Den har kort sagt laget vanskeligheter for mine elever med 1-2 % fravær men vært uten betydning for elever som dropper ut av VGS.

Ungdom som nesten aldri er syke(1-2% fravær) trenger da ikke dra til fastlege og få sykeattest for et par enkeltdager fravær. Fraværsgrensen er 10%, ikke 0.

Skoleåret er på 190 dager. 10% av dette er 19 dager. En elev kan ha ganske mye fravær før han nærmer seg 10% grensa. Og får skriftlig varsel når han passerer 5%. Som sagt, en normalelev trenger ikke stresse med fastlege og dokumentasjon for normal sykdom.

1
jonas [sitat…] Ungdom som nesten aldri er syke(1-2% fravær) trenger da ikke dra til fastlege og få sykeattest for et par enkeltdager fravær. Fraværsgrensen er 10%, ikke 0. Skoleåret er p...

Om det var 1-2% generelt ville ikke det vært noe problem.

Problemet oppstår for de fagene med veldig få timer i uka. Det er fag med bare 1 time pr. uke. Gym og RLE for eksempel. Ett fravær for teoriprøven og ett på sykdom. Da er man over grensen og må skaffe legeerklæring.

Fullstendig idiotisk og meningsløs ressursbruk for foresatte og elever med 1-2% fravær.

Det er min erfaring.

1
jonas [sitat…] Da kan man planlegge slik at man tar teoriprøven en dag man ikke har disse fagene.

Det var en selsom opplevelse å se gutten ordne time til teoriprøven. Man må være online på PC kl. 0000. Kl. 0001 er alt tatt for 14 dager fram i tid. Etter mange nederlag er man kanskje heldig og får tilslag.

At starten på voksenlivet så skulle innebære trussel om ikke få artium overrasket oss. Selv om teoriprøven ble bestått med to feil var det noen tunge dager før fastlegen ordnet opp.

Det var vår erfaring da. Ordningen er helt dust. 2 fravær på 3 år og så kommer et politisk snurrepiperi som en trussel mot vanlige folk.

Takk for den Torbjørn.

1
FjodorDVD Om det var 1-2% generelt ville ikke det vært noe problem. Problemet oppstår for de fagene med veldig få timer i uka. Det er fag med bare 1 time pr. uke. Gym og RLE for eksempel. Et...

Problemet oppstår for de fagene med veldig få timer i uka. Det er fag med bare 1 time pr. uke. Gym og RLE for eksempel. Ett fravær for teoriprøven og ett på sykdom. Da er man over grensen og må skaffe legeerklæring.

Et en-timesfag har 38 undervisningstimer i året. Da er det først ved den fjerde fraværstimen at 10%-grensa er overskredet.

1
FjodorDVD Det var en selsom opplevelse å se gutten ordne time til teoriprøven. Man må være online på PC kl. 0000. Kl. 0001 er alt tatt for 14 dager fram i tid. Etter mange nederlag er man ka...

Det var en selsom opplevelse å se gutten ordne time til teoriprøven. Man må være online på PC kl. 0000. Kl. 0001 er alt tatt for 14 dager fram i tid. Etter mange nederlag er man kanskje heldig og får tilslag.

Det høres mer ut som problemet er et underskudd på tilbud på teoriprøver da. Ikke fraværsgrensen på VGS.

Å dømme hele regelen basert på et særtilfelle som du har opplevd høres litt snevert ut.

1
mf_6 [sitat…] Et en-timesfag har 38 undervisningstimer i året. Da er det først ved den fjerde fraværstimen at 10%-grensa er overskredet.

Høstsemestret har 16 uker. Trusselen om sanksjoner kom etter 2 timer fravær i gym. Det kostet tid, penger og ressurser fra flere parter å få orden på dette.

Har opplevd det to ganger og fullstendig uproduktivt og meningsløst begge ganger.

Har det nå bare vært å ta en telefon, javel da.

Men må DU ta fri fra din jobb, kjøre gutten til lege for å få attest og så tilbake til skolen igjen og så til din egen jobb på grunn av "sånn er reglene" er DU ikke videre entusiastisk.

1
FjodorDVD Høstsemestret har 16 uker. Trusselen om sanksjoner kom etter 2 timer fravær i gym. Det kostet tid, penger og ressurser fra flere parter å få orden på dette. Har opplevd det to gang...

Høstsemestret har 16 uker. Trusselen om sanksjoner kom etter 2 timer fravær i gym. Det kostet tid, penger og ressurser fra flere parter å få orden på dette.

Men det var jo ikke noe å ordne opp i? Varselet kom for å si fra at dersom fraværet blir mer må dere ordne opp da. Og fraværet gjelder for hele året, ikke bare høstsemesteret. Man kan miste halvårsvurderingen dersom fraværet i første halvår er over 10% men allikevel få vurdering til sommeren.

1
jonas [sitat…] Men det var jo ikke noe å ordne opp i? Varselet kom for å si fra at dersom fraværet blir mer må dere ordne opp da. Og fraværet gjelder for hele året, ikke bare høstsemeste...

Nå har jeg forklart min historie så grundig som det er hensiktsmessig. Til sist da, det er fag som bare går over ett semester.

Nå har ikke jeg gått på foreldremøter på videregående og fraværsregelen har ikke opptatt meg særlig før jeg nå for andre gang plages med dette.

Først og fremst er jeg interessert i andres erfaringer med fraværsregelen.

For vår del har det bare vært, som jeg har sagt flere ganger, unødvendig, uproduktivt bryderi.

1
FjodorDVD Det var en selsom opplevelse å se gutten ordne time til teoriprøven. Man må være online på PC kl. 0000. Kl. 0001 er alt tatt for 14 dager fram i tid. Etter mange nederlag er man ka...

At starten på voksenlivet så skulle innebære trussel om ikke få artium overrasket oss.

I så fall tuller denne skolen godt med dere da artium da det snart er 40 år siden det ble utstedt artum for siste gang her til lands.

1
FjodorDVD Nå har jeg forklart min historie så grundig som det er hensiktsmessig. Til sist da, det er fag som bare går over ett semester. Nå har ikke jeg gått på foreldremøter på videregående...

Til sist da, det er fag som bare går over ett semester.

Hvordan da? Bedriver denne skolen såkalt pløying? De fleste skoler har stort sett, med særdeles få unntak, fag som varer over et helt skoleår. Og dersom det er snakk om et fag som bare varer et halvår her så burde nå i alle fall ikke fravær være et problem.

Og det er heller ikke særlig smart av elever/ foreldre å ta imot/ bestille teoritimer og andre ting som går utover "sårbare" fag.

1
FjodorDVD Nå har jeg forklart min historie så grundig som det er hensiktsmessig. Til sist da, det er fag som bare går over ett semester. Nå har ikke jeg gått på foreldremøter på videregående...

Først og fremst er jeg interessert i andres erfaringer med fraværsregelen.

Udirs statistikk viser at fraværet er lavere etter fraværsgrensen ble innført, det må vel være en positiv erfaring.

Selvsagt er det noen særtilfeller som slår uheldig ut, men vi kan ikke dømme regelen basert på disse.

1
Laster...