"Det statlige lønnssystemet er inndelt i til samme 43 lønnsrammer. Alle stillinger er knyttet til en lønnsramme som angir den laveste og høyeste lønna det er mulig å oppnå for stillingen. Innenfor hver lønnsramme finnes det flere, alternative ansiennitetsstiger en stilling kan plasseres inn i."

lønnsramme 15 er lønnstrinn ca. 30 - ca.50. 1489=miljøterapeut. En 1488 miljøterapytt ser jeg plasseres i lønnsramme 13, så det er vel varierende grader av utdanning ellerno?

1
Laster...