Jobb og Utdanning

jorkje

Emnevalg jus

Hei. Jeg må velge ett av disse emnene. Er relativt blank innenfor jus, så trenger litt hjelp til å velge det emnet som mest overkommelig og ikke minst mest interessant?

-RINF1200 Opphavsrett

-JUR1285 Markedsrett

-JUR1511 Arbeidsrett (individuell del)

1
11 svar

Har ikke hatt noen av disse fagene selv, men tenker umiddelbart at individuell arbeidsrett er et bra valg. Der vil de fleste, gjennom egen arbeidserfaring, i det minste være kjent med mange av de faktiske omstendighetene ved fagets problemstillinger. I tillegg kan det være et motiverende fag, da man lærer om rettigheter som er relevant for en selv.

I tillegg tror jeg det er mange som ikke studerer jus som har dette faget, slik at man ikke vil være alene om prosjektet.

Lykke til!

3

Av disse tre alternativene er individuell arbeidsrett den mest matnyttige, og også den enkleste å sette seg inn i for de som ikke allerede har jus i fagkretsen.

2

Er relativt blank innenfor jus, så trenger litt hjelp til å velge det emnet som mest overkommelig og ikke minst mest interessant?

Jeg har hatt både opphav og arbeid. Vil si at opphavsrett er desidert mest interessant, kanskje spesielt dersom du ikke har hatt juss fra før. Mange interessante dommer med morsomme faktum.

1
jorkje Men hva med pensumet i opphavsrett? Jeg synes pensumet til arbeidsrett ser oversiktlig og fint ut, i tillegg likte jeg foreleseren i arbeidsrett bedre.

Men hva med pensumet i opphavsrett? Jeg synes pensumet til arbeidsrett ser oversiktlig og fint ut

Spørs hva du mener med oversiktlig.

I opphavsrett er det kun èn lov å forholde seg til (åndsverkloven). I arbeidsrett må du i tillegg til arbeidsmiljøloven ha en viss oversikt over særlovgivningen (for eksempel diskrimineringsloven) i tillegg til EU-regler og tariffavtaler.

Det er opp til deg. Begge fagene er interessante, men som sagt likte jeg opphavsrett bedre. Artige dommer der Høyesterett ofte befinner seg utenfor sin komfortsone Vurderingen er lite "juridisk" av seg, for eksempel når man vurderer likheter mellom to ulike åndsverk. I "lykketroll-dommen" (husker ikke referansen) vurderer for eksempel Høyesterett om to ulike "lykketroll-produkter" er for like. En dommer kommenterer da at det ene lykketrollet har et "lurt smil".

3

-RINF1200 Opphavsrett

For meg er dette rettsområdet en million ganger mer interessant enn de to andre alternativene.

1
Marco88 [sitat…] Spørs hva du mener med oversiktlig. I opphavsrett er det kun èn lov å forholde seg til (åndsverkloven). I arbeidsrett må du i tillegg til arbeidsmiljøloven ha en viss over...

Det er opp til deg. Begge fagene er interessante, men som sagt likte jeg opphavsrett bedre. Artige dommer der Høyesterett ofte befinner seg utenfor sin komfortsone Vurderingen er lite "juridisk" av seg, for eksempel når man vurderer likheter mellom to ulike åndsverk. I "lykketroll-dommen" (husker ikke referansen) vurderer for eksempel Høyesterett om to ulike "lykketroll-produkter" er for like. En dommer kommenterer da at det ene lykketrollet har et "lurt smil".

Ikke minst lærer man å skille forskjell på patent, varemerke og design. Det er ikke verdt rent lite... Selv blir jeg sur når folk snakker om patent på en ting som er designbeskyttet....

1
Laster...