Jus esc

Innlegg

Jus

kaareaadinnlandet

Fare for demokratiet - Folket mangler våpen... A.H

Kommentar om "3000 mennesker i Hjemmevernet (HV)":

Å melde seg inn i Hjemmevernet (HV og ikke HV-016) er som å melde seg inn i Røde Kors. Å se at det finnes ventelister der må egentlig bety at de er satt opp på ventelister til Hjemmevernets (HVs) kurs! (Var det ikke noe diskusjon om "penger for en HV-soldat" før i tiden, for ellers kunne landet bli demokratisk?)

Å se at bare 3000 er en del av Hjemmevernet (HV) er også foruroligende når de lett burde vært 100 000 eller 500 000 (over 5,1 mill. befolkning) ved forskjellige årsaker i dagens Norge.

Nordmenn, bare gjør det! Meld dere inn! "På papiret" gjelder der som andre plasser!

Under HV:

ADVARSEL: Angrep på Norge som vi kjenner det utføres nå gjennom Krigsskolene og Politihøyskolene fordi disse "supermennesker" har fått det for seg at det å "døtte" på andre med våpen (subtilt true dem med andre ord) og andre trusler kan være noe kjekt, omtrent som "John G." på biljardrommet. Det er ikke bedre heller at de såkalte tortur-grisene, "Dr. Schwein A.-menneskene", har fått fly høyt i lengre tid.

Trussel for de: USA er en større "hund" med litt våpenmakt, ja. "Hvis vi nå ikke blir oppdaget... Hold kjeft, konstabel Hansen!" At landet mister legitimitet fordi vi rett og slett ikke følger regler eller ikke makter å følge regler.

Note: opprinnelsen til terror begrepet fra Frankrike som egentlig handler om "stats-terroren"!!!

Den sier: "The term "terrorism" itself was originally used to describe the actions of the Jacobin Club during the "Reign of Terror" in the French Revolution. "Terror is nothing other than justice, prompt, severe, inflexible," said Jacobin leader Maximilien Robespierre. In 1795, Edmund Burke denounced the Jacobins for letting "thousands of those hell-hounds called Terrorists...loose on the people" of France.[132]"

Opptaksdagar blir gjennomførte regelmessig ute i distrikta. Du må gjennom fysiske testar og eit intervju.

Opptakskrav (kvinner i parantes)3000 m: 15:00 min (16:30)Push-ups: 16 stk (10 stk)Sit-ups: 20 stk (20 stk)Hang-ups: 4 stk (5 stk liggende)

I tillegg får du informasjon om økonomi, forholdet mellom Heimevernet og arbeidsgivaren og ei orientering om tenesta i ditt distrikt. Vanlegvis får du vite resultatet av opptaket før du reiser heim.

http://hv.forsvaret.no/nyttig/istyopptak/Sider/opptak.aspx .

http://vgd.no/.../side/1 .

http://no.wikipedia.org/wiki/Hjemmevernet .

Heimevernet - Wikipedia

Heimevernet (Hjemmevernet, HV) er en forsvarsgren i det norske Forsvaret som fun...See more

Med dette alldeles treffende. Motto: "Verner, Vokter, Virker"!

http://en.wikipedia.org/... .

Territorial Army (United Kingdom) - Wikipedia, the free encyclopedia

The Territorial Army (TA) is a volunteer active-duty reservist force and integra...

http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism#History .

Terrorism - Wikipedia, the free encyclopedia

Terrorism is the systematic use of violent terror as a means of coercion. In the...

Den sier: "The term "terrorism" itself was originally used to describe the actions of the Jacobin Club during the "Reign of Terror" in the French Revolution. "Terror is nothing other than justice, prompt, severe, inflexible," said Jacobin leader Maximilien Robespierre. In 1795, Edmund Burke denounced the Jacobins for letting "thousands of those hell-hounds called Terrorists...loose on the people" of France.[132]"

Noen "taggies": Norway Stortinget Politikk Home Guard (Hjemmeværnet) Menneskerettighetsuka Menneskerettighetsuka 2012 Human Rights Human Rights Watch Amnesty International Article 3 UDHR - DEMOKRATIET!

Kommentar om "3000 mennesker i Hjemmevernet (HV)" - Hvor mange har våpen i Norge?

