Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.

Synes dette tallet var merkverdig høyt. Har rett og slett vanskelig for å tro det. Med mindre man definerer sitt bidrag over skatteseddelen som bidrag til å hjelpe.

2

Er vel ikke så vanskelig å få de tallene, når redd barna bruker medlemslistasi som utgangspunkt for hvem de skal ringe om disse spørsmålene.

1

Deretter utformes spørsmålene slik at man får den konklusjonen man ønsker.

Hva er spørsmålene, da?

1

Eller er det bare latterlig propaganda igjen.

Ja dette er humbug av verste sort kreert av det liberale venstrevridde media.

En vil se det utover våren og sommeren mot valget, at media i ren Goebbels stil, bruker sine virkemidler til å prøve å innprente at flyktninge/muslim innvandring er det aller beste for oss norske folk, og at vi egentlig ønsker det. De prøver å få til en slags massehypnose!

2

Personlig tror jeg dette er propaganda. Jeg ville tro at majoriteten av nordmenn ikke synes noe om masseinvandring av ikke vestlige asylsøkere og flyktninger.

1
kansas00 Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte. Synes dette tallet var merkverdig høyt. Har rett og slett vanskelig for å...

Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte. Synes dette tallet var merkverdig høyt. Har rett og slett vanskelig for å tro det

Selvsagt bare tull. Det skulle bety at nesten hele vennekretsen/arbeidskollegaer osv skulle hjulpet til. Lett å avsløre at dette er helt feil.

Vil gjerne se spørsmålene som har blitt stilt her, stinker bestillingsverk.

1
Corvus [sitat…] Selvsagt bare tull. Det skulle bety at nesten hele vennekretsen/arbeidskollegaer osv skulle hjulpet til. Lett å avsløre at dette er helt feil. Vil gjerne se spørsmålene so...

Vil gjerne se spørsmålene som har blitt stilt her, stinker bestillingsverk.

Selvfølgelig er det et bestillingsverk.

Tror du 1 av 10 har frivillig jobbet i et asylmottak?

Dette er som en påpekte, en undersøkelse av de som står på Redd Barna sine egne medlemslister. Dette er venstrevridd propaganda for at vi skal fylle landet med afrikanere og muslimer.

2

Anonyme intervjuer er ikke nødvendigvis noen fasit for at folk er ærlige. Det blir litt som om når man får spørsmål om antall sexpartnere. Er man mann så legger man på antallet. Er man kvinne så trekker man fra. Man svarer det man har samvittighet til å svare.

1
Rhabagatz [sitat…] Hva er spørsmålene, da?

Rhaba: Jeg kjenner ikke de eksakte spørsmålene som er stilt her, men vet hvordan man manipulerer. Her er ordet flyktning brukt. Det er en teknisk forskjell på å være flyktning og å være asylsøker. Ved å i spørsmålene sette opp ordet flyktning, som er et mindre negativt ladet begrep siden det dreier seg om er person som legitimt er anerkjent som nettopp flyktning, mot ordet asylsøker, som er per definisjon en lykkejeger som har kommet seg hit ulovlig, vil man kunne få et svar som sier at man er langt mer positiv til flyktninger enn asylsøkere. Noe som nok stemmer, men ikke i den grad at 7/10 nordmenn faktisk er positive til flyktningers bidrag til samfunnet.

Jeg tipper at 7 av 10 nordmenn som er spurt i undersøkelsen, svarer at de foretrekker flykningers bidrag til samfunnet foran asylsøkeres. Alternativt er det som noen foreslår, stilt spørsmål til en forhåndsutvalgt gruppe. Eller så er undersøkelsen oppdiktet.

Jeg hadde lett veddet alt jeg eier og har, ja selv livet hadde jeg veddet, på at i en undersøkelse med realistiske spørsmål stilt til 1000+ random nordmenn fra 18 til 114 år, så hadde utfallet ikke blitt at 7 av 10 nordmenn er positve til flyktningers totale bidrag til samfunnet.

1
filesnisk Rhaba: Jeg kjenner ikke de eksakte spørsmålene som er stilt her, men vet hvordan man manipulerer. Her er ordet flyktning brukt. Det er en teknisk forskjell på å være flyktning og å...

Ved å i spørsmålene sette opp ordet flyktning, som er et mindre negativt ladet begrep siden det dreier seg om er person som legitimt er anerkjent som nettopp flyktning, mot ordet asylsøker, som er per definisjon en lykkejeger som har kommet seg hit ulovlig, vil man kunne få et svar som sier at man er langt mer positiv til flyktninger enn asylsøkere.

Men om man spør om flyktinger, så spør man jo om flyktinger.

Skulle man spurt om asylsøkere - så hadde det vært et annet spørsmål. Men det ser ut som om du glemmer at norske myndigheter aksepterer at omtrent halvpartene av asylsøkerne er flyktninger....

Eller så er vi alle lykkejegere. Eller du jager kanskje ikke lykke? Så ordet lykkejeger sier lite om asylsøkerne, annet enn at det er et negativt ladet ord.

Jef spurte i utgangspunktet om hva spørsmålet var, men det ser ikek ut som om du vet. Det eneste svaret du har er at du ikke liker hvem det er man spør om.

1

Hva dreide den spørreundersøkelse seg om?

(Hvor mange spørsmål var det; hva gikk disse ut på; og ikke minst: hva var svaralternativene?)

Ifølge NTB/VG (linken i trådstart), er det 1 sak i overskriften, og 1 annen i selve artikkelteksten.

