Rent praktisk hyrer man inn en megler. Salg til underpris av fast eiendom er ikke lovlig når man sitter i uskiftet bo, og det samme gjelder å gi bort store gaver som ikke står i forhold til uskifteboets størrelse. I slike tilfeller må alle arvingene være enige i disposisjonen.

Bestemors formue kan påvirke betalingen for kommunale tjenester. Formue i egen bolig regnes i en del tilfeller ikke med i det hele tatt, mens kontantformue regnes i praksis alltid med. Hun vil da kunne få økt formue, og dermed økt brukerbetaling. Her må du se på kommunens regelverk.

Senere arveoppgjør påvirkes i praksis ikke så lenge alle arvingene får like mye nå.

1
Laster...