Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid var nansenpasset, i dag beskrevet som «reisebevis for flyktninger». Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papier og kan fungere i samfunnet, sier Georg Scherven Hansen

Skal aldri si aldri, men det virker da merkelig hvis det er slik at en tilfeldig egenrådig jurist kan sette seg ned og henvise til tidligere tider for så å bestemme at dette skal gjelde i dagens samfunn.

Er dette liksom rettspraksis?

Kan det være at fyren har forregnet seg litt mht å ref. til Nansenpasset da det var beregnet til statsløse flyktninger. Ikke for det, når dette blir kjent er det nok enda flere buss- tog- og fly toaletter som kommer til å bli stappet igjen med pass.

1
tinnyme [sitat…] Skal aldri si aldri, men det virker da merkelig hvis det er slik at en tilfeldig egenrådig jurist kan sette seg ned og henvise til tidligere tider for så å bestemme at det...

Er dette liksom rettspraksis?

Som VG innledningsvis skriver om de papirløse flyktningene :

Pass og førerkort skal de ha krav på.

......................................................

Man vet ikke hvem de er, men pass, bankkonto og førerkort i Norge, skal de selvfølgelig ha krav på.

1
Fjøsbonden Nok et tragisk eksempel på at jussen i slike saker - ofte trumfer "den alminnelige og sunne fornuft"

Ja. Og den mangelen på logikk og forståelse av verden vil på sikt føre til at nasjonen ødelegges.

Intelligens er faktisk viktig for vår arts evne til å overleve. Uten intelligens kan vi ikke forutse hva som kan gå galt i fremtiden, hva vi må unngå å gjøre, og hva som er viktig.

Vi legger opp til vår egen nasjonale Darwin-award.

4
Sapient-X Jeez. Vi er fortapt om den blir rettskraftig.

For hva slags signal sender det til folk i MENA land? Det er altså bare å ta seg til Norge, ødelegge id-dokumentene, oppholdstillatelse med alle rettigheter får de allikevel.

Hvordan kan en slik dom være til Norges beste? En skulle nesten tro at stalinistnettverket også har klart å infiltrere advokatforeninger, dommerstand og påtalemyndighet, ikke bare redaktørforeninger og journalistforeninger i mainstream-pressen.

Det ser mer og mer ut som at tilstrømmingen av folk fra MENA land er en organisert invasjon, orkestrert av et nettverk i presse, innvandrerorganisasjoner, sentrale politikere i EU, internasjonalister og økonomiske globalister.

Med slike dommer kan strømmen av immigranter fra MENA land knapt reduseres, det kan se ut som europeere blir gjort maktesløse mot noe som synes å være en styrt invasjon fra MENA land, som umulig kan være eller bli bærekraftig.

Det er over 20 millioner muslimer i EU nå, og med en negativ befolkningsvekst for verts-befolkingene, og en sterkt positiv populasjons-vekst for muslimene, som også har sterk økning i populasjonen fra familiegjenforening og henteekteskap, kan det se ut som islamiseringen av Europa er uunngåelig.

Den raskt aldrende og grånende verts-befolkningen i Europa har ikke bare presse og myndigheter og nettverk som vil gamle Europa skal islamiseres, de burde ha lært av historien, glemmes den, vil den gjentas som kjent.

Nyheter om at EU ser ut til å ville avvæpne sivilbefolkningen igjennom våpendirektiv i flere omganger, å forby kontanter, ser heller ikke til å vekke allmenn bestyrtelse, verts-befolkningene blir gjort forsvarløse og hjelpeløse, lar seg avvæpne og gjort sårbare uten store protester ser det ut til.

En kan noen ganger få lyst til å melde seg på laget til de som sier at dette er som fortjent, dette er hva som skjer en overmoden sivilisasjon som har fått instinktene som skal varsle om fare utvannet av et liv i velstand og trygghet igjennom mange tiår, mange europeere har senket garden og lar fienden komme innpå.

3
A_Øivind Dette er bare tøys. De har fått asyl og da må de selvsagt også få lov til å ha et bankkort, kjøre bil osv. Stikk fingeren i jorda.

Har papirløse innvandrede fått asyl??

Jeg trodde at man måtte kunne identifisere seg overfor utlendingsmyndighetene, for å få innvilget noe som helst, i den retning?

Men at endel innvandrede er ureturnerbare fordi norske myndigheter ikke kjenner identitet og/eller nasjonalitet (altså at denne ikke kan dokumenteres) på vedkommende, er nå så.

2
A_Øivind Dette er bare tøys. De har fått asyl og da må de selvsagt også få lov til å ha et bankkort, kjøre bil osv. Stikk fingeren i jorda.

Om det ikke er galskap å gi eksempelvis et pass til en person man ikke vet hvem er - så er jeg evig takknemlig for "bare å være sauebonde". Milevis unna galskapen. Der stikker jeg gjerne fingeren i jorda, ja. Herlige Hardanger, med sine rene etnisk norske epler !

"Eplerasist", jeg - nei ikke i det hele tatt.

2

Asylsøkere er personer som spontant ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning.

Det eneste Norge kan gjøre, er å kreve at alle som skal bli anerkjent som asylsøker kan dokumentere hvem de er. Hvis en ikke har papirer eller mulighet for å vite hvem asylsøkeren er, ingen asylbehandling.

Den ukjente personen som har ankommet landet, kan selvsagt få midlertidig opphold i påvente at identiteten klargjøres, slik som i dag.

Hvis folkeretten krever at vi gir fremmede papirer, melder vi oss ut av folkeretten. Det å være medlem av folkeretten er frivillig.

Ulempen med dette systemet er at det på mange måter er frivillig for statene om de vil følge reglene i folkeretten eller ikke. Hvis en stat ikke har forpliktet seg til å følge en internasjonal avtale, er den heller ikke bundet til å følge reglene i avtalen.

3
Fjøsbonden Jeg tenker at det likevel ikke er helt greit, selv om de evt. betaler for det av egen lomme. Så lenge myndighetene strengt talt ikke vet hvem de er. Å gi en "ukjent person" pass, e...

Vi skal ikke gi dem noe. De må lære seg å jobbe for det selv, og skattes hardt, hvis de de noen gang skal bli inkludert som oss nordmenn.

Når de har jobbet og skaffet seg nok penger til å ta lappen og kjøpe bil, og har passert de samme tester vi nordmenn må passere, da skal de ha rett til å kjøre bil, i en bil de selv eier, og har jobbet for.

Vi kan aldri integrere dem om staten skal gi dem alle disse tingene nordmenn må jobbe for og skattes av. Hvis hele poenget er at de skal ta seg av oss når vi blir gamle må de finne seg i å slite, og se sin verdiskapning gå til andre.

1
kjempekanin Har papirløse innvandrede fått asyl?? Jeg trodde at man måtte kunne identifisere seg overfor utlendingsmyndighetene, for å få innvilget noe som helst, i den retning? Men at endel...

Har papirløse innvandrede fått asyl??

Jeg trodde at man måtte kunne identifisere seg overfor utlendingsmyndighetene, for å få innvilget noe som helst, i den retning?

Fra artikkelen sitert i startinnlegget:

"Denne dommen fastslår at alle som har fått asyl i Norge har rett til ID-papirer og kan fungere i samfunnet, sier Georg Scherven Hansen. Han er forsvarer for flyktningene som har fått asyl i Norge og som i fire år har kjempet en kamp mot staten".

1
Laster...