer med lojaliteten overfor disse. Det er liksom mye lettere å akseptere å bli innkalt til førstegangstjeneste i et demokratisk land, hvor du også vet hvor lenge tjenesten skal vare, og du får en viss medbestemmelse på hvordan tjenesten skal arte seg, pluss at du har massevis av rettigheter.

Nekte militærtjeneste er straffbart i alle land så vidt jeg vet.

1

Vigilius_Osloensis

vel... du kan jo prøve å sette deg inn I det: hva hadde du gjort dersom Norge tvang deg til å begynne med en diffus militær plikttjeneste som ungdom, I den aldermen folk flest kanskje gjerne ville sysle med utdannelse og stifte familie. I tillegg ville du heller ikke få vite noe om hvor lenge tjenesten skulle vare. 10 år er vanlig. enda lengre perioder er ikke uvanlig.

I en slik situasjon - hadde du lojalt forblitt I tjeneste, eller hadde du forsøkt å komme deg unda I håp om å få gjort noe fornuftug med livet ditt?

fra en trygge lenestol I Norge er det jo enkelt å trekke slutninger som du her gjør - at de er desertører. Det finnes plenty med dokumentasjon som kan fortelle deg hva slags skrekksystem dette er, og hvilket tyranniske regime vi snakker om.

jeg kjenner selv eritreere I Oslo, og kan bekrefte at det foregår en mangeårig maktkamp mellom regimetro og regimekritiske eritreere. Folk har blitt tatt av dage I denne konflikten. Regimet har informanter I Norge som rapporterer hjem til myndighetene om norske statsborgere (men da med eritreisk opprinnelse).

1

Metalman666

Er man ikke uansett en desertør hvis man stikker fra militætjeneste?

1

Lignende temaer

Laster...