Innvandring, Rasisme og Flerkultur

zetta

Asylinstituttet MÅ legges ned.

Asylinstituttet er en av røttene til dagens elendighet. Det var aldri ment som et redskap for masseinnvandring og det må legges ned. I stedet må asyl skje i ordnede forhold gjennom FN. Så tar vi imot slike kvoter med flyktninger som vi blir enige om.

I dag er det et uhørt kaos. Folk oppfordres til livsfarlige reiser, og ofte er det de som trenger det minst som faktisk får asyl. I tillegg har vi det evindelige problemet med papirløse og potensielt farlige folk som reker rundt. Bare se på Sverige. Å legge ned asylinstituttet ville løse MYE.

I stedet kan hjelpeviljen kanaliseres inn på kvoter og til å skape levelige forhold i flyktningleire, og til å skape levelige forhold i alle land i verden. Jeg foreslår at media fungerer som vaktbikkje her og stadig minner oss på hvor det trengs innsats. Da kunne til og med media få en viktig funksjon

5
15 svar
puma1 [sitat…] Kvoteflyktninger er ikke problemet her. Der har norske myndigheter bra kontroll. Om vi skal mot kvoteflyktninger og hvem vi skal ta mot. Det er asylsøkerne som er probleme...

Kvoteflyktninger er ikke problemet her. Der har norske myndigheter bra kontroll.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning. Mulla Krekar er terrorist, drapsmann og morder, mishandler og tvers gjennom kriminell og grovt voldelig og har mange, mange liv på samvittigheten.

I tillegg har mannen kostet norske skattebetalere ti-talls millioner kroner i en eviglang rekke rettsaker, ankesaker, fengslingssaker, straffesaker og utvisningssaker. Han er dømt for drapstrusler og for mishandling i Norge.

Å ha noe som helst tillit til FNs kvotesystem eller Norges kontroll over det samme systemet er grenseløst naivt. Og ufortjent.

3

Helt klart. Den virker imot sin hensikt, og som du sier, setter store folkemengder i bevegelse, og er indirekte årsak til tusenvis av drukninger, og andre dødsårsaker på en farlig ferd, ledet av kyniske menneskesmuglere. Og den var aldri ment for masseinnvandring av mennesker fra den 3.verden som har en befolkningsøkning vi umulig kan håndtere med innvandring.

Dagens asylordning er fra forrige århundre og er ikke tilpasset dagens situasjon da mennesker kan sette seg på et fly i Afrika, eller Midtøsten, og noen timer senere søke asyl i et vestlig land.

Dagens asylordning driver også hit de mennesker vi ikke vil ha, kriminelle, terrorister, late snyltere, voldtektsmenn osv. Mennesker som vil risikere dødsstraff i hjemlandet, og det mangler ikke land i den 3.verden som praktiserer dødsstraff, siden deres land gjenspeiler deres menneskesyn.

Jeg er ikke enig i å la FN plukke ut og sende oss flyktninger, FN er for tiden gjennomkorrupt, og udemokratiske stater har alt for mye innflytelse. Vi må bevare vår internasjonale rett til å bestemme selv hvem som skal få adgang til vårt land.

2

Asylinstituttet er en av røttene til dagens elendighet. Det var aldri ment som et redskap for masseinnvandring og det må legges ned. I stedet må asyl skje i ordnede forhold gjennom FN. Så tar vi imot slike kvoter med flyktninger som vi blir enige om.

Det må være helt klart at EU-kommisjonen, som bestemte at asyl-konvensjonen, som opprinnelig var ment å skulle gi en rett til midlertidig opphold for enkeltindivider som var forfulgt av myndighetene i sine totalitære hjemland av politiske årsaker, tok seg den frihet å bestemme at denne retten plutselig også skulle gjelde migranter/flyktninger fra MENA-land hvor det hersket krig og nød. Og at denne retten skulle gjelde for alle som ved egen hjelp klarte å komme seg over Schengens yttergrense på irregulært vis uten verken pass eller visum. Jeg tror denne avgjørelsen er den mest ugjennomtenkte politiske avgjørelse som noensinne har vært foretatt i nyere tid

Ikke rart at mange kritikere senere har spekulert på hva slags motiver og hvilke krefter som eventuelt kunne ligge bak en slik skjebnesvanger avgjørelse. De mest nærliggende var at Europas relativt svake befolkningstilvekst og en stagnasjon i økonomien var bakenforliggende motiver.

Økonomiske krefter ønsket seg flere kunder og økt etterspørsel. At denne "veksten" skulle skje på bekostning av den jevne skattebetaler, veide tydeligvis ikke særlig tungt for profitthungrige børs- og finansmoguler..

2
Sapient-X Helt klart. Den virker imot sin hensikt, og som du sier, setter store folkemengder i bevegelse, og er indirekte årsak til tusenvis av drukninger, og andre dødsårsaker på en farlig...

Dagens asylordning er fra forrige århundre og er ikke tilpasset dagens situasjon

Det forundrer meg at det ikke er større oppmerksomhet på og press på å få lagt ned eller endret denne asylordningen.

Men man ser jo hvordan det er, avisene har nesten ikke leserinnlegg lenger. Og aviser som tar opp dette blir nektet pressestøtte. Hvem kontrollerer media?

1
zetta [sitat…] vi må jo akseptere dem, i tillegg til at FN plukker ut eller foreslår.

Hvorfor det? Norske myndigheter må ha siste ord om hvem vi skal ta inn. Å overlate fundamentale internasjonale rettigheter til en korrupt organisasjon er farlig.

Diktaturer kan bruke det til å plante agenter, terrorister, og uønskede kriminelle her.

Tror du en som flykter fra f.eks et u-lands diktatur som har deltakere i kommisjonen som deler ut flyktninger vil at deres dissidenter skal sendes hit?

1
Sapient-X Helt klart. Den virker imot sin hensikt, og som du sier, setter store folkemengder i bevegelse, og er indirekte årsak til tusenvis av drukninger, og andre dødsårsaker på en farlig...

Jeg er ikke enig i å la FN plukke ut og sende oss flyktninger,

Kvoteflyktninger er ikke problemet her. Der har norske myndigheter bra kontroll. Om vi skal mot kvoteflyktninger og hvem vi skal ta mot.

Det er asylsøkerne som er problemet. Folk som kommer med et ukjent beskyttelsesbehov og av og til med ukjent identitet. Ved innvilget opphold med basis i en asylsøknad, vil det også ofte bli snakk om familiegjenforening, og da vil Norge ha mindre kontroll enn ønskelig på hvem disse er.

1

Å overlate noe så viktig som hvem som skal komme inn i landet til en organisasjon der diktaturer og røver-stater har stor innflytelse er jeg sterk motstander av.

Vi må få lov å bestemme selv hvem vi skal ta imot. Vi kan ikke overlate det til FN. Det er for viktig, og FN er for korrupt.

Ellers er jeg enig i at den store tilstrømningen av lykkejegere er et stort problem, det er et pengesluk, en risiko for rikets og borgernes sikkerhet, og i tillegg en stor belastning for de som har lagt ut på en lang, farefull ferd i håp om å leve i et sivilisert land.

1

Lignende innlegg

Laster...