Jus esc

Innlegg

Jus

Tordenskjold3

Frifunnet, men må betale erstatning.

De tre mennene som ble frifunnet for voldtekt, men måtte betale erstatning. Kan man si at de er skyldige i voldtekt eller blir det feil? Og kan man kalle dem voldtektsmenn? Hvis nei, hva kaller man dem? Hva er det juridisk riktige?

1
20 svar

Rettstilstanden etter lagmannsrettens dom er at de har begått voldtekt etter straffeloven, men de er ikke skyldige i brudd på straffelovens bestemmelser om voldtekt (manglende forsettskrav).

Det er derfor ikke uriktig (eller ulovlig) å kalle dem voldtektsmenn - med mindre man er statens myndigheter eller pressen (som har strengere regler å forholde seg til mtp uskyldspresumsjon).

2

I denne saken er det etter min mening mulig påtalemyndigheten har tatt ut feil tiltale. Strl. har en egen bestemmelse om uaktsom voldtekt, som da naturlig nok ikke oppstiller krav om forsett jfr. strl. § 22.

Dette vil si at de tiltalte kan dømmes for overtredelse av bestemmelsen, hvis de tiltalte burde skjønt at dette ikke var frivillig.

Personlig mener jeg at dette tilfellet kunne blitt favnet av dolus eventualis.

2
Tordenskjold3 Nå har jo jenta lagt ut navn på de tre voldtektsmennene og det i seg selv er visst lovlig, siden dommen er et offentlig dokument. Men er det ikke forskjell på at navnet er i et dok...

Dommen er et offentlig dokument, og kan publiseres fritt på internett. Retten til en offentlig rettergang er faktisk en menneskerett det også.

Du vil ikke kunne lage en nettside hvor du la ut navnet på alle voldtektsdømte, fordi en slik virksomhet ville krevd konsesjon for å behandle sensitive personopplysninger. Du vil antagelig kunne laget en slik nettside for alle som er dømt til erstatning i forbindelse med en voldtektspåstand.

Lovdata (og pressen) anonymiserer dommer ut fra etiske vurderinger, ikke nødvendigvis rettslige vurderinger. For Lovdatas del er det fordi Lovdata er et juridisk arbeidsverktøy, og for jurister er det rasjonalet som er viktig, ikke nødvendigvis partenes identitet.

2
Gunnar88 I denne saken er det etter min mening mulig påtalemyndigheten har tatt ut feil tiltale. Strl. har en egen bestemmelse om uaktsom voldtekt, som da naturlig nok ikke oppstiller krav...

De aktuelle dommerne stemte også for å frifinne for erstatningskravet, og ga i den sammenheng uttrykk for at de ikke fant handlingene grovt uaktsomme heller. Jeg tror ikke resultatet ville blitt annerledes om påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltalte for grov uaktsomhet (og retten er uansett ikke bundet av tiltalen på dette punkt, retten kunne dømt for grov uaktsomhet hvis det var grunnlag for det).

Kravet for grov uaktsomhet er for øvrig ikke "burde skjønt", men "måtte skjønt".

Dolus eventualis i denne saken forutsetter at man finner bevist ut over enhver rimelig tvil at de tiltalte har innsett muligheten av at fornærmede var bevisstløs, og likevel har hatt seksuell omgang med fornærmede.

Slik mindretallet uttrykker seg - dog veldig knapt - utelukker de dolus eventualis. De sier rett ut at tiltalte ikke hadde grunn til å tro at fornærmede var bevisstløs.

Hvorvidt de tiltalte er straffskyldige kommer i denne saken an på om de tiltalte er troverdige når de gir uttrykk for at fornærmede var aktivt deltakende i den seksuelle omgangen. Jeg heller (som flertallet i lagmannsretten) mot at dette er en ganske klassisk anførsel fra forsvaret i voldtektssaker, men jeg er skeptisk til å avskjære den all den tid det finnes bildebevis som underbygger (men ikke beviser) at hun var aktiv deltaker.

