Alminnelig eiendomsrett gjelder også for elver og innsjøer (men ikke for vannet). Grunneier har eiendomsrett ut til marbakken (dvs. der det blir "brådypt" et sted fra land). Det frie midtstykke (hvis det er noe) er statens, jf. vannressursloven § 17.

Etter vannressursloven § 16 kan grunneiere forby motorisert ferdsel i vassdrag. Et forbud kan settes til side av vassdragsmyndighetene (kommunen). Krepsepest regnes som en svært alvorlig smittsom dyresykdom, og Mattilsynet vil straks nedlegge forbud mot krepsefiske der det oppdages sykdom, og vil i tillegg kunne treffe vedtak om ekstraordinære tiltak for desinfeksjon mv. av utstyr benyttet i rammede områder. Dette er helt åpenbart verneverdige interesser for en grunneier, særlig med tanke på at krepsepest er påvist flere steder i Haldenvassdraget i Østfold (Øymarksjøen, Rødenessjøen).

1
Laster...