Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Vårt firma har installert flåtestyring, med elektronisk kjørebok inkludert i våre firmabiler. Dette etter avtale med tillitsvalgte.

I forbindelse med varslersak om at en av våre ansatte benytter firmabil privat sjekker vi opplysningene via kjøreboka, og konfrontert med opplysningene innrømmer den ansatte at det har blitt gjort, og lover bot og bedring. Men vi oppdager også en annen ting, mens vi sjekker kjørebok finner vi også ut at den ansatte slett ikke jobber det antall timer han får betalt for.

Jeg minnes en sak i Nordland eller hvor det var for noen år siden der det var et eller annet med en sjåfør i et renholdsfirma som fikk sparken etter at man sjekket kjørebok opp mot timelister. Der ble det en del leven med datatilsynet og hele bøtteballetten, men jeg er ikke sikker på hva som ble enden på visa.

I vårt tilfelle er det ikke snakk om noen oppsigelse, i alle fall ikke på det nåværende tidspunkt, men vi ønsker å snakke med vedkommende for å høre hans forklaring på saken. Har vi lov til å kalle inn til samtaler og kreve svar på våre spørsmål på bakgrunn av det jeg har beskrevet her? Og om svarene skulle være lite tilfredsstillende, har vi lov til å gå videre med saken, altså drøftelsesmøte/oppsigelse?

1
5 svar

5 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

krikkert2

Det du egentlig spør om her er om dere kan benytte informasjonen til andre formål. Datatilsynet har laget en veileder om bruk av GPS-informasjon. Regelverket etter personopplysningsloven er klart, man kan ikke benytte informasjonen til andre formål enn det formålet informasjonen ble registrert for å dekke.

I Avfallsservice-saken var spørsmålet om brudd på dette prinsippet innebar at man ikke kunne føre beviset for domstolene. Dette sa domstolene nei til - fri bevisførsel er sentralt.

Personvernnemnda har gitt uttrykk for at i slike saker vil det være aktuelt med overtredelsesgebyr.

Situasjonen er altså den at dersom dere bryter personopplysningsloven risikerer dere overtredelsesgebyr, men domstolene vil akseptere sammenstillingen av opplysninger (resultatet av lovbruddet) som bevis.

Merk at det er sammenstillingen av opplysninger som er lovbruddet. Dere har altså allerede brutt loven.

1

Atrapskhi

Jeg skjønner. Så for at vi skal ha anledning til å gjøre noe er vi nødt til å ta vedkommende på fersk gjerning? Selv om vi vet at han stjeler fra bedriften, og dermed setter bedriftens økonomi i fare (dette er et lite firma)ved å skrive timer han beviselig ikke jobber har vi ikke lov til å bruke de opplysningene uten at vi selv får et overtredelsesgebyr?

Hmm selv om jeg skjønner behovet for et personvern føles det som om det i noen tilfeller er i sterkeste laget.

1

krikkert2

Jeg skjønner. Så for at vi skal ha anledning til å gjøre noe er vi nødt til å ta vedkommende på fersk gjerning? Selv om vi vet at han stjeler fra bedriften, og dermed setter bedriftens økonomi i fare (dette er et lite firma)ved å skrive timer han beviselig ikke jobber har vi ikke lov til å bruke de opplysningene uten at vi selv får et overtredelsesgebyr?

For at arbeidsgiver skal gjøre noe må arbeidsgiver sette opp systemene for kontroll på forhånd, slik at de ansatte er klar over at de blir kontrollert. Primærårsaken til at Personvernnemnda forkastet bruken var fordi sammenstilling av GPS-data med timelister var utenfor det de ansatte hadde rimelig grunn til å forvente da GPS-systemene ble innført.

Dersom du kniper den ansatte gjennom sammenstilling av andre opplysninger som du har lov til å sammenstille (for eksempel fakturerbar tid vs en kundebestridt faktura) vil saken kunne bli en annen.

1

Lignende temaer

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...