En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Keva Hvis du ikke vet såpass, men likevel slenger ut av deg spaltemeter på spaltemeter med hatsk, unyansert og uforsonlig propaganda - da bør du faktisk sette deg mer inn i saken selv....

Her svarte du på at jeg skrev til deg: Jeg venter på svar fra deg om forskjellen du mener det er mellom islam og islamisme?

Du skriver:"..., det handler om fakta som du tydeligvis tror er diskuterbare - "

Hvilke "fakta" er ikke-diskuterbare når det gjelder forskjellen mellom islam og islamisme, mener du?

1
Keva [sitat…] Hva er det du tolker som "rangering"? Hvilke "egne kriterier" mener du? Hva har jeg skrevet som du mener er rasistisk? Og kom nå med et skikkelig, konkret svar i stedet fo...

Og kom nå med et skikkelig, konkret svar i stedet for å ramse opp tekst som overhodet ingenting har å gjøre med beskyldningene dine!

Da er det alminnelig høflighet at du svarer på spørsmål til deg, før du kommer med egne spørsmål motsatt vei.

1
aicat [sitat…] Det er litt morsomt når man diskuterer på et anonymt form at enkelte ikke aner hvem de egentlig kverulerer med - og spesielt morsomt er det når noen prøver å belære andre...

Det er litt morsomt når man diskuterer på et anonymt form at enkelte ikke aner hvem de egentlig kverulerer med

Enkelte? Dersom ingen outer seg selv, eller tabber seg ut slik at man finner ut hvem vedkommende er, så er det ikke bare enkelte, men alle.

Som du selv skrev; "et anonymt form". Tar det for gitt at du begikk en skrivefeil her, og mente forum.

1
Homo_Erectus [sitat…] Er det riktig? Mener ikke shiaene at en klalif bare utpekes av Allah og at kalifen bare kan utpekes fra Muhammes etterkommere? Er det ikke sunniene som lar mennesker velge...

Mener ikke shiaene at en klalif bare utpekes av Allah og at kalifen bare kan utpekes fra Muhammes etterkommere? Er det ikke sunniene som lar mennesker velge eller utpeke en kalif?

Da vet du mer enn meg, men ser uansett for meg at Iran er så nære man kommer et muslimsk "kalifat" anno 2021.

1
Keva [sitat…] Dette er nok et interessant tema, men jeg tror det hører mer hjemme på livssynsforumet. Det er noe annet enn jeg tok opp i innlegget du svarer på. Dette handler om at man...

. Dette handler om at man blir tatt for å forsvare en religion når man prøver å forsvare enkeltmennesker.

Et merkelig svar om at man prøver å forsvare enkeltmennesker og ikke religionen? Dette ser ikke ut til å gjelde de "kristeliøse"? Men hvilket enkeltmenneske er det du vil forsvare når islam går forferdelig hardt ut over mange mennesker som ikke er blant de tilhørerne av islam som du forsvarer? Er det ikke da bedre å kritisere islam for det, enn å dra inn snakk om å forsvare enkeltmenneske?

1
LAVPROFIL [sitat…] Maududui som trolig vet hva han snakker om blir brukt av Rocohh for å bekrefte hennes egen skepsis til Islam, ikke støtte islamisme som noen "smartinger" vil ha det til.

Det er da ingen her som har skrevet noe som kan oppfattes som om de mener Rockohh støtter islamisme. Alle og enhver vet at Rockohh ikke støtter islamisme. Da sier det seg selv at ingen vil påstå det.

Påstanden er at Rockohh og Maududi tolker islam på samme måte. Begge mener at islam vil forandre og overta samfunnet ved å islamisere det.

1
0gg0 [sitat…] Enkelte? Dersom ingen outer seg selv, eller tabber seg ut slik at man finner ut hvem vedkommende er, så er det ikke bare enkelte, men alle. Som du selv skrev; "et anonymt...

"et anonymt form".

Er ikke dette et anonymt forum da? Vet du hvem det er du diskuterer med da - og hvilken fagkompetans de du kverulerer med innehar? Jeg nevnte meg selv som eksempel - og når jeg møter folk som på en særdeles arrogant måte - (nesten som å høre Trump selv) - skal belære meg om ting som har vært en del av mitt yrke i flere 10-år - da burde man kanskje lære seg å gå litt forsiktig i dørene - og ikke tråkke ut i søla med begge bein.

1
aicat [sitat…] Er ikke dette et anonymt forum da? Vet du hvem det er du diskuterer med da - og hvilken fagkompetans de du kverulerer med innehar? Jeg nevnte meg selv som eksempel - og nå...

Jeg nevnte meg selv som eksempel - og når jeg møter folk som på en særdeles arrogant måte - (nesten som å høre Trump selv) - skal belære meg om ting som har vært en del av mitt yrke i flere 10-år

Jeg har da ikke prøvd å belære deg om biologi.

Men sånn generelt så blir man aldri utlært i faget sitt, og man bør sette pris på om man lærer noe nytt.

