Varierer vel fra plass til plass..

Siden du ikke er ansatt, men innleid synes ikke jeg det er direkte urimelig.

1

Hvis det er et Nice to have kurs, er det rimelig at du ikke får betalt, men samtidig betyr det at det er dit val om du vil/gidder å ta det.

Dersom dette kurset er påkrevd for at du skal kunne utføre oppdraget du har blitt innleid til, men arb.giver ikke har kvalitetssikret at du har nødvendig kompetanse før inngåelse av konsulentkontrakt, er det naturlig at arb.giver dekker kostnader inkl dine timer.

1

Hva er vanlig /uvanlig? Synes dette er urimelig.

Siden du er innleid som konsulent ville de vært mest naturlig å avtalt dette på forhånd. Jeg vil nok si at både du og oppdragsgiver er like ansvarlig for å kartlegge ditt kunnskapsnivå før avtalen ble inngått.

Synes ikke dette virker noe urimelig da oppdragsgiver betaler kurset og du "betaler" timene. I hvert fall hvis det er et kurs du har nytte av ved senere konsulentoppdrag for andre oppdragsgivere.

Å være innleid eller ansatt har både fordeler og ulemper. En av ulempene ved å være selvstendig er at ikke alle arbeidstimene lar seg fakturere til kunden. Dette er jo noe man må kalkulere inn i timeprisen.

1

Alternativt spør om å få betalt for tiden og betal kurset selv. Tross alt er dette kompetanse du tar med videre og muligens ut av bedriften.

1
Laster...