En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Homo_Erectus Nå kommer du igjen med meningsløse og absurde spørsmål. Hvordan kan jeg vite hva Stalins skaptilhengere vil og ikke vil? Spør disse skaptilhengerne, men spør ikke meg.

Nå kommer du igjen med meningsløse og absurde spørsmål. Hvordan kan jeg vite hva Stalins skaptilhengere vil og ikke vil?

Man trenger så visst ikke vite for å skrive/svare her på VGD.

Man kan ha egne meninger om noe, og andre vil kanskje være uenig i disse meningene, dermed blir det debatt ut av det.

Når du får spørsmål om noe, så bruker du jo ofte å presisere at du tror det er slik og slik, men at du ikke vet.

1
Gunstein12 [sitat…] Man trenger så visst ikke vite for å skrive/svare her på VGD. Man kan ha egne meninger om noe, og andre vil kanskje være uenig i disse meningene, dermed blir det debatt ut...

Ja, man kan ha egne meninger om noe. Ja, det er ting jeg tror noe om, men ikke vet.

Jeg kan tro noe om stalinistens mening om Stalin og hans politikk, om deres mening om kommunismen og kapitalismen.

Men å tro noe om stalinistenes mening om metrostasjoner?

Jeg kan tro noe om nazistenes mening om Hitler og hans politikk, om deres mening om jøder, utlendinger og innvandrere.

Men å tro noe om nazistenes mening om Olympiastadion som Hitler fikk bygd i Berlin?

Jeg kan tro noe om republikanernes og trumpistenes mening om president Trump og hans politikk.

Men å tro noe om republikanernes og trumpistenes mening om Trumps golfbane?

1
Homo_Erectus Ja, man kan ha egne meninger om noe. Ja, det er ting jeg tror noe om, men ikke vet. Jeg kan tro noe om stalinistens mening om Stalin og hans politikk, om deres mening om kommunisme...

Ja, man kan ha egne meninger om noe. Ja, det er ting jeg tror noe om, men ikke vet.Jeg kan tro noe om stalinistens mening om Stalin og hans politikk, om deres mening om kommunismen og kapitalismen.

Og du har også tidligere skrevet om stalinistene skjønnmaling av en av historiens verste diktatorer.

Hva legger du i ordet skjønnmaling her?

Langveg: Alle som har ein politisk agenda, overdriv: det gjeld så vel demokratar som skriv og talar om holocaust, antikommunistar som tek føre seg Sovjetunionen i Stalintida, og nynazistar som vil gjera amerikanarar og britar og ikkje minst sovjetarar til verre enn nazistane var. Om ein kunne få av seg dei ideolgisk-moralske brillene og leita etter harde fakta i alle oppblåsne soger, ville mykje vera vunni. Og ein skal ikkje gløyma at det gjeld historie og ikkje nåtida. Fortida skal ikkje misbrukast ved bruk av overdrivingar og ofte reine fantasisoger.

Homo_Erectus: Du glemte én gruppe: stalinistene som lovpriser og skjønnmaler en av historiens verste diktatorer.

https://vgd.no/samfunn/historie/tema/1825346/tittel/sigurd-hoel-wilhelm-reich-og-kulturradikalismen/innlegg/44494475?xtmc=skj%C3%B8nnmaler&xtcr=4#post44494475

2
Homo_Erectus Nå kommer du igjen med meningsløse og absurde spørsmål. Hvordan kan jeg vite hva Stalins skaptilhengere vil og ikke vil? Spør disse skaptilhengerne, men spør ikke meg.

Nå kommer du igjen med meningsløse og absurde spørsmål. Hvordan kan jeg vite hva Stalins skaptilhengere vil og ikke vil?

Poenget til Gunnstein var like relevant som det var enkelt å forstå.

Men som jeg har sagt tidligere, man kan plumpe ut i hengemyra di når man aller minst ser det komme...

2
Rockohh Ja, jeg både så og vet at du tar sånt med en gang. Så bakgrunnsforklaringen trengtes ikke på noe vis til deg, men det var greit å komme med det til andre. Det er mye hyggeligere å...

Ja, jeg både så og vet at du tar sånt med en gang. Så bakgrunnsforklaringen trengtes ikke på noe vis til deg,

Jeg kan tilføye at for min egen del er alle dine innlegg enkle å forstå uansett om jeg er 100% enig eller ikke.

Til tider tenker vi så likt at du kunne vært min tvillingsjel (selv om jeg ikke helt holder følge "on the far side":o)

2
Homo_Erectus Da vet du mye mer enn jeg, for jeg vet ikke hva skapstalinistene mener om kunstverk og metrostasjoner i Moskva. Men det er jo kjekt at du vet det.

