De etnisk norske på Kalbakken , er lei av å bli banket opp i tide og utide av innvandrerungdommer, som ønsker å bli kvitt dem på Kalbakken. På folkemøtet dukket politiet og Jan Bøhler opp samt bare gamle etnisk norske. De som bedriver volden holdt seg klokelig unna, og husimamen på stedet kom heller ikke på møtet. Blir det slutt på volden etter dette møtet?

1

Tydeligvis ikke. Under møtet måtte politiet rykke ut til gjengbråk på Grorud, rett i nærheten av Kalbakken.

2

Hvor utbredt er rasisme i Norge?

"Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge.

Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012.

Et av spørsmålene der var om de ville mislike det om en minoritet ble giftet inn i familien. 64 % svarte at de ville mislike det litt eller mye hvis det var romfolk, 66 % ville mislike det hvis det var en muslim og 33 % hvis en jøde ble giftet inn i familien. Dette er veldig høye tall.

Rapporten kan du finne her:"

www.hlsenteret.no/publikasjoner/antisemittisme-i-norge

1
lusekoftan Hvor utbredt er rasisme i Norge? "Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge. Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012....

"Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge.

Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012.

Et av spørsmålene der var om de ville mislike det om en minoritet ble giftet inn i familien. 64 % svarte at de ville mislike det litt eller mye hvis det var romfolk, 66 % ville mislike det hvis det var en muslim og 33 % hvis en jøde ble giftet inn i familien. Dette er veldig høye tall.

Rapporten kan du finne her:"

Det er ikke nødvendigvis rasisme om man ikke liker at man fikk giftet inn religiøse i familien. Jeg ville hatt langt mer imot en hvit kristen enn en mørkhudet ateist inn i famlien.

2
lusekoftan Hvor utbredt er rasisme i Norge? "Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge. Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012....

64 % svarte at de ville mislike det litt eller mye hvis det var romfolk

Dette er vel neppe noe problem da romfolket ikke for lov til å gifte seg med andre enn sin egen folkegruppe.

Men romfolk kan vel ikke være rasister?

-slutt-

1
lusekoftan Hvor utbredt er rasisme i Norge? "Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge. Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012....

Et av spørsmålene der var om de ville mislike det om en minoritet ble giftet inn i familien. 64 % svarte at de ville mislike det litt eller mye hvis det var romfolk, 66 % ville mislike det hvis det var en muslim og 33 % hvis en jøde ble giftet inn i familien. Dette er veldig høye tall.

Hva har dette med rasisme å gjøre?

1
Corvus [sitat…] Hva har dette med rasisme å gjøre?

Hva har dette med rasisme å gjøre?

Du spør ikke meg, men slike holdninger vil gjerne bli karakterisert som rasisme fordi hudfarge eller etnisitet er kriterium. I virkeligheten er det selvsagt mye mer komplisert, siden de fleste ser ut til å foretrekke å omgås mennesker som er lik dem selv. Det vil nok også være slik at dess nærmere man kommer inn på de grunnleggende forholdene i livet, dess mer foretrekker man de man er lik.

1

Fint eksempel på hva våre nye landsmenn kan koste skattebetalerne

For 19 år siden kom søskenflokken til Norge. Nå er faren dømt for å ha utsatt en av døtrene for en rekke voldtekter og tre av barna for omfattende mishandling.

Sakkyndige har vurdert søsknene til å ha en medisinsk invaliditet på rundt 50 prosent, som følge av volden og overgrepene de ble utsatt for i barndommen.

Alle de fornærmede har i dag store utfordringer i livet og ingen av dem er i arbeid.

----

Far må betale 11 millioner i erstatning, noe han selvsagt ikke har. Så hvem skal da betale?

Alle døtre er uføre i en eller annen grad og mottar trygd. Vi vet jo hvem som pumper penger inn i trygdekassa.

I tillegg skal denne jævelen holdes innesperret i 7 år med de kostnadene det medfører. Millionene ruller på.

1

Mediene gir seg ikke.. dagens knivstikking slår stort opp at "russisk mann ....".. leser man artikkelen så kommer det nå frem at fyren skal ha ropt allah oh akbar.. Så hvorfor bare ikke oppgi det hele som islamist knivstukket filipinsk mann i oslo... ?

1
fazz >>> Den automatiske NTB "streamen" ser jeg. Den har ikke ligget ut på forsiden så langt jeg har sett, noe en forsåvidt også ser av antallet innlegg under saken også.

>>> Der finner du i det minste noe om saken?

Er det kanskje noen tilleggsopplysninger i denne saken du mener det burde vært mer opplyst om?

"Et mulig motiv kan være hatkriminalitet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder ved Sandnes politistasjon".

Hva skal til for at dette ikke skal bli sett på som hatkriminalitet da?

1
lusekoftan Hvor utbredt er rasisme i Norge? "Vi har noen undersøkelser og indikasjoner på rasistiske holdninger i Norge. Noe du kan se nærmere på er Holocaustsenterets undersøkelse fra 2012....

Et av spørsmålene der var om de ville mislike det om en minoritet ble giftet inn i familien. 64 % svarte at de ville mislike det litt eller mye hvis det var romfolk, 66 % ville mislike det hvis det var en muslim og 33 % hvis en jøde ble giftet inn i familien.

Jeg tror tallene hadde blitt noe større hvis dem hadde spurt muslimer om de ville mislike å få en kristen eller en jøde giftet inn i familien.

Resultatet hadde sikkert blitt over 90% hvis det var en kristen og sannsynligvis nærmere 100% hvis det var en jøde :)

1
Laster...