Jus esc

Innlegg

Jus

hissigproppen_1

NORSKE ADVOKATER DÅRLIGST OG DYREST I VERDEN

Det er to ting vi nordmenn elsker å prate om og smykke oss med , men ikke klarer å leve etter. Den ene av de to er menneskerettigheter den andre er rettssikkerhet.

Vi har nylig vært vitne til en NAV-skandale der advokater har vært oppnevnte forsvarere for de domfelte. Flere titalls er blitt utsatt for justismord uten at det har gått en alarm hos en eneste advokat i Norge. Hvorfor ? fordi norske advokater har ingen interesse av å gjøre seg kjent med retighetene til såkalte NAVere fordi dette er de fattigste i samfuinnet som ikke vil ha råd til advokat og som advokat ikke vil få dekket salær for å hjelpe ettersom trygdene ligger like over minstegrensa for inntekt for å få fri rettshjelp. satsene ligger ca 1000 kroner over grensa som en ikke kan overskride i inntekt for å få fri rettshjelp.

men dette som grunn , så gidder ikke advokater å bry seg.

Hvis en vanlig familiemann ønsker å reise en sivil tvistesak , småkrav sak , mot en person , f.eks i søksmål om en 500-lapp , så vil mannen få beskjed om at slikt gjøres ALDRI fordi det koster så uendelig mye mer å kreve inn beløpet i rettssak. Dette sier juristen vel vitende at de fleste jurister havner i inkassoselskaper , som lever av nettopp å få slike småkrav til å bli tusenvis av kroner..

her faller altså retten til en sivil borger bort i å saksøke en privatperson for erstatning.

så er det de oppnevnte strafferettsadvokatene. de som få oppnevbnt en slik har ofte sagt at advokaten knapt har lest sakspapirene når hvovedforhandlingen starter, før evt varetekt så har de kun håndhilst på hverandre på gangen ti minutter før rettsmøte. dette er advokater som tar på seg flest mulig klienter i varetekt fordi retten kutter i salærene til advokatene slik at de tjener mindre pr stk..som igjen fører til at advokaten booker seg flere..resultatet er elendig advoaktarbeid og null rettssikkerhet for klienten.

økonomisk så er det å kunne reise en sak etter tvisteloven så dyrt at det ikke er mulig , med mindre du allerede er så godt bemidlet at du eier hus og har innboforsikring som dekker advokat, da betaler du ca 20 % selv. men foe en uten , så gjelder følgende , for å åpne saken ca 5xrettsgebyr ( ett rettsgebyr utgjør idag over 1000 kroner ) , blir sakwen godtatt så kommer forskudd på saksomkostninger , som kan variere 20 000 + oppover. dette skal være innbetalt før saken berammes . saksoppnevnte kommer i tillegg hvis det er aktuelt. så kommer advokatkostnadene , der er førsteinnskuddet 5000 kr i det hele tatt for at advokaten skal skrive avtale med klienten om å ta saken. så vokse det på seg.

dette har ingen råd til i praksis.

alt dette har passert advokatstanden uten at de har noen innvendinger mot praksisen.

dettte betyr at de som er vanlige folk i skinndemokratiet vårt får håpe for sin egen del at de ikke blir utsatt for urett i livet sitt, for gjør det det så kan de bare pakke sammen, det er ingen rettsstat som ivaretar den personen. alt som sies om rettsstat og menneskerettigher i dette landet er bløff i fra ende til annen.

bør rettsstaten gjelde alle i Norge ? hva mener du ?

3
9 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

bør rettsstaten gjelde alle i Norge ?

Om den ikke gjør det, så har vi ikke en rettstat.

1

1) Retten til fri rettshjelp i straffesaker er ikke inntektsprøvd, og forsvarer får man oppnevnt uavhengig av inntekt.

2) De fleste jurister havner i staten, bransjemessig. Det jobber et minimalt antall jurister i inkassoselskaper, fordi jurister er kapitalintensiv arbeidskraft.

3) Du kan gå til søksmål om en 500-lapp hvis du vil. Men du må regne med å betale for det selv.

4) Rettsstaten handler om mer enn domstolene. Husleietvistutvalget, Forbrukerklageutvalget og Finansklagenemnda håndterer de tre største saksfeltene hvor vanlige folk har behov for vern mot urett. Det finnes i tillegg en rekke tilsyn som skal sørge for at det offentlige og næringsdrivende følger loven. Det er litt for enkelt å hevde at rettsstaten har sviktet fordi det ikke er gratis for deg å ta en krangel om 500 kr inn for domstolene.

