Hadde tenkt å starte en tråd med lignende etterlysning - også vedrørende islamkritikk fra venstresiden på VGD. De hevder at de er kritiske til religionen og kulturen. Men jeg har aldri sett det.

Da har du gjort jobben, så får vi se.

2

Utfordring til alle sammen her. Hvilke islamkritikere har vi på venstresiden og da helst ytre venstreside(SV og Rødt)?

Hva med å lese rapporten fra SVs arbeidsgruppe for sekularisering?

Kunnskapsdepartementet burde sette foten ned for ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningssituasjoner. Det er for belastende å la dette være opp til hver enkelt skole. På barneskolen bør det ikke åpnes for bruk av religiøse hodeplagg.

Kunnskapsdepartementet bør oppklare reglene knyttet til kjønnsdeling av enkelte typer undervisning. Som en soleklar hovedregel bør det ikke være tillatt. Det er en viktig verdi i Norge at gutter og jenter skal kunne gjøre de samme tingene i fellesskap.

Selv om staten ikke skal blande seg inn i trosgrunnlaget til ulike religiøse grupper, er det viktig at man er klar over globale tendenser som fremmer ekstremt tankegods. SV bør jobbe for en synligere pengestrøm til ulike trossamfunn. For aktører, det vil si både stater og organisasjoner, med voldelig og antidemokratisk tankegods, og som ikke respekterer tros- tanke- og ytringsfriheten, bør det være forbud mot å finansiere norske trossamfunn. Regjeringen bør få ansvar for å utarbeide en dynamisk liste over hvilke aktører som går inn under bestemmelsen. Alle trossamfunn blir pålagt å rapportere alle inntekter og hvor de kommer fra. Økokrim får ansvaret for å følge opp at forbudet opprettholdes.

Omskjæring av spedbarn på religiøst grunnlag bør ikke tillates. Det innføres en aldersgrense på 16 år.

2
Metalman666 [sitat…] "Det er viktig at SV hever seg over anti-muslimske tendenser i samfunnet"

Ja, det er det jo.

Mener du at man ikke er godkjent som "islam-kritikere" hvis man ikke hiver seg på "Muslimer nekter å integrere seg", "muslimer hater Norge og nordmenn", "Muslimer vil erobre landet og undertrykke eller drepe oss vantro", "muslimer støtter terrorisme", "muslimer støtter drap på homofile" og annen anti-muslimsk retorikk?

Ser forøvrig ikke dette sitatet i artikkelen jeg linket til.

1
Solvgutt1 Ja, det er det jo. Mener du at man ikke er godkjent som "islam-kritikere" hvis man ikke hiver seg på "Muslimer nekter å integrere seg", "muslimer hater Norge og nordmenn", "Muslime...

Beklager jeg siterte feil. Det sitatet var ment til HomoErectus.

Men uansett de greiene der er riktig i veldig mange tilfeller, så klart ikke blant alle. Mange muslimer er godt integrert og mange har et mer avslappet forhold til religionen sin. Men det finnes også veldig mange av dem som ønsker å leve etter sharia og som vil ha særrettigheter for at de er muslimer.

1
Metalman666 Beklager jeg siterte feil. Det sitatet var ment til HomoErectus. Men uansett de greiene der er riktig i veldig mange tilfeller, så klart ikke blant alle. Mange muslimer er godt int...

Men uansett de greiene der er riktig i veldig mange tilfeller, så klart ikke blant alle. Mange muslimer er godt integrert og mange har et mer avslappet forhold til religionen sin. Men det finnes også veldig mange av dem som ønsker å leve etter sharia og som vil ha særrettigheter for at de er muslimer.

Hva er veldig mange? En promille? En prosent? Over halvparten? Graderingen din med "mange" og "veldig mange" får det jo til å virke som det er langt flere bokstavtroe muslimer enn godt integrerte muslimer i Norge. Men er det ikke sånn 4-5% av den muslimske befolkningen her som er såkalt bokstavtro?

Det finnes muslimer disse beskrivelsene passer til, men det gjelder et mindretall av dem her i landet. Når du da har mennesker som ønsker å klistre disse karakteristikkene på alle muslimer, eller muslimer som en generell gruppe, så er disse anti-muslimer.

Og disse kan kan godt kjempe mot, samtidig som man er islamkritiker.

1
Solvgutt1 [sitat…] Hva er veldig mange? En promille? En prosent? Over halvparten? Graderingen din med "mange" og "veldig mange" får det jo til å virke som det er langt flere bokstavtroe musl...

Vi har begynt å få hele bydeler her i Skandinavia, spesielt i Sverige som ser mer ut som man skulle vært i Mogadishu enn i Malmø. Stockholm eller Sverige. Det er store utenforskapsproblemer. Og vi hører støtt og stadig om muslimer som krever særretigheter.

Her kan du se litt om hvor mange prosent i hvert land som støtter Sharia

1
Metalman666 Hva er forskjellen?

WOW, takk for at du en gang for alle fjernet tvilen jeg har hatt om at du er totalt stokk dum.

Du evner altså ikke å se forskjellen på kritikk av religion, her islam, og det å bedømme/dømme en svært stor gruppe mennesker kun ut i fra deres religiøse tilknytning og/eller religiøse opphav.

1
Homo_Erectus [sitat…] Hva med å lese rapporten fra SVs arbeidsgruppe for sekularisering? Kunnskapsdepartementet burde sette foten ned for ansiktsdekkende hodeplagg i undervisningssituasjoner. D...

Hva med å lese rapporten fra SVs arbeidsgruppe for sekularisering?

Mye "bør ikke"....

På barneskolen bør det ikke åpnes for bruk av religiøse hodeplagg.

Kunnskapsdepartementet bør oppklare reglene knyttet til kjønnsdeling av enkelte typer undervisning

Omskjæring av spedbarn på religiøst grunnlag bør ikke tillates.

Jeg liker bedre SV når de legger litt mer kraft i sine meninger.

Som for eksempel her:

Vi må ikke tillate at 1317 arbeidsgivere utnytter dette som en mulighet til å uthule den norske modellen SV

1
IndocteCollectio WOW, takk for at du en gang for alle fjernet tvilen jeg har hatt om at du er totalt stokk dum. Du evner altså ikke å se forskjellen på kritikk av religion, her islam, og det å bedø...

Jeg har selv tidligere nevnt i denne tråden at ikke alle muslimer er rabiate fanatiske religiøse idioter.

Om jeg synes islam er forkastelig, er det klart jeg også synes mange muslimer har forkastelige verdier og holdninger.

Religion er noe mennesker velger, ikke noe man er født med.

1
Metalman666 Jeg har selv tidligere nevnt i denne tråden at ikke alle muslimer er rabiate fanatiske religiøse idioter. Om jeg synes islam er forkastelig, er det klart jeg også synes mange musli...

Oj, så du mener at IKKE ALLE muslimer er rabiate fanatikere? Hva er din definisjon på rabiat religiøs fanatiker? Og hvor stor andel av muslimer i Norge mener du faller inn under din definisjon?

Du skal få noen holdepunkter:

Rabiat: desperat, rasende, vill

Fanatiker:En fanatiker er en person som med sterk overbevisning og ensidighet hevder eller forsvarer et synspunkt eller dyrker en bestemt interesse.

1
Laster...