Men Gilani kan også kanskje fremstå som en rollemodell for en del og dermed kan han være en viktig stemme også i forhold til de som er på vei til å radikaliseres.

Det får vi virkelig håpe.

1

I 2016 mente Storhaug at så mange som 30-35 prosent av muslimene i Norge kan være fundamentalister som ønsker å innføre islamske lover og regler. Som kilde viser hun til en undersøkelse fra sosialforskningsinstituttet i Berlin med 9000 spurte i seks europeiske land. Den viser at 44 prosent av muslimene har fundamentalistiske holdninger, mot bare 4 prosent av de kristne.

- Antar du at tre-fire av ti muslimer i Norge er en trussel mot norske verdier?

- Ja, det kan være så mange, svarer hun og forklarer at dette er muslimer som setter det religiøse lovverket over det nasjonale og at de "vil motarbeide de fire sentrale frihetsverdiene", som hun mener er: Likestilling mellom kjønnene, at alle mennesker er likeverdige, religiøs frihet med rett til å konvertere og falle fra - og ytringsfrihet.

Aftenposten 18.02.16 Hege Storhaug mener ekstrem islam truer Norge. Her er hennes forslag for å stoppe det.

1

. MEN, dialog er veien å gå i arbeidet mot radikalisering, men gjerne da av mennesker som vet hva som må til.

Dialog nytter ikke mot radikalisering.

1
Homo_Erectus [sitat…] Det får vi virkelig håpe.

Yousuf Gilani er en omstridt person i Drammen. Han ble tidlig kjent for å ha kjøpt seg stemmer fra narkomane og uteliggere for en kebab + en femtilapp (han kunne i det minste ha sponset dem med litt bedre mat), han er dømt for vold og identitetstyveri og var i en periode tungt involvert i en korrupsjonssak knyttet til hans familie. Det ble etterhvert så pinlig for Venstre at de til slutt ba ham om å melde seg ut.

Men det er godt mulig han egner seg bedre som brobygger og "dialogmedarbeider" enn som politiker og generell rollemodel.

3
Rockohh [sitat…] Dialog nytter ikke mot radikalisering.

At det ikke nytter for deg gjør ikke dette riktig. Heldigvis så har vi mennesker som kan mye om dette og de er helt uenig mot deg.

Dialog er en vesentlig del av forebyggende arbeid i forhold til radikalisering i sin helhet også i forhold til avradikalisering. Det støtter jeg 100%

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Handlingsplan-mot-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme/id762413/ Jeg støtter slikt arbeid, gjør du? Eller er det slik at du ønsker deg flest mulig radikaliserte.

1

Han er allerede omtalt, og jeg støtter heller ikke det han står for, så langt i fra. Men

...kunne man ha startet denne dialogen på en annen måte, for at den skulle ha vært "smart og viktig" , eller er dialog "totalt nytteløst" med noen som mener at "det må være forbudt å brenne koranen"?

2
Pernillel Yousuf Gilani er en omstridt person i Drammen. Han ble tidlig kjent for å ha kjøpt seg stemmer fra narkomane og uteliggere for en kebab + en femtilapp (han kunne i det minste ha sp...

Jeg vet at Yousuf Gilani er en svært omstridt person som ikke alltid har hatt rent mel i posen, men detaljene har jeg ikke satt meg inn i. Jeg har ikke noe personlig forhold til Drammen og lokalpolitikken der.

Hvor godt han egner seg som brobygger, rollemodell og dialogpartner, kan jeg ikke uttale meg om. For å egne seg som dette må han ha religiøs autoritet hos muslimer, da først og fremst hos muslimske ledere. Hvis ikke kan han ikke representere dem.

1
Gunstein12 [sitat…] ...kunne man ha startet denne dialogen på en annen måte, for at den skulle ha vært "smart og viktig" , eller er dialog "totalt nytteløst" med noen som mener at "det må vær...

Hvis han trakk seg fra dialogen fordi hans motpart ikke ville godta forbud mot å brenne koranen, vil jeg tro at det å kommunisere med akkurat den personen føles nytteløst. Ellers vil jeg tro at stadig flere muslimer forstår at vi i vesten ikke lever etter slike lover, og at vi skiller mellom samfunn og religion, (Omsider. For det er ikke så mange generasjonene siden at folk fikk "kirketukt" for "usømmelig" oppførsel også her.) Så det må vel kunne føres dialog med muslimer som har fattet mer av vestens samfunnsstruktur.

