Innvandring, Rasisme og Flerkultur

joplina

Regjeringens forum om muslimfientlighet

En tråd om dette ble startet og hurtig stengt grunnet gjentagende avsporinger fra tema.

- Man kan tenke seg at avsporing for stenging av tråd var målet - noe som ble oppnådd rimelig kjapt.

Jeg tenker at å gå slik retorikk i hende er meget uheldig - utilsiktet eller ikke.

Derfor syns jeg at det er på sin plass å prøve på ny og gi tema litt mer "kjøtt på bena" enn bare muligheten til å trykke seg inn på en link hvis man ønsker å lese hva det dreier seg om. Det var åpenbart mange som ikke giddet...

Forum om muslimfientlighet har selvsagt både drivkraft og mål - og jeg siterer under for at ingen skal ty til avsporinger/whataboutism/stråmenn fordi de ikke giddet å trykke seg inn på linken :

"Pressemelding | Dato: 21.01.2021

Regjeringen har satt ned et forum om muslimfiendtlighet, som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer. - Norge skal være et trygt og godt land å bo i, uavhengig av religiøs tilhørighet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forumet hadde sitt første møte torsdag 21. januar. Her deltok representanter fra den muslimske befolkningen og følgende representanter fra regjeringen: justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad.

Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august 2019, har ført til at mange muslimer føler seg utrygge. Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering de siste årene viser at det har vært en økning i trusselen fra høyreekstreme i Norge. Dette er bakgrunnen for at regjeringen besluttet å lage denne handlingsplanen mot diskriminering og hat mot muslimer.

- Vi har nedsatt et eget forum for å sette søkelys på dette. Å legge til rette for dialog og meningsutveksling er et sentralt mål for regjeringen. Vi vil blant annet videreføre dialogen med muslimske organisasjoner om muslimers situasjon i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Den 22. august 2019 kunngjorde regjeringen at de ville legge fram en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Planen ble ferdigstilt og lansert høsten 2020. Arbeidet med regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023) inneholder også tiltak for å forebygge rasisme og hindre diskriminering mot muslimer.

Et av tiltakene i handlingsplanen er et forum mot muslimfiendtlighet hvor representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om forhold som har relevans for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme.

Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge og ellers i verden. Det har dessverre vært en økning i diskrimineringen av muslimer, og det må vi ta på alvor. Derfor er dette forumet så viktig! Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Diskriminering er til hinder for god integrering og gode levekår, deltakelse i arbeidslivet og utbytte av en persons utdanning og ressurser. Diskriminering kan oppleves på ulike arenaer samtidig og bidrar dermed til å forsterke marginalisering og utenforskap."

*************

Jeg tenker at dette ny-opprettede forum er et godt , viktig og samfunnsnyttig bidrag for økt åpenhet og forståelse omkring kjent problematikk som rører seg i vårt samfunn og som helt klart favner innvandring, rasisme og flerkultur!

- Enige eller uenige - hva tenker dere om det...?

HUSK at det er det ny-opprettede forumet med regjeringsmedlemmer og muslimske organisasjoner som er tema og ikke minst drivkraften og målet med dette ny-opprettede forum. Det er ikke noe annet som er tema til meningsutveksling

2
1,1k svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

– Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge og ellers i verden.

Og det store spørsmålet her, må vel være hvorfor.

1
joplina Det kan være et godt spørsmål - tatt i betraktning at det ikke er muslimer generelt som utøver terroråtak - så hvorfor straffes de da med "fientlighet, fordommer og negative holdni...

Muligens fordi at flere enn du aner leser document og resett, og på denne måten får med seg hva for eksempel imamer og andre islamistiske autoriteter står for.

Men det er kanskje ikke muslimers oppgave å ta avstand fra disse, så lenge de holder seg innenfor ytringsfrihetens grenser?

1

HUSK at det er det ny-opprettede forumet med regjeringsmedlemmer og muslimske organisasjoner som er tema og ikke minst drivkraften og målet med dette ny-opprettede forum. Det er ikke noe annet som er tema til meningsutveksling

Det kan jo høres ut som om du mener at her skal det ikke være noe "utenomsnakk" om enn relevant i saken, kun rett på sak, eller nærmest diktat fra nevnte forum som i dølgsmål?