Da vet du mye mer enn jeg, for jeg vet ikke hva skapstalinistene mener om kunstverk og metrostasjoner i Moskva.

Du må ikke alt så bokstavelig.

Poenget slik jeg ser det, er at å skifte fokus er en mulighet for å avlede oppmerksomheten fra noe som er dårlig til noe som er bra.

Omtrent som når Aicat trekker frem flotte muslimske byggverk når Oggo hevder at islam knapt har bidratt med annet enn problemer.

1
LAVPROFIL [sitat…] Du må ikke alt så bokstavelig. Poenget slik jeg ser det, er at å skifte fokus er en mulighet for å avlede oppmerksomheten fra noe som er dårlig til noe som er bra. Omtrent...

Poenget slik jeg ser det, er at å skifte fokus er en mulighet for å avlede oppmerksomheten fra noe som er dårlig til noe som er bra.

Omtrent som når Aicat trekker frem flotte muslimske byggverk når Oggo hevder at islam knapt har bidratt med annet enn problemer.

Det må du si til Pernillel som mitt svar var til.

Pernillel: Jeg synes jeg har vært ganske klar på at ikke absolutt alt er negativt med islam (på samme som måte som man kan finne en og annen forsonende egenskap hos de fleste andre tankesett, og ellers ville jeg ha brukt noe annet enn "knapt" om jeg mente noe annet) Jeg tror forøvrig det var Pernillel, ikke 0gg0, som først hevdet at islam knapt har bidratt med annet enn krig, nød og elendighet.

1
LAVPROFIL [sitat…] Èr det nok å sitere en islamist som bekrefter islams mørke sider for å fremstå som en islamhater for deg?

I følge franske nyheter er den islamistiske organisasjonen L'Union des Organisations Islamiqes de France (VOIF) den franske filialen av Det muslimske brorskapet.

I følge et tidligere medlem av VOIF har muslimbrødrene et ønske om å gradvis islamisere Frankrike for på sikt gjøre landet til en islamsk stat. Strategien skal være å opprette flere og flere muslimske parallellsamfunn ved å fremme den alternative islamske identiteten og bevisst undergrave den "tradisjonelle" franske. Barn blir i tidlig alder indoktrinert til å hate Frankrikes republikanske verdier gjennom muslimbrødrenes utdanningsinstitusjoner. Islamister knyttet til VOIF har for eksempel omtalt franskfødte muslimer som innfødte muslimer på fransk jord. At de tilhører den islamske ummahen (nasjonen).

En VOIF-kontrollert privat muslimsk skole, Lycee-Averroes, sprer anti-fransk, anti-vestlig propaganda og anti-semittisme. Skolen inviterer kjente ekstremistiske foredragsholdere og imamer fra Gulf-området for å holde foredrag og fremme ekstremistisk islamistisk ideologi. Målet er å skape en islamsk elite som skal ta sentrale posisjoner i hjertet av det franske sivile samfunn for å fremme islamistisk ideologi i landet. Skolen er i stor grad finansiert av rike individer fra petromonarkiene i Persiabukta.

Resett 27.03.18 Frankrike nær kokepunktet?

4
LAVPROFIL [sitat…] Èr det nok å sitere en islamist som bekrefter islams mørke sider for å fremstå som en islamhater for deg?

I følge en reportasje av TV-kanalen France2, finnes det i visse nabolag i Paris' forsteder hvor man knapt kan se kvinner på gatene. Kvinner blir trakassert for å gå utildekket på gaten og blir fortalt at de ikke er velkomne i kafeer:"I denne kafeen er det bare menn", sier islamistene til kvinnene som bærer det skjulte kameraet og ber dem dra.

I følge en reportasje med den kjente journalisten Bernard de la Villardiere, mener hele 63 prosent av franskmenn at muslimer setter sin personlige religiøse tro over lovene til republikken, noe som har skapt grobunn for konflikt i det franske samfunnet.

I dag finnes det rundt 15 000 salafister i Frankrike. Salafismen blir mer og mer populær blant muslimer. I 2016 fantes set rundt 100 salafistiske moskeer i landet med imamer som spredte hatefull retorikk og ekstremistiske holdninger. Mange av disse moskeer er forsøkt stengt av franske myndigheter.

Hatpredikanter har oppfordret til å drepe vantro og føre krig mot den franske stat og krevd borgerkrig. De sa alle muslimer er pålagt å "fjerne de vantro" fra gaten.

En imam i det beryktede salafistiske Radar-moskeen i Paris-forstaden Sevran er for eksempel tatt opp på bånd med meget bekymringsverdige meninger:"Vi avviser alt med dere: Deres tro, deres religion. For alltid! Det er et klart skille mellom oss og dere i dag. Faktum er at vi hater dere. For all tid", sa vedkommende i sin preken på fransk jord. Imamer som står for en mer moderat tolkning av islam har blitt truet på livet av franske salafister.