Men fanatisme avler fanatisme, så akkurat hylekoret i sian er vel muligens ikke de mest konstruktive samtalepartnerne...

1
Keva Hvis han trakk seg fra dialogen fordi hans motpart ikke ville godta forbud mot å brenne koranen, vil jeg tro at det å kommunisere med akkurat den personen føles nytteløst. Ellers v...

Hvis han trakk seg fra dialogen fordi hans motpart ikke ville godta forbud mot å brenne koranen, vil jeg tro at det å kommunisere med akkurat den personen føles nytteløst.

Nå tror jeg du misforstår. Nasir Gondal trakk seg fordi en av hans _partnere i arbeidsgruppen_ ikke støttet et forbud mot å brenne Koranen.

" Hvis Gilani sier at han ikke tar avstand fra koranbrenning, er vi ikke med som moské, sier Gondal, som er styremedlem i Drammen moské." Altså ikke hans motpart, men en av hans samarbeidspartnere.

1
Homo_Erectus [sitat…] Nå tror jeg du misforstår. Nasir Gondal trakk seg fordi en av hans _partnere i arbeidsgruppen_ ikke støttet et forbud mot å brenne Koranen. " Hvis Gilani sier at han ikke...

Jeg har nok uttrykt meg litt uklart, ser jeg, for jeg skjønte jo det. Og jeg mener at den innstillingen avlyser de fleste former for konstruktiv dialog.

Men jeg regner heller ikke med at sian ville gå med på noe forbud mot koranbrenning. Selvsagt.

1
IndocteCollectio At det ikke nytter for deg gjør ikke dette riktig. Heldigvis så har vi mennesker som kan mye om dette og de er helt uenig mot deg. Dialog er en vesentlig del av forebyggende arbeid...

Dette fra regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke dialog, men noe mye større. PST og politiet står bak og passer på at ingen blir rekruttert og at det ikke blir utøvd vold. De har bekymringssamtale med vedkommende. Det er politiets makt til å sette i gang straffetiltak som i tilfelle virker, og ikke ord om våre verdier som demokrati og menneskerettigheter.

2
Rockohh Dette fra regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke dialog, men noe mye større. PST og politiet står bak og passer på at ingen blir rekruttert o...

Dette fra regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke dialog,

Dialog er en vesentlig del av arbeidet. Så igjen, Jeg støtter slikt arbeid, gjør du? Eller er det slik at du ønsker deg flest mulig radikaliserte.

1
Keva Jeg har nok uttrykt meg litt uklart, ser jeg, for jeg skjønte jo det. Og jeg mener at den innstillingen avlyser de fleste former for konstruktiv dialog. Men jeg regner heller ikke...

Ja, hvis man kommer til et møte og har som sitt urokkelige mål at motparten uten forbehold skal etterkomme alle krav man her, da er det ikke dialog man vil ha. Da vil man ha motpartens betingelsesløse kapitulasjon.

Så denne Nasir Gondal er ikke interessert i dialog, han vil ha en kapitulasjon. Han ønsker at det sekulære demokratiske samfunnet skal kapitulere for islamsk lov.

Vi kan si det samme om SIAN, de ønsker heller ikke dialog, de ønsker at muslimene betingelsesløst skal kapitulere for demokratiet og det sekulære samfunnet.

Og her er det SIAN som har rett uansett hvor uspiselige de er. Å gi etter for et krav om at det skal være forbudt å brenne Koranen, er å kaste demokratiet, ytringsfriheten, religionsfriheten og det sekulære samfunnet overbord. Det er å innføre diktatur og meningsterror.

2
Homo_Erectus Ja, hvis man kommer til et møte og har som sitt urokkelige mål at motparten uten forbehold skal etterkomme alle krav man her, da er det ikke dialog man vil ha. Da vil man ha motpar...

Helt enig i alt.

De samfunnene som har godtatt - og stått for - bokbrenning, er ikke slike samfunn vi vil ha, og de som vil leve her må avfinne seg med at de lever i et vestlig, sekulært samfunn med meningsfrihet og religionsfrihet.

