Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Generell diskusjon rundt coronaviruset

Er det for mange mennesker på kloden og derav ett nytt virus som dreper mennesker.Hva om det ikke kan fremskaffes medisin, er det da over og ut for milliarder av mennesker.

Er dette naturens måte å regulere når det blir for mange av en art

4
133,6k kommentarer

deleted196507

Nei, du føler det kanskje slik når du sitter å ser på youtube. Konsensus er lik det majoriteten av eksperter mener på grunnlag av tilgjengelig data. At du tror dette drives av tvang er en konspirasjonsteori, jeg håper du tenker deg godt om før du tar det veivalget.

La oss se på de to konkrete legemidlene:

- mRNA vaksiner - Ivermectin

mRNA vaksiner er godkjent som legemiddel for å beskytte mot Covid-19 i stort sett hele verden. En nært samlet ekspertise er enige om virkning og trygghet. Derfor er denne godkjent her til lands av legemiddelverket og allerede satt på hundrevis av millioner mennesker med ekstremt god virkning.

Ivermectin er godkjent som lusemiddel og er stort sett bare forfektet av de som av ymse grunner har bestemt seg for at vaksiner er farlig på generelt grunnlag og/eller en eller annen teori om «statlige ansatte eksperter» som ikke når opp til standarden som kreves. Forsøk gjort og rapporter gjengitt på youtube av folk med «MD» i brukernavnet ser dog ut til å holde høy nok standard for ekspertise.

Jeg regnte med det var kapitulert rundt Ivermectin må, det er forsøkt lenge uten å kunne vise til virkning eller forsøk som aksepteres på noe som helst nivå av den generelle forskerstand. EMA slo kategorisk fast tidligere i vår at dette var ubrukelig til behandling av Covid-19, men de holder jo åpent for videre forsøk. Så får vi se om noen gidder å investere tid i å designe noen skikkelige studier, det er jo tvilsomt all den tid ingenting tyder på at det funker utover så høye konsentrasjoner at infeksjonen er å foretrekke.

Regner med det som driver Ivermectin-drømmen nå er at det er ganske kjipt å kategorisk avfeie vaksiner mot viruset uten et alternativ?

2

xavi-maestro

Jeg skjønner at du legger mye krefter i å "debunke" helt offisiell ikke-konspiratorisk data. Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin? Effekten av Ivermektin er bekreftet - både som forebyggende og som behandlingsmåte. Den forebyggende effekten er den som gir særlig høyt utslag.

Jeg kan egentlig ta hele innlegget ditt og sette "ikke" foran påstandene dine, så er vi like langt. Hva vet du egentlig om hva "majoriteten mener basert på tilgjengelig data"? Er du der at fordi vestlige myndigheter (med noen få unntak) ikke er samstemte om anerkjennelsen av Ivermektin, så betyr det at majoriteten av "eksperter" mener at Ivermektin ikke bør anerkjennes basert på tilgjengelig data?

Det er så lett å gjemme seg bak det vestlige myndighetene sier her og gjennom det fremstille seg selv som om man har en slags oversikt over hva majoriteten av "eksperter" (hva du nå legger i det) mener (hva du nå enn legger i "å mene" i denne sammenhengen).

Tok du den samme høyden for vestlige myndigheter vedrørende munnbind og eller? Eller smittevei? Eller opprinnelse? Myndighetene (som du definerer som "majoriteten") har egentlig feilet gang på gang gjennom hele pandemien. Du lurer ikke meg til å tro at myndighetene er et presist mål på tilgjengelig data - for det er det åpenbart ikke. Når jeg har vært ute lenge før myndighetene med kunnskap om bla. de ovennevnte punktene, så betyr det bare at det er mest gunstig selv å lese og få oversikt over de ulike publikasjonene, fremfor å sitte lat og feit på sofaen og vente på hva "myndighetene" sier.

2

deleted196507

Tok du den samme høyden for vestlige myndigheter vedrørende munnbind og eller? Eller smittevei? Eller opprinnelse?

La meg svare helt generelt først, siden dette med konsensus er så kontroversielt hos enkelte som ganske konkret skal velge å tro på det som ikke er «mainstream» i mangel på bedre ord:

Konsensus driver valgene som tas. Det er konsensus blant eksperter at vaksiner mot Covid-19 virker, dette på bakgrunn av data. Når nok data forelå til å konkludere ble vaksinene gitt en midlertidig godkjenning som evalueres kontinuerlig. Fordi det er bevist at disse funker brukes nå vaksinene over hele verden. Hvis det foreligger data for at Ivermectin fungerer så stoler jeg på at de samme instansene bedømmer denne dataen og vurderer det slik at dette bør anbefales i behandling av Covid-19. Foreløpig er ikke det tilfellet, det er faktisk slik at når det blir gjort vurderinger av de øverste organene man har - som eksempelvis EMA, så er deres vurdering at det ikke fungerer. Og her er ikke vi på bølgelengde. Disse konklusjonene stoler jeg på at er datadrevne, ikke en del av en Big Pharma interessekonflikt. Kan det bevises at Ivermectin har en kost/nytte-effekt vil det også tas i bruk. Der er man enda ikke etter over ett år med forsøk. Hadde man vært det hadde alle land godkjent det på flekken, uten tvil.

