Så mitt spørsmål blir da – er dette kun en flyktig udokumentert påstand eller er det en konspirasjonsteori?

Det er vel heller en hypotese, en som burde være mulig å komme til bunns i. Og det finnes vel andre grunner for å tillate innvandring enn den du kommer med her?

1
SlimWhitman [sitat…] Det er vel heller en hypotese, en som burde være mulig å komme til bunns i. Og det finnes vel andre grunner for å tillate innvandring enn den du kommer med her?

Ja, selvsagt er der mange grunner til at folk flykter til andre land, at de ut- og inn-vandrer. Men det som var mitt spørsmål siden det ofte er de oven nevnte grupper fra det noen kaller "venstresiden" som anklages for å ønske fremmed-kulturelle innvandrere hit - om at det da er slik at det i følge definisjonen på en konspirasjon - ligger / står "mektige" krefter, organisasjoner ol. bak?

1
aicat Ja, selvsagt er der mange grunner til at folk flykter til andre land, at de ut- og inn-vandrer. Men det som var mitt spørsmål siden det ofte er de oven nevnte grupper fra det noen...

Ja, selvsagt er der mange grunner til at folk flykter til andre land, at de ut- og inn-vandrer.

Men det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det finnes vel andre grunner for å tillate innvandring, altså at vi i vesten velger å ta inn flyktninger og asylsøkere, enn at det er pga kulturmarxisme eller noe slikt.

Du skriver: "For at det skal være det siste – må det bak påstanden ligge en antagelse om at det er et ønske fra innflytelsesrike grupper"

Nei, det må det slett ikke. Selv om de kulturmarxistene som finnes sikkert vil ha mye innvandring, så er ikke alle som vil ha innvandring kulturmarxister.

1
SlimWhitman [sitat…] Men det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det finnes vel andre grunner for å tillate innvandring, altså at vi i vesten velger å ta inn flyktninger og asylsøkere, enn at det e...
1
SlimWhitman [sitat…] Men det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det finnes vel andre grunner for å tillate innvandring, altså at vi i vesten velger å ta inn flyktninger og asylsøkere, enn at det e...

Nei, det må det slett ikke. Selv om de kulturmarxistene som finnes sikkert vil ha mye innvandring, så er ikke alle som vil ha innvandring kulturmarxister.

Nei, det var heller ikke det jeg mente som eneste grunn. Men jeg brukte en av de nevnte grupper som eksempel på at det kan være en konspirasjonsteori som ligger bak.

1

Denne påstanden til Hege Storhaug er ingen konspirasjonsteori.

"I et oppslag 10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8 000 sympatisører for Den islamske staten (IS)." Det er synsing og antagelser, vi kan godt si det er ren demagogi, at hun skaper et fiendebilde. Om hun selv tror på dette eller ikke, vet vi ingenting om.

At det blant 10 000 flyktninger fra Syria kan befinne seg noen IS-sympatisører, er slett ikke umulig, det er tvert imot meget mulig.

Men 8000 IS-sympatisører ser svært urimelig ut, da må det i så tilfelle være en godt planlagt, organisert og godt gjennomført operasjon.

Jeg tror Hege Storhaug overdriver veldig og prøver å lage et skremmebilde. Om hun gjør dette bevisst eller ikke, vet bare hun selv.

Denne påstanden din:

" Når f.eks. muslimske barn i Lillesand trakasseres, trues og plages fordi islamister i Syria eller andre land begår terror, hvor f.eks. "begrunnelsen" kan være slike uttalelser vi har sett på trykk fra HRS:" er heller ingen konspirasjonsteori, det er en løs antagelse om noe du umulig kan vite noe om. Du mener, du tror og du synser, men du lanserer ikke en konspirasjonsteori.

Vi kan vel si at både Hege Storhaug og du tror og synser om ting dere umulig kan vite noe om.

1
Homo_Erectus Denne påstanden til Hege Storhaug er ingen konspirasjonsteori. "I et oppslag 10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8...

Vi kan vel si at både Hege Storhaug og du tror og synser om ting dere umulig kan vite noe om.

Helt ok at det utsagnet Storhaug kom med IKKE er en konspirasjonsteori - siden jeg ikke vet om det er sterke krefter (i følge def. på snl) som må ligge bak - noe jeg selvsagt ikke vet noe om. At jeg så spant videre på Storhaug sin teori / synsing / utsagn gjorde jeg fordi vi som jeg skrev har opplevd at svært mange mennesker har tatt løgnene / konspirasjonsteoriene til Trump på alvor de siste fire årene. Da er det vel heller ikke utenkelig at noen i f.eks. Lillesand eller andre steder har trodd at det HS serverte var en sannhet.

