Innvandring, Rasisme og Flerkultur

Metalman666

Hvor i koranen skilles stat og religion?

Det blir stadig hevdet her inne at islam og islamisme(politisk islam) er to vidt forskjellige ting. Så da er mitt spørsmål følgende: Hvor i koranen står det vers som skiller stat og religion?

Det virker som en stor andel av muslimske land ikke har funnet dette skillet i koranen i hvert fall, samme med islamske lærde. Hvorfor er det bare nordmenn som forsvarer islam som ser dette skillet så klart i de islamske skrifter?

2
78 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Det blir stadig hevdet her inne at islam og islamisme(politisk islam) er to vidt forskjellige ting. Så da er mitt spørsmål følgende: Hvor i koranen står det vers som skiller stat og religion?

Kan islam og islamisme være to forskjellige ting selv om man ikke finner vers i Koranen som eksplisitt skiller stat og religion?

Jeg mener ja. Islam er en religion, mens islamisme er en moderne politisk bevegelse der tilhengerne ønsker at staten styres i tråd med religionen.

1

Hvor mange forsøk gjorde du på å finne ut av det før du startet denne tråden, tro.....

Jeg gjetter at du ikke gjorde noen forsøk i det hele tatt

"Helt fra klassisk islamsk tid har relasjonen mellom islamske læresetninger og muslimsk dagligliv vært et tema. Utfordringen har vært, slik den er i Norge i dag, å finne ut hvordan ideal og virkelighet best kan harmonere. Dette er altså ikke en problemstilling som har oppstått i moderne tid. Islam har alltid hatt prinsipper for å tilpasse religionen til det samfunnet den er en del av. De lærde er pålagt å ta hensyn til waqi’ - ”kontekst” eller ”situasjonen slik den er her og nå” (Vogt 2005: 93). Dette kan åpne for endringer og nye valg avhengig av konteksten.

Et viktig begrep i denne sammenheng er maqasid al-sharia - den religiøse lovens hensikt. Sharias overordnede mål er menneskehetens felles beste (maslaha). Videre skal man vektlegge det mål og den funksjon som hver religiøse norm forsøker å realisere – til gode for individ og samfunn.

Utviklingen av religiøse, juridiske normer innebærer derfor at islamske tekster, påbud og forbud vurderes i sammenheng med den ”virkeligheten” de er en del av. Sosial og kulturell virkelighet blir således et premiss for at den islamske loven skal kunne realiseres. I Norge blir utfordringen: Hvordan kan islamske prinsipper best realiseres i den norske hverdagen? Lena Larsen peker på to momenter som er viktige her 18:

- Kunnskap om det norske samfunnet, ikke minst basert på humaniora og

samfunnsvitenskap.

- Vurdering av norsk virkelighet, kultur og tradisjoner med tanke på avklaring om hva

som skal aksepteres som en del av norsk islam, og dermed få status som urf, eller det

som er kjent som godt.

Begrepet urf, som kan oversettes med sedvanerett, er viktig i denne sammenheng fordi det ifølge islamske rettslærde blir definert som en sekundær kilde til islamsk lov. Sedvane som ikke uttrykkelig kommer i konflikt med islamsk lov, kan aksepteres. Larsen hevder derfor at norsk kultur som ikke strider mot islamske prinsipper, utgjør en mulig kilde til norskislamsk rettstenkning.

Hun mener at utfordringen for framtiden nettopp ligger i utviklingen av norsk islam, en utvikling som avhenger av å finne kompromisser mellom islamske læresetninger og norsk dagligliv19: Når det gjelder islam i Norge, har institusjonaliseringen av islam hovedsakelig bestått i å etablere trossamfunn og andre organisasjoner. Fokuset har vært å dekke muslimenes primærbehov i trossammenheng: Et sted å utføre tidebønnene, koranopplæring og halalkjøtt er eksempler på dette. Det betyr ikke at utfordringene er over. Tvert imot, men utfordringen ligger snarere i utvikling av norsk islam.

Etter at konkrete primærbehov er dekket, vil utviklingen bevege seg over i mer abstrakte temaer. Dette kan være verdirelaterte spørsmål, og realisering av religiøse påbud/forbud i norsk kontekst.

