men hvordan "utviser" man islamismen?

Den utvises ikke men bekjempes. Et ar virkemidlene Macron vil bruke i denne kampen er å utvise islamister. At Rustad og co ikke skjønner forskjellen forundrer meg ikke.

1

Og hvor går grensen mellom islam og islamismen, mellom en konservativ og engasjert muslim som forsvarer sin religion, mellom en pietistisk muslim og en som forbereder seg på jihad?

Mange innbiller seg at islam og islamisme ikke har noe med hverandre å gjøre, og at det er nok å skape mer rom for islam for å fortrenge islamismen. Virkningen er naturligvis motsatt: Jo mer islam, desto mer islamisme. Dette forstår desverre ikke Macron, sier Boualem Sansal i et intervju med Martina Meister hos Die Welt.

Dette med å skille islamisme fra islam virker som en formidabel oppgave. Det blir som å skille to isotoper fra hverandre. Exit-programmene for høyreradikale nasjonalister fungerte i sin tid fordi man samtidig klarte å definere hele ideologien deres som en kilde til ren ondskap. I dag er nasjonalisme mer eller mindre identisk med nazisme og dermed forsvant også mye av rekrutteringsgrunnlaget.

For islam blir jo dette langt mer problematisk fordi man samtidig må sjonglere mellom å ikke tråkke på muslimenes kronisk ømme tær og ekstreme islamister som henter sine ideer fra det samme idegrunnlaget. Forsøkene på å skape en slags moderat "Euro-islam" som et autorativt motstykke til de mer ekstreme uttrykkene har så langt vært ganske fåfengte, dels fordi islam er en ganske ekstrem relgion i seg selv og dels fordi det finnes få om noen moderate autoriteter på islam i Europa i forhold til resten av den muslimske verden.

2
IndocteCollectio [sitat…] Den utvises ikke men bekjempes. Et ar virkemidlene Macron vil bruke i denne kampen er å utvise islamister. At Rustad og co ikke skjønner forskjellen forundrer meg ikke.

Man får ikke bekjempet islamisme bare ved å utvise noen islamister. Det sto i artikkelen at spredning av den islamistiske ideologien skjer vesentlig gjennom prekener og konvertering, gjennom oppdragelse, politikk, diplomati, økonomi, infiltrasjon av samfunnet ved hjelp av foreninger, halal-butikker, islamistisk finans, mediene og veldedighetsbransjene.

3
Rockohh Man får ikke bekjempet islamisme bare ved å utvise noen islamister. Det sto i artikkelen at spredning av den islamistiske ideologien skjer vesentlig gjennom prekener og konverterin...

Man får ikke bekjempet islamisme bare ved å utvise noen islamister.

Derav skrev leg "et av virkemidlene", men det ble kanskje litt vanskelig å skjønne for deg?

Det mange peker på som MÅ gjøres, også Sansal, er at man må skille mellom religionen og ideologien i denne bekjempelsen.

Sansal har tidligere uttalt at muslimene selv må ta religionen sin tilbake fra islamistene. Det støtter jeg han i, gjør du?

1
Pernillel [sitat…] Dette med å skille islamisme fra islam virker som en formidabel oppgave. Det blir som å skille to isotoper fra hverandre. Exit-programmene for høyreradikale nasjonalister...

I dag er nasjonalisme mer eller mindre identisk med nazisme

Det her er jo helt feil, det finnes masse nasjonalisme (det aller meste av den) som ikke forbindes med nasjonalsosialisme. Store deler motstandsbevegelsen under krigen stod for nasjonalisme.

2
Pernillel [sitat…] Dette med å skille islamisme fra islam virker som en formidabel oppgave. Det blir som å skille to isotoper fra hverandre. Exit-programmene for høyreradikale nasjonalister...

For islam blir jo dette langt mer problematisk fordi man samtidig må sjonglere mellom å ikke tråkke på muslimenes kronisk ømme tær og ekstreme islamister som henter sine ideer fra det samme idegrunnlaget. Forsøkene på å skape en slags moderat "Euro-islam" som et autorativt motstykke til de mer ekstreme uttrykkene har så langt vært ganske fåfengte, dels fordi islam er en ganske ekstrem relgion i seg selv og dels fordi det finnes få om noen moderate autoriteter på islam i Europa i forhold til resten av den muslimske verden.

