Etter servituttlova § 7 kan en eier få opphevet en rettighet ("avskipa") hvis to vilkår er oppfylt. For det første må rettigheten være "klårt til meir skade enn gagn", og det må være umulig å rette opp problemet uten å oppheve rettigheten ("mishøvet [kan ikkje] rettast med omskiping").

Hvis rettigheten misbrukes til tross for advarsler kan offeret kreve at rettigheten suspenderes eller oppheves etter servituttlova § 17.

Ut fra hva du beskriver er det bare det at han nekter å betale driftsutgiftene som er relevant for veirettigheten. Trakassering og søppeltømming er uavhengig av veiretten, det er "bare" drittsekknabooppførsel. Jeg tror ikke du vil få gehør for hverken avskiping eller oppheving på det grunnlaget. Men hvis han nekter å betale vil det kunne være grunnlag for å suspendere veiretten hans til han gjør opp for seg, forutsatt at han får de advarslene servituttlova § 17 krever.

1
Laster...