Jus esc

Innlegg

Jus

Wang

Advokatregning ifra motpart

Hei. Har en lang historie som jeg skal prøve å gjøre kort.

For 1 år siden solgte jeg en bil, som det etter noen mnd ble noe galt med. Bilen ble solgt med garanti i 12 mnd. Noe som er greit. Selvfølgelig ble det noe galt med bilen og ny eier ringte og informerte meg.

1: han fikk beskjed om å sette bilen på merkeverksted for å utføre diagnose. Hvis årsak ble funnet, så skulle merkeverksted søke garanti på dette ovenfor importør. Bilen var import med ikke gamlere en 2,5år. Han fikk også beskjed om at jeg ville at verksted skulle ha direkte og løpende kontakt med meg.

2: 4 mnd gikk. Jeg hørte ingenting. FØR regning ifra verksted på 15.000kr kom til meg per Mail.

automatisk så stilte jeg spørsmål med hvorfor jeg ikke hadde blitt kontaktet på ett tidligere tidspunkt, og fikk aldri noe godt svar på dette. Jeg nekter å betale verksted for arbeid. ( jobber selv med samme merke, og hadde jeg vist det skulle blitt så dyrt, hadde jeg hentet bil og reparert ).

3: verksted krediterte meg for faktura og sendte dette til eier av bil. Denne gikk til inkasso og han mente på at jeg skulle betale.

4: Eier av bil koblet inn advokat mot meg, og ville fortsatt at jeg skulle betale. Flere mailer ble sendt frem og tilbake, før jeg tok kontakt med verksted og ble enig om å betale 5000kr, mot at de dekket resten. Dette ble vi enige om, og dette skulle da være iorden.( altså mellom verksted og meg).!

5: 4 uker senere dukker det opp en ny regning ifra advokaten. Han mener på at jeg skal betale for arbeidet han har utført for sin klient.

Spørsmålet mitt er da: Hvordan stiller jeg med til dette? Må jeg betale for at han har engasjert en advokat.

1
13 svar
annmag Skal dette forstås som at: A og B har en konflikt. B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt. A er ansvarlig for å dekke B's advokatkostnader (helt eller...

Dette er ikke en særlig treffende generalisering.

Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) for Bs kostnader, så vil advokatkostnader kunne være en del av de kostnadene erstatningsansvaret omfatter.

2
annmag [sitat…] Ok. Jeg er jo klar over at retten kan idømme saksomkostninger, men visste ikke at man kunne bli ansvarlig også uten noen rettskjennelse. Tenkt tilfelle: A og B har en konf...

Saksomkostninger er én type advokatutgifter, nemlig utgiftene til juridisk bistand i anledning en rettssak. Man kan bli ansvarlig for (motpartens) saksomkostninger på flere forskjellige grunnlag - mest aktuelt er at retten idømmer saksomkostninger ved avslutningen av saken (tvisteloven kapittel 20), men man kan også bli ansvarlig for saksomkostninger på andre grunnlag.

For eksempel:

- I tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om oppsigelse, der oppsigelsen blir trukket etter forhandlinger (men før rettssak), vil arbeidstaker kunne kreve at arbeidsgiver dekker kostnadene til advokat i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd.

- I tvist mellom kjøper og selger, der selger i løpet av tvisten innrømmer at en gjenstand er mangelfull og utfører retting eller betaler erstatning, vil kjøper kunne kreve at selger dekker kjøpers kostnader til advokat i medhold av kjøpsloven § 40.

(I begge tilfellene er det imidlertid ikke snakk om noen ubetinget rett til å få dekket sine advokatkostnader, og heller ikke nødvendigvis slik at man får full dekning.)

Det er ikke rettskjennelsen som gjør noen ansvarlig for saksomkostninger. Det er rettsregler, primært regler om erstatningsansvar, som gjør noen ansvarlig for saksomkostninger. Kjennelsen er en konstatering av at disse reglene gjelder i denne situasjonen.

