Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Oslo Byfogdembete - Bobestyrer

Over to måneder siden dødsfall og fortsatt kan ikke Oslo Byfogdembete gi en tidshorisont på når en bobestyrer kan bli oppnevnt for å foreta offentlig skifte av arv. Er visst dårlig bemanning der for tiden.. Hva er dette for et makkverk av en offentlig etat? Finnes det noe klageinstans eller regelverk for når de må få ut fingeren? Hva skjer om verdiene skiftet omhandler minsker i verdi mens man venter på dette? Tenker da på verdipapirer, aksjer, fond etc. Virker utrolig uproft hele opplegget

1
4 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

krikkert2

Det er sorenskriveren som er ansvarlig for en tilfredsstillende avvikling av sakene i domstolen.

1

BornOnThe4thOfJuly

Offentlig skifte er altså alternativet når arvingene av ulike grunner ikke selv velger å håndtere et privat skifte.

Så arvingene ber altså om at staten og samfunnet stiller opp for dem fordi de ikke klarer dette på egenhånd.

Dette er altså en tjeneste arvingene ønsker fra det offentlige. Dersom dere er misfornøyd med denne tjenesten så står dere helt fritt til å ta skiftet tilbake til privat skifte og da gjerne søke hjelp fra en advokat eller lignende.

Det som skjer med verdiene under skifteperioden er det samme som skjer under skifteperioden om man har privat skifte. Noen ganger blir verdiene mindre, andre ganger større. Dersom dere vil sikre dere imot at de blir mindre er nok det noe dere må forsikre dere mot og ikke forsøke å dytte over på den som faktisk tilbyr dere en tjeneste.

Utover det så er det nok vesentlig bedre svar å få på tidshorisonten for når det offentlige skiftet er ferdig ved å henvende seg til Oslo Byfogdemebete enn her på VGD. Ellers er det klageadgang for utfallet av det offentlige skiftet skissert i arveloven. For å klage ellers så må dere jo ha blitt lovet en tidshorisont og noe slikt løfte har dere vel ikke fått.

1

j_bauer

Ja jeg innså selv at vi heller burde valgt å skifte privat. Men var ikke klar over at man kan trekke det tilbake og velge en advokat selv, så takk for info. Det er allikevel helt håpløst at man etter flere måneder ikke har klart å oppnevne en bobestyrer, og heller ikke kan gi en tidshorisont på når det kan skje. Det er heller ikke sånn at man står i en slags takknemlighetsgjeld til staten, så fordi det er en offentlig tjeneste så man må bare godta at det skal ta urimelig lang tid. I følge din logikk så skal f.eks folk som søker nav-hjelp e.l bare godta at månedene går fordi dette er noe de får fra staten.. Vil også minne om at alle tjenestene fra staten er finansiert av alle oss som betaler skatt

1

BornOnThe4thOfJuly

Det helt håpløse er vel at arvingene ikke klarer å ordne dette selv.

Nei man står ikke noen takknemlighetsgjeld til staten like lite som staten skal stå på pinne for deg når det egentlig handler om privatrettslige oppgaver.

NAV-hjelp er ikke det samme som å få hjelp til å fordele noen private penger blant noen private folk.

Skal Oslo Byfogdembete ansette en ekstra person til slike oppgaver for å hjelpe dere hjelpesløse som ikke klarer å fordele disse pengene? Hva skal de gjøre dersom folk tar seg selv i nakken (selvsagt en søkt tanke) og tar dette ansvaret selv og dermed gjør den nyansatte overflødig?

For meg høres det helt ideelt ut at dette tar tid. Det vil jo være en veldig godt insitament til at folk ordne opp i disse privatrettslige sakene selv og ikke belaster det offentlige med slike oppgaver. Det er jo forhåpentligvis ingen som har regnet med disse arvepengene i sine private budsjetter og begynt pengebruken før pengene faktisk er på kontoen.

Ja det er finansiert av alle oss som betaler skatt. Det er egentlig god nok grunn til at vi ikke skal bruke så mye penger på en slik tjeneste som de private lett kunne klart selv eller lett kunne fått en advokat til å ordne for seg. jo færre som benytter seg av denne offentlige ordningen jo mindre betaler vi tross alt i skatt for at noen få skal få denne offentlige tjenesten. Så minn deg på at dette betales av alle oss andre og de fleste av oss klarer å ta dette ansvaret selv uten å belaste det offentlige.

Jeg har ikke noe problemer med at mine skattepenger går til offentlige tjenester for folk som faktisk trenger dem på grunn av reelle problemer. Det er litt vanskeligere å betale skatt for at folk som overhode ikke trenger de offentlige tjenestene ser på det som sin rettighet å få benytte offentlige tjenester og samtidig klage på at de er for dårlige og så ha den frekkhetens nådegave å påpeke at andre betaler for tjenesten for dem og de dermed er i sin rett.

Som sagt. Er dere misfornøyd med det offentlige tilbudet så bruk det private alternativet og betal fullt og helt for dette selv.

1

Lignende temaer

Bilde

Jobb og Utdanning

Jobb og Utdanning

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Politikk - Internasjonal

Politikk - Internasjonal

Laster...