Hvilke fag skal du ha?

Jeg er selv utdannet lærer, men har ikke undervist på lavere trinn enn ungdomskolen.

Rent generelt kan jeg vel foreslå at du sørger for en del aktivitet utenom om tavleundervisning. De fleste barneskoler virker å ha en timeplan med litt korte økter nettopp fordi elevene ikke klarer å henge med så lenge om gangen.

Forhåpentligvis får du også en del gratis i form av planer fra resten av teamet.

Det er vel således vanskelig å gi råd om så mye annet enn selve klasseromsundervisningen.

Husk at det er begrenset hvor mye man klarer å lagre i langtidsminnet og hvor mye som går inn i langtidsminnet. Ved hjelp av flere sanser (syn, hørsel, fysisk aktivitet) og repetisjon hvor man spiller på de forskjellige sansene kan man få til mer som lagres.

Mange lærer også forskjellig, så det er viktig med variasjon i når det kommer til undervisningsmetoder.

Men med litt mer info, hvor stor gruppe det er og hvilke fag så kan jeg gi mer info.

Husk også at undervisningen skal forankres i læreplanen, den finner du her. Vil tro du skal følge etter 7.trinn (altså 5-6-7. klasse).

Unngå gjerne at elevene kjeder seg, men husk at det betyr ikke at det skal være underholdning med film og kos men at du må forsøke å finne interessante vinklinger på hvordan de kan tilnærme seg stoffet som de skal lære.

2
Hollobollo Hvilke fag skal du ha? Jeg er selv utdannet lærer, men har ikke undervist på lavere trinn enn ungdomskolen. Rent generelt kan jeg vel foreslå at du sørger for en del aktivitet uten...

med litt mer info, hvor stor gruppe det er og hvilke fag så kan jeg gi mer info.

Tusen takk for utfyllende svar. Det er snakk om 3. klasse og de er rundt 10-12stk. Det er snakk om norskundervisning og orienteringsfag. I tillegg skal jeg sannsynligvis undervise i spansk 9. klasse.

1

hmmm...10 åringer? Finn ut hva slags serier/memes/spill osv de liker og prøv å bruke det i undervisningen :P

2

Underviser litt sjøl og jeg har følgende regler:

Vær tålmodig

Vær ærlig(får jeg spørsmål jeg ikke vet svaret på, så sier jeg det. Blir alltid akseptert)

Gi ros og oppmuntring(selv når det går litt galt)

Gi aldri opp en elev(alle kan lære)

Bak en vanskelig elev er det alltid en årsak(prøv å finne ut hva den er og gjør noe med det om du kan)

2
dainbramage [sitat…] Tusen takk for utfyllende svar. Det er snakk om 3. klasse og de er rundt 10-12stk. Det er snakk om norskundervisning og orienteringsfag. I tillegg skal jeg sannsynligvis u...

Begynn med å lære navn.. En fin start er en lek:

Nr 1 sier navnen sitt og et dyr på samme forbokstav Nr 2 sier nr 1 sitt navn og dyr + sitt eget og dyr på forbokstav Nr 3 sider nr 1+2 sitt navn og dyr + sitt eget og dyr Nr 12 sier 1+2+.....11 + sitt eget

Ida sier: Ida - Isbjørn Marius sier: Ida - Isbjørn, Marius - Maur Even sier: Ida - Isbjørn, Marius - Maur, Even - Edderkopp

Da må de huske dyrene (navnene kan de) og du lærer navnene Du avslutter med å si alle navnene (+ evt. dyrene) Da skal du kunne navnene

Ellers er det viktig å knytte opp undervisningen mot deres hverdag..

Denne kan også funke i 9. klasse, men da skal de si frukt eller noe annet på spansk. Da får de øvelse i å huske. Mulig litt kleint i 9. klasse, men viktig å lære navn så ikke det blir du-u?