I begge situasjonene du beskriver kan A bli ansvarlig for Bs advokatutgifter. I begge situasjonene kan A slippe ansvar. Det handler ikke om skyld, men om erstatningsansvar.

2

Det rettslige utgangspunktet er at advokaten er tjenesteyter for sin klient. For at advokaten skal fakturere deg må han enten ha en avtale med deg, ellers må klienten ha et erstatningskrav mot deg som advokaten gjør gjeldende på vegne av klienten.

Siden du skriver at saken gjelder salg av bil med garanti regner jeg med at du er næringsdrivende, og at forbrukerkjøpsloven gjelder. Ut fra det du beskriver er dette en reklamasjons-/garantisak. Jeg antar at det er en reklamasjonssak - er det en garantisak kan saken stille seg litt annerledes.

Etter forbrukerkjøpsloven § 33 har en forbruker krav på erstatning som følge av at en gjenstand har en mangel, som skal utmåles etter kapittel 11. Utgifter til rettslig bistand for å gjøre et krav gjeldende er en utgift som etter sin art kan kreves dekket etter forbrukerkjøpsloven § 52.

Noen naturlige motargumenter vil her kunne være:

- det er en garantisak, ikke en erstatningssak, og denne typen utgifter dekkes ikke av garantien (forbrukerkjøpsloven § 33 gjelder ikke slike saker)

- advokatutgiften er helt eller delvis unødvendig pådratt, jf. forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd.

- advokatutgiftenes størrelse er urimelig sett i forhold til hva som er oppnådd sammenlignet med hva som er tapt i lignende saker og ellers, jf. forbrukerkjøpsloven § 54 annet ledd

- advokaten har overfakturert sett i sammenheng med hva som er oppnådd, sakens betydning, mv., jf. Regler for god advokatskikk (advokatforskriften kapittel 11) pkt. 3.3.1.

Ut fra det du beskriver kan i alle fall tre av motargumentene være aktuelle i din sak.

Jeg vil imidlertid ikke anbefale deg å bruke internett som rådgiver.

1
krikkert2 Det rettslige utgangspunktet er at advokaten er tjenesteyter for sin klient. For at advokaten skal fakturere deg må han enten ha en avtale med deg, ellers må klienten ha et erstatn...

Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken.

Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv ansvarlig når jeg skriver dette i en kontrakt, og hadde aldri hatt noe problem med å betale for feil ved bilen. Men syns ting blir urimelig når jeg ikke får løpende informasjon.

Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

1
Wang Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken. Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv...

Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

En viss ending er det. Da er det ikke lenger forbrukerkjøpsloven som er aktuell, men kjøpsloven.

Forbruker sitt sterke vern i forbrukerkjøpsloven er dermed borte. Etter hva jeg kan skjønne styrker dette din sak.

1

Jeg er ikke juristutdannet, men gir et innspill i forhold til hva jeg ville gjort.

Jeg hadde tilskrevet advokaten (til motparten) og bedt han være helt spesifikk i forhold til hvorfor han mener du er ansvarlig for å betale hans klients advokatutgifter. (Spiller ingen rolle om han har vært spesifikk på dette tidligere). I neste setning ville jeg begrunnet dette med at du vil ta dette videre med advokatforeningen, og at du avventer hans svar.

Da regner jeg med at du ikke hører noe mer. Skulle du høre noe mer, så oversender du bare kommunikasjonen mellom dere til advokatforeningen med spørsmål om dette er noe de aksepterer.

1
Wang Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken. Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv...

Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv ansvarlig når jeg skriver dette i en kontrakt, og hadde aldri hatt noe problem med å betale for feil ved bilen. Men syns ting blir urimelig når jeg ikke får løpende informasjon. Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

Ved salg mellom privatpersoner (ikke-næringsdrivende) gjelder kjøpsloven, ikke forbrukerkjøpsloven. Reglenes ordlyd er i det vesentligste det samme, men praksis er litt lempeligere i og med at partene er mer jevnbyrdige.

