dortort At grunnen til mange av disse problemene kan være kompliserte, er jeg enig i. Men poengent mitt er at koranen og/ eller islam blir brukt som bakgrunn for å legitimere slike handlin...

Du har helt rett! Innlegget du svarte på fra H_E viser at han som veldig mange andre har trodd på propagandadelen fra Al-Qaidaom hvorfor de angriper vestlige mål. Propagandadelen begrunner fiendskapen med vestlige lands forbrytelser.

Mens teologidelen sier noe ganske annet. At det er et eviggjeldende islamsk påbud om å angripe vantro med begrunnelse i deres vantro. Uavhengig av hva de vantro gjør mot muslimer, har de tre valg: å konvertere til islam, å underkaste seg som underlegne borgere under islamsk herredømme, eller å dø.

Fra Al-Qaidas religiøse rettferdiggjøring av terrorisme. Av Carl August Jordhøy Henning. I boken Islamisme. Ideologi og trussel.

3
Keva [sitat…] Og det kan ikke andre religioner...? Nei, det burde en vel kanskje skjønne at er en selvfølge når folk ikke bedriver annet enn å studere kritikkverdige sider ved én religi...

Og det kan ikke andre religioner...?

Virkelig? Var det dét du klarte å få ut av det fremragende innlegget? Miraklet uteble som forventet, og ble i stedet et innlegg som gir trang til å klaske flathanda i panna.

Men kanskje du kan være brydd med å svare på Lavprofils spørsmål i innlegget kl. 17:03 over her.

2

Vi kan vel være enige om at "Guds menighet" og de andre sektene som Nrk har fokus på er sprøtt. Det vi hører om hva disse menneskene bedriver av forbud og påbud, står ikke tilbake fra streng islam.

Men likevel er det stor forskjell da disse forskrudde religiøse f.eks i Lofoten, holder seg i samme lille miljø, og det er ingen innblanding inn i storsamfunnet som det er fra muslimsk hold,og som legges til rette for det muslimene ønsker seg i Norge.

En annen sak som skiller er terroren, volden og hodekutting.

1
Tempus Vi kan vel være enige om at "Guds menighet" og de andre sektene som Nrk har fokus på er sprøtt. Det vi hører om hva disse menneskene bedriver av forbud og påbud, står ikke tilbake...

Men likevel er det stor forskjell da disse forskrudde religiøse f.eks i Lofoten, holder seg i samme lille miljø, og det er ingen innblanding inn i storsamfunnet som det er fra muslimsk hold,og som legges til rette for det muslimene ønsker seg i Norge.

En annen sak som skiller er terroren, volden og hodekutting.

Stemmer på en prikk. Likevel ser de seg nødt til å sammenligne. Tvangstanke fra ryggmargen.

1
Keva [sitat…] Og det kan ikke andre religioner...? Nei, det burde en vel kanskje skjønne at er en selvfølge når folk ikke bedriver annet enn å studere kritikkverdige sider ved én religi...

Jeg tror du bør lese innlegget mitt en gang til. I den delen du ikke siterer skriver jeg jo om religion generelt sett. Så selvfølgelig mener jeg da all form for religion.

Dere ser faktisk ikke at du har servert en beskrivelse som faktisk gjelder alle totalitære religioner, slik f.eks. NRK viser for tiden i Brennpunkt-serien "Guds utvalgte" (el.l.).

Dere.. Her slår du inn åpne dører. Hvis du hadde fulgt meg i en annen tråd her på vgd ville du sett at jeg sabler ned Jehovas Vitner. Jeg skriver også at jeg mener de bør bli fratatt statsstøtte!

1
Jean_Grey Jeg tror du bør lese innlegget mitt en gang til. I den delen du ikke siterer skriver jeg jo om religion generelt sett. Så selvfølgelig mener jeg da all form for religion. Dere ser...

Dere.. Her slår du inn åpne dører. Hvis du hadde fulgt meg i en annen tråd her på vgd ville du sett at jeg sabler ned Jehovas Vitner. Jeg skriver også at jeg mener de bør bli fratatt statsstøtte!

Jeg er enig, og ser at mitt "dere" var malplassert. Du er adskillig mer nyansert i det du skriver enn mange av dine meningsfeller.

Beklager!

1

Hanne Sophie Greve har i dag i Aftenposten (papir) en tankevekkende kronikk hvor hun kopler dette med brenning av bøker og respekten for menneskerettigheter opp mot hverandre.