Da ligger det jo til rette for at nordmenn får beskjed om det som er å anse som akseptable holdninger fra de sistnevntes side, og derved er saken biff, eller er det bra nok om en følger reglene i VGD?

1

Fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge og ellers i verden.

Dessverre ofte forvekslet med skepsis mot islam.

1

Jeg tenker at dette ny-opprettede forum er et godt , viktig og samfunnsnyttig bidrag

Første møte handlet bl.a. om "muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og i forbindelse med karikaturstriden i høst". Dette omhandler f.eks. hodeskjæringen av en lærer på åpen gate i Frankrike, samt nedslaktingen av 3 personer i Nice.

Hvorfor i all verden skal man få dette til å dreie seg om muslimenes opplevelse av dette og gjøre dem til offer, når de deler den samme ideologien som gjerningsmennene?

2

Flere terrorangrep internasjonalt og i Norge, som angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august 2019, har ført til at mange muslimer føler seg utrygge.

Når høyreekstreme utfører et angrep, så er mange muslimer offer. Når muslimer utfører angrep på vestlige, så er sannelig muslimene offer her også.

Hvordan får dere det til?

3

En journalist bør være tilstede på disse møtene og rapportere om hva som blir sagt, så kanskje enkelte i hverdagen kan gå i seg selv.

Dersom det blir snakk om å bruke niqab i offentligheten og noen føler seg diskriminert av stygge blikk og utrop, er det disse brukerne som bør gå i seg selv.

1
0gg0 [sitat…] Når høyreekstreme utfører et angrep, så er mange muslimer offer. Når muslimer utfører angrep på vestlige, så er sannelig muslimene offer her også. Hvordan får dere det til...

Når høyreekstreme utfører et angrep, så er mange muslimer offer. Når muslimer utfører angrep på vestlige, så er sannelig muslimene offer her også.

At verdens muslimer helt urettmessig skal utsettes for hets og trakasering - ja, også dødelige angrep fordi islamister som f.eks. IS utfører terorhandlinger mot ikke-muslimer - er faktisk et reelt problem. Noe vi har sett flere eksempler på bl.a. her i landet. Når f.eks. muslimske barn i Lillesand trakasseres, trues og plages fordi islamister i Syria eller andre land begår terror, hvor f.eks. "begrunnelsen" kan være slike uttalelser vi har sett på trykk fra HRS: "I et oppslag 10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8 000 sympatisører for Den islamske staten (IS).

Det minner meg egentlig om hvordan jøder verden over utsettes for angrep fra bl.a. muslimer med "begrunnelse" med Israels krigsforbrytelser mot palestinerne.

Å rette baker for smed - ved å gjøre uskyldige medansvarlige for forbrytelser begått av andre er desverre ikke et nytt fenomen. Derfor er jeg enig i at et slikt forum for muslimfiendtlighet kanskje kan være et bidrag til å hindre at uskyldig skal bli rammet- for forbrytelser begått av andre.

1
aicat [sitat…] At verdens muslimer helt urettmessig skal utsettes for hets og trakasering - ja, også dødelige angrep fordi islamister som f.eks. IS utfører terorhandlinger mot ikke-musli...

At verdens muslimer helt urettmessig skal utsettes for hets og trakasering - ja, også dødelige angrep fordi islamister som f.eks. IS utfører terorhandlinger mot ikke-muslimer - er faktisk et reelt problem.

Kjenner ikke til at all verdens muslimer blir utsatt for hets og trakassering.

Men de må tåle kritikk av ideologien sin, slik alle tilhengere av en menneskefiendtlig ideologi må tåle det. Det samme må også dere, i stedet for å skrike opp om rasisme og "islamofobi".

Sier ikke at hets og trakassering ikke foregår, men det ser vi dessverre over hele fjøla.

1
0gg0 [sitat…] Kjenner ikke til at all verdens muslimer blir utsatt for hets og trakassering. Men de må tåle kritikk av ideologien sin, slik alle tilhengere av en menneskefiendtlig ideo...

Men de må tåle kritikk av ideologien sin, slik alle tilhengere av en menneskefiendtlig ideologi må tåle det. Det samme må også dere, i stedet for å skrike opp om rasisme og "islamofobi".