1

Dialog er dødfødt, snakk heller om opplysning da helst til ihuga islamister. Fortell at de lever i et opplyst moderne samfunn, og at slik er det her.

Men likevel er det unødvendig å brenne koranen, ikke fordi det gir ild til hat, men fordi det hører innunder god folkeskikk.

4

Fjernet flere innlegg på grunn av personfokus, innlegg som siterte de som er slettet er også fjernet.

Det bør gå an å diskutere uten å komme med nedlatende kommentarer/etterslengere i innlegg etter innlegg. Diskuter på en saklig og høflig måte.

Modereringen skal ikke kommenteres i tråden, klage og spørsmål rettes til diskusjon@vg.no

/VGD MOD

1
Tempus Dialog er dødfødt, snakk heller om opplysning da helst til ihuga islamister. Fortell at de lever i et opplyst moderne samfunn, og at slik er det her. Men likevel er det unødvendig...

Men likevel er det unødvendig å brenne koranen, ikke fordi det gir ild til hat, men fordi det hører innunder god folkeskikk.

Godt sagt. Jeg vil ikke forby det, men jeg mener det er bare kontraproduktivt å gjøre det. Det finnes mye bedre måter å fremføre sitt syn.

2
Pernillel Yousuf Gilani er en omstridt person i Drammen. Han ble tidlig kjent for å ha kjøpt seg stemmer fra narkomane og uteliggere for en kebab + en femtilapp (han kunne i det minste ha sp...

Litt av en rollemodell!

Det muslimske brorskap bruker dialog, der de er skjult bak forskjellige foreninger og har en skjult agenda.

Sveriges muslimska råd tilhører Det muslimske brorskap, ifølge Johan Westerholm's bok "islamismen i Sverige".

Expressen skriver at Socialdemokraterna har en skriftlig overenskomst lovet SMR, å få inn muslimer på riksdagslister, landtingslister og kommunale fullmaktslister. I dokumentet vises det hvilke politiske spørsmål S-foreningen Tro og solidaritet skal hjelpe SMR å få igjennom - bl.a. lovfestede muslimske helligdager, statlig imamutdannelse og fredagsbønn på arbeidsplassen.

Flere ledende personer i SMR er islamister. De har villet innføre sharialover. Den som førte ordet i SMR da overenskomsten med Tro og solidaritet ble skrevet, Mahmoud Aldebe, har flere ganger skapt oppmerksomhet for sine kontroversielle meninger, bl.a. for at han ville ha sharialover for muslimer i Sverige.

- Socialdemokraternas samarbete med islamister handler om makt, den politiske dagsorden og mandat. Jeg er veldig glad for at avtalen ble avslørt. Det viser samtidig at grunnen til at jeg ble sparket var en løgn..., sa Carina Hagg. Hun mistenkte dette, men ble ikke trodd da.

S lovar att samarbeta med Sveriges muslimska råd. - Expressen 29.01.14

3

Nasir Gondal var med i arbeidsgruppen for et dialogmøte med SIAN i Drammen. Men han fikk nok og sa:

- Jeg mener det må være forbudt å brenne koranen.

Jeg har kommet til at dialog med dem er ubrukelig, så jeg er ikke del av dialogprosessen videre og trekker tilbake min rolle, uttaler han til DRM24 (Trekker seg fra Gilanis SIAN-gruppe etter koran-uenigheter. drm24.no 21.09.20)

- Skjønner ikke hvilket problem det er du prøver å skissere med tråden her.

1.Gondal ønsket forbud mot koranbrenning og brukte sin ytringsfrihet til å flagge det innad i "arbeidsgruppen for et dialogmøte med Sian.

2.Han fikk ikke den støtte han ønsket i arbeidsgruppen vedrørende sitt ønske om forbud-mot-å-brenne-koranen.

3. Gondal valgte derfor å trekke seg ut av "arbeidsgruppen for et dialogmøte med SIAN".

Alt han gjorde var legalt og legitimt - og nå deltar han ikke lengre i arbeidsgruppen eller dialogprosessen - så hva er DA problemet..?

- Om noe skulle man tro at du var lettet og glad for at Gondal ikke ønsker å være en del av arbeidsgruppen og derfor har trukket seg ut og tatt sine meninger med seg. Så hva er problemet egentlig??