Noen som forresten har Vårt Land og ser hva de skriver om nyhetssaken?

……………………………………………………………… http://www.vg.no/nyheter/innenriks/integrering-og-innvandring/undersoekelse-flertallet-mener-flyktninger-bidrar-positivt/a/23946872/

7 av 10 nordmenn mener flyktninger bidrar til positivt mangfold, ifølge en undersøkelse gjort av Ipsos for Redd Barna. Samtidig svarer 85 prosent av de spurte at de har bidratt for å hjelpe flyktninger på en eller annen måte.

(…)

3/4 av de spurte sier at de gjerne vil hjelpe flyktninger i lokalsamfunnet sitt, slik at de skal føle seg velkomne. 85 prosent mener det er et felles ansvar for befolkningen i Norge å bidra til integrering.

– Regjeringen er opptatt av å være blant de strengeste på asylfeltet i Europa. Undersøkelsen viser at nordmenn ønsker å vise medmenneskelighet og hjelpe til, sier Skybak.

7 av 10 har gitt bort klær, leker, utstyr eller annet, mens omtrent halvparten har deltatt i innsamlingsaksjoner eller bidratt gjennom ideelle organisasjoner.

Omtrent 1 av 10 har hjulpet til i mottak eller hjulpet enslige mindreårige bosatt i en kommune.

Resultatene tyder også på at nordmenn ønsker å fortsette å hjelpe flyktninger. 8 av 10 sier de vil bidra med klær, utstyr eller penger i tiden framover.

Undersøkelsen viser at holdningene til flyktninger varierer med partitilhørighet, ifølge Vårt Land. (…) ………………………………………………………………

1
chptrck Info om undersøkelsen fra Redd Barna (PDF dokument)

Ser i kapittel 5 oversikten over hvilket parti deltakerne ville stemt på er det overvekt av AP, og andre innvandrervennlige partier, og FrP er nede på bare 8%

Det noe som skurrer i den undersøkelsen. Skulle ønske vi hadde en kritisk presse som kunne grave litt når det er ugler i mosen.

Det er meget alvorlig som så mange er positivet til asylsøkere. Landets fremtid er avhengig at vi klarer å opprettholde den vestlige sivilisasjonen.

1

Fra undersøkelsen:

"Kvinner, unge og høyt utdannede skiller seg ut som aller mest positive til flyktningers bidrag."

Det er ingen overraskelse.

Kvinner har lavere grad enn menn forståelse for opprettholdelse av trygge samfunn, de har aldri grunnlagt nasjonalstater, eller skrevet grunnlover. Ingen lever så komfortabelt og skjermet som vestlige kvinner. Det er vanskelig å se noen trusler når deres trygghet opprettholdes av menn. De tar deres trygghet for gitt.

Unge vet ikke bedre. De er indoktrinert av offentlig skole.

Folk med høy utdanning er i stor grad skjermet fra de negative virkningene av lav-kvalitets innvandring. De trenger ikke konkurrere på det samme arbeidsmarkedet, og de trenger ikke by mot sine egne skattepenger på budrunden når de skal ha leilighet. (de bor i villaer)

1

Og dette publiserer VG? Samtidig som avisen er i fritt fall, og ønsker meg som betalende kunde.

Største problemet med slike undersøkelser er at de sier like mye om folks ønskede selvbildet...

Alle spørreundersøkelser burde vært forbudt for media å bruke.

Det er rett og slett alt for mange variabler til å ta det seriøst.

Resultatet kommer frem nå som begynner å få mange gode nyhets alternativer.

Det viktigste er at folk er med å støtter disse sidene økonomisk hvis du anser nyhetene deres som saklig og balanserte.

Ikke rart trad. media spyles ned i do :

https://reclaimourrepublic.files.wordpress.com/2017/01/dinosaur-media.jpg

Ps. fantastisk å se hvordan venstresiden skrumper inn både her og i andre nettfora...

1

Vi må enkelt og greit rense europa fra disse muslimske kolonistene, jeg har vært i Holland og Tyskland og det kryr av Marokkanere og tyrkere og andre problemer.

1
Gunstein12 [sitat…] Disse er helt sikkert positive til flyktningers bidrag...andre steder.

positive til flyktningers bidrag..

Farvel til velferdsstaten

Nå er til og med alltid optimistiske Skei Grande bekymret. I en kronikk i VG advarer venstrelederen om at nå er «den norske velferdsstaten under press». «Jeg tror vi kommer til å klare det, men jeg tror også det vil bli vanskelig».

Velferdsstaten bygger på prinsippet om at den halvparten av befolkningen som har mer enn nok, skal bidra til de som har mindre enn nok. Overføringen gjennomføres ved hjelp av progerssiv beskatning og avgifter på luksusforbruk.

I denne sammenheng kan vi konstatere at praktisk talt alle innvadrere havner på velferdssamfunnets mottakerside. Det store flertallet asylinnvandrere havner i lavlønnsgruppene, de har en lavere sysselsetningsgrad og får færre år i arbeidslivet før pensjon.

Innvandring på dagens nivå er ikke bærekraftig . Velferdsstaten overlever ikke en så stor endring i forholdet mellom mottakersiden og bidragssiden i befolkningen.

3

Det ubetydelig hva Redd Barna, og folk flest mener.

Masseinnvandring fra den 3.verden er skadelig for oss likevel.

Jeg er sikker på at det er mange som så gjerne vil kjøre bil hele dagen, men det er likevel skadelig for miljøet. Skjønner ikke Redd Barna konsekvensene av masseinnvandring?

1
Laster...