1
aicat [sitat…] Er ikke dette et anonymt forum da? Vet du hvem det er du diskuterer med da - og hvilken fagkompetans de du kverulerer med innehar? Jeg nevnte meg selv som eksempel - og nå...

Er ikke dette et anonymt forum da? Vet du hvem det er du diskuterer med da - og hvilken fagkompetans de du kverulerer med innehar?

Nei, fordi det er et a n o n y m t forum. Dog vet jeg hvem enkelte er fordi de har skrevet ting som avslørte dem, men er ikke snakk om mange.

Ingen på dette forumet.

1
0gg0 [sitat…] Jeg har da ikke prøvd å belære deg om biologi. Men sånn generelt så blir man aldri utlært i faget sitt, og man bør sette pris på om man lærer noe nytt.

Men sånn generelt så blir man aldri utlært i faget sitt, og man bør sette pris på om man lærer noe nytt.

Helt riktig! Det var en av de viktigste tingene jeg lærte den gang jeg jobbet i USA, og som gjorde at jeg etter å ha blitt spurt av USAs desidert fremste ekspert på sitt område - som visste at jeg kun var en "small associated fellow from Norway"; "How do you do it in Norway?" - Da tenkte jeg; ville en norsk professor i dette faget spurt en ass. fellow fra f.eks. Ghana - om "How do you do it it Ghana"? Nei! neppe. Men jeg lærte meg i alle fall at man alltid har noe nytt å lære fra selv den man aller minst skulle kunne forvente det fra. Derfor går jeg som regel ganske stille i dørene overfor folk jeg ikke vet bakgrunnen til - når det dreier seg om faglig tema. Kanskje det også burde være noe du burde skrive deg bak øret?

1
Jean_Grey Du ser med andre ord ikke at du legger inn egne premisser som ikke er reelle. Hun sier seg enig i Maududi sin uttalelse, noe hun bare konstaterer; men det er ikke det samme som at...

Legger du selv nå inn et premiss som ikke er reelt?

" La oss si f.eks at Børre Knutsen som er en kjent og kontroversiell figur i en debatt om kristendommens etikk sier at Bergprekenen definerer den nye kristendommens etikk og lære, hvor også Jesus omdefinerer Moselovene og gir dem et nytt og mer moderne innhold. Hvor den gyldne regel presenteres som en mulig forståelse av den nye kristendommens budskap." Sa Børre Knudsen noengang det du her sier at han kunne ha sagt?

Hvis han aldri sa dette, er ditt eksempel helt hypoteisk, da er det en annen Børre Knudsen med en helt annen teologi. Da er ditt premiss ikke reelt.

Jeg vet ikke hva Børre Knudsen mente og ikke mente om Bergprekenen, men jeg fant dette.

Professorer og studenter sa at Bergprekenen er lov, ikke en del av evangeliet. Jeg stod på at Bergprekenen er en del av evangeliet, en forkynnelse om Guds rike som skal komme. Bergprekenen er ikke gitt for å gjøre etterfølgelse umulig. En natt drømte om en forelesning der det ble sagt at Bergprekenen er en del av loven. Jeg reiste meg og protesterte – og så bare vissent løv rundt meg. Jeg vet ikke om dette kan forstås som " kristendommens etikk sier at Bergprekenen definerer den nye kristendommens etikk og lære, hvor også Jesus omdefinerer Moselovene og gir dem et nytt og mer moderne innhold."

1
Jean_Grey Du ser med andre ord ikke at du legger inn egne premisser som ikke er reelle. Hun sier seg enig i Maududi sin uttalelse, noe hun bare konstaterer; men det er ikke det samme som at...

La oss si f.eks at Børre Knutsen som er en kjent og kontroversiell figur i en debatt om kristendommens etikk sier at Bergprekenen definerer den nye kristendommens etikk og lære, hvor også Jesus omdefinerer Moselovene og gir dem et nytt og mer moderne innhold. Hvor den gyldne regel presenteres som en mulig forståelse av den nye kristendommens budskap. Jeg sier meg enig i dette. Vil det dermed si at jeg med dette sier meg enig i Børre Knutsen sin tolkning av kristendommen, dvs. at jeg også er enig i et meget konservativt budskap og et gammeldags kvinnesyn.

Ikke vet jeg om den mørkemannen kunne ha sagt noe slikt, men selvsagt deler du hans tolkning - du har samme tolkning som ham - av Bergprekenen hvis du er enig i utsagnet. Og nei, det betyr selvsagt ikke at du nødvendigvis må dele hans tolkning av noe som helst annet.

Når det gjelder de verste islamhaterne, så har de gang på gang vist at deres tolkning av islam er nøyaktig lik den de aller mest konservative og fanatiske IS-erne prediker.

Og nei, at de støtter denne tolkningen, betyr jo slett ikke at de på noen måte støtter islam.

Det er nøyaktig dette man har prøvd å forklare dere gjennom noen spaltemeter.

1
Laster...