Og videre holde presset på et tall, ja: Hvor mange har gått til sak mot Justisdepartementet i årene fra 1970, fx., og til idag, siste tall, 2012?!

Til teksten over, "John G." på biljardrommet, ja, han løveren (lover-en) til Insect-Jens, han med litt SWIFT-penger til Serbia, så må man tenke litt på Somatisme under psykiatri, dette litt hippe, og dette nye også¨, sånn emosjonell bevissthet, at dette med følelser kan være godt på en helt ny og kontekstuell måte, litt sånn telepatisk, (Lisa Williams, hun som har kontakt med de døde...).

Se også denne linken for litt "inter-koblinger"/kontekst:

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1780189/tittel/terrorloven-forbedringer-eller-ikke-anundsen .

1
30 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Vær så snill og huske dette med Kritisk teori og hvordan noen nå tenker seg at tilogmed han Adolf Hitler som døde i 1945 (han skjøt seg) skulle vært knallet ned av en sinna, oppbrakt person i en nasjon som også har vært uten (personlige) våpen (pistoler, revolvere, rifler og hagler)!

Dvs. Adolf Hitler fikk makten på det mest urimelige grunnlag bare fordi Tyskland holdt våpnene fra folket, heter teorien fra noen i verden , 2013, oktober.

1

Å se at bare 3000 er en del av Hjemmevernet (HV) er også foruroligende når de lett burde vært 100 000 eller 500 000 (over 5,1 mill. befolkning) ved forskjellige årsaker i dagens Norge.

Epic fail: Heimevernet teller 45000, ikkje 3000.

1

Å melde seg inn i Hjemmevernet (HV og ikke HV-016) er som å melde seg inn i Røde Kors. Å se at det finnes ventelister der må egentlig bety at de er satt opp på ventelister til Hjemmevernets (HVs) kurs! (Var det ikke noe diskusjon om "penger for en HV-soldat" før i tiden, for ellers kunne landet bli demokratisk?)

De fleste HV soldater (45 000, ikke 3 000) MELDER seg ikke inn i HV, de blir beordret. Du kan ikke "melde deg ut" heller. At det skal være ventelister på kurs (diverse videreutdanning, ikke grunntrening som soldat) høres rart ut, all den stund vi i mitt distrikt nærmest blir tryglet om å ta dem.

1

Litt ekstra bakgrunn: http://vgd.no/samfunn/forsvar/tema/1780788/tittel/hjemmevernet-status-er-de-noe-bra

Det som tenkes kan, og dere er sikkert med på tanken, at gruppene kunne bli litt større? At tilliten til politiet "kunne bli mer frivillig basert"? Og dette med Hjemmevernet og "umulig å melde seg ut", kan det være riktig? Er dette Forsvarsdepartementets informasjon? "Jeg bare sier det, seriøsitet, ellers så ringer jeg fhv. Statsm. Jens (S.)"!

1
kaareaadinnlandet Litt ekstra bakgrunn: http://vgd.no/samfunn/forsvar/tema/1780788/tittel/hjemmevernet-status-er-de-noe-bra Det som tenkes kan, og dere er sikkert med på tanken, at gruppene kunne bl...

Litt ekstra bakgrunn:

Det ville hjelpa om du sjekka litt fakta (lesa litt på www.heimevernet.no f. eks) og i tillegg formulerte deg på ein måte som gav oss ein viss sjanse til å forstå kva du vil.

Innlegget du linka til gir ingen meining.

1

Å se at bare 3000 er en del av Hjemmevernet (HV)

Jeg trodde da mange står i HV-reserven? Jeg gjør det selv og måtte fly rundt på rep.øvelser, og var i HV i førstegangstjeneste sammen med mange andre selv om jeg egentlig var tatt opp på en helt annen karrieresti i Forsvaret, som jeg av en eller annen grunn ble flyttet bort fra.

3000 er vel bare de som er "hovedaktive" som HV-bastion?

1
kaareaadinnlandet Vær så snill og huske dette med Kritisk teori og hvordan noen nå tenker seg at tilogmed han Adolf Hitler som døde i 1945 (han skjøt seg) skulle vært knallet ned av en sinna, oppbra...