2

I 9 klasse kan du brue en kanonball. Lag en stor ring. Personen som har ballen sin sier navnet sitt, og sier navnet til den personen den kaster til (valgfritt hvem du kaster til). Effetiv måte å lære seg navn på. Samtidig er det ikke "kleint" for 9.klassingene.

Jeg underviser i 4 klasse. Legger vekt på * gode faglige forberedelser * skape gode relasjoner med alle elevene * Tydelig klasseledelse med definerte arbeidsmål for hver time. Regler og rutiner.

Jeg har fordypning i idrettsfag, og forsøker å lure inn litt aktivitet hver dag. Hvis du har noe du brenner for, så ikke hver redd for å bruke det i undervisningen. 5 timer på en pult i et klasserom med faglig innhold kan være veldig lenge for en tredje klassing.

2
Steingrim89 I 9 klasse kan du brue en kanonball. Lag en stor ring. Personen som har ballen sin sier navnet sitt, og sier navnet til den personen den kaster til (valgfritt hvem du kaster til)....

Jeg underviser i 4 klasse. Legger vekt på * gode faglige forberedelser * skape gode relasjoner med alle elevene * Tydelig klasseledelse med definerte arbeidsmål for hver time. Regler og rutiner.

Dette er gode tips til trådstarter. I tillegg vil jeg råde deg til å lære navnene fort, gjerne før du begynner (f.eks. ved å se på bilder). Bruk ellers navnelapper på pultene eller klassekart. Vær i klasserommet før elevene kommer, og ha gjort alt klart før timen begynner. Lag generelt gode planer for hver time, og med et større program enn du egentlig trenger. Det er en trygghet for uerfarne. Første timen er i så måte viktig. Start ikke opp med noen vidløftige navneleker, det bare skaper uro som du kanskje ikke takler så godt i starten. Begynn heller med noe faglig, og hold deg generelt til det faglige. Forøvrig mener jeg at de som underviser i skolen bør ha en pedagogisk utdanning, men jeg ønsker deg likevel lykke til! :)

Hilsen erfaren lærer og praksislærer for studenter

2

Ikke prøv på noe som helst. Vær deg selv og vær glad for å treffe elvene som om du møter interessante mennesker i en hvilken som helst annen sammenheng.

Du kan et fag. Vis at du er glad i faget ditt og ønsker å fortelle dine elever om det.

Ikke prøv å være pedagog.

1

Disiplin er nok stikkordet her. Skal du ha en sjanse til å overleve tiåringsmiljøet må du være forberedt på å gå fysisk til verks. De er ganske krasse, og med nedsettende kommentarer som «er du dum eller lærer, hæ?», «du er støgg ass, haha» og «han begynte da dusting!» må du avvenne dem sporenstreks. Jeg foreslår at du innfører den gode gamle militærmetoden «head on a stick» hvis oppførselen går over styr. Autoritet, lederskap og rezpekt ender du da opp med, og det er det du vil ha.

Walla bror.

1
HNilsen [sitat…] Dette er gode tips til trådstarter. I tillegg vil jeg råde deg til å lære navnene fort, gjerne før du begynner (f.eks. ved å se på bilder). Bruk ellers navnelapper på pult...

Start ikke opp med noen vidløftige navneleker, det bare skaper uro som du kanskje ikke takler så godt i starten

Ikke helt enig.. Også lærer i omtrent åtte år og det kan gjerne gi en god start da de også må være med på å konsentrere seg på å huske, samt du får noe gratis.

Men forskjell på å være der en to dager, en mnd eller et halvt år og avhenger av klasse. Men regner jo med kontaktlærer kan informere kort om hvordan klassen er

1
Emol [sitat…] Ikke helt enig.. Også lærer i omtrent åtte år og det kan gjerne gi en god start da de også må være med på å konsentrere seg på å huske, samt du får noe gratis. Men forskje...