1
Homo_Erectus [sitat…] Nå må du være klar over at eksistensen av "kulturmaxister" er en konspirasjonteori som ikke skiller seg nevneverdig fra konspirasjonteorien om jødebolsjevismen. Kulturmarx...

Nå må du være klar over at eksistensen av "kulturmaxister" er en konspirasjonteori som ikke skiller seg nevneverdig fra konspirasjonteorien om jødebolsjevismen.

'Må' jeg det? Jeg vet at det selvsagt har blitt et ømfintlig tema å diskutere etter ABB, men å kalle det en konspirasjonsteori blir litt søkt. Hva er forskjellen på "kulturmarxisme" og eurokommunisme? Eller er det en konspirasjonsteori også?

Og så er det jo faktisk slik, at folk 'faktisk' konspirerer fra tid til annen. Men mindre du mener at hemmelige møter aldri finner sted, at planer blir utviklet i det skjulte, at politikers forklaringer på egne motiver er det samme utad som innad, osv, så tar jeg for gitt at du er enig i det premisset. Det betyr imidlertid selvsagt ikke at man skal godta påstander eller antakelser uten bevis.

Kulturmarxisme/Eurokommunisme har sine røtter i Gramsci, som var en av de første kommunistene som så tydelig at den sovjetiske modellen ikke fungerte, og at det måtte utvikles nye metoder for å nå sine mål. Revolusjon skulle ikke lenger handle om å kutte telefonlinjer, okkupere barakkene og postkontoret eller storme vinterpalasset. I stedet skulle de okkupere tv-studiene, avisene og universitetene. Hva var det den kulturelle 1968-revolusjonen handlet om, om det ikke var dette? Denne generasjonen fikk jo reell makt etter hvert, for eksempel Anthony Blair, som nylig avslørte at han har en bakgrunn som Trotskyist (sluttet han noen gang å være det?) og som i stor grad var ansvarlig for masseinnvandring og kulturell revolusjon innenfor egne grenser.

1
aicat [sitat…] Helt ok at det utsagnet Storhaug kom med IKKE er en konspirasjonsteori - siden jeg ikke vet om det er sterke krefter (i følge def. på snl) som må ligge bak - noe jeg selvs...

Da er det vel heller ikke utenkelig at noen i f.eks. Lillesand eller andre steder har trodd at det HS serverte var en sannhet.

Neida, det er slett ikke utenkelig, men vi vet det jo ikke. Vi kan tro og mene, men vi kan ikke vite.

Når folk i fullt alvor kan tro at jøder og Frankfurterskolen (kulturmarxistene) arbeider for å ødelegge den vestlige sivilisasjon og kristendommen ved å innføre multikultur osv., da er de i stand til å tro på alt, også på skiveriene til Hege Storhaug som vel ser mer troverdig ut?

Eller tror hun også på kulturmarxismen?

1
aicat [sitat…] Nei, det var heller ikke det jeg mente som eneste grunn. Men jeg brukte en av de nevnte grupper som eksempel på at det kan være en konspirasjonsteori som ligger bak.

Som du ser av innlegget ovenfor, så er jeg ikke enig i at kulturmarxisme (eller eurokommunisme, alt etter hva man kaller det) bør avfeies som en konspirasjonsteori. Men det finnes selvsagt mange innvandringsvennlige som ikke er en del av dette. Angela Merkel, for eksempel, som vel har begrunnet innvandringstallene pga et stort behov for arbeidsinnvandring og humanitære årsaker.

1
Homo_Erectus Denne påstanden til Hege Storhaug er ingen konspirasjonsteori. "I et oppslag 10. juni kunne Hege Storhaug fortelle at de som vil ta imot 10 000 flyktninger fra Syria, vil ta imot 8...

Jeg tror Hege Storhaug overdriver veldig og prøver å lage et skremmebilde. Om hun gjør dette bevisst eller ikke, vet bare hun selv.

Det var nok en overdrivelse, ja.

Og i følge Snorre Valen så gikk hun tilbake på dette, men sier HRS med dette bedriver sin egen form for "taqiyya".

Men at det er en viss andel IS-sympatisører, samt generelt tikkende bomber blant 10 000 flykninger kan vi nok anse som sikkert.

Uenigheten vil for det meste handle om hvor mange. 8000 tror jeg er en god overdrivelse.