Hva med HS sin uttalelse: "10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8 000 sympatisører for Den islamske staten (IS)." Synes du ikke det er et typisk eksempel på det jeg prøvde å formidle ovenfor - om å la uskyldige mennesker gjøres medansvarlige for - i dette tilfellet - forbrytelser begått av IS / daesh? Her er der ingen beviser eller dokumentasjon - kun en rasistisk uttalelse og påstand fra Storhaug! Syns du dette har noe som helst med kritikk av den ideologien du mener islam må tåle kritkk for - eller dette kun ren hets?

1
aicat [sitat…] Hva med HS sin uttalelse: "10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8 000 sympatisører for Den islamske staten...

Hva med HS sin uttalelse: "10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8 000 sympatisører for Den islamske staten (IS)." Synes du ikke det er et typisk eksempel på det jeg prøvde å formidle ovenfor - om å la uskyldig gjøres medansvarlige for - i dette tilfellet - forbrytelser begått av IS / daesh?

Jeg vet ikke hvor mange IS-sympatisører og generelt tikkende bomber det statistisk vil være i 10 000 syriske flykninger, så det blir vanskelig å svare på.

Godt mulig 8000 er altfor mange, men jeg har ingen tall på det. Har du?

1
0gg0 [sitat…] Jeg vet ikke hvor mange IS-sympatisører og generelt tikkende bomber det statistisk vil være i 10 000 syriske flykninger, så det blir vanskelig å svare på. Godt mulig 8000...

Godt mulig 8000 er altfor mange, men jeg har ingen tall på det. Har du?

Nei, og det er vanlig at den som fremsetter en påstand også bør underbygge den med bevis eller dokumentasjon. Men her er det snakk om ren synsing som kun er å se på som ren hets. Hva har denne påstanden med kritikk av islam som ideologi å gjøre? Ingen verdens ting!

1
aicat [sitat…] Nei, og det er vanlig at den som fremsetter en påstand også bør underbygge den med bevis eller dokumentasjon. Men her er det snakk om ren synsing som kun er å se på som re...

Hva har denne påstanden med kritikk av islam som ideologi å gjøre?

Det går vel på en kvalifisert gjetning basert på hvor mange av den sorten som befinner seg i det aktuelle landet.

Og vi vet jo at slike individer gjerne menger seg med reelle flykninger.

1

Kansskje en ide å invitere HS, og som nevnt en journalist til disse møtene. Eller er forumet opprettet kun for at norske muslimer skal kunne fortelle om hvor redde de er og hva de mener må gjøres med slemme nordmenn.

1
Tempus En journalist bør være tilstede på disse møtene og rapportere om hva som blir sagt, så kanskje enkelte i hverdagen kan gå i seg selv. Dersom det blir snakk om å bruke niqab i offen...

En journalist bør være tilstede på disse møtene og rapportere om hva som blir sagt, så kanskje enkelte i hverdagen kan gå i seg selv.

Tja, i utgangspunktet en god idé.

Spørsmålet blir jo fra hvilken avis denne journalisten skal representere. VG, Aftenposten, Dagbladet, resett, document osv. vil neppe vekke særlig troverdighet i slike saker.

1
0gg0 [sitat…] Nettopp. Så da kan du heller ikke automatisk skrike opp om rasisme, hets og trakassering.

Det er selvsagt ikke min oppgave å dokumentere eller avkrefte en påstand tatt rett ut av HS sitt hode - DET er det faktisk hun selv som må gjøre. Men jeg ser at det nok ble litt for vrient for deg å kommentere hva denne påstanden har med reliteter - eller med islam som ideologi å gjøre. For dette er faktisk kun ren hets basert på ren synsing - og med null relevans til islams ideologi.

1
0gg0 [sitat…] Og du gauler opp om rasisme, hets og trakassering basert på ren synsing. Såeee...

Og du gauler opp om rasisme, hets og trakassering basert på ren synsing.

Ja hva vil du så kalle dette da? For å begrunne hva dette har med islams ideologi å gjøre det ser jeg blir litt for komplisert for deg. For fra HS kunne vi vel neppe forvente at en slik løsrevet påstand ble dokumentert. Er det sårt for deg å se at din store heltinne som kan så mye om islam - kommer med slike ubegrunnede påstander?

1
joplina Det kan være et godt spørsmål - tatt i betraktning at det ikke er muslimer generelt som utøver terroråtak - så hvorfor straffes de da med "fientlighet, fordommer og negative holdni...