Ikke helt enig.. Også lærer i omtrent åtte år og det kan gjerne gi en god start da de også må være med på å konsentrere seg på å huske, samt du får noe gratis.

Det er viktig å markere at i skolen så foregår det først og fremst læring av ulike slag. Hvis en fokuserer for mye på selskapsleker, så gir en elevene feil forventninger som i sin tur gir et lavere læringstrykk. En må gjerne ha litt selskapsleker innimellom, men å begynne med det vil være en feil måte å introdusere seg på.

1
Hyrro Ikke prøv på noe som helst. Vær deg selv og vær glad for å treffe elvene som om du møter interessante mennesker i en hvilken som helst annen sammenheng. Du kan et fag. Vis at du er...

Ikke prøv på noe som helst. Vær deg selv

En kan selvsagt ikke "være seg selv" fullt ut i noen yrker. Heller ikke i skolen. Det personlige er forbeholdt hjemmet, dvs. en kan være personlig til en viss grad, men først og fremst er en også i skolen en profesjonell yrkesutøver med alt det medbringer. Pedagogikk dreier seg om å ha kunnskaper om f.eks. hvordan elever lærer på best mulig måte, så jeg har litt vondt for å se at en pedagogisk tilnærming skulle være et hinder for god undervisning.

1
htoGV Disiplin er nok stikkordet her. Skal du ha en sjanse til å overleve tiåringsmiljøet må du være forberedt på å gå fysisk til verks. De er ganske krasse, og med nedsettende kommentar...

Disiplin er nok stikkordet her. Skal du ha en sjanse til å overleve tiåringsmiljøet må du være forberedt på å gå fysisk til verks. De er ganske krasse, og med nedsettende kommentarer som «er du dum eller lærer, hæ?», «du er støgg ass, haha» og «han begynte da dusting!» må du avvenne dem sporenstreks.

Jeg har arbeidet i 17 år med elever i aldersgruppen 9-13 år, og jeg har aldri opplevd at det du beskriver er den gjengse måten å snakke til lærere på. Aldri! Generelt vil jeg si at norske elever er atskillig bedre enn sitt rykte. De aller, aller fleste er høflige og hyggelige. Jeg anbefaler trådstarter å ha dette som sitt utgangspunkt for møtet med elevene, og forsøke å skape et læringsmiljø basert på gjensidig respekt.

3
HNilsen [sitat…] En kan selvsagt ikke "være seg selv" fullt ut i noen yrker. Heller ikke i skolen. Det personlige er forbeholdt hjemmet, dvs. en kan være personlig til en viss grad, men fø...

Jeg snakker da ikke om det å eksponere seg selv. Jeg snakker om vanlig menneskelig tilnærming til andre, også barn og ungdom. Skal man være en annen enn den man er? Følge boka for å si det slik?

Elevene lærer best mulig av en som kan sitt fag, og der ser det ut som det faglige har gått på bekostning av for mye pedagogisk snikksnakk de siste årene.

Sorry, jeg har møtt for mange i mitt liv som har forkastet logikk og sunn fornuft på bakgrunn av hva som skal være pedagogisk riktig. Det kan virke som om egnethet måles etter antall papirer. Det er ikke alltid det er riktig.

1
Hyrro Jeg snakker da ikke om det å eksponere seg selv. Jeg snakker om vanlig menneskelig tilnærming til andre, også barn og ungdom. Skal man være en annen enn den man er? Følge boka for...

Skal man være en annen enn den man er? Følge boka for å si det slik?

I dagens samfunn tror jeg ikke problemet er at en ikke er seg selv nok, men snarere at en er seg selv for mye og for ofte. Privatsfæren og jobbesfæren smelter sammen til en smørje. Derfor, i klasserommet er en først og fremst lærer. Det er det svært viktig å kommunisere til unge som ser på dette som et mulig karrierevalg.

