Jeg har nylig startet i en ny jobb, der jeg har 100% stilling og har et årsvikariat. Det jeg ikke har er ferie, ettersom min jobb startet 01.08.19 og slutter 04.07.20. Det jeg lurer på er om jeg da får feriepenger inkludert lønn i juni, ettersom jeg ikke kan bli trekt for en ferie jeg ikke får?

Du får feriepenger fra din forrige arbeidsgiver. Altså de feriepengene du tjente opp i fjor. De feriepengene du tjener opp i den jobben du nylig startet i, får du utbetalt neste år. I stedet for lønn. For du får jo ikke lønn når du har ferie. De feriepengene du har til gode fra forrige arbeidsgiver kan du få utbetalt i år i stedet for neste år, men da betaler du skatt av dem.

Forøvrig skal du da ha ferie dersom du ikke allerede har hatt ferie, det er lovbestemt at du skal ha ferie. Selv om du ikke får feriepenger fra din nye arbeidsgiver.

Syns du det er ufint å starte det nye arbeidsforholdet med å ta ferie, kan du snakke med den nye arbeidsgiveren om å overføre noe ferie til neste år.

1

Det er slett ikke dumt å slutte "før ferien", som du skisserer her. Men det avhenger jo av at din bedrift ikke avvikler en fellesferie før 4.7.20.

Hvis du slutter før du tar ut ferie får du både lønn i juni 2020, og feriepenger for 01.08.19-31.12.19.

Feriepengene for 1.1.20-4.7.20 får du enten når du slutter 04.07.2020 eller til sommeren 2021, litt avhengig av hva du velger og hva bedriftens policy er. Hvis du ikke skal jobbe der mer, kan du også forlange å få dem ut.

Det du må huske på er at du selv må gi beskjed til lønn/hr om at du ikke skal ta ut ferie, mens du jobber der. Hvis du ikke er klar på dette, kommer de sannsynligvis til å trekke deg i juni. Kanskje vil de også protestere på dette, men bare stå på ditt.

1
hillier Det er slett ikke dumt å slutte "før ferien", som du skisserer her. Men det avhenger jo av at din bedrift ikke avvikler en fellesferie før 4.7.20. Hvis du slutter før du tar ut fer...

Feriepengene for 1.1.20-4.7.20 får du enten når du slutter 04.07.2020 eller til sommeren 2021, litt avhengig av hva du velger og hva bedriftens policy er. Hvis du ikke skal jobbe der mer, kan du også forlange å få dem ut.

I følge ferieloven skal opptjente feriepenger som utgangspunkt utbetales sammen med siste lønning før man slutter. Bedriftens policy skal ikke ha noe å si.

Å la en arbeidsgiver sitte å ruge på disse pengene i et år ekstra er bare utolig dumt. Det eneste unntaket her vil jeg si er hvis man har såpass stålkontroll over årets og neste års inntekter at man regner med å bikke over grensa for toppskatt det ene året og ikke det andre, og kombinert med at bedriften er såpass solid og seriøs at den ikke går konk nærmeste år.

2
fargerik [sitat…] Du får feriepenger fra din forrige arbeidsgiver. Altså de feriepengene du tjente opp i fjor. De feriepengene du tjener opp i den jobben du nylig startet i, får du utbetalt...

De feriepengene du har til gode fra forrige arbeidsgiver kan du få utbetalt i år i stedet for neste år, men da betaler du skatt av dem.

Selvfølgelig skal man betale skatt av feriepenger - uansett om de blir utbetalt i opptjeningsåret eller ferieåret. Jeg tror du blander inn forskuddstrekket her nå.

Jeg kan aldri tro at feriepenger noen gang kommer til å bli skattefrie uansett hvilken politisk side som styrer.

1
Laster...