Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Generell diskusjon rundt coronaviruset

Er det for mange mennesker på kloden og derav ett nytt virus som dreper mennesker.Hva om det ikke kan fremskaffes medisin, er det da over og ut for milliarder av mennesker.

Er dette naturens måte å regulere når det blir for mange av en art

4
133,6k kommentarer

xavi-maestro

Jeg skjønner at du legger mye krefter i å "debunke" helt offisiell ikke-konspiratorisk data. Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin? Effekten av Ivermektin er bekreftet - både som forebyggende og som behandlingsmåte. Den forebyggende effekten er den som gir særlig høyt utslag.

Jeg kan egentlig ta hele innlegget ditt og sette "ikke" foran påstandene dine, så er vi like langt. Hva vet du egentlig om hva "majoriteten mener basert på tilgjengelig data"? Er du der at fordi vestlige myndigheter (med noen få unntak) ikke er samstemte om anerkjennelsen av Ivermektin, så betyr det at majoriteten av "eksperter" mener at Ivermektin ikke bør anerkjennes basert på tilgjengelig data?

Det er så lett å gjemme seg bak det vestlige myndighetene sier her og gjennom det fremstille seg selv som om man har en slags oversikt over hva majoriteten av "eksperter" (hva du nå legger i det) mener (hva du nå enn legger i "å mene" i denne sammenhengen).

Tok du den samme høyden for vestlige myndigheter vedrørende munnbind og eller? Eller smittevei? Eller opprinnelse? Myndighetene (som du definerer som "majoriteten") har egentlig feilet gang på gang gjennom hele pandemien. Du lurer ikke meg til å tro at myndighetene er et presist mål på tilgjengelig data - for det er det åpenbart ikke. Når jeg har vært ute lenge før myndighetene med kunnskap om bla. de ovennevnte punktene, så betyr det bare at det er mest gunstig selv å lese og få oversikt over de ulike publikasjonene, fremfor å sitte lat og feit på sofaen og vente på hva "myndighetene" sier.

2

deleted196507

Tok du den samme høyden for vestlige myndigheter vedrørende munnbind og eller? Eller smittevei? Eller opprinnelse?

La meg svare helt generelt først, siden dette med konsensus er så kontroversielt hos enkelte som ganske konkret skal velge å tro på det som ikke er «mainstream» i mangel på bedre ord:

Konsensus driver valgene som tas. Det er konsensus blant eksperter at vaksiner mot Covid-19 virker, dette på bakgrunn av data. Når nok data forelå til å konkludere ble vaksinene gitt en midlertidig godkjenning som evalueres kontinuerlig. Fordi det er bevist at disse funker brukes nå vaksinene over hele verden. Hvis det foreligger data for at Ivermectin fungerer så stoler jeg på at de samme instansene bedømmer denne dataen og vurderer det slik at dette bør anbefales i behandling av Covid-19. Foreløpig er ikke det tilfellet, det er faktisk slik at når det blir gjort vurderinger av de øverste organene man har - som eksempelvis EMA, så er deres vurdering at det ikke fungerer. Og her er ikke vi på bølgelengde. Disse konklusjonene stoler jeg på at er datadrevne, ikke en del av en Big Pharma interessekonflikt. Kan det bevises at Ivermectin har en kost/nytte-effekt vil det også tas i bruk. Der er man enda ikke etter over ett år med forsøk. Hadde man vært det hadde alle land godkjent det på flekken, uten tvil.

Munnbind er ikke i samme kategori, og det har aldri vært konsensus at det fungerer effektivt mot smittespredning. Det kan derimot tas i bruk fordi det bedømmes at kosten ikke er særlig stor og den potensielle nytten er der. Det prinsippet funker dårlig på et legemiddel som kan ha svært alvorlige bivirkninger. Jeg synes det er rart at du drar «vestlige myndigheter» inn i dette, det høres for meg ut som du tenker i konspiratoriske baner. At det er en ekstra dimensjon til dette, det er noen sterke aktører her som styrer retningen på alt. Kanskje de lakk viruset og nå bruker det til å styre verden i den retningen de ønsker? Det har vært hintet til kraftig av andre her inne. Konsensus er at dette ikke er tilfellet, men det er jo en interessant tanke. Men en slik teori krever ekstraordinære bevis, og mangel på (konkluderende) bevis for noe annet er på ingen måte nok.