Dvs. Adolf Hitler fikk makten på det mest urimelige grunnlag bare fordi Tyskland holdt våpnene fra folket

Nei. Folket var på Hitlers side etterhvert fordi han spilte sleipt på at landet var i en "depresjon". Depresjonen kom blant annet på grunn av 1.verdenskrig og amatørmessig økonomisk politikk fra sosialdemokrater og konservative. Å gi jøder skylda, skape ekstrem inflasjon og å starte krig mot resten av verden er noe folket lett tror på er lurt så lenge folket har en vanskelig nok hverdag.

Sånn er mennesker

1

Takk for innlegg. Det er egentlig bare å skyte. Kritisk teori også ved Frankfurter skolen er sentralt ved dette, som jo er Habermas (tidligere) tilhørighet. Jeg vet ikke om den godeste Jürgen er noe særlig med oss lengre. Theodor Adorno en annen.

Til InnocentBystander

NRK presenterte denne historien, men min påstand er at den også har inneholdt tallet 3000. Når man tenker på Telemarkbattaljonens 500 så er kanskje ikke 3000 så galt nevnt, har jeg tenkt.

1

VG Nett og VG Nett

De klipper beskjeden min:

(Del 2)

Til InnocentBystander

NRK presenterte denne historien, men min påstand er at den også har inneholdt tallet 3000. Når man tenker på Telemarkbattaljonens 500 så er kanskje ikke 3000 så galt nevnt, har jeg tenkt.

Økt interesse for Heimevernet

http://www.nrk.no/vestfold/1.11320558 .

Til shaukat23B (2 innlegg)

Det er riktig. Det er konvensjon for å si at "Depresjonen i Tyskland" med trillebårer av Deutsche Mark var en (teoretisk) hovedgrunn for at Tyskland gikk til krig på denne måten.

Men finnes flere:

* Tyskland ble urimelig straffet i konflikten mot Frankrike etter 1. Verdenskrig.

* Serial-Henry, Henry Ford, skaffet til veie "serial production" til både krigsfly og Blitz-tanks (hovedstyrke) med sine "traktor"-V12'ere.

* Foruten Serial-Henry, så er IBM anklaget for sine "rundt-en-hals-på-en-Jøde" Punchcards, som jo er disse tidlige data-kortene etter Charles Babbage, tilbake til disse tidlige hull-kort-maskinene, som de tidligste datamaskiner, også ved Norsk Data.

* +++

(Det er også usikkert om hvor involvert USA har vært i tiden fra, la oss si, 1920 til 1939, hvor jo denne Hindenburg luftskipet har gått i trafikk fra Sør for New York, Orange County, USA, og rett inn i Berlin, i Hitler-TYskland som jo gjerne sier oss at USA og Tyskland dyrket tette bånd helt inntil krigens start (grovt sett, siste tur, juni eller noe med dette luftskipet.)

Bra dere?

PS: Dette er en "sværing". Jeg trenger litt hjelp til "nettverks-samarbeid" og jeg etterlyser med dette nettopp det, "nettverks-samarbeid", på grunn av disse "akademiske betraktninger" med Kritisk teori, som svar på Hitlers vei til makt og historieforskning og hele pakken. Alright? Jeg er ikke en hær av akademikere/interesserte lekfolk bare ved meg selv.

1

Alright. Herved oppdatert.

Kanskje ikke så j*vlig ille som ventet. "Gut!"

http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/heimevernet/Sider/heimevernet.aspx

Heimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4500 soldater fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. De trenes og videreutdannes for å kunne gjøre en innsats for samfunnet vårt når det trengs.

​I alt 45 000 menn og kvinner er fordelt på 11 HV-distrikter i 4 regioner, er organisert i hele 242 områder og 15 innsatsstyrker. De fungerer som en hurtig mobililiseringsstyrke for Forsvaret. HV er også Forsvarets bindeleddet til det sivile samfunnet, og samarbeider nært med en rekke offentlige instanser, og enkelte private. I tillegg er mannskapene og de fleste offiserene sivilister til daglig.

Heimevernets overordnede oppgaver:

Ivareta det lokale territorielle ansvaret

Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

Nasjonal krisehåndtering

Bistand til politiet

Støtte til det sivile samfunn

HV har et eget landsråd, Landsrådet for Heimevernet. Det er satt sammen av 13 sivile organisasjoner, og skal spesielt arbeide for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn.