Ja. Det er islamister som har laget og står for både europeisk islam, Tariq Ramadan, som er barnebarnet til grunnleggeren av Det muslimske brorskap, al-Banna, og for norsk islam, Usman Rana, som bare kjøper varer som er tillatt etter sharia. Så det "moderate" islam disse to islamistene fronter er jo bare bedrag.

2
Rockohh De kan ikke skille religion og ideologi siden de er sammenflettet. Å "ta religionen sin tilbake fra islamistene" blir som å ta religionen sin tilbake fra profeten Muhammed. Tror du...

Så du støtter ikke det Sansal sier? Men du deler av det som document har plukket ut?

Selvfølgelig kan man skille på forskjellige følger av religioner og der hvor det går over til voldelige ideologier, det er nettopp det Macron nå gjør og det som slike Sansal alltid har pekt på.

Personlig har jeg null problemer med å klare å skille på for eksempel IS og Ahmadiyya-muslimer. Men det kan jo være at du sliter med dette.

1
IndocteCollectio Rockoh: Hvorfor mener du at denne tolkningen er den rette? Har du og Is, som du da støtter, skjønt noe de aller fleste muslimer ikke har skjønt? Kan du da konkretisere hva du mener...

Først, så er det uredelig av deg å skrive "du og IS, som du da støtter, ". Du vet så inderlig godt at jeg ikke støtter IS, så sånt kan du la være å skrive.

Utgangspunktet her var at å ta religionen sin tilbake fra islamistene, blir å gå imot profeten Muhammed. Han mislyktes som predikant de første 13 år i Mekka. Det var som hærfører med politisk og militær jihad i Medins-tiden Muhammed gjorde suksess. Så det politiske er viktigst. De fredelige Mekka-versene blir overstyrt (abrogasjon) av nyere vers der de er motstridende når de handler om det samme i islam.

Koranen omtaler Muhammed 91 ganger som den perfekte muslimen. Han er idealet til etterfølgelse. Muhammed er 86 prosent av islams lære og Allah er 14 prosent.

Salafister, jihadister og Det muslimske brorskap har samme mål; kalifat styrt av sharia. Det Muslimske brorskap:"Håpet er at både de vestlige og de mer moderate muslimske samfunn vil smuldre opp slik at kalifatet kan grunnlegges på restene", i følge Ahmed Akkari.

2
Rockohh Først, så er det uredelig av deg å skrive "du og IS, som du da støtter, ". Du vet så inderlig godt at jeg ikke støtter IS, så sånt kan du la være å skrive. Utgangspunktet her var a...

Rockoh: Her var det veldig mye rart bortsett fra at du bekrefter at du støtter de ekstreme sin tolkning.

Ikke så mye til spesifikt bortsett fra litt synsing da. Men jeg har fått fram nøyaktig det jeg ønsket, så greit nok.

1

Moderate islamister, er det islamister som ønsker et samfunn styrt etter sharia, men uten vold? Altså ikke militante, men med et ønske om å transformere samfunnet i islamsk retning som et mål. Det sies at de har god tid og drypper litt her og der, nesten umerkelig.

1
IndocteCollectio Så du støtter ikke det Sansal sier? Men du deler av det som document har plukket ut? Selvfølgelig kan man skille på forskjellige følger av religioner og der hvor det går over til v...

Selvfølgelig kan man skille på forskjellige følger av religioner og der hvor det går over til voldelige ideologier, det er nettopp det Macron nå gjør og det som slike Sansal alltid har pekt på.

"Til forskjell fra Jesus var Muhammed ikke bare en predikant, men også statsoverhode, feltherre, finansminister, lovgiver, dommer og politi i en og samme person. Politikk, økonomi, krig og makt var altså blandet sammen med religionen allerede i begynnelsen. Slik ble alt helliggjort. Det er det fundamentale problemet, ikke enkelte passasjer." - Hamed Abdel-Samad.

1
IndocteCollectio [sitat…] Derav skrev leg "et av virkemidlene", men det ble kanskje litt vanskelig å skjønne for deg? Det mange peker på som MÅ gjøres, også Sansal, er at man må skille mellom relig...

Sansal har tidligere uttalt at muslimene selv må ta religionen sin tilbake fra islamistene. Det støtter jeg han i, gjør du?

Men om muslimer ikke er interessert i dette, så må det vel være et mer relevant spørsmål om du tar avstand fra muslimer som ikke har noen interesse av å ta et oppgjør med islamismen?

Boualem Sansal: «Islamismen må nedkjempes på alle fronter» NH

Høres ut som en krigserklæring...

2
Laster...