1

Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Derfor er folk fra Syria som oss: Med høy utdannelse og ressurssterk bakgrunn, vil mange av syrerne kunne bidra i Norge fra dag én. TV2

Det blir hevdet fra ulikt hold at mange av de syriske flyktningene er høyt utdannet og vil kunne ta fullverdig del i det norske samfunnet fra dag én. Men spørsmålet er om det ikke bare er nok en myte som skapes. RIGHTS.NO

SSBs nye tall på flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet er like trist lesning som vanlig. I tillegg forteller det oss at de som sterkt hevdet syrernes integreringssuksess, tok feil.

Ressursterke syrere er enkelt å integrere, mente også forsker Jørgen Carling ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han argumenterte blant annet som følgende (se lenken over):

Jeg mener dette vil kunne være positivt for det norske samfunnet. Hvis vi får en større flyktningegrupper bestående av ressurssterke muslimer som blir velintegrerte kan det bidra til å bygge broer og gi oss et sterkere flerkulturelt samfunn.

Nå var det «noen» av oss som mente at de tok feil, ikke minst på grunn av tall fra både Danmark og Sverige. Men fakta er jo som kjent ikke særlig velkomment i et emokrati.

https://www.rights.no/2021/01/nye-tall-pa-manglende-integreringsuksess/

1
SlimWhitman [sitat…] 'Må' jeg det? Jeg vet at det selvsagt har blitt et ømfintlig tema å diskutere etter ABB, men å kalle det en konspirasjonsteori blir litt søkt. Hva er forskjellen på "kultu...

Kulturmarxisme/Eurokommunisme har sine røtter i Gramsci, som var en av de første kommunistene som så tydelig at den sovjetiske modellen ikke fungerte, og at det måtte utvikles nye metoder for å nå sine mål.

Mener du nå at Gramsci utarbeidet en plan om en sammenslutning mellom jøder og marxister (jødemarxistene) for å ødelegge den vestlige sivilisasjon og kristendommen ved masseinnvandring, multikultur?

1
aicat [sitat…] Helt ok at det utsagnet Storhaug kom med IKKE er en konspirasjonsteori - siden jeg ikke vet om det er sterke krefter (i følge def. på snl) som må ligge bak - noe jeg selvs...

Helt ok at det utsagnet Storhaug kom med IKKE er en konspirasjonsteori

Så bra, for det er jo så kult å forklare HRS som konspirasjonsteoretikere blant ytre babord, og fra "den humanistiske fløyen av høyre".

Som i realiteten også er ytre babord :)

1
Homo_Erectus [sitat…] Mener du nå at Gramsci utarbeidet en plan om en sammenslutning mellom jøder og marxister (jødemarxistene) for å ødelegge den vestlige sivilisasjon og kristendommen ved mas...

Nå må du ro ned litt her. Hadde jeg ment 'det', så hadde jeg 'sagt' det. Jeg er ingen anti-semitt, og jeg tror ikke at verken jødene eller andre spesifikke folkeslag som sådan står bak noen form for verdensomspennende konspirasjon, selv om 'individuelle' mennesker av ulik rase- og trostilhørlighet (deriblant noen jøder, som Trotsky) har tenkt slik.

Hva er det kommunister jobber i mot, om det ikke er et slags utopia? Det har tradisjonelt innebært åpne grenser, motarbeidelse av nasjonalstaten, kollektivisering og forfølgelse av religion, for å nevne noe. Det handler ikke så mye om å 'ødelegge' vestlig sivilisasjon så mye som det gjør å 'forandre' den. For å holde oss til Blair eksempelet så innrømmet jo taleskriveren hans i sin tid at masseinnvandring var et middel de bevisst brukte for å endre kulturen

2
SlimWhitman Nå må du ro ned litt her. Hadde jeg ment 'det', så hadde jeg 'sagt' det. Jeg er ingen anti-semitt, og jeg tror ikke at verken jødene eller andre spesifikke folkeslag som sådan står...

Stemmer dette?

*" For å holde oss til Blair eksempelet så innrømmet jo taleskriveren hans i sin tid at masseinnvandring var et middel de bevisst brukte for å endre kulturen"

[But Neather, now comment editor of the London Evening Standard, said an article he wrote in the aftermath of the television appearance of the BNP leader, Nick Griffin, had been twisted out of all recognition.

"There was no plot," said Neather. He pinpointed a shift in immigration policy in 2001, when he wrote a speech for Roche outlining changes to make it easier for skilled workers to come to the UK. The speech followed a sensitive report on migration from the Downing Street performance and innovation unit. "Multiculturalism was not the primary point of the report or the speech. The main goal was to allow in more migrant workers at a point when – hard as it is to imagine now – the booming economy was running up against skills shortages,"](https://www.theguardian.com/uk/2009/oct/26/labour-immigration-plot-andrew-neather)*

1

8000 av 10 000 flyktninger fra Syria kan være IS-tilhengere.

