Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Frifunnet, men må betale erstatning.

De tre mennene som ble frifunnet for voldtekt, men måtte betale erstatning. Kan man si at de er skyldige i voldtekt eller blir det feil? Og kan man kalle dem voldtektsmenn? Hvis nei, hva kaller man dem? Hva er det juridisk riktige?

1
20 svar

20 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

TonyDiMera

Så vidt jeg vet, kalles de for A, B og C.

3

Gunnar88

I denne saken er det etter min mening mulig påtalemyndigheten har tatt ut feil tiltale. Strl. har en egen bestemmelse om uaktsom voldtekt, som da naturlig nok ikke oppstiller krav om forsett jfr. strl. § 22.

Dette vil si at de tiltalte kan dømmes for overtredelse av bestemmelsen, hvis de tiltalte burde skjønt at dette ikke var frivillig.

Personlig mener jeg at dette tilfellet kunne blitt favnet av dolus eventualis.

2

krikkert2

De aktuelle dommerne stemte også for å frifinne for erstatningskravet, og ga i den sammenheng uttrykk for at de ikke fant handlingene grovt uaktsomme heller. Jeg tror ikke resultatet ville blitt annerledes om påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltalte for grov uaktsomhet (og retten er uansett ikke bundet av tiltalen på dette punkt, retten kunne dømt for grov uaktsomhet hvis det var grunnlag for det).

Kravet for grov uaktsomhet er for øvrig ikke "burde skjønt", men "måtte skjønt".

Dolus eventualis i denne saken forutsetter at man finner bevist ut over enhver rimelig tvil at de tiltalte har innsett muligheten av at fornærmede var bevisstløs, og likevel har hatt seksuell omgang med fornærmede.

Slik mindretallet uttrykker seg - dog veldig knapt - utelukker de dolus eventualis. De sier rett ut at tiltalte ikke hadde grunn til å tro at fornærmede var bevisstløs.

Hvorvidt de tiltalte er straffskyldige kommer i denne saken an på om de tiltalte er troverdige når de gir uttrykk for at fornærmede var aktivt deltakende i den seksuelle omgangen. Jeg heller (som flertallet i lagmannsretten) mot at dette er en ganske klassisk anførsel fra forsvaret i voldtektssaker, men jeg er skeptisk til å avskjære den all den tid det finnes bildebevis som underbygger (men ikke beviser) at hun var aktiv deltaker.

1

Sjakkulf

Jeg tror ikke resultatet ville blitt annerledes om påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltalte for grov uaktsomhet (og retten er uansett ikke bundet av tiltalen på dette punkt, retten kunne dømt for grov uaktsomhet hvis det var grunnlag for det).

Hadde de gjort det, ville det muligens fremtvunget en grundigere vurdering av grov uaktsomhet, som i sin tur kunne ha vært anket til Høyesterett som rettsanvendelse under skyldspørsmålet.

1

krikkert2

Rettstilstanden etter lagmannsrettens dom er at de har begått voldtekt etter straffeloven, men de er ikke skyldige i brudd på straffelovens bestemmelser om voldtekt (manglende forsettskrav).

Det er derfor ikke uriktig (eller ulovlig) å kalle dem voldtektsmenn - med mindre man er statens myndigheter eller pressen (som har strengere regler å forholde seg til mtp uskyldspresumsjon).

2

Tordenskjold3

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/redaktr-navnga-sexdmt-mann---fikk-15000-i-bot/3423253488.html

Her ble redaktør bøtelagt for å navngi sexdømte menn på et nettsted. Hva er som forskjellen mellom lenken og hemsedaljenta som navnga mennene på facebook?

1

krikkert2

Her ble redaktør bøtelagt for å navngi sexdømte menn på et nettsted. Hva er som forskjellen mellom lenken og hemsedaljenta som navnga mennene på facebook?

Redaktøren er ikke blitt bøtelagt, saken står for tingretten.

Forskjellen, sånn direkte, er hvem som offentliggjør. Den fornærmede i en sak har en annen stilling enn media. Men det bør ikke spille noen rolle.

1

Tordenskjold3

Takk for presiseringen. Men de to tilfellene er rettslig de samme?

1

Tordenskjold3

Tusen takk for svar.

1

Lignende temaer

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...