Heimevernet innehar det territorielle ansvaret på vegne av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Kontaktinformasjon til avdelingene i HV finner du i skjemaet under;

Fakta

Heimevernet

45 000 soldater

15 innsatsstyrker

11 distrikter

242 områder over hele landet

​Består av både sjø- og landstyrker

Fast tilsatte: ca 450

Opprettet 6. desember 1946​

----

Så da er vi tilbake til utgangspunktet.

Også med Hans Petter Aarseth og administrasjon av selvmordsofrene, som jo ligger stadig på ca 500 til 550, pluss minus tortur og år med mishandling, enten adopsjon direkte eller noe annet, dvs. "Dr. Schwein A."-tilfellene.

Vi tar også med Busch (tysk - Busch, eller f*tte på engelsk, eller bushen (tvilsomste) utenfor Las Vegas hvor jo folk blir drept, eller bushen i Australia, som jo er stedet for all dr*tten der og dermed også definisjonen) for vår ærede Statsadvokat som direkte henlegger SS Scandinavian Star katastrofen. (Litt over 100/200 døde, norske/norske og danske medtatt).

Osv. Vi kommer tilbake til andre forhold.

1
kaareaadinnlandet VG Nett og VG Nett De klipper beskjeden min: (Del 2) Til InnocentBystander NRK presenterte denne historien, men min påstand er at den også har inneholdt tallet 3000. Når man tenker...

Men finnes flere:

* Tyskland ble urimelig straffet i konflikten mot Frankrike etter 1. Verdenskrig.

* Serial-Henry, Henry Ford, skaffet til veie "serial production" til både krigsfly og Blitz-tanks (hovedstyrke) med sine "traktor"-V12'ere.

* Foruten Serial-Henry, så er IBM anklaget for sine "rundt-en-hals-på-en-Jøde" Punchcards, som jo er disse tidlige data-kortene etter Charles Babbage, tilbake til disse tidlige hull-kort-maskinene, som de tidligste datamaskiner, også ved Norsk Data.

* +++

(Det er også usikkert om hvor involvert USA har vært i tiden fra, la oss si, 1920 til 1939, hvor jo denne Hindenburg luftskipet har gått i trafikk fra Sør for New York, Orange County, USA, og rett inn i Berlin, i Hitler-TYskland som jo gjerne sier oss at USA og Tyskland dyrket tette bånd helt inntil krigens start (grovt sett, siste tur, juni eller noe med dette luftskipet.)

Nå sa jeg ikke at inflasjonen var en hovedgrunn.. Det var en faktor i Hitlers vanvittige politikk. Ellers er det du peker på noe jeg kjenner til, og viktig å være klar over. Men det blir jo store avsporinger både fra "juss" og denne tråden :)

1

Jeg repeterer til shaukat23B:

Vær så snill og huske dette med Kritisk teori og hvordan noen nå tenker seg at tilogmed han Adolf Hitler som døde i 1945 (han skjøt seg) skulle vært knallet ned av en sinna, oppbrakt person i en nasjon som også har vært uten (personlige) våpen (pistoler, revolvere, rifler og hagler)!

Dvs. Adolf Hitler fikk makten på det mest urimelige grunnlag bare fordi Tyskland holdt våpnene fra folket, heter teorien fra noen i verden , 2013, oktober. - Nå leser vi sammen: IKKE VÅPEN TIL FOLKET, HITLER ELLER HITLER PERSONLIGHETER FÅR fritt spillerom i samfunnet, man dyrker idiot-personligheter. Og det er en kjernemelding ved hele tråden her, at folk kan fritt tortureres nærmest fordi folk blir skremt fra å både gripe inn og tipse politiet FORDI folket IKKE HAR VÅPEN!

Dermed er RatPack utenfor diskusjonen fordi han forstår ikke dette!

1
kaareaadinnlandet Jeg repeterer til shaukat23B: Vær så snill og huske dette med Kritisk teori og hvordan noen nå tenker seg at tilogmed han Adolf Hitler som døde i 1945 (han skjøt seg) skulle vært k...

Nå leser vi sammen: IKKE VÅPEN TIL FOLKET, HITLER ELLER HITLER PERSONLIGHETER FÅR fritt spillerom i samfunnet, man dyrker idiot-personligheter. Og det er en kjernemelding ved hele tråden her, at folk kan fritt tortureres nærmest fordi folk blir skremt fra å både gripe inn og tipse politiet FORDI folket IKKE HAR VÅPEN! Dermed er RatPack utenfor diskusjonen fordi han forstår ikke dette!