Hatefulle prekener har og blitt spredt på youtube og gjennom satelittkanaler finansiert av wahhabi-regimet i Saudi-Arabia.

Unge franske muslimer gjennomgår også radikaliseringsprosess under fengselsopphold og kommer ut som beinharde salafister som snakker åpent om krig på fransk jord.

Resett 27.03,18 Frankrike nær kokepunktet?

3
Rockohh I følge en reportasje av TV-kanalen France2, finnes det i visse nabolag i Paris' forsteder hvor man knapt kan se kvinner på gatene. Kvinner blir trakassert for å gå utildekket på g...

I dag finnes det rundt 15 000 salafister i Frankrike. Salafismen blir mer og mer populær blant muslimer. I 2016 fantes set rundt 100 salafistiske moskeer i landet med imamer som spredte hatefull retorikk og ekstremistiske holdninger.

En utvikling som venstresiden har drevet fremover og propagert for i mange år.

1
Metalman666 [sitat…] En utvikling som venstresiden har drevet fremover og propagert for i mange år.

Ja, som Resett skriver om her: Rødt og grønt blir brunt. Den uhellige alliansen mellom sosialistene og islamistene har fascistiske trekk. 26.02.19

De røde sosialistene og grønne islamistene har slått seg sammen i en brun felles front mot høyresiden over hele Europa i en slags fascistisk pakt - underbygd av en felles forakt mot vestlige konservative verdier.

Felles for islamister og sosialister er en iboende antisemittisme, en støtte til masseinnvandringen, og streben om å begrense ytringsfriheten ved å forsterke krenkelses-tyranniet, samt en forakt for Europas tradisjoner og kultur - som de ønsker å forandre til det ugjenkjennelige gjennom sosial ingeniørkunst.

Islamister har infiltrert Sosialdemokratene og Miljøpartiet tilsynelatende uten større oppstyr.

I byen Gavle blir besøkende ænsket velkommen av en hijabkledd kvinne som har tilhørt den radikale islamistiske Gavle-moskeen i en årrekke. Utviklingen blir heiet frem av landets venstreorienterte regjering.

Den ferske kulturminister Amanda Lind hyllet for eksempel den tidligere boligministeren islamisten Mehmet Kaplan, som har frastått fra å ta kvinner i hendene og som skal ha tilknytning til blant annet islamistgruppen Det muslimske brorskapet.

I takt med at Vestens sosialistpartier trekker lengre ut mot ytre venstre, blir venstresidens klientelisme overfor islamistiske krefter mer og mer opplagt. Der trykker de i større grad islamistene til sitt bryst i en opportunistisk allianse for å oppnå politisk makt.

Totalitær islamisme er på ingen måte kompatibelt med sosialistenes drømmesamfunn - heller tvert om - så hvorfor har de røde trukket de grønne til sitt bryst?

3
Rockohh Ja, som Resett skriver om her: Rødt og grønt blir brunt. Den uhellige alliansen mellom sosialistene og islamistene har fascistiske trekk. 26.02.19 De røde sosialistene og grønne is...

Svensk venstreside og i stor grad også høyresiden er veldig shariatilpasset. Vi ser Sverige blir styrt mot undergangen av en gjeng islamromantikere i islamekstase. De elsker islam og hater islamkritikere og kjettere mot det multikulturelle kalifatet de skal skape. Alle ser at situasjonene som vi så i Malmø etter Stram kurs brant en koran der, hvor de rop og skrek død over jøder og vantro og man så et vandrende telt sto å rope "hvorfor brakte dere oss hit hvis dere ikke vil ha islam".

Stefan Løfven lovet i 2015 å aldri kritisere islam i et intervju.

2
Rockohh Ja, som Resett skriver om her: Rødt og grønt blir brunt. Den uhellige alliansen mellom sosialistene og islamistene har fascistiske trekk. 26.02.19 De røde sosialistene og grønne is...

Totalitær islamisme er på ingen måte kompatibelt med sosialistenes drømmesamfunn - heller tvert om - så hvorfor har de røde trukket de grønne til sitt bryst?

Jeg tror det er best å la dem finne dette ut selv. Når shariaekstasen avtar kommer det ofte en brå oppvåkning.

1
Metalman666 Svensk venstreside og i stor grad også høyresiden er veldig shariatilpasset. Vi ser Sverige blir styrt mot undergangen av en gjeng islamromantikere i islamekstase. De elsker islam...

Interessant spørsmål det vandrende teltet kom med:"hvorfor brakte dere oss hit hvis dere ikke vil ha islam"?

