En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Det rettslige utgangspunktet er at advokaten er tjenesteyter for sin klient. For at advokaten skal fakturere deg må han enten ha en avtale med deg, ellers må klienten ha et erstatningskrav mot deg som advokaten gjør gjeldende på vegne av klienten.

Siden du skriver at saken gjelder salg av bil med garanti regner jeg med at du er næringsdrivende, og at forbrukerkjøpsloven gjelder. Ut fra det du beskriver er dette en reklamasjons-/garantisak. Jeg antar at det er en reklamasjonssak - er det en garantisak kan saken stille seg litt annerledes.

Etter forbrukerkjøpsloven § 33 har en forbruker krav på erstatning som følge av at en gjenstand har en mangel, som skal utmåles etter kapittel 11. Utgifter til rettslig bistand for å gjøre et krav gjeldende er en utgift som etter sin art kan kreves dekket etter forbrukerkjøpsloven § 52.

Noen naturlige motargumenter vil her kunne være:

- det er en garantisak, ikke en erstatningssak, og denne typen utgifter dekkes ikke av garantien (forbrukerkjøpsloven § 33 gjelder ikke slike saker)

- advokatutgiften er helt eller delvis unødvendig pådratt, jf. forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd.

- advokatutgiftenes størrelse er urimelig sett i forhold til hva som er oppnådd sammenlignet med hva som er tapt i lignende saker og ellers, jf. forbrukerkjøpsloven § 54 annet ledd

- advokaten har overfakturert sett i sammenheng med hva som er oppnådd, sakens betydning, mv., jf. Regler for god advokatskikk (advokatforskriften kapittel 11) pkt. 3.3.1.

Ut fra det du beskriver kan i alle fall tre av motargumentene være aktuelle i din sak.

Jeg vil imidlertid ikke anbefale deg å bruke internett som rådgiver.

1
krikkert2 Det rettslige utgangspunktet er at advokaten er tjenesteyter for sin klient. For at advokaten skal fakturere deg må han enten ha en avtale med deg, ellers må klienten ha et erstatn...

Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken.

Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv ansvarlig når jeg skriver dette i en kontrakt, og hadde aldri hatt noe problem med å betale for feil ved bilen. Men syns ting blir urimelig når jeg ikke får løpende informasjon.

Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

1
Wang Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken. Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv...

Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

En viss ending er det. Da er det ikke lenger forbrukerkjøpsloven som er aktuell, men kjøpsloven.

Forbruker sitt sterke vern i forbrukerkjøpsloven er dermed borte. Etter hva jeg kan skjønne styrker dette din sak.

1

Jeg er ikke juristutdannet, men gir et innspill i forhold til hva jeg ville gjort.

Jeg hadde tilskrevet advokaten (til motparten) og bedt han være helt spesifikk i forhold til hvorfor han mener du er ansvarlig for å betale hans klients advokatutgifter. (Spiller ingen rolle om han har vært spesifikk på dette tidligere). I neste setning ville jeg begrunnet dette med at du vil ta dette videre med advokatforeningen, og at du avventer hans svar.

Da regner jeg med at du ikke hører noe mer. Skulle du høre noe mer, så oversender du bare kommunikasjonen mellom dere til advokatforeningen med spørsmål om dette er noe de aksepterer.

1
Wang Hei, og takk så mye for svar. Vurderer sterkt å ta kontakt med egen advokat i denne saken. Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv...

Jeg er ikke næringsdrivende. Men jeg solgte bilen med 12mnd garanti 15.000km. Jeg er selv ansvarlig når jeg skriver dette i en kontrakt, og hadde aldri hatt noe problem med å betale for feil ved bilen. Men syns ting blir urimelig når jeg ikke får løpende informasjon. Stiller saken seg anderledes når det er salg mellom private?.

Ved salg mellom privatpersoner (ikke-næringsdrivende) gjelder kjøpsloven, ikke forbrukerkjøpsloven. Reglenes ordlyd er i det vesentligste det samme, men praksis er litt lempeligere i og med at partene er mer jevnbyrdige.

1
annmag Jeg er ikke juristutdannet, men gir et innspill i forhold til hva jeg ville gjort. Jeg hadde tilskrevet advokaten (til motparten) og bedt han være helt spesifikk i forhold til hvor...

I neste setning ville jeg begrunnet dette med at du vil ta dette videre med advokatforeningen, og at du avventer hans svar.

Å skrive til en advokat at du "vil ta dette videre med Advokatforeningen" vil antagelig få ham til å trekke på smilebåndet, og lite mer.

Advokatforeningen er ikke en alminnelig klageinstans, og har ingenting med dette å gjøre. Advokatforeningen har heller ikke myndighet overfor den enkelte advokat ut over disiplinærreglene jeg har vist til i et tidligere innlegg, og selv der er det eneste etiske bruddet som eventuelt er begått brudd på plikten om å ikke overfakturere.

1
krikkert2 [sitat…] Å skrive til en advokat at du "vil ta dette videre med Advokatforeningen" vil antagelig få ham til å trekke på smilebåndet, og lite mer. Advokatforeningen er ikke en almin...

overfakturere.

Ok, men jeg sliter litt med å forstå dette.

Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr omtrent at hvem som helst kan fakturere hvem som helst.

Uansett, så hadde jeg søkt råd hos Advokatforeningen her. Jeg er overbevist om de ikke synes en slik praksis er ok.

*********

Ellers så har vel trådstarter løst forholdene rundt fakturering av skaden, slik at det nå gjenstår å få løst forholdet rundt denne advokaten?

1
annmag [sitat…] Ok, men jeg sliter litt med å forstå dette. Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr om...

Så det eneste disiplinærreglene "tar seg av" er overfakturering, mens å fakturere uten grunnlag er ok? En slik praksis betyr omtrent at hvem som helst kan fakturere hvem som helst. Uansett, så hadde jeg søkt råd hos Advokatforeningen her. Jeg er overbevist om de ikke synes en slik praksis er ok.

Det er ganske åpenbart at det er faktureringsgrunnlag her, spørsmålet er hvor høy fakturaen kan være (hvor mye som evt skal erstattes av selger) -- etter omstendighetene kan det være faktureringsgrunnlag men at grunnlaget er lik null.

1
krikkert2 [sitat…] Det er ganske åpenbart at det er faktureringsgrunnlag her, spørsmålet er hvor høy fakturaen kan være (hvor mye som evt skal erstattes av selger) -- etter omstendighetene k...

Skal dette forstås som at:

A og B har en konflikt.

B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt.

A er ansvarlig for å dekke B's advokatkostnader (helt eller delvis).

..................

Jeg blir oppriktig forskrekket hvis det er slik.

1
annmag Skal dette forstås som at: A og B har en konflikt. B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt. A er ansvarlig for å dekke B's advokatkostnader (helt eller...

Dette er ikke en særlig treffende generalisering.

Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) for Bs kostnader, så vil advokatkostnader kunne være en del av de kostnadene erstatningsansvaret omfatter.

2
krikkert2 Dette er ikke en særlig treffende generalisering. Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) fo...

Dersom A og B har en konflikt, og konflikten ender med at A blir kjent erstatningsansvarlig (eller påtar seg erstatningsansvar) for Bs kostnader, så vil advokatkostnader kunne være en del av de kostnadene erstatningsansvaret omfatter.

Ok.

Jeg er jo klar over at retten kan idømme saksomkostninger, men visste ikke at man kunne bli ansvarlig også uten noen rettskjennelse.

Tenkt tilfelle:

A og B har en konflikt.

B engasjerer advokat for å ta seg av saken fra eget (B's) synspunkt.

A ønsker å avslutte konflikten, og blir del av en betalingsordning hvor B ikke bidrar økonomisk (i ts tilfelle deler A og verkstedet den økonomiske delen).

1)

A har ikke innrømt noen skyld, men betaler for å bli ferdig med saken = A kan bli ansvarlig for B's advokatutgifter? (Ingen rettssak føres)

2) A ønsker fremdeles a avslutte konflikten, og presiserer ovenfor motparten at han ikke innrømmer noen form for skyld, men betaler for å få saken ut av verden = A kan ikke holdes ansvarlig for B's advokatutgifter? (Ingen rettssak føres)

1

Dette spørsmålet omfattes vel av kjøpsloven § 70? Og det gjelder både det opprinnelige kravet og advokatregningen, siden trådstarter uansett hadde rett til å forsøke å rette mangelen selv etter § 36.

1
annmag [sitat…] Ok. Jeg er jo klar over at retten kan idømme saksomkostninger, men visste ikke at man kunne bli ansvarlig også uten noen rettskjennelse. Tenkt tilfelle: A og B har en konf...

Saksomkostninger er én type advokatutgifter, nemlig utgiftene til juridisk bistand i anledning en rettssak. Man kan bli ansvarlig for (motpartens) saksomkostninger på flere forskjellige grunnlag - mest aktuelt er at retten idømmer saksomkostninger ved avslutningen av saken (tvisteloven kapittel 20), men man kan også bli ansvarlig for saksomkostninger på andre grunnlag.

For eksempel:

- I tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om oppsigelse, der oppsigelsen blir trukket etter forhandlinger (men før rettssak), vil arbeidstaker kunne kreve at arbeidsgiver dekker kostnadene til advokat i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-12 annet ledd.

- I tvist mellom kjøper og selger, der selger i løpet av tvisten innrømmer at en gjenstand er mangelfull og utfører retting eller betaler erstatning, vil kjøper kunne kreve at selger dekker kjøpers kostnader til advokat i medhold av kjøpsloven § 40.

(I begge tilfellene er det imidlertid ikke snakk om noen ubetinget rett til å få dekket sine advokatkostnader, og heller ikke nødvendigvis slik at man får full dekning.)

Det er ikke rettskjennelsen som gjør noen ansvarlig for saksomkostninger. Det er rettsregler, primært regler om erstatningsansvar, som gjør noen ansvarlig for saksomkostninger. Kjennelsen er en konstatering av at disse reglene gjelder i denne situasjonen.

I begge situasjonene du beskriver kan A bli ansvarlig for Bs advokatutgifter. I begge situasjonene kan A slippe ansvar. Det handler ikke om skyld, men om erstatningsansvar.

2
Laster...