Jeg er også ute, for jeg skjønner ikke en dritt.

1

3 midler for veien til rask (14 dager) bevæpning av befolkningen:

1. Det gis, "fra autoritært hold slik som Stortinget", ordre om at Hæren skal mobiliseres slik at HELE befolkningen blir bevæpnet som ledd i at Norge tar sikte på å bedre sin rettssystematiske tilstand (uten disse psykologenes/psykiaternes innspill og i henhold til rettens praksis hvor teologer og psykologer/psykiatere er tilsidesatt i de rene betraktninger om lov og rett).

2. Man bruker arbeidstakerorganisasjonene (LO/NITO/Tekna mv.) og arbeidsgiverorganisasjonene (f.eks. NHO) til masse-demonstrasjoner for det ovenstående.

3. Man bruker arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene til å legge ned arbeidet over hele landet for det samme, se over.

Igjen, hvorfor dette? Jo, fordi Justisdepartementet (kortform, JD) kan tenkes å ha begynt å leve sitt eget liv, at det finnes "rettssalenes venner", "sykehusenes venner" og "medias venner" osv. og at rettsjournalistikken ikke praktiseres i ansvarlig grad, man gjemmer bort dette hemmelige livet for Justisdep. eller man tør ikke å stikke innom i rettsarkivene for å få noen oversikt. Man har gitt den opp. (Slik sett så kan man spørre seg om Pressens plikter til allmennopplysningen ivaretas, som jo en den andre siden ift. Vær-Varsom-Plakaten.)

Så hva er dette Norge? Hvorfor har det ikke blitt den store diskusjonen etter tidl. pres. i Legeforeningen, Aarseths uttalelser i Rogaland Radio om "administrasjon" av selvmordstallene, dvs. at selvmordene utpekes av et slags "Sosialdepartement". Er dette Demokrati? Er dette fremgang siden Aarseth og Rogaland Radio i 1990 eller noe for tallet for selvmord av 1988 (1 rettssystem, Nein - Nei!, Heil Hitler! per (svarte-/korrupte-) politikode). Er vi kommet over i en slags fase hvor det dannes en moderne form for despoti (rent maktstyre uten etiske betraktninger), Cronyism (Kameratstyre) eller autokrati (alle styreformer utenfor demokratiet)?

Vel, vel, mere søvn? Sliten etter jobb? Ikke vet jeg, men dette kan være høyst alvorlig "og da har jeg faktisk gjort noe i dette landet"! Pro-demokratisk dissident eller ikke, prøv å grine etter neste politiske attentat (forsåvidt etter Breivik)! Hadet!

PS: Noen lenker, 2:

http://no.wikipedia.org/wiki/Politisk_teori

http://no.wikipedia.org/wiki/Attentat

(Foran universitetet en gang til og en bedre forståelse for både offentlig diskusjon og politisk attentat, "med evne til å nevne ANC, IRA, PLO og Black Panther".)

1

F.eks. Analyse av Behring Breivik saken i norsk media.

Uten at jeg helt har jus-boken foran meg og ikke "bokstavene heller" så er det for h*lvete svingende klart at det er POLITIET som gjør etterforskningen i dette landet. DETTE SKAL SKJE ETTER POLITIETS PROSEDYRER/INSTRUKSER FOR DETTE! [Punktum.]

Hvis det nå er slik at Politiet/Påtalemyndigheten har fått dette helt FEIL, dvs. at B. Breivik har RETT i at Stoltenberg (Blitz-sS) har begått ulovlige handlinger ved å tilegne eller agere med ulovlige politiske virkemidler så er dette et (POLITISK) ATTENTAT (og det er ikke på sin plass at noe Utøya offer skal dra sitt blødende hjerte inn her for å si "sannheten" en gang til).

Dette er dypt-gripende demokratiske betraktninger om hvordan korrupsjon har fått bre om seg i Norge og at Media f*en ikke skal få foten i r*va for å tøse ut noen ord i nasjonale fora slik at det skal se ut som om nyheter skjer, dvs. NYHETENE HAR IKKE NOE ANNET ENN SOVJET KVALITET, DE ER AV DÅRLIG KVALITET! Videre selvsagt, også med en klar sak som Scandinavian Star, at "jeg klarer ikke å se hva det er (fordi mitt h*lvetes korrupte sinn ikke får sin verdens-dose av ondskap)!