Et problem som kan oppstå, er at norsk lov kolliderer med islamsk lov. Tariq Ramadan hevder likevel at det er et islamsk prinsipp å følge loven i det samfunn man lever i20. Også Det europeiske fatwarådet og islam.no legger vekt på at man som muslim alltid må følge det enkelte lands lovgivning. Mangel på samsvar mellom religiøs og sekulær lovgivning er et problem de fleste med religiøs tilknytning vil støte på fra tid til annen. Dette gjelder ikke spesielt for muslimer. Noen tilfeller har likevel vist at det ikke er fullt så enkelt som at enhver muslim skal følge norsk lov først og fremst. Noen vil mene at Koranen er deres høyeste myndighet, og at de er forpliktet til å følge den i tilfeller der norsk lov ikke samsvarer med islam.

Et eksempel på dette er en gruppe imamer i Norge som erklærte sin støtte til Khomeinis fatwa mot Salman Rushdie i 1996. Muslimske ledere ble deretter oppfordret til offentlig å ta avstand fra fatwaen. Lokale myndigheter krevde at imamene skulle forklare sitt standpunkt i saken, men imamene stod på sitt. De insisterte i tillegg på at Koranen var deres eneste retningslinje, og at de var forpliktet til å følge den (Vogt 2002: 97).

I artikkelen ”Koranen eller norske lover?” på islam.no, argumenterer Basim Ghozlan for at det i realiteten er få uoverensstemmelser mellom islam og norsk lov. Her hevder han at det han kaller norske normer og verdier først og fremst er demokrati, frihet, rettferdighet og menneskerettigheter. Han mener at alt dette er forenlig med islam, og derfor ikke skulle by på samarbeidsproblemer. Han presenterer i tillegg en oversikt over noen mer konkrete verdier, og hvordan disse samsvarer med islam21: (se verdi- tabell i linken, min kommentar)"

*************

- Politisk Islam /islamisme går vekk fra dette. De har politisert religionen og opphøyd den til øverste lovverk og ser derfor ingen som helst grunn for å tilpasse den noen annen virkelighet.

Og akkurat DER finner du forskjellen på Islam og Politisk Islam!!

....noe du utmerket godt kunne ha funnet ut på egen hånd - du som er så innmari opptatt av Islaaaaam 24/7/365 og liksom har slik peiling....

1
joplina Hvor mange forsøk gjorde du på å finne ut av det før du startet denne tråden, tro..... Jeg gjetter at du ikke gjorde noen forsøk i det hele tatt "Helt fra klassisk islamsk tid har...

- Vurdering av norsk virkelighet, kultur og tradisjoner med tanke på avklaring om hva

som skal aksepteres som en del av norsk islam, og dermed få status som urf, eller det

som er kjent som godt.

Det finnes ingen norsk islam. Det finnes islam! Islam er ikke norsk!

1
joplina Hvor mange forsøk gjorde du på å finne ut av det før du startet denne tråden, tro..... Jeg gjetter at du ikke gjorde noen forsøk i det hele tatt "Helt fra klassisk islamsk tid har...

Politisk Islam /islamisme går vekk fra dette. De har politisert religionen og opphøyd den til øverste lovverk og ser derfor ingen som helst grunn for å tilpasse den noen annen virkelighet.

Islam ER politisk! Det finnes ikke noe sekularisme der. Det er en ideologi, et levesett og religion i et. Koranen har all informasjon muslimer trenger å vite for å leve som gode muslimer. Islam innebærer alt fra økonomi, politisk system til hvordan man skal tørke seg i ræva. Det er en totalitær religion!

2
Metalman666 Er islam forskjellige religioner etter hvor de befinner seg? Hva skiller norsk islam fra mainstream islam?

Er islam forskjellige religioner etter hvor de befinner seg?

Så...er det ikke dét du ønsker og håper at det er... og som andre fastslår må finne sin form?

