bør rettsstaten gjelde alle i Norge ?

Om den ikke gjør det, så har vi ikke en rettstat.

1

1) Retten til fri rettshjelp i straffesaker er ikke inntektsprøvd, og forsvarer får man oppnevnt uavhengig av inntekt.

2) De fleste jurister havner i staten, bransjemessig. Det jobber et minimalt antall jurister i inkassoselskaper, fordi jurister er kapitalintensiv arbeidskraft.

3) Du kan gå til søksmål om en 500-lapp hvis du vil. Men du må regne med å betale for det selv.

4) Rettsstaten handler om mer enn domstolene. Husleietvistutvalget, Forbrukerklageutvalget og Finansklagenemnda håndterer de tre største saksfeltene hvor vanlige folk har behov for vern mot urett. Det finnes i tillegg en rekke tilsyn som skal sørge for at det offentlige og næringsdrivende følger loven. Det er litt for enkelt å hevde at rettsstaten har sviktet fordi det ikke er gratis for deg å ta en krangel om 500 kr inn for domstolene.

2
krikkert2 1) Retten til fri rettshjelp i straffesaker er ikke inntektsprøvd, og forsvarer får man oppnevnt uavhengig av inntekt. 2) De fleste jurister havner i staten, bransjemessig. Det job...

) Du kan gå til søksmål om en 500-lapp hvis du vil. Men du må regne med å betale for det selv.

sludder og vås...du kan selv åpne en sak , hvis du er istand til å fremme et prosess skriv ti tingretten og begjære en sak , iht tvisteloven , der prosesskrivet skal være itråd med tvisteloven. og retten kan godkjenne dette og sende deg en faktura for 5 X rettsgebyr + 20-50 000 i forskudd på saksomkostninger , men ADVOKATBISTAND får du ikke..

og betale for det selv kan du ta deg faen på at du må.

de største saksfeltene du snakker om er husleiesaker og barnefordelingsaker .PUNKTUM... det er så godt som ingen husleiesaker i systemet. det er mangen barnefordelingssaker..

men hvuis det er å få fri rettshjelp i barnefordelingssaker som er ditt kriterie for å kalle staten en rettsstat så er vi to ikke i nærheten av samme oppfatning.

2

hvis vi ser på nav-saken så viser systemet at de ikke har noen forståelse for enkeltindividets rettigheter hverken i forvaltningen , advokatstanden , politi og påtalemakt eller i rettsvesenet , men heller ikke i domsstolene..dette er systematisk for det komer i tillegg til over 30 dommer i EMD der norge bryter menneskerettighetene mot enkeltindivider i norge, i samme periode som EØS-avtalen gav individer i norge økt frihet. dette er ikke tilfeldig. det norske systemet er bygd opp på en gammel sosialistisk modell der enkeltindividet ikke har noen plass.

2
hissigproppen_1 [sitat…] sludder og vås...du kan selv åpne en sak , hvis du er istand til å fremme et prosess skriv ti tingretten og begjære en sak , iht tvisteloven , der prosesskrivet skal være...

Advokatbistand kan du få. Men du må betale for den selv.

Hvis kriteriet ditt for å kalle Norge en rettsstat er at staten betaler advokat og domstol for deg slik at du kan dra en 500-lapp gjennom forliksråd, tingrett, lagmannsrett, og Høyesterett, så finnes det ingen rettsstater i verden.

1

Bare vent noen år, til kunstig intelligens får ned prisen på rettshjelp..... Advokater med millioner i lønn kommer til å være historie om ikke lenge.

En datamaskin vil etter hvert kunne gjøre den juridiske jobben bedre enn mennesker.

2
Bantor Bare vent noen år, til kunstig intelligens får ned prisen på rettshjelp..... Advokater med millioner i lønn kommer til å være historie om ikke lenge. En datamaskin vil etter hvert...

Nei, for det første er kunstig intelligens milevis unna den nytten som de største teknologioptimistene skryter av, og den kommer til å være milevis unna i mange år til.

For det andre er juss noe av det siste som ryker. Det er veldig mye skjønn i juss og det er sterke meninger om hvem som skal kunne utøve det skjønne (ref. debatten og juryordningen). Vi er nok generasjoner unna før en datamaskin vil få lov til å utøve et såpass viktig skjønn.

1
Laster...