Så det er nettopp det, Stoltenberg med sin Bliz-sS (3 x SS) og en Jugend liste for en politisk handlingsmåte som er dypt kriminell og dypt uakseptabel og som gjør B. Breivik til VINNEREN her. Ikke bare det heller, men "superintelligente" Norge (snart med en ekspert-økonom nær deg, med mirakel prestasjoner) har f*en ikke en gang maktet diskusjonen og da er vi et REKTIFISERT LAND! Si hva f*en dere vil!!!

Hva da med utlandet og vårt bud for de politiske ledere til verden fra en barne-nasjon på "noe" 5 millioner med sterke bygde-trekk? HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA! Copyright: Uniquely Norwegian, psychiatric routine for pink/red face-colour (koleuør...)!!!!

1

Jeg minner en gang til om LISENSBETINGELSENE som PFU burde gjøre den norske befolkningen oppmerksom PÅ og det er at Media-Norge har plikter i forhold til hva som skal rapporteres! Man kan ikke gjøre hva som helst i pressen. Nei, hvis mye skjer så skal MYE RAPPORTERES (for h*lvete) og hvis lite skjer, slik som om sommeren, vel, vel, ... agurknyheter!!!

Ha-hah-ha-hah-ha. Politisk teori? Hva er det? Politisk vitenskap? Dreyfus-saken? Hva?!!!

1

Når det gjelder pressen, media-Norge, 4rde statsmakt, så kan vi skrive dette, i en mistenkelig stille Akersgate, rettsjournalistisk, understøttende for hva politiet egentlig driver på med når de på en måte eller 5 andre ikke utleverer våpen til befolkningen eller ikke reagerer riktig på lovbrudd, alle forhold inkludert, vitner, anmeldelser, tips, osv.:

Kriterier for pressestøtte, statsstøtte til media-Norge, lisensbetingelsene, media-loven (Stortinget), retningslinjene for god presseskikk (NEI! Ikke Vær-varsom-plakaten, det andre, pliktene), retningslinjene for utførelse av god journalistikk (vis-a-vis historikeren og ikke David Irving/politisk historieskriving).

Linkene:

http://no.wikipedia.org/wiki/Pressest%C3%B8tte

http://www.journalisten.no/story/55148

http://www.nrk.no/ytring/ikke-ror-pressestotten_-1.11253657

(Dette er midlertidig. Jeg kommer tilbake til dette som har med media å gjøre, pressestøtte osv.)

PS: "Ja, det er riktig, noen kaller meg mSomatto, eller mSomatist."

1

Linker videre:

http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Ofte-stilte-sporsmal/Presse/Hva-er-de-viktigste-kriterier-du-ma-oppfylle-for-a-fa-pressestotte/

http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Ofte-stilte-sporsmal/Presse/Hva-er-pressestotte/ :

Hva er pressestøtte?Publisert 15.09.2008

Pressestøtte er et overordnet begrep for ulike direkte støtteordninger til norske aviser.

Ordningene administreres av Medietilsynet:

Produksjonstilskudd: Driftsstøtte til nr.2-aviser og aviser med små opplag. Tilskudd samiske aviser: Driftsstøtte til aviser som har den samiske befolkningen som hovedmålgruppe. Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner: Driftsstøtte til aviser som har minoritetsspråklige som målgruppe. Tilskudd til anvendt medieforskning: Støtte til anvendte forskningsprosjekter på medieområdet. Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark: Tilskudd som bidrar til å dempe Finnmarksavisenes kostnader til distribusjon gjennom Posten AS. Tilskudd til etterutdanning: Støtte til institusjoner på medieområdet, etter Stortingsvedtak

Skattedirektoratet som er underlagt Finansdepartementet har fritatt aviser for merverdiavgift. Denne ordningen omtales av mange ofte som en form for ”indirekte Pressestøtte”. Den direkte pressestøtten er underlagt Kultur- og kirkedepartementet

http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Ofte-stilte-sporsmal/Allmennkringkastning/

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-13-1073

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-10-06-4154

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-26-1409

Forskrift om tilskudd til informasjonsvirksomhet i politiske partier. (Samfunnsdiskusjonen.)