En medvirkende årsak til at de straffes med "fientlighet, fordommer og negative holdninger", kan være at de har svært dårlige talsmenn.

De store mengden fredelige muslimer som bare vil passe seg og sitt, hører man ikke så mye om. De som gjør seg bemerket og som folk legger merke til og fester seg ved, er ofte og oftest de som klart viser at de ikke respekterer norske lover om ytringsfrihet, likestilling og andre menneskerettigheter.

Når representanter for muslimske organisasjoner går offentlig ut og krever forbud mot krenkelse av islam, profeten og Koranen, og ønsker straff for dem som krenker, og når SIANs demonstrasjoner blir møtt med vold, er det ikke til å unngå at dette skaper negative og fordomsfulle oppfatninger om muslimer og går ut over helt uskyldige.

At muslimske jenter helt åpenbart blir behandlet så annerledes og mye strengere enn guttene, bidrer også til å forsterke og sementere fordomme rog negative holdninger.

Det er et faktum at det er et selvoppnevnt moralpoliti som vil holde sosial og religiøs kontroll over andre.

Dett er noe av det som bidrar til å skape fientlighet, fordommer og negative holdninger. Og dette er det bare muslimer selv som kan gjøre noe med. Det hjelper ikke med en handlingsplan for å få nordmenn til å godta muslimer, hvis ikke muslimene vil godta det norske samfunnet som det er.

Det er et faktum at det er muslimer som er helt avisende til det vestlige samfunn og ikke vil ha noe med det å gjøre. Der nytter ingen handlingsplan mot muslimfiendtlighet. Der trengs en handlingsplan for å få muslimer til å akseptere det vestlige sekulære samfunnet.

4
Gunstein12 Muligens fordi at flere enn du aner leser document og resett, og på denne måten får med seg hva for eksempel imamer og andre islamistiske autoriteter står for. Men det er kanskje i...

...ja, det kan jeg levende forestille meg at flere gjør...HRS også. Jeg opplever at det er en god del anti-islam-emo'er.

- Men hva de "får med seg" kan vi vel fastslå at det er delte meninger om. Dessuten er ikke muslimer generelt som opplever fiendtlighet, fordommer og negative holdninger noen "imamer og islamistiske autoriteter" - så der bommet du kraftig.

SINTEF gjorde en undersøkelse i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, om "utenlandsk informasjonspåvirkning" - og vedrørende mediebruken du viser til samt HRS, kunne de meddele følgende:

"Document

Basert på treff på tematiske søkeord ser vi tre dominerende tema i kommentarfeltene til Document. Temaet med høyest frekvens er innvandring, fremfor alt med høye treff på "islam", "muslimer", og "kultur". Dernest følger "Trump" og "EU", og så klima /miljø med høyest treff på "MDG"

Ordene islam, muslimer og kultur er en del av operasjonaliseringen av tilnærmingen 'Økt polarisering og økt konfliktnivå', hvor forventningen er at en av strategiene til en utenlandsk aktør som ønsker å påvirke er å fyre opp under polariserte samfunnsdebatter, eksempelvis ved å støtte grupper på begge sider i en konflikt. Det er en overveiende negativ tone i de fleste kommentarene med tydelige standpunkt, i hovedsak med kritikk mot islam.

Generelt for Document viser analysen at innleggene ofte har en negativ tone og er følelsesmessig betont, men retorikken kan ikke sies å være forsøk på å villede, fordekke eller skremme andre fra debatten. Det er heller ingen oppfordringer til demonstrasjoner eller andre aktivistiske handlinger, angrep på norske institusjoner eller valgprosessen

Resett

Innvandring er et annet mye omtalt tema på Resett, først og fremst med høy frekvens på bruken av søkeordene "islam" og "muslimer". Innholdet i kommentarene relatert til dette temaet er overveiende negativt.

Overveiende er det en tydelig frustrasjon med mange som er kritiske til islam og innvandring, men det er også motstemmer til disse innleggene. Det er videre et element av ekskludering med en tydelig inndeling mellom "oss" og "dem".