1
annmag Jeg er ikke juristutdannet, men gir et innspill i forhold til hva jeg ville gjort. Jeg hadde tilskrevet advokaten (til motparten) og bedt han være helt spesifikk i forhold til hvor...

I neste setning ville jeg begrunnet dette med at du vil ta dette videre med advokatforeningen, og at du avventer hans svar.

Å skrive til en advokat at du "vil ta dette videre med Advokatforeningen" vil antagelig få ham til å trekke på smilebåndet, og lite mer.

Advokatforeningen er ikke en alminnelig klageinstans, og har ingenting med dette å gjøre. Advokatforeningen har heller ikke myndighet overfor den enkelte advokat ut over disiplinærreglene jeg har vist til i et tidligere innlegg, og selv der er det eneste etiske bruddet som eventuelt er begått brudd på plikten om å ikke overfakturere.

1
krikkert2 [sitat…] Å skrive til en advokat at du "vil ta dette videre med Advokatforeningen" vil antagelig få ham til å trekke på smilebåndet, og lite mer. Advokatforeningen er ikke en almin...

overfakturere.

Ok, men jeg sliter litt med å forstå dette.

Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr omtrent at hvem som helst kan fakturere hvem som helst.

Uansett, så hadde jeg søkt råd hos Advokatforeningen her. Jeg er overbevist om de ikke synes en slik praksis er ok.

*********

Ellers så har vel trådstarter løst forholdene rundt fakturering av skaden, slik at det nå gjenstår å få løst forholdet rundt denne advokaten?

1
annmag [sitat…] Ok, men jeg sliter litt med å forstå dette. Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr om...

Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr omtrent at hvem som helst kan fakturere hvem som helst. Uansett, så hadde jeg søkt råd hos Advokatforeningen her. Jeg er overbevist om de ikke synes en slik praksis er ok.

Det er ganske åpenbart at det er faktureringsgrunnlag her, spørsmålet er hvor høy fakturaen kan være (hvor mye som evt skal erstattes av selger) -- etter omstendighetene kan det være faktureringsgrunnlag men at grunnlaget er lik null.

1
krikkert2 [sitat…] Det er ganske åpenbart at det er faktureringsgrunnlag her, spørsmålet er hvor høy fakturaen kan være (hvor mye som evt skal erstattes av selger) -- etter omstendighetene k...

Skal dette forstås som at:

A og B har en konflikt.

B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt.

A er ansvarlig for å dekke B's advokatkostnader (helt eller delvis).

..................

Jeg blir oppriktig forskrekket hvis det er slik.

1
krikkert2 Dette er ikke en særlig treffende generalisering. Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) fo...

Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) for Bs kostnader, så vil advokatkostnader kunne være en del av de kostnadene erstatningsansvaret omfatter.

Ok.

Jeg er jo klar over at retten kan idømme saksomkostninger, men visste ikke at man kunne bli ansvarlig også uten noen rettskjennelse.

Tenkt tilfelle:

A og B har en konflikt.

B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt.

A ønsker å avslutte konflikten, og blir del av en betalingsordning hvor B ikke bidrar økonomisk (i ts tilfelle deler A og verkstedet den økonomiske delen).

1)

A har ikke innrømt noen skyld, men betaler for å bli ferdig med saken = A kan bli ansvarlig for B's advokatutgifter? (Ingen rettssak føres)

2) A ønsker fremdeles a avslutte konflikten, og presiserer ovenfor motparten at han ikke innrømmer noen form for skyld, men betaler for å få saken ut av verden = A kan ikke holdes ansvarlig for B's advokatutgifter? (Ingen rettssak føres)

1

Dette spørsmålet omfattes vel av kjøpsloven § 70? Og det gjelder både det opprinnelige kravet og advokatregningen, siden trådstarter uansett hadde rett til å forsøke å rette mangelen selv etter § 36.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
40 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Laster...