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-08-199 Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127 Lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-98 Dette for nå. Det er altså lov å følge opp for hvorfor en kan mene at demokratiet er i fare.

1

Ellers er den vanlige tendensiøse (ved Arne Næss) føleri-journalistikken (journalistic emotionalism) som ellers, riktig brukt er å skrive en rapport om folks (rettmessige) sorg i tilfelle ulykker/tragedier/katastrofer, men når denne rapporten blir det eneste som står i avisene, at man ikke makter å diskutere dette ved de mennesker med riktig kompetanse (som med Stortinget og høringskomiteene så har også media-Norge tilgang til all "dr. phil./PhD." kompetanse i Norge), da har man begått ugjerning iht. journalistisk profesjonsutdanning.

Rapporten om folks sorg erstatter aldri, billedlig, "avisenes tekniske rapport om politiarbeidet" eller, med andre ord, den faglige rapporten om alle andre forhold, også i direkte samband med den aktuelle hendelsen som har utløst denne sorg. Dvs. folkets/nasjonens krav på å bli informert er ABSOLUTT!

(Korreksjon: Ha-hah-ha-hah-ha. "Politisk teori? Hva er det? Politisk vitenskap? Dreyfus-saken? Hva?!" - altså sitattegn inn, ikke alvorlig ment, men latterliggjøring over det korrupte uttrykk i Norge.)

1

Korrupsjonsanalysen - under at befolkningen mangler våpen, også ikke-dødelige, manglende rettsjournalistikk og bruk av trusler mot befolkningen i utstrakt grad. De underbevisste aspekter.

La oss si at advokatstanden er styrende for korrupsjon i Norge per premiss. Vi får:

1. Advokatene (Advokatforeningen)

- som er:

advokatene

dommerne (også skillet mellom tidl. politiadvokater vs. "finans"-advokatene)

2. Politiet (m/ politiadvokatene)

- som er:

Politiet (3 års utdannelse)

Fengselsbetjentene (samme)

Tollvesenet (samme)

KRIPOS

Spesialenheten for politisaker

Finanstilsynet

Kredittilsynet

Datatilsynet

Post- og teletilsynet

3. Militæret - deler eller mye folk, uvisst

4. Legeforeningen - deler eller mye folk, uvisst

Så når dette leses så gjelder et type autokrati-/despoti betraktning om MAKTFIKSERTE (først og fremst i fysisk forstand - brutal vold, tortur, våpen, trusler, alt) mennesker og agering i det som de fleste kaller et demokrati.

1

(Hvor er "Kriteriene for væpnet opprør mot korrupte Norge?"-tråden?)

Trusler og drap der du ikke trodde det kunne skje! Stortinget.

OR gate cycling, quantum computing, kan angi drepte stortingspolitikere "etter noe annet" til ca. 50. Hvis vi skal si alle etter 1980 så er det ca. 150.

Hva med familiene til disse drepte stortingspolitikerne? Og hvis vi tenker litt så kan det hende at mange av de drepte har vært blant de mest dyktige folk dette landet har å tilby. Mange normale mennesker ser sikkert på stortingsplass som ærefullt.

Vi snakker om de styggeste, udemokratiske handlinger, egentlig angrep på befolkningen.

Stortinget dot no: https://www.stortinget.no/no

"Kos til alle!"

1

Spørsmål: hvor ondskapsfullt er Norge? Vi gjør OR gate testing, Quantum Computing . La oss gjette: 500 millioner på 600 millioner sensitivitet? Altså den mest onde nasjonen i Verden blant alle andre nasjoner og stater. Også historisk.

Det er derfor *bevist* at Nobels Fredspris ER et alibi, ansiktet for monsteret bak det, også ved "stack to ICC"!

"Thus, Bon Aqua of Coca Cola from Norway to South Korea and Vladivostok may actually be a thing!"

Skal vi si Norge er et "flawed Democracy" (F-Demokrati på linje med f.eks. Costa Rica selv om de nok protesterer høylytt når alt kommer til alt!)?

Noen tags og litt til: #Norge #Norway #UDHR #2ANow #2A #Article3 #Alibi #ICC #Korrupsjon #KorrupsjonMye #MonsterNorway @CocaCola @UN @UNHumanRights @iaeaorg

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
1
3 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...