Studenter jeg har i praksis etterlyser mer pedagogisk kunnskap, ikke mindre! Det er slettes ingen motsetning mot å kunne sitt fag og ha innsikt om f.eks. kunnskapsprosesser, hvilke metoder som virker på hvilke elever, hvordan legge opp undervisningen slik at flest mulig får læringsutbytte osv. Du avslører at du ikke skjønner hva pedaogigkk går ut på i det du skriver. Pedagogikk er nødvendig for å kunne utøve læreryrket, det er derfor jeg også skriver i et tidligere innlegg at jeg helst ser at alle som utøver yrket skal ha pedagogisk utdanning. Til elevenes beste!

2
HNilsen [sitat…] I dagens samfunn tror jeg ikke problemet er at en ikke er seg selv nok, men snarere at en er seg selv for mye og for ofte. Privatsfæren og jobbesfæren smelter sammen til e...

. Til elevenes beste!

Det som rinner meg i hu de siste 20 årene, er at akkurat lærerne har toppet statistikken med streiker og krav om oppdatering av lønn og egen status. Nekter blant annet evaluering av egne kvalifikasjoner i full enighet om at også dårlige lærere skal ha fulle rettigheter i å fortsette i yrket.

Til elevenes beste???? Skal de da ikke gå på skole for å lære? Hva med matematikkkunskapene til dagens lærere - flaut? Er det ikke?

1
Hyrro [sitat…] Det som rinner meg i hu de siste 20 årene, er at akkurat lærerne har toppet statistikken med streiker og krav om oppdatering av lønn og egen status. Nekter blant annet eva...

Det som rinner meg i hu de siste 20 årene, er at akkurat lærerne har toppet statistikken med streiker og krav om oppdatering av lønn og egen status.

Jeg registrerer med forundring, kjære "blodrøde anleggsarbeider og antiimperialist", at du velger bruke hersketeknikker og avspore debatten, framfor å holde deg til saken i tråden. Det forteller meg at du har dårlige kort på hånden, og så får det meg til å tenke at "blodrøde anleggsarbeidere" muligens bare støtter lovlige streiker når det tjener dem selv?

1
HNilsen [sitat…] Jeg registrerer med forundring, kjære "blodrøde anleggsarbeider og antiimperialist", at du velger bruke hersketeknikker og avspore debatten, framfor å holde deg til saken...

Jeg har faktisk min fulle rett til å råde dainbramage like mye som deg.

Saken er at han gleder seg, og det sier meg at han går til jobben med den rette innstillinga. "Være seg selv" var kanskje litt feil terminologi for dere selvbevisste som tror dere vet alt fordi dere har en tre års lærerutdanning, som hverken er noe professorat eller medlemsskap i mensaklubben . Sjekk bare den latterlige matematikkeksamen som medførte en strykprosent som kan skremme vettet av djevelen på flatmark.

Slik jeg oppfatter det er det en forbindelseslinje mellom pedagogikk og psykologi, og dermed blir mennesker lett oppfattet som å være i en behandlingssituasjon. Men det er jo interessante tema, og jeg forstår godt at studenter synes det er interessant. (Selv har jeg sans for Vygotsky). Men det er snakk om vanlige fungerende mennesker, og de fortjener å bli presentert lærestoffet uten alle disse sosiologiske dikkedarier som dere forfekter dere må bedrive. Dere har jo overtatt både foreldrerolle, psykolog og ordensvakter. Hold dere til fag og lær det dere skal lære bort først og fremst.

Elever skal vises respekt, ikke dulles med som om de alle er sosiale tilfeller. Det er det jeg mener, og jeg vet litt om hva jeg snakker om, da jeg har blitt gitt evnen å komme i kontakt med barn og ungdom. Noe jeg har jobbet med, og gjorde det bra inntil pedagurkene kom og skulle ødelegge. (og det gjelder ikke bare meg som person).