Hat og vold mot medmennesker har intet med ytringsfrihet å gjøre

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vAlJrl/hat-og-vold-mot-medmennesker-har-intet-med-ytringsfrihet-aa-gjoere

Kronikken er vel verd å lese – spesielt for de her inne som forsvarer SIAN sin brenning av Koranen.

1
aicat Hanne Sophie Greve har i dag i Aftenposten (papir) en tankevekkende kronikk hvor hun kopler dette med brenning av bøker og respekten for menneskerettigheter opp mot hverandre. Hat...

Islam har herrementaliteten felles med nazismen.

Den amerikanske regjeringen beordret brenning av alle Wilhelm Reich's bøker, som ble beslaglagt og brent av DFA (Food and Drug Administration). Reich ble tiltalt og dømt til to års fengsel i 1955. Han døde av hjerteinfarkt i fengselet i 1957.

1
aicat Hanne Sophie Greve har i dag i Aftenposten (papir) en tankevekkende kronikk hvor hun kopler dette med brenning av bøker og respekten for menneskerettigheter opp mot hverandre. Hat...

spesielt for de her inne som forsvarer SIAN sin brenning av Koranen.

SIANs brenning av koranen får frem i lyset et fremmed mentalitet, som muslimen som utførte det han mente var en passende hevn; å brenne ned to kirker for å ha brent en koran.

2
Rockohh Jeg spør DEG! Hvilke andre religioner enn islam er totalitær religion i dag? Jeg har ingen interesse av å se Brennpunkt. Du vet tydeligvis ikke hva totalitær betyr. Islamismen er e...

Jeg spør DEG! Hvilke andre religioner enn islam er totalitær religion i dag? Jeg har ingen interesse av å se Brennpunkt.

Nei, du har tydeligvis ingen interesse av motforestillinger - eller av noe som helst som ikke inneholder massiv fordømmelse av muslimer.

Takk for bekreftelsen.

1
Pernillel [sitat…] "Vi" forsvarer SIANs rett til å brenne denne boka.

Det ser ikke ut for at du leste hva Greve skrev? Hun siterer bla.a. fra EMK:

«Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til.» ...videre: ".. «Ved sine taler og artikler ... smittet han* tyskernes sinn med antisemittismens basill og opphisset det tyske folk til aktiv forfølgelse.»

*Julius Streicher (redaktøren for "Der Stürmer") sin hatretorikk mot jøder kan lett sammenliknes med SIANs offentlige brenning av Koranen og derfor smitte det norske folk med islamofobe holdninger.

Å brenne koranen offentlig er etter min mening derfor misbruk av ytringsfriheten - og derfor brudd på EMK sin art 17.

1
aicat Det ser ikke ut for at du leste hva Greve skrev? Hun siterer bla.a. fra EMK: «Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person...

Å brenne koranen offentlig er etter min mening derfor misbruk av ytringsfriheten - og derfor brudd på EMK sin art 17.

Det står du selvsagt fritt til å mene, men faktumet er at SIAN hverken er dømt eller tiltalt for å brutt noen lov og det er dette vi må forholde oss til. Det SIAN har gjort er å brenne opp en eiendel som de har ervervet med egne midler.

Greve nevner da heller ikke SIAN i sin kronikk. Hun nevner nazistenes bokbål, men her ligger det en vesensforskjell: nazistene brente tusenvis av bøker for å sensurere meningsmangfoldet som igjen førte til et industrielt folkemord. Man kan selvsagt tro at dette er SIANs egentlige og endelige mål, men enn så lenge er det lite som tyder på det, så jeg velger heller å tolke deres "bokbål" (de brant vel 4-5 koraner offentlig) mer som en protestytring mot en relgion som strengt tatt hverken trenger SIAN eller noen andre for å "smitte det norske folk med islamofobe holdninger".

Akkurat det klarer islam veldig godt på egen hånd.

2
dortort [sitat…] Du har tidligere skrevet følgende: "Ja, enhver religion/ideologi som er totalitær, krever monopol på sannheten, forbyr og undertrykker ytringsfrihet og menneskerettigheter...

Det ser ut til at vi nå snakker forbi hverandre og at du ikke forstår hva jeg mener, og det skyldes at jeg har uttrykt meg klønete og krøkkete.

"Ja, enhver religion/ideologi som er totalitær, krever monopol på sannheten, forbyr og undertrykker ytringsfrihet og menneskerettigheter, hjernevasker mennesker så de mister evnen til å tenke og straffer dem som tenker selv, er noe forbannet dritt. Og det er helt saklig kritikk" "forbannet dritt" er _ikke _kritikk_, det er ikke et argument, det er konklusjonen av argumentene og kritikken.