Munnbind er ikke i samme kategori, og det har aldri vært konsensus at det fungerer effektivt mot smittespredning. Det kan derimot tas i bruk fordi det bedømmes at kosten ikke er særlig stor og den potensielle nytten er der. Det prinsippet funker dårlig på et legemiddel som kan ha svært alvorlige bivirkninger. Jeg synes det er rart at du drar «vestlige myndigheter» inn i dette, det høres for meg ut som du tenker i konspiratoriske baner. At det er en ekstra dimensjon til dette, det er noen sterke aktører her som styrer retningen på alt. Kanskje de lakk viruset og nå bruker det til å styre verden i den retningen de ønsker? Det har vært hintet til kraftig av andre her inne. Konsensus er at dette ikke er tilfellet, men det er jo en interessant tanke. Men en slik teori krever ekstraordinære bevis, og mangel på (konkluderende) bevis for noe annet er på ingen måte nok.

En annen generell kommentar er at konsensus ikke er endelig, det er en løpende evaluering av tilgjengelig data. Når man antar at aerosol-smitte ikke er relevant så baserer det seg på tilgjengelig data, men det endrer seg når god nok motstridene data er tilgjengelig. Dette er en styrke for vitenskapen, ikke en svakhet. Det samme vil gjelde for Ivermectin hvis det kommer frem god nok data for effekt av behandling og ikke minst at det er trygt.

Jeg vil avslutte med å si at jeg forstår at du tror jeg bruker tid på å «debunke» Ivermectin, men kan berolige deg med at jeg har null kompetanse tll å selv vurdere dette legemiddelet eller forsøkene gjort i behandling av Covid-19. Her er jeg svært ydmyk, mitt utgangspunkt er hva som er den rådende vurderingen fra fagfolk: «Konsensus». Konsensus er nødvendig fordi det filtrerer bort «støyen».

2

HNilsen

Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin?

Statens legemiddelverk anbefaler ikke ivermektin til forebygging og behandling av covid-19 (kilde). Legemiddelverket sier at noen av studiene som er utført viser at ivermektin kan ha en liten effekt, men det krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin. Høye doser ivermektin kan gi alvorlig helseskade. Studiene som er utført er dessuten små og har svakheter. Dette er de faglige argumentene for at ivermektin ikke anbefales.

1

oddvar_kjempebra

Jeg skjønner at du legger mye krefter i å "debunke" helt offisiell ikke-konspiratorisk data. Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin?

Her refererer du til en studie. Det er ikke bevis. Vi vet ikke noe om kvaliteten på akkurat denne studien. Ta heller en titt på de metastudiene som er gjort:

-Concluding, research related to ivermectin in COVID-19 has serious methodological limitations resulting in very low certainty of the evidence, and continues to grow. The use of ivermectin, among others repurposed drugs for prophylaxis or treatment for COVID-19, should be done based on trustable evidence, without conflicts of interest, with proven safety and efficacy in patient-consented, ethically approved, randomised clinical trials.

1

Jhhjjjeter

. Så får vi se om noen gidder å investere tid i å designe noen skikkelige studier, det er jo tvilsomt all den tid ingenting tyder på at det funker utover så høye konsentrasjoner at infeksjonen er å foretrekke.

Testene som viser at man trenger store doser er gjort in vitro og kan ikke nødvendigvis brukes til å avfeie at dette fungerer i den "virkelige verden".

Det var jo konsensus om virusets opphav også, nå er det i ferd med å snu. Antar du stemplet de som har forfektet labhypotesen tidligere som "konspirasjonsteoretikere".

1

deleted196507

Det var jo konsensus om virusets opphav også, nå er det i ferd med å snu.

Dette er beskrivende. Nei, det er definitivt ikke «i ferd med å snu». Det er det du ønsker, da er det det du ser.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01529-3

Sannsynligheten er at viruset er zoonotisk, og man vet at viruset ligner på minst et kjent virus man har funnet i dyr. Men teorien om en lab-lekkasje drives primært av to (tre) faktorer:

1) Man har ikke funnet opphavet til det konkrete viruset. Det kan ta mange år, og er ikke unormalt at man aldri finner. Så ikke akkurat slående bevis. 2) Laben i Wuhan. 3) Kina

Biden har bedt om en etterforskning(!) av teorien, fordi det finnes en sjanse for lablekkasje og man vet at Kina er et søppelregime som aldri ville innrømt dette hvis det var tilfellet. Det gir selvfølgelig momentun for teorien, men det foreligger jo ikke annet enn «mangel på konkluderende bevis for annet» og indisier. Så ganske far fetched å påstå at det er i ferd med å snu. Konsensus om opphavet har alltid vært, og er fortsatt, at det sannsynligvis kommer fra dyr. Men det konkluderes først med hvis og når man finner opphavet, er det laben i Wuhan justerer man det. Det er styrken med vitenskapen, man lar dataen lede vei. Ikke ønsket sitt.

Du tar deg neppe bryet med å lese artikkelen, så limer inn dette avsnittet som er mer interessant enn labteorien:

Scientists have made some progress since the pandemic began, however. For example, a report, posted to the preprint server bioRxiv on 27 May, suggests that RmYN02, a coronavirus in bats in southern China, might be more closely related to SARS-CoV-2 than RATG13 is.

Og ivermectin kan vi oss ferdig med nå, vel? Det gikk ikke, heldigvis har vi vaksiner.

1

xavi-maestro

.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...