Våg ikke å anklage meg for å streike for egen vinning. den gangen jeg var medlem av Jern & Metall, var jeg stolt av forbundet som satte fokus på industriarbeidere generelt og demonstrerte i mot arbeidsløsheten på generelt grunnlag.

Når har lærere satt noe i et videre perspektiv enn å oppgradere egen status og lønn? - og dere streiker jammen meg nesten hvert eneste år.

1
Hyrro Jeg har faktisk min fulle rett til å råde dainbramage like mye som deg. Saken er at han gleder seg, og det sier meg at han går til jobben med den rette innstillinga. "Være seg selv...

for dere selvbevisste som tror dere vet alt fordi dere har en tre års lærerutdanning, som hverken er noe professorat eller medlemsskap i mensaklubben .

Du holder deg til herkseteknikkene og drives best med dem, ser jeg. Veldig saklig for debatten, må jeg si. Forørig er det lenge siden lærerutdanningen var tre år. Grunnskolelærerutdanningen i dag er fire år, men mange i min bransje er også lektorer med opp til seks års høyere utdanning.

Når det gjelder din blodrøde fagforeningsperiode, så vil jeg anføre et stort paradoks. Siden du åpner for sidespor (helst bare sidespor). Jeg arbeider i et kvinneyrke. På min arbeidsplass, en mellomstor skole, er det tre mannlige lærere. Resten er kvinner. Disse kvinnene - dine søstre, for å bruke en blodrød sjargong - har bruke fire år (eller mer) av sitt liv for å bli kvalifisert til å gi elever god undervisning. De kommer ut i en jobb der de tjener atskillig dårligere enn menn med tilsvarende utdanning i andre yrker. Likevel yter de sitt beste for våre barn. De fortjener ikke din hets, dine usakligheter og din pompøse populisme. En populisme som står i grell kontrast til venstreidealene du flotter deg med i profilteksten din.

Når det gjelder det faglige, så har jeg i flere innlegg betonet viktigheten av faglig læringstrykk. Pedagikk dreier seg blant annet om læring, som understreket i tidligere. Jeg tror mange elever, f.eks. de med lærevansker, er glad for at det finnes lærere som har kunnskaper om nettopp dette.

2
HNilsen [sitat…] Du holder deg til herkseteknikkene og drives best med dem, ser jeg. Veldig saklig for debatten, må jeg si. Forørig er det lenge siden lærerutdanningen var tre år. Grunnsko...

På min arbeidsplass, en mellomstor skole, er det tre mannlige lærere. Resten er kvinner. Disse kvinnene - dine søstre, for å bruke en blodrød sjargong - har bruke fire år (eller mer) av sitt liv for å bli kvalifisert til å gi elever god undervisning. De kommer ut i en jobb der de tjener atskillig dårligere enn menn med tilsvarende utdanning i andre yrker. Likevel yter de sitt beste for våre barn. De fortjener ikke din hets, dine usakligheter og din pompøse populisme. En populisme som står i grell kontrast til venstreidealene du flotter deg med i profilteksten din.

- og du snakker om avsporing?

Hva vet du om mine "venstreidealer"? - og hvorfor drar du fram dette med "hersketeknikker" hele tiden?

Har du behov for å lufte de nye begreper som utdannelsesfiffen hele tiden strør om seg med?

Kom ned på jorda så kan vi snakke.

1
Hyrro [sitat…] - og du snakker om avsporing? Hva vet du om mine "venstreidealer"? - og hvorfor drar du fram dette med "hersketeknikker" hele tiden? Har du behov for å lufte de nye begrep...

Hva vet du om mine "venstreidealer"?

Du kaller deg "blodrød" og "anti-imperialist" i profilteksten. Rød, som i røde partier, rød politikk og i rød sosialisme. En politisk retning som blant annet tar til orde for lik lønn mellom kvinner (lærere) og menn (ingeniører). Sosialisme, en politisk retning som er kjent for å støtte opp om streikevåpenet i lønnskamp, og der andre yrker ideelt sett står skulder ved skulder med dem som streiker, ikke æreskjeller dem med misunnelig forakt, slik du gjør.

