Du kan søke Skatteetaten om dispensasjon fra dokumentavgiften, men terskelen er svært høy. Det finnes ingen generelle avgiftsfritak som gjelder den situasjonen du beskriver.

2
Laster...