Nye VGD er lansert! Mer informasjon

En arbeidstaker har sagt opp og har sin siste arbeidsdag 30/6. Vedkommende ønsker å ta ut resterende ferie for 2017 i oppsigelsestiden. Så kommer spørsmålet: Feriepenger opptjent i 2017 (for bruk i 2018), kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017? Og hvorfor/hvorfor ikke?

1
11 svar

11 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Katy

Noen vet hvordan fungerer lønnsforskudd hvis jeg skal begynne på jobb neste måned og løsning er hver 20 i måneden. Dette gjelder ikke kommunen det gjelder for private.

1

Referee799

Har du månedslønn og starter den 1.oktober, så får du lønn for oktober den 20.oktober. Har du derimot timeslønn, så får du ganske sikkert lønnen utbetalt etterskuddsvis, DVs at lønn for oktober blir utbetalt i november.

2

krikkert2

Alltid artig hvor få som faktisk klarer å lese innlegg før de svarer.

Det er ingenting i ferieloven §§ 8 og 9 som er til hinder for at arbeidstaker tar ut forskuddsferie for 2018 i 2017, så lenge det er avtalt med nåværende arbeidsgiver.

Ny arbeidsgiver vil ha rett til å forkorte ferietiden i 2018 med den tiden som er tatt ut hos nåværende arbeidsgiver.

1

kansas00

Alltid artig hvor få som faktisk klarer å lese innlegg før de svarer.

Alltid artig med folk som først kommenterer etter at trådstarter har presisert sitt spørsmål. Synes trådstarter formulerte seg på en dårlig måte i forhold til det han ønsket svar på.. Som du spør, får du svar.. Så dreide neppe seg om "å klare å lese".

1

krikkert2

Ta det med ro, du svarte ikke på spørsmålet etter det opprinnelige innlegget slik det sto heller, hvor TS spurte om feriepenger for 2018 kan tas ut på forskudd i 2017 i forbindelse med avvikling av 2018-ferie (forskuddsferie). Noe de kan, ferielovens regel er at feriepenger skal utbetales før ferien tar til. Svaret ditt gjaldt feriepengeoppgjør ved arbeidsforholdets slutt, et annet - og ikke utpreget relevant - tema.

1

Referee799

Feriepenger opptjent i 2017 (for bruk i 2018), kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017?

For å presisere så er det ikke opptjente feriepenger vedkommende ønsket tatt ut, de pengene kommer uansett ifm sluttoppgjør for den ansatte, men feriedager!

1

mf_6

Hvis han/hun slutter 30.6.2017, vil vedkommende ikke ha krav på ferie fra nåværende arbeidsgiver neste år. Altså et halvt år etter han/hun sluttet. Ferien for 2018 vil være en sak i forhold til den nye arbeidsgiveren.

Hvis vedkommende ønsker mer fri utover bestemt ferie, vil det mest naturlige være å komme til en enighet om å gå før oppsigelsestiden utløper.

1

Nødutgang

kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017?

Men da trekkes det skatt av det.

1

Rainmaker

Det gjør det, men man taper ikke på det med mindre den utbetalinge gjør at inntekten bikker over et toppskattnivå.

1

kansas00

kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017? Og hvorfor/hvorfor ikke?

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før du slutter.

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.*

Så når denne personen slutter den 30/6 så skal han ha utbetalt feriepengene han/hun har tjent opp i både 2016 og 2017 på den siste lønninga før han/hun fratrer.

1

mf_6

Kan også legge til at feriepenger som blir opptjent utter utbetaling (overtid, provisjon etc) utbetales sammen med sluttopgjøret.

1

Lignende temaer

Bilde

Jus

Jus

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...