Du skriver også i ditt åpningsinnlegg: "Særlig med islamister som taler med to tunger og er uimottakelige for argumenter, er det helt håpløst og bare et bedrag. Det virker mer som tilrettelegging for islams invasjon og overtakelse. Som en liten begynnelse med felles muslimsk-kristen andaktsbok av prest Sunniva Gylver og Bushra Ishaq viser tydelig hvor galt avsted dialogen fører, til forening av det uforenlige."

- Jeg er rystet over at Sunniva Gylver tydeligvis har gått hen og blitt islamist!!

...makan til vrøvl...

1
Tempus Dialog er dødfødt, snakk heller om opplysning da helst til ihuga islamister. Fortell at de lever i et opplyst moderne samfunn, og at slik er det her. Men likevel er det unødvendig...

Dialog er dødfødt, snakk heller om opplysning da helst til ihuga islamister. Fortell at de lever i et opplyst moderne samfunn, og at slik er det her.

Det muslimske brorskap gjemmer seg bak mange foreninger i Danmark, som f.eks. Arabisk kulturforening, skriver Ahmed Akkari i "Min afsked med islamismen". Han sier at det brorskapet sier de omfavner dansk kultur, later som de er integrasjonsvillige, sier de tar avstand fra vold i troens navn, de taler danskene etter munnen og har skjønt hva det lønner seg å si.

Dette i motsetning til salafister som sier ærlig deres syn på verden og sin tro, selv om de og kan gjemme sine aktiviteter litt bak navn og vedtekter som bare sier litt av sannheten.

Akkhari skriver og at Islams råd Danmark er underlagt Det muslimske brorskap. Det samme med Det muslimske råd Sverige. Vet ikke hvordan det er i Norge, men de har vel ihvertfall kontakten med de i Sverige og Danmark. IRN fikk jo motstand da de ansatte en kvinne i niqab til en jobb med kommunikasjon. Det var forresten Mellomkirkelig råd som hjalp å få opprettet IRN og få statsstøtte.

1
joplina [sitat…] - Skjønner ikke hvilket problem det er du prøver å skissere med tråden her. 1.Gondal ønsket forbud mot koranbrenning og brukte sin ytringsfrihet til å flagge det innad i "...

- Om noe skulle man tro at du var lettet og glad for at Gondal ikke ønsker å være en del av arbeidsgruppen og derfor har trukket seg ut og tatt sine meninger med seg. Så hva er problemet egentlig??

Du skriver også i ditt åpningsinnlegg: "Særlig med islamister som taler med to tunger og er uimottakelige for argumenter, er det helt håpløst og bare et bedrag. Det virker mer som tilrettelegging for islams invasjon og overtakelse. Som en liten begynnelse med felles muslimsk-kristen andaktsbok av prest Sunniva Gylver og Bushra Ishaq viser tydelig hvor galt avsted dialogen fører, til forening av det uforenlige."

- Jeg er rystet over at Sunniva Gylver tydeligvis har gått hen og blitt islamist!!

...makan til vrøvl...

Skjønte du ikke den enkle overskriften en gang? Makan til vrøvl fra deg, ja.

1
Rockohh [sitat…] Skjønte du ikke den enkle overskriften en gang? Makan til vrøvl fra deg, ja.

"Ubrukelig islam-dialog"

- Nei, den overskriften er uforståelig for meg tatt i betraktning at Gondal som ønsket et forbud mot å brenne koranen ikke fikk støtte og dermed trakk seg ut av arbeidsgruppa som gjennomfører møter med sikte på et dialogmøte med SIAN.

Mannen fikk ikke den støtte han ønsket og deltar ikke lengre. Han kommer ikke til å delta på noe dialogmøte med SIAN.

- Så hvilken "ubrukelig islam-dialog" er det DA du sikter til...??

Hadde dialogmøtet med Sian blitt bedre hvis Gondal med sine forbuds-ønsker fortsatt var med - men ettersom han ikke er det så gjenstår bare "ubrukelig islam-dialog"..??

- Og at du blander islamisters mål om islams innvasjon og overtakelse med prest Sunniva Gylver - er helt enkelt hinsides.

1
Laster...