Sa du blodrød, du som hetser lavtlønnede og samvittighetsfulle lærerkvinner med høyrepopulistisk kloakkslam! Ikke det at jeg er sosialist, men det forekommer meg ganske forrykt at du kaller deg blodrød med en sånn forakt for offentlig arbeidende kvinner.

Ellers, vi lærere arbeider innenfor utdanningssystemet. Jeg tror elevene skal være glad for at de slipper å bli utsatt for ufaglært udanningsfiendlighet som den du viser.

1
HNilsen [sitat…] Du kaller deg "blodrød" og "anti-imperialist" i profilteksten. Rød, som i røde partier, rød politikk og i rød sosialisme. En politisk retning som blant annet tar til orde...

En politisk retning som blant annet tar til orde for lik lønn mellom kvinner (lærere) og menn (ingeniører).

Hvilken enkel filosofi, er det slikt dere lærer bort til de unge slekter?

Jeg er for likestilling, like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. Du plasserer kjønnene i bås. og du av alle bør vite hva som er problemet med såkalte kvinneyrker. Kvinner velger blant svært få yrker i forhold til menn. Det er faktisk et problem for mangfoldet i yrkeslivet og det er noe du som lærer bør formidle til dine elever isteden for å stå på stedet hvil. Det er faktisk en vesensforskjell på ingeniøreyrket og læreryrket også hva utdanning gjelder.

Det er fritt fram for allekvinner i dette landet å ta ingeniørutdanning om de vil det. Det er det jeg kaller likestilling.

Respekter dine elever og din egen yrkesgruppe såpass at du heller bruker dine krefter på å oppdatere mattekunnskapene i skolen. Det er alarmerende hvordan Norge har dalt på statistikken.

1
HNilsen [sitat…] Du kaller deg "blodrød" og "anti-imperialist" i profilteksten. Rød, som i røde partier, rød politikk og i rød sosialisme. En politisk retning som blant annet tar til orde...

Sosialisme, en politisk retning som er kjent for å støtte opp om streikevåpenet i lønnskamp, og der andre yrker ideelt sett står skulder ved skulder med dem som streiker, ikke æreskjeller dem med misunnelig forakt, slik du gjør.

Streikevåpenet er det viktigste vanlige lønnsarbeidere har. Lærere er også vanlige lønnsarbeidere på linje med ingeniører, bakere, murere, frisører - de lever av å selge sin arbeidskraft.

Fagbevegelsen slik den angang var, betyr solidaritet. Skulder ved skulder som du sier. Solidariteten er imidlertid byttet ut med en kamp om status. Status i forhold til andre grupper - "vi skal ha like mye som andre med samme antall år utdanning. " "Vi er viktigere enn andre som får mer betalt " o.s.v.. Hva er det for slags samhold og solidaritet?

De stadige tilbakevendende lærerstreikene utvanner streikevåpenet. Gjør det til et årlig fenomen.

Vi trenger streikevåpenet den gangen det blir blodig alvor. f. eks. slik som i Hellas.

1
Hyrro [sitat…] Hvilken enkel filosofi, er det slikt dere lærer bort til de unge slekter? Jeg er for likestilling, like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. Du plasserer kjønnen...

Det er fritt fram for allekvinner i dette landet å ta ingeniørutdanning om de vil det. Det er det jeg kaller likestilling.

Det er absolutt en måte å tolke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på, men du har misforstått hvis du tror det er en "blodrød" måte å forstå det på. Snarere plasserer du deg her i et mørkeblått liberalistisk landskap. Du har også misforstått når du plasserer meg inn under sosialismen. Mitt oppdrag er å tilby elever en mest mulig åpen framtid. Men det må være lov å vise hvor inkonsekvent og dobbelmoralsk din "blodrødhet" er.

1
Laster...