Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Generell diskusjon rundt coronaviruset

Er det for mange mennesker på kloden og derav ett nytt virus som dreper mennesker.Hva om det ikke kan fremskaffes medisin, er det da over og ut for milliarder av mennesker.

Er dette naturens måte å regulere når det blir for mange av en art

4
133,6k kommentarer

Sandaas

Gratulerer, du klarte sånn omtrent å forstå 5% av det jeg skrev, litt av en prestasjon.

Det jeg sier, og som du hadde forstått om du forsto det jeg faktisk skrev veldig tydelig, er at generelt er det ikke enkelt å fastsette endelig dødsårsak. Det er veldig ofte snakk om et komplekst sykdomsbilde der mange faktorer spiller inn. Det som derimot er litt merkelig er at du og andre mener at disse fagfolkene ikke klarer å rapportere korrekt rundt nettopp covid19, men fritt bruker statistikk rundt andre smittsomme sykdommer (influensa og tidligere pandemier har ofte blitt trukket frem) som altså settes sammen av akkurat de samme personene.

Det er som sagt slett ikke noe stor forskjell på hvordan covid19 dødsfall nå rapporteres kontra f.eks. dødsfall knyttet til influensa. Du snakker som om det nå "telles med bortimot rubbel og bit" men det er selvsagt bare vrøvl. Hvordan dette registreres i de nasjonale helsemyndighetenes databaser er i praksis akkurat samme som de gjør for alle andre smittsomme sykdommer, epidemier e.l. Om du velger å hevde at nesten 400 000 døde i Europa til nå bare er tull kan du heller ikke tro på WHOs anslag om så mange som 70 000 døde av influensa hvert år i Europa. Poenget er ikke at alle landene har lik måte å rapportere, men at hvordan det enkelte land rapporter nå ikke skiller seg nevneverdig fra hvordan de alltid har gjort rundt dødsfall. Dataen er således troverdig, og er om mulig underrapporter og vi vil i ettertid vil si langt flere døde av covid19 (litt som vi idag allerede gjør rundt influensa der dødsårsakregisteret snakker om rundt 300-350 influensadødsfall mens estimatet sier rundt 900 årlige dødsfall). I Storbritannia vet vi f.eks. at det eksisterer ca 10 000 flere dødsattester der altså legen konkluderer at covid19 medvirket til dødsfallet men som pga rapporteringskriteriene ikke omfattes i Storbritannias offisielle covid19-statistikk. Dette er bare et av mange eksempler som viser at om noe så har vi fortsatt mørketall rundt antall reelt døde av covid19 i Europa - å i hvert fall veldig langt fra å si at tallene er overdrevende.

Din argumentasjon minner her på en prikk med konspirasjonsteoriene i USA om at man blåser opp antall smittede og døde for å få en slags økonomisk boost. Det er like mye vrøvl i USA og er i hvert fall ikke relevant når vi snakker europeiske land der helsevesen i stor grad allerede er statlig finansiert og slett ikke får noe økonomisk gevinst av å rapportere mer eller mindre smittede og døde.

Det samme vrøvlet kommer du med når du snakker om feilaktige positive prøver. Ja, for de som bruker hurtigtester så er dette en faktor, men derfor er det også svært vanlig at man tar mange slike tester eller kombinerer det med ordinære tester nettopp for å luke ut feilaktige testresultat. Selv med en relativt høy andel falske positive/negative tester vil dette raskt forbedres ved ekstra testing (som altså er normen). Spesielt å dra dette inn i diskusjon om dødsfall er fullstendig tåpelig. Du kan da ikke oppriktig tror at f.eks. 1 hurtigtest er alt som tas av en pasient som ender opp på intensivavdeling og dør av covid19 og at de egentlig døde av noe helt annet - det er bare at legene i 2020 har blitt fullstendig inkompetente?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...