Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Forsettlig eller svikaktig handling?

Jeg har en forsikring som omfatter advokathjelp. Under ansvarsbegrensninger står det bl.a at forsikringen ikke dekker "saker som gjelder sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse". Hva innebærer dette?

1
4 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Columbus_3

Det beste svaret får du trolig ved å spørre forsikringsselskapet.

1

TonyDiMera

Hvorfor skjønner du ikke dette?

Eksempel 1: Du sender ut fakturaer til tilfeldige personer du finner i telefonkatalogen, som følges opp med søksmål når de ikke betaler. Forsikringen dekker ikke dette.

Eksempel 2: En fyr bestiller oppføring av et bygg av deg. I stedet for å utføre arbeidet, finner du bilder av en byggeplass på internett og sender dem til kunden som dokumentasjon på fremgang. Etter at kunden ankommer tomten krever han vederlaget tilbakebetalt, men du har allerede kjøpt deg en Lamborghini og et svømmebasseng. Det blir rettssak. Forsikringen dekker ikke dette.

Eksempel 3: Du har kjøpt et hus som viser seg å være fullt av mugg. Selgeren tar ikke telefonen, og er aldri hjemme. Du tenker derfor at det kan være lurt å tegne forsikring. Når avtalen er signert, tar du kontakt med en advokat for å hjelpe med å inndrive kravet. Forsikringen dekker ikke dette.

1

OddFellow

Utrolig knotete formulering bare.

1

krikkert2

Generelt sett skal forsikringer dekke deg mot hendelige uhell og alminnelig uforsiktighet. (Her gjelder det unntak for f.eks. bilansvarsforsikringen.)

Når du har fremkalt et forsikringstilfelle med kunnskap om at det er det du gjør så utnytter du forsikringsordningen på en illojal måte. Det ødelegger forsikringsordningenes karakter av å være risikofordeling mellom kundene hvis kunder bevisst kan sette seg i en posisjon for å utløse forsikringsdekningen uten at dette får konsekvenser.

1

Lignende temaer

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...