Det var en spissformulering fra en anonym undersøkelse i Al Jazeera hvor 81% fra hele den arabiske verdenen sa at de støttet IS og hvor Storhaug (feilaktig) ekstrapolerte dette til å gjelde a) kun syrere og b) ikke tok hensyn til at undersøkelsen ikke hadde et vitenskapelig grunnlag.

Saken dreide seg om Støre & Co sitt ønske om å ta i mot minst 10,000 syrere til Norge.

Storhaug har senere beklaget denne vinklingen.

1
Homo_Erectus Stemmer dette? *" For å holde oss til Blair eksempelet så innrømmet jo taleskriveren hans i sin tid at masseinnvandring var et middel de bevisst brukte for å endre kulturen" [But N...

Stemmer dette?

Ja.

Link.

Labour threw open the doors to mass migration in a deliberate policy to change the social make-up of the UK, secret papers suggest.

A draft report from the Cabinet Office shows that ministers wanted to ‘maximise the contribution’ of migrants to their ‘social objectives’.

But suspicions of a secret agenda rose when Andrew Neather, a former government adviser and speech writer for Tony Blair, Jack Straw and David Blunkett, said the aim of Labour’s immigration strategy was to ‘rub the Right’s nose in diversity and render their arguments out of date’.

3
SlimWhitman [sitat…] Ja. Link. Labour threw open the doors to mass migration in a deliberate policy to change the social make-up of the UK, secret papers suggest. A draft report from the Cabin...

Den linken din bruker Andrew Neather som kilde.

"But suspicions of a secret agenda rose when Andrew Neather, a former government adviser and speech writer for Tony Blair, Jack Straw and David Blunkett, said the aim of Labour’s immigration strategy was to ‘rub the Right’s nose in diversity and render their arguments out of date’." Andrew Neather selv sier dette.

But Neather, now comment editor of the London Evening Standard, said an article he wrote in the aftermath of the television appearance of the BNP leader, Nick Griffin, had been twisted out of all recognition.

Tony Blair sier dette.

Tony Blair hits out at 'myth' that he allowed 'uncontrolled immigration' into Britain

Men han innrømmer at han slapp for inn for mange immigranter fra EU.

Tony Blair has admitted that he allowed too many EU migrants into Britain when he was Prime Minister of the country.

Men dette var vel fagarbeidere som britene selv ikke hadde.

Det slapp også inn flere innvandere fra land utenfor EU, men ingen påstår at dette hadde noe å gjøre med kulturmarxisme for ødelegge landet og kristendommen.

Akkurat det lyder veldig konspiratorisk.

1
SlimWhitman [sitat…] Ja. Link. Labour threw open the doors to mass migration in a deliberate policy to change the social make-up of the UK, secret papers suggest. A draft report from the Cabin...

Ja.

Jeg er enig i dette uten at det trenger å være noen større konspirasjon av den grunn. Det som mest sannsynlig skjedde var at departmentet fikk i oppdrag å lage et dokument som skulle beskrive de positive sidene med åpne grenser (siden målet var å åpne opp for mer (arbeids-)innvandring) og siden det på den tiden var ganske vanlig i venstreorienterte kretser å tro at de fleste ville bli mer positive til innvandrerere og andre etniske minoriteter bare de fikk mer nærkontakt med disse gruppene ("kontakthypotesen"), så ble dette med "rub the rights nose in diversity", "more multicultural" og "social objectives" nevnt som flere positive utfall i tillegg til et utvidet arbeidskraftsmarked.

Derfor blir det ikke feil å si at Labour ville ha mer innvandring for å endre det sosiale landskapet i England selv om det antakeligvis ikke var den primære årsaken.

1
Gunstein12 [sitat…] Derfor er folk fra Syria som oss: Med høy utdannelse og ressurssterk bakgrunn, vil mange av syrerne kunne bidra i Norge fra dag én. TV2 Det blir hevdet fra ulikt hold at m...

Jeg mener dette vil kunne være positivt for det norske samfunnet. Hvis vi får en større flyktningegrupper bestående av ressurssterke muslimer som blir velintegrerte kan det bidra til å bygge broer og gi oss et sterkere flerkulturelt samfunn.

Å få ressurssterke muslimer er en ting, da må man håndplukke, noe mange er sterkt imot. Canada gjør det slik.

At de blir velintegrerte vet man selvsagt ikke noe som helst om. Mange vil slett ikke la seg integrere.

3
Laster...