" Hun mener at utfordringen for framtiden nettopp ligger i utviklingen av norsk islam, en utvikling som avhenger av å finne kompromisser mellom islamske læresetninger og norsk dagligliv

Tariq Ramadan hevder likevel at det er et islamsk prinsipp å følge loven i det samfunn man lever i20. Også Det europeiske fatwarådet og islam.no legger vekt på at man som muslim alltid må følge det enkelte lands lovgivning

I artikkelen ”Koranen eller norske lover?” på islam.no, argumenterer Basim Ghozlan for at det i realiteten er få uoverensstemmelser mellom islam og norsk lov. Her hevder han at det han kaller norske normer og verdier først og fremst er demokrati, frihet, rettferdighet og menneskerettigheter. Han mener at alt dette er forenlig med islam, og derfor ikke skulle by på samarbeidsproblemer"

- Du vet visst ikke helt hva du vil eller hva du skal tro

Nitrist

1
joplina [sitat…] Så...er det ikke dét du ønsker og håper at det er... og som andre fastslår må finne sin form? " Hun mener at utfordringen for framtiden nettopp ligger i utviklingen av nor...

Igjen, dette svarte ikke på spørsmålet om det er forskjell på "norsk islam" og islam. Hva er forskjellen?

Muslimer har aldri plikt til å følge regler som strider imot islam.

Frihet, demokrati og menneskerettigheter strider imot islam.

1
Metalman666 Er "islamisme" et ord vi i vesten har funnet på? Anser disse at de er islamister? eller kaller de seg bare for "muslimer".

Fram til slutten av 1800-tallet var nok islamisme bare en vestlig betegnelse på islam. Etter at den betydningen gikk ut av bruk ble begrepet islamisme innført igjen av det Islamske brorskap på 1920-tallet. De ønsket å bruke religion som motor i den politiske kampen for selvstendige islamske stater og mot kolonialisering og undertrykkelse. Slik jeg ser det, er islamisme noe mer enn å ønske at en stat styres i samsvar med islam. Islamisme er å bruke islam som ideologi for politiske endringer.

Men er ikke islam i seg selv en politisk ideologi? Nei, ikke nødvendigvis. For eksempel ønsker helt sikkert muslimer i Norge at det er mulig å leve i samsvar med religionen sin. Men det er neppe mange som ønsker at Norge skal bli en islamsk stat eller praktisere foreldede og umenneskelige rettsregler.

På den annen side, er det et faktum at islamismen også fikk et oppsving i Norge, mest tydelig ved organisasjoner som Islamsk Råd Norge, Islam Net og profetens Ummah. Men også mer diskret gjennom den tiltakende bruken av politisk hijab, ønske om islamske grunnskoler eller aksept av pengestøtte fra Saudi-Arabia.

1

Hva med f.eks Abid Raja...er han en islamist som bare later som om han er en norsk muslim?

Raja var tidligere medlem i et muslimsk trossamfunn, men meldte seg ut.

Så han er vel like mye muslim som for eksempel Jon Helgheim er kristen:

Jon Helgheim (Frp) melder seg ut av statskirken i protest: drm

1
Metalman666 Igjen, dette svarte ikke på spørsmålet om det er forskjell på "norsk islam" og islam. Hva er forskjellen? Muslimer har aldri plikt til å følge regler som strider imot islam. Frihet...

Igjen, dette svarte ikke på spørsmålet om det er forskjell på "norsk islam" og islam. Hva er forskjellen?

Norsk islam er måten islam praktiseres på i Norge. Her er det selvsagt vanskelig å skjære alle over samme kam, så for å si noe mer konkret, må en se på hver enkelt menighet eller forsøke å trekke ut noen generelle linjer.

Om jeg skal forsøke det siste, så er min oppfatning at muslimer flest mener at det er få konlikter mellom Islam og måten det norske samfunnet fungerer.

1
A_Øivind Islam kan brukes som ideologi i et totalitært politisk system. Men i de fleste land hvor det finnes muslimer, brukes ikke religionen slik.

Noe lignende kan en også sammenfatte slik:

Sitat:

Man må skille mellom islam som religion og sivilisasjon, og islamisme som en moderne politisk bevegelse. Bassam Tibi påpeker at islam er et moralsk system, en tro eller 'en religion av guddommelige forskrifter', mens islamismen er 'et politisk ordenbegrep.' 111 For Tibi, mens islam er en religion, er islamisme 'religiøs politikk'.

1

Lignende innlegg

Laster...