1

Jeg forstår ikke denne saken. Først blir de frikjent i retten, og så går politikerne ut og sier dommen er feil. Da blir det jo umulig å bli frikjent?

1
krikkert2 De aktuelle dommerne stemte også for å frifinne for erstatningskravet, og ga i den sammenheng uttrykk for at de ikke fant handlingene grovt uaktsomme heller. Jeg tror ikke resultat...

Jeg tror ikke resultatet ville blitt annerledes om påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltalte for grov uaktsomhet (og retten er uansett ikke bundet av tiltalen på dette punkt, retten kunne dømt for grov uaktsomhet hvis det var grunnlag for det).

Hadde de gjort det, ville det muligens fremtvunget en grundigere vurdering av grov uaktsomhet, som i sin tur kunne ha vært anket til Høyesterett som rettsanvendelse under skyldspørsmålet.

1

Du har selvsagt rett krikkert2. Retten kan omsubsumere, så lenge det dreier seg om samme rettslige forhold eller karakter.

I mediene fremstår uansett avgjørelsen noe merkelig. Men stridens kjerne er vel fornærmedes bevisstløshet.

1

Nå har jo jenta lagt ut navn på de tre voldtektsmennene og det i seg selv er visst lovlig, siden dommen er et offentlig dokument.

Men er det ikke forskjell på at navnet er i et dokument man må be domstolen om å få utlevert og at navnet ligger ute på internett? Trodde det var derfor dommene som ligger på internett er sensurert for navn for å hindre at man får trusler og blir sjikanert.

Men om jeg ville så kunne jeg bedt domstolen utlevere alle dommer som omhandler voldtekt også laget en nettside hvor jeg la ut navnene på alle som hadde blitt dømt for voldtekt? Også de som kun er dømt til erstatning?

1

Det er jo klart at det er belastende for personen det gjelder om alle som googler navnet hans kommer til en side som advarer mot han og sier at han er en voldtektsmann.

De tre mennene det gjaldt har jo også blitt drapstruet og det er jo nesten noe man må regne med når man henges ut som voldtektsmenn. Så selv om personen som legger ut advarsel ikke truer så er det klart at man i tillegg til advarselen sørger for at personen vil bli truet. I tillegg til å miste muligheten til jobber og kjæreste, siste er vel bevisst og mer legitimt.

1
Tordenskjold3 Det er jo klart at det er belastende for personen det gjelder om alle som googler navnet hans kommer til en side som advarer mot han og sier at han er en voldtektsmann. De tre menn...

De tre mennene det gjaldt har jo også blitt drapstruet og det er jo nesten noe man må regne med når man henges ut som voldtektsmenn. Så selv om personen som legger ut advarsel ikke truer så er det klart at man i tillegg til advarselen sørger for at personen vil bli truet. I tillegg til å miste muligheten til jobber og kjæreste, siste er vel bevisst og mer legitimt

Sakens avgjørelse strider mot den allmenne rettsfølelsen, så at det blir reaksjoner mot de i ettertid er naturlig.

Jeg synes det er helt greit at fornærmede offentliggjorde navnene. Kanskje de lærer leksa på grunn av dette.

1

Navnene, adressene og tlf til de frifunne mennene og dommerne flyter fritt på facebook. Jeg så til og med en trussel om lynsjing. Dette går litt over stokk og stein nå, synes jeg. Men jeg er kanskje i mindretall?

1
Tordenskjold3 http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/redaktr-navnga-sexdmt-mann---fikk-15000-i-bot/3423253488.html Her ble redaktør bøtelagt for å navngi sexdømte menn på et nettsted. Hva er...

Her ble redaktør bøtelagt for å navngi sexdømte menn på et nettsted. Hva er som forskjellen mellom lenken og hemsedaljenta som navnga mennene på facebook?

Redaktøren er ikke blitt bøtelagt, saken står for tingretten.

Forskjellen, sånn direkte, er hvem som offentliggjør. Den fornærmede i en sak har en annen stilling enn media. Men det bør ikke spille noen rolle.

1

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...