kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017? Og hvorfor/hvorfor ikke?

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før du slutter.

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.*

Så når denne personen slutter den 30/6 så skal han ha utbetalt feriepengene han/hun har tjent opp i både 2016 og 2017 på den siste lønninga før han/hun fratrer.

1

Feriepenger opptjent i 2017 (for bruk i 2018), kan det tas ut som forskudd på 2018-ferien i 2017?

For å presisere så er det ikke opptjente feriepenger vedkommende ønsket tatt ut, de pengene kommer uansett ifm sluttoppgjør for den ansatte, men feriedager!

1

Alltid artig hvor få som faktisk klarer å lese innlegg før de svarer.

Det er ingenting i ferieloven §§ 8 og 9 som er til hinder for at arbeidstaker tar ut forskuddsferie for 2018 i 2017, så lenge det er avtalt med nåværende arbeidsgiver.

Ny arbeidsgiver vil ha rett til å forkorte ferietiden i 2018 med den tiden som er tatt ut hos nåværende arbeidsgiver.

1
krikkert2 Alltid artig hvor få som faktisk klarer å lese innlegg før de svarer. Det er ingenting i ferieloven §§ 8 og 9 som er til hinder for at arbeidstaker tar ut forskuddsferie for 2018 i...

Alltid artig hvor få som faktisk klarer å lese innlegg før de svarer.

Alltid artig med folk som først kommenterer etter at trådstarter har presisert sitt spørsmål. Synes trådstarter formulerte seg på en dårlig måte i forhold til det han ønsket svar på.. Som du spør, får du svar.. Så dreide neppe seg om "å klare å lese".

1
Referee799 [sitat…] For å presisere så er det ikke opptjente feriepenger vedkommende ønsket tatt ut, de pengene kommer uansett ifm sluttoppgjør for den ansatte, men feriedager!

Hvis han/hun slutter 30.6.2017, vil vedkommende ikke ha krav på ferie fra nåværende arbeidsgiver neste år. Altså et halvt år etter han/hun sluttet. Ferien for 2018 vil være en sak i forhold til den nye arbeidsgiveren.

Hvis vedkommende ønsker mer fri utover bestemt ferie, vil det mest naturlige være å komme til en enighet om å gå før oppsigelsestiden utløper.

1
kansas00 [sitat…] Alltid artig med folk som først kommenterer etter at trådstarter har presisert sitt spørsmål. Synes trådstarter formulerte seg på en dårlig måte i forhold til det han ønsk...

Ta det med ro, du svarte ikke på spørsmålet etter det opprinnelige innlegget slik det sto heller, hvor TS spurte om feriepenger for 2018 kan tas ut på forskudd i 2017 i forbindelse med avvikling av 2018-ferie (forskuddsferie). Noe de kan, ferielovens regel er at feriepenger skal utbetales før ferien tar til. Svaret ditt gjaldt feriepengeoppgjør ved arbeidsforholdets slutt, et annet - og ikke utpreget relevant - tema.

1

Noen vet hvordan fungerer lønnsforskudd hvis jeg skal begynne på jobb neste måned og løsning er hver 20 i måneden. Dette gjelder ikke kommunen det gjelder for private.

1
Laster...