Kritikken er:

" enhver religion/ideologi som er totalitær, krever monopol på sannheten, forbyr og undertrykker ytringsfrihet og menneskerettigheter, hjernevasker mennesker så de mister evnen til å tenke og straffer dem som tenker selv,"

og det er helt saklig kritikk, det er så saklig som det kan bli, for det er ugjendrivelige fakta. Og det er om enhver religion/ideologi som er slik jeg beskriver. Det er ikke om islam alene, jeg nevner ikke islam der.

"Forbannet dritt" er konklusjonen av kritikken, min mening. Jeg går ikke inn i en debatt og åpner ved å erklære noe som forbannet dritt, men jeg kan argumentere meg frem til at noe er forbannet dritt, da er det min mening. Om denne meningen min er saklig eller usaklig, kan fritt diskuteres.

Denne uttalelsen er utelukkende om religion/ideologi, om et abstrakt begrep av tankeforestillinger, det handler overhode ikke om mennesker, men bare om tankeforestillinger.

Jeg antar at de to som erklærte seg enig med meg, straks forsto at jeg ikke snakket om mennesker, men bare om abstrakte tanker, om forvirrede tanker.

Jeg er med på at dette kan ses som stempling og demonisering, men det _ikke- stempling av mennesker, men av religion/ideologi, og det er noe helt annet,

At tilhengere av diktatur, det være seg religiøst eller politisk diktatur, kan bli fornærmet, forstår jeg selvfølgelig, men ingen kan vente og kreve at de aldri skal høre noe de ikke liker.

*"*Jeg har skrevet om konsekvensene av islams utbredelse." Ja, du har skrevet om drap, terror, voldtek, forfølgelse osv. Men ingenting av dette er islamkritikk som religionskritikk. Du skiver om de forbrytelser og ugjerninger som mennesker gjør, men dette er ikke kritikk av religion/ideologi.

Jeg går løs på en religion/ideologi, på abstrakte tankeforestillinger, vi kan godt si at jeg stempler disse tankeforstillingene. Slik du skriver om vold og terror som blir begått av muslimer, generaliserer du om mennesker og stempler mennesker.

" Noe du reagerer på" For min del kan du si hva du vil. Det jeg reagerte på, var at du kalte meg usaklig samtidig som du selv er usaklig.

1
Keva [sitat…] Og det kan ikke andre religioner...? Nei, det burde en vel kanskje skjønne at er en selvfølge når folk ikke bedriver annet enn å studere kritikkverdige sider ved én religi...

Dere ser faktisk ikke at du har servert en beskrivelse som faktisk gjelder alle totalitære religioner, slik f.eks. NRK viser for tiden i Brennpunkt-serien "Guds utvalgte" (el.l.).

Når du skriver " alle totalitære religioner" så må du kunne fortelle hvilke det er?

Hvilke totalitære religioner er det som blir tatt for seg i Brennpunkt-serien "Guds utvalgte", mener du?

1
0gg0 [sitat…] Spiller ingen som helst rolle, all den tid du tar feil.

Jeg mener det å brenne Koranen offentlig ikke bare er en kritisk ytring mot islam, men er også en hets mot muslimer generelt - som jeg synes kan sammenliknes med nazistenes hets mot jøder med sine bokbål av jødiske forfattere - som klart var en hets mot jøder generelt. Du og hvem som helst står helt fritt til å brenne deres egen koran hjemme, og ytre dere verbalt offentlig med kritikk av islam. Men det å stå fram offentlig med å brenne denne boken som for ALLE muslimer er hellig - er også da en hets mot ALLE muslimer som fyrer opp under islamofobe holdninger mot ALLE muslimer. Det er hovedhensikten også for SIAN - ikke kritikk av Islam generelt, men å fremprovosere hat og fremmedfrykt for / mot alle muslimer.

1

Kjenner mange rotnorske som mener det er unødvendig å brenne muslimenes hellige bok, ikke fordi de er redd for hevnaksjoner, men fordi det er unødvendig.

Med likevel mener de at muslimene overreagerer på koranbrenning og karikaturer av Muhammed.

Nå er det jo slik at mange tenner på alle pluggene og hisser andre til handling, og det pussige er at det er ungdom som er født, oppdratt og går/har gått i norsk skole som reagerer sterkest.

Er det oppdragelse eller er det sosiale medier som har en viss skyld i raseriet.

1
Laster...