Nye VGD er lansert! Mer informasjon
Bilde

Jus

CuriousGeorge

Kjøre uten førerkort

Er det noen som vet hva straffen er for å kjøre uten førerkort? Da snakker jeg om helt uten, som i ikke kjørt opp i det hele.

1
20 svar

20 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Shoooter

For kjøring uten førerkort har Riksadvokaten i rundskriv av 25.05.2009 søkt å standardisere straffen. Man får 8.000 kroner i bot for første gangs overtredelse, 10.000 kroner ved andre gangs ovetredelse og 15.000 kroner ved tredje gangs overtredelse. Deretter er det betinget fengsel i 15 dager om en blir straffet for fjerde gang og ubetinget fengsel om man deretter blir straffet for 5 gang. Dersom man fortsetter å kjøre vil den ubetingede straffen øke proposjonalt, og herunder ble en mann i Rt-1987-1577 som hadde til sammen 9 tidligere bøter og dommer for kjøring uten førerkort, dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for et nytt tilfelle.

2

Rolf1987

Takk for godt svar ;)

Men en får ikke noe forlenget beslaglegging? Eneste en kan vente seg er 8bananer første gangen man blir stoppet med beslaglagt førerkort?

1

Shoooter

Dersom en kjører bil uten at en i det hele har tatt lappen, vil man få en sperrefrist for å erverve førerkort på 6 måneder fra kjøringen fant sted, jfr. vegtrafikklovens § 24a første ledd.

Dersom en har tatt lappen og f.eks. mister førerkortet for en kortere periode, og deretter kjører i tapsperioden, vil tapsperioden forlenges med inntil same lengde som den opprinnelige, jfr. tapsforskriftens § 7-1. Så har du tapt førerretten for 3 måneder, og deretter kjører, vil perioden bli utvidet med ytterligere 3 måneder.

1

Rolf1987

Noen som vet straffen om man kjører bil i det rommet førerkortet ditt er beslaglat?

Altså, Førerkortet er inndratt for 3mnd, hvilken straff medfører om en kjører før tiden?

1

enigma_undercover

3000 kr. i bot (forelegg) og 6 mnd utsettelse på evt. fornyelse.

Som nevnt over: For første gangs overtredelse. Teoretisk (og i praksis) blir kjøretøyet beslaglagt ved overdrevent antall overtredelser.

1

newpublicmanagement

§ 24a. Sperrefrist for retten til å føre førerkortpliktig motorvogn på grunn av straffbart forhold m.m.

Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerett for den aktuelle førerkortklassen, kan ikke få slik førerett første gang før det er gått 6 måneder siden den ulovlige kjøringen fant sted. Er han yngre enn den lovlige minstealderen for slik førerett, løper sperrefristen til det er gått 6 måneder fra den dagen han oppnår minstealderen. Er det voldt større skade ved kjøringen, skal sperrefristen etter første og andre punktum være ett år. Tilsvarende gjelder også for den som ulovlig endrer maksimal hastighet eller ytelse i motorvogn i strid med § 13 femte ledd.

Blir en som ikke har førerett ilagt straff for en overtredelse som ville ha ført til tap av retten til å føre motorvogn for en viss minstetid eller for alltid etter tvingende regler i eller i medhold av § 33, skal det i samme dom eller forelegg fastsettes en sperrefrist for å gi førerett til vedkommende. Fristen skal ikke settes kortere enn den perioden for tap av førerett som i tilfelle skulle ha vært fastsatt etter § 33.

Blir den som ikke har førerett, med skjellig grunn mistenkt for straffbart forhold som kan ha betydning for adgangen til å få førerkort, kan politimesteren eller den han gir myndighet bestemme at førerett ikke kan erverves før saken er endelig avgjort, likevel ikke ut over 3 måneder uten kjennelse av tingretten.

1

CuriousGeorge

Så det er ikke noen straff bortsett fra at du ikke får kjøre opp innen en viss periode? Eller er det straff i tillegg til karantene?

1

newpublicmanagement

Sperrefristen kommer i tillegg til eventuell straff for fyllekjøring, ulykker eller annen skade du har forvoldt med kjøretøyet. Alt avhenger av situasjonen du har blitt arrestert for.

1

Biscan2

Hmm, hva hvis jeg blir stoppet på Scooteren min? Jeg har dratt den frem etter noen års eksil, men mopedførerbeviset er forlengst borte. Hvilke følger kan det ha om jeg ble stoppet?

1

newpublicmanagement

Du er da registrert med førerkortet i et register. Det verste som skjer er at du må vise legitimasjon så de kan sjekke det opp.

1

Lignende temaer

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...