Kritikken retter seg også mot tradisjonelle medier og de store politiske partiene, hvor spesielt forslaget om en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer i kjølvannet av moské-angrepet, oppfattes av mange som om at man ikke kan være kritiske til islam og at planen heller kan bidra til å spisse frontene fremover. For kommentarene generelt refereres det også til trusler i form av uttrykk om islam som for eksempel nådeløs, brutal, farlig, fremmed og destruktiv, samt advarsler om at vi er i krig og snart blir utryddet.

Selv om trusselbasert informasjon tiltrekker oppmerksomhet, indikerer ikke analysen utenlandske, illegitime påvirkningskampanjer, men en legitim aktiv debatt om et polarisert tema som er sterkt følelsesbetont.

Human Right Service (HRS)

I datamaterialet fra HRS er det dominerende temaet innvandring. De tematiske søkeordene med høyest treff er i synkende rekkefølge "islam", "muslimer", "innvandrere" og "kultur". Det er også en rekke treff på "flyktninger" og "integrering".

Kommentarene som gjelder islam, muslimer og innvandring er preget av en negativ tone, hvor diskusjonen i all hovedsak er kritiske til islam og innvandring. Innholdet er overveiende følelsesbetont og preget av en tydelig inndeling mellom "oss" og "dem". Blant annet er det argumenter for at islam er en trussel mot norske verdier og kultur, samt at det advares mot konsekvensene om islam blir mer utbredt i den vestlige verden. Kommentarene på HRS skiller seg noe ut fra Resett og Document ved at det er en overveiende enighet blant brukerne. Selv om det er enkelte tilfeller av motsvar/diskusjon er disse ytterst få. Innvandring er som kjent et polarisert tema i norsk samfunnsdebatt.

Noen av de typiske strategiene for falske nyheter og desinformasjon er gjenkjennelige i materialet, men en grundigere gjennomgang tilsier at dette ikke utenlandske påvirkningsforsøk. I stedet er det tilsynelatende vanlige brukere som er særs engasjerte og emosjonelle angående et polariserende tema.

4.5 Sammendrag av analysen

På bakgrunn av de foregående analysene går denne seksjonen tilbake til forskningsspørsmålene for dette prosjektet. Hovedresultatet er at vi ikke har funnet klare indikasjoner på utenlandske informasjonspåvirkningskampanjer i forkant av og under det norske lokalvalget i 2019, inkludert spredning av desinformasjon i norske medier fra utenlandske aktører. Det analysen derimot har funnet er en form for organisert nettverksaktivitet for spredning og deling av kontroversielt innhold, deriblant kjente konspirasjonsteorier.

Selv om de kvalitative analysene har indikert et polarisert debattlandskap som kan invitere til ytterligerepolarisering, finner vi også gjennom disse analysene at den demokratiske debatten i både sosiale medier og nyhetsmedier antakelig er bedre enn sitt rykte, hvor det foreligger en demokratisk robusthet mot påvirkningsforsøk.

En av de få tingene man kan slå fast er at skillet mellom ekte og uekte, legitimt og illegitimt, blir stadig vanskeligere å opprettholde. "

***********

Det er for meg rimelig opplagt at slik konsentrert og ensidig emo-negativitet som mennesker som tyr til slike medier "for sannheten" utviser - i tillegg til deres emo-konspirasjoner vedrørende muslimer, er et svært interessant moment når det kommer til dette ny-opprettede forumet som nå har hatt sitt første møte.

- Og det må tåles å bli tatt tak i. Det er min mening.

- Tåler du det?

2
Homo_Erectus En medvirkende årsak til at de straffes med "fientlighet, fordommer og negative holdninger", kan være at de har svært dårlige talsmenn. De store mengden fredelige muslimer som bare...

Det er et faktum at det er muslimer som er helt avisende til det vestlige samfunn og ikke vil ha noe med det å gjøre. Der nytter ingen handlingsplan mot muslimfiendtlighet. Der trengs en handlingsplan for å få muslimer til å akseptere det vestlige sekulære samfunnet.

Og da skjønner ikke jeg hva de har i et vestlig samfunn å gjøre, eller hvorfor de ønsker å være her. Slike folk fôrer jo Storhaug og menigheten hennes, resett-bloggen og de andre i det brune hjørnet med drivstoff, og ødelegger for de av sine med-muslimer som gjerne vil tilpasse seg til samfunnet de lever i.

1

Lignende innlegg

Laster...