Vi burde ikke tatt imot "koraner på to ben" inn i landet. Det skulle vært noen mekanismer som kunne skille de ut fra de som ville integreres.

2
Metalman666 Svensk venstreside og i stor grad også høyresiden er veldig shariatilpasset. Vi ser Sverige blir styrt mot undergangen av en gjeng islamromantikere i islamekstase. De elsker islam...

Stefan Løfven lovet i 2015 å aldri kritisere islam i et intervju.

Det er veldig alvorlig! Hva ligger bak dette løftet? Har han blitt truet? Ellerr inngått en hemmelig avtale? Han var i hvertfall ærlig om det. Ser ut som mange andre politikere og journalister også har lovet å ikke kritisere islam i et intervju.

2
Rockohh [sitat…] Det er veldig alvorlig! Hva ligger bak dette løftet? Har han blitt truet? Ellerr inngått en hemmelig avtale? Han var i hvertfall ærlig om det. Ser ut som mange andre polit...

Sveriges utenriksminister Margot Wallström uttalte seg svært kritisk om Saudi-Arabia.

Sedan Sverige sagt upp Saudiavtalet har konflikten med Saudiarabien blossat upp som en världsnyhet. Inte minst sedan Saudiarabien kallade hem sin ambassadör från Stockholm. Inte nog med att Margot Wallström stoppades från att hålla tal för Arabförbundet, nu har hon också KU-anmälts av Moderaterna. Men från andra håll trillar stödet in för Wallström och hennes hårda ton mot landet som hon kallat ”diktatur” och ”medeltida”

Stefan Löfven beklaget, men han ba ikke om unnskyldning.

Har Sverige bett Saudiarabien om ursäkt? – Nej. Vi har förklarat att vi beklagar om det är någonting som har uppfattats som att vi kritiserat islam, vilket vi aldrig har gjort. Vi har den största respekt för religionen islam, och likaså om det är någonting som uppfattats som en förolämpning mot Saudiarabien. Det har självfallet inte varit åsikten. Kan du se att det har förekommit sådana missförstånd? – Det har ju varit inte minst skriverier och sociala medier om att vi skulle ha kritiserat islam, vilket vi aldrig någonsin har gjort, och vi tänker inte göra det heller. Vi har den största respekt för den religionen. Men den typen av spekulationer har förekommit.

Han har ikke lovet ikke å kritisere islam. Han sa:

" och vi tänker inte göra det heller." Men det ser ut til at Löfven stiller seg bak Margot Wallströms kritikk av Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene.

"Tror du att Saudiarabien har tagit intryck av vad Sverige har sagt om att sluta tortera bloggare och avrätta människor?

– Den frågan ska självfallet ställas till dem, men vi står upp för de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt för oss att göra det."

1
Homo_Erectus Sveriges utenriksminister Margot Wallström uttalte seg svært kritisk om Saudi-Arabia. Sedan Sverige sagt upp Saudiavtalet har konflikten med Saudiarabien blossat upp som en världsn...

Han har ikke lovet ikke å kritisere islam. Han sa:" och vi tänker inte göra det heller."Men det ser ut til at Löfven stiller seg bak Margot Wallströms kritikk av Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene."Tror du att Saudiarabien har tagit intryck av vad Sverige har sagt om att sluta tortera bloggare och avrätta människor? – Den frågan ska självfallet ställas till dem, men vi står upp för de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt för oss att göra det."

Her var det mye en kan kverulere på ja...

1
Homo_Erectus Sveriges utenriksminister Margot Wallström uttalte seg svært kritisk om Saudi-Arabia. Sedan Sverige sagt upp Saudiavtalet har konflikten med Saudiarabien blossat upp som en världsn...

Men det ser ut til at Löfven stiller seg bak Margot Wallströms kritikk av Saudi-Arabias brudd på menneskerettighetene.

"Tror du att Saudiarabien har tagit intryck av vad Sverige har sagt om att sluta tortera bloggare och avrätta människor?

– Den frågan ska självfallet ställas till dem, men vi står upp för de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt för oss att göra det."

Huff, du må da ikke komme her og komme her og komplettere uttalelser slik at det kommer frem hva som faktisk er sagt og hva sammenhengen er! Det blir jo veldig strevsomt for gjengen i ekkokammeret, for hvis de skal være ærlige mot seg selv, så blir de jo da nødt til å nyansere(!) - ja huff, der var dette fryktelig vanskelige ordet igjen... - både hat-bildet av Sverige og hat-bildet av svenske sosialdemokrater.

Så der gjorde du nok livet vanskelig for mange som ferdes sidelangs på dette forumet!

Red.: Og dette ble jo faktisk eksemplifisert nederst på forrige side sent i går kveld - noe jeg ikke hadde fått med meg da jeg skrev dette svaret.

1
Laster...