2
krikkert2 1) Retten til fri rettshjelp i straffesaker er ikke inntektsprøvd, og forsvarer får man oppnevnt uavhengig av inntekt. 2) De fleste jurister havner i staten, bransjemessig. Det job...

) Du kan gå til søksmål om en 500-lapp hvis du vil. Men du må regne med å betale for det selv.

sludder og vås...du kan selv åpne en sak , hvis du er istand til å fremme et prosess skriv ti tingretten og begjære en sak , iht tvisteloven , der prosesskrivet skal være itråd med tvisteloven. og retten kan godkjenne dette og sende deg en faktura for 5 X rettsgebyr + 20-50 000 i forskudd på saksomkostninger , men ADVOKATBISTAND får du ikke..

og betale for det selv kan du ta deg faen på at du må.

de største saksfeltene du snakker om er husleiesaker og barnefordelingsaker .PUNKTUM... det er så godt som ingen husleiesaker i systemet. det er mangen barnefordelingssaker..

men hvuis det er å få fri rettshjelp i barnefordelingssaker som er ditt kriterie for å kalle staten en rettsstat så er vi to ikke i nærheten av samme oppfatning.

2

hvis vi ser på nav-saken så viser systemet at de ikke har noen forståelse for enkeltindividets rettigheter hverken i forvaltningen , advokatstanden , politi og påtalemakt eller i rettsvesenet , men heller ikke i domsstolene..dette er systematisk for det komer i tillegg til over 30 dommer i EMD der norge bryter menneskerettighetene mot enkeltindivider i norge, i samme periode som EØS-avtalen gav individer i norge økt frihet. dette er ikke tilfeldig. det norske systemet er bygd opp på en gammel sosialistisk modell der enkeltindividet ikke har noen plass.

2
hissigproppen_1 [sitat…] sludder og vås...du kan selv åpne en sak , hvis du er istand til å fremme et prosess skriv ti tingretten og begjære en sak , iht tvisteloven , der prosesskrivet skal være...

Advokatbistand kan du få. Men du må betale for den selv.

Hvis kriteriet ditt for å kalle Norge en rettsstat er at staten betaler advokat og domstol for deg slik at du kan dra en 500-lapp gjennom forliksråd, tingrett, lagmannsrett, og Høyesterett, så finnes det ingen rettsstater i verden.

1

Bare vent noen år, til kunstig intelligens får ned prisen på rettshjelp..... Advokater med millioner i lønn kommer til å være historie om ikke lenge.

En datamaskin vil etter hvert kunne gjøre den juridiske jobben bedre enn mennesker.

2
Bantor Bare vent noen år, til kunstig intelligens får ned prisen på rettshjelp..... Advokater med millioner i lønn kommer til å være historie om ikke lenge. En datamaskin vil etter hvert...

Nei, for det første er kunstig intelligens milevis unna den nytten som de største teknologioptimistene skryter av, og den kommer til å være milevis unna i mange år til.

For det andre er juss noe av det siste som ryker. Det er veldig mye skjønn i juss og det er sterke meninger om hvem som skal kunne utøve det skjønne (ref. debatten og juryordningen). Vi er nok generasjoner unna før en datamaskin vil få lov til å utøve et såpass viktig skjønn.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Arrcab Siste svar

"Noen har snakket sammen"

Dette er tradisjon, men før var det en rotur, i dag "snakker de sammen" på tur rundt Songsvann, eller mens de spiser en bedre middag hos en felles partifelle. Etter en utlysning med målrettet beskrive...
2
13 svar
Politikk - Norsk silas Siste svar

Klimahysteriets svingdør

"Alle" vil legge ned atomkraft, kull, olje og gass. 2020 ble det året den berømmelige svingdøren traff klimahysteriet midt i fleisen. i 2019 hadde vi følgende globalt konsum i TWh (ca.): Olje - 53.000...
3
7 svar
Politikk - Norsk silas Siste svar

Betal per kilometer kjørt

Arbeiderpartiet og andre avgiftskåte partier ivrer etter å innføre veiprising i Norge og det kan fort dyrt, og selfølgelig mye dyrere for "folk flest" som har behov for et fleksibelt transportmiddel....
Bilde

Veiprising prøves ut i Norge

Veiprising som et alternativ til bompenger har stått på den politiske dagsordenen siden bompengeopprøret. Nå skal Statens vegvesen for første gang teste det ut.


Bilde www.nrk.no
1
6 svar
Laster...