Hørte noe om at hvis man slutter i en jobb før året er omme, så får man feriepengene før neste år. Er det noe i dette, eller er det rent oppspinn?

Du får feriepengene i år kun om du selv ber om det, men da må du også skatte for dem.

2

Hørte noe om at hvis man slutter i en jobb før året er omme, så får man feriepengene før neste år. Er det noe i dette, eller er det rent oppspinn?

Feriepengene skal utbetales samtidig med siste lønning før du slutter. Resterende del av feriepengene som ikke lar seg bergne ved den utbetalingen (f.eks overtid, provisjon, bonus osv) utbetales sammen med sluttoppgjøret.

Du må like fordømt skatte av dem uavhengig om de utbetales det ene året eller det andre.

2
mf_6 [sitat…] Feriepengene skal utbetales samtidig med siste lønning før du slutter. Resterende del av feriepengene som ikke lar seg bergne ved den utbetalingen (f.eks overtid, provisjo...

Du må like fordømt skatte av dem uavhengig om de utbetales det ene året eller det andre.

Det er riktig. Det blir mer et spørsmål om når en betaler skatten, fordi arbeidsgiver er pålagt å legge inn skattetrekk når feriepengene utbetales i opptjeningsåret. Men til syvende og sist spiller det liten rolle. Pengene er skattepliktige uansett.

2
puma1 [sitat…] Det er riktig. Det blir mer et spørsmål om når en betaler skatten, fordi arbeidsgiver er pålagt å legge inn skattetrekk når feriepengene utbetales i opptjeningsåret. Men t...

Men til syvende og sist spiller det liten rolle. Pengene er skattepliktige uansett.

Det mest vesentlige for å forskyve utbetalingen av feriepengene må være hvis inntekten forventes å variere mye fra det ene året til det andre. Da kan det være en stor fordel å få feriepengene utbetalt det året toppskatten ikke slår inn.

2
Laster...