En annen generell kommentar er at konsensus ikke er endelig, det er en løpende evaluering av tilgjengelig data. Når man antar at aerosol-smitte ikke er relevant så baserer det seg på tilgjengelig data, men det endrer seg når god nok motstridene data er tilgjengelig. Dette er en styrke for vitenskapen, ikke en svakhet. Det samme vil gjelde for Ivermectin hvis det kommer frem god nok data for effekt av behandling og ikke minst at det er trygt.

Jeg vil avslutte med å si at jeg forstår at du tror jeg bruker tid på å «debunke» Ivermectin, men kan berolige deg med at jeg har null kompetanse tll å selv vurdere dette legemiddelet eller forsøkene gjort i behandling av Covid-19. Her er jeg svært ydmyk, mitt utgangspunkt er hva som er den rådende vurderingen fra fagfolk: «Konsensus». Konsensus er nødvendig fordi det filtrerer bort «støyen».

2

HNilsen

Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin?

Statens legemiddelverk anbefaler ikke ivermektin til forebygging og behandling av covid-19 (kilde). Legemiddelverket sier at noen av studiene som er utført viser at ivermektin kan ha en liten effekt, men det krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin. Høye doser ivermektin kan gi alvorlig helseskade. Studiene som er utført er dessuten små og har svakheter. Dette er de faglige argumentene for at ivermektin ikke anbefales.

1

oddvar_kjempebra

Jeg skjønner at du legger mye krefter i å "debunke" helt offisiell ikke-konspiratorisk data. Har du egentlig lest noen av forskningsartiklene rundt Ivermektin?

Her refererer du til en studie. Det er ikke bevis. Vi vet ikke noe om kvaliteten på akkurat denne studien. Ta heller en titt på de metastudiene som er gjort:

-Concluding, research related to ivermectin in COVID-19 has serious methodological limitations resulting in very low certainty of the evidence, and continues to grow. The use of ivermectin, among others repurposed drugs for prophylaxis or treatment for COVID-19, should be done based on trustable evidence, without conflicts of interest, with proven safety and efficacy in patient-consented, ethically approved, randomised clinical trials.

1

xavi-maestro

Jeg er klar over det - poenget var ikke å vise det endelige beviset for det som påstås. Jeg bare viste til en kontradiksjon til påstanden "Forsøk gjort og rapporter gjengitt på youtube av folk med «MD» i brukernavnet ser dog ut til å holde høy nok standard for ekspertise. Jeg regnte med det var kapitulert rundt Ivermectin må, det er forsøkt lenge uten å kunne vise til virkning eller forsøk som aksepteres på noe som helst nivå av den generelle forskerstand"

Det er beviselig feil. Det har blitt gjort et sinnsvakt antall studier på relativt kort tid som demonstrerer effekt av Ivermektin. Så er det selvfølgelig også gjort metaanalyser som den du gjengir, som sår tvil om funnene. Sånn er det hele tiden. Det er først og fremst metodikken som har blitt kritisert, og ikke selve funnet med den angitte metodikken. Det som hele veien har vært den store kritikken av studiene rundt Ivermektin er at det ikke har blitt gjort randomiserte, kontrollerte dobbelblindtester i massiv skala, slike som gjerne finansieres av myndigheter.

Det har likevel blitt gjort mange randomiserte, kontrollerte dobbelblindtester som er uavhengige av hverandre og som viser svært like resultater. I tillegg har det blitt gjort et vanvittig antall av andre typer studier som man ikke bare kan kaste under bordet slik enkelte myndigheter med insentiver ønsker, eller som "folk flest" gjør når man ukritisk hviler seg på myndighetene og den imaginære "konsensusen". Skal sies at det kommer mer og mer - og flere og flere land bruker det med en signifikant effekt (India, Mexico, deler av Peru for å nevnte noen). Med alle de interessante funnene som eksisterer rundt Ivermektin, alt fra mindre randomiserte kontrollstudier, til svære populasjonsstudier over hele verden - som nær sagt unisont peker på det samme - så er det uhyggelig å tenke på hva årsaken til at dette ikke tas mer seriøst kan være. Man kan bli konspiratorisk av mindre!

En årsak, som egentlig ikke er særlig konspiratorisk, men snarere en kjent effekt av kapitalisme - er at kontrakter for hundrevis av milliarder ble signert tidlig i 2020, hinsides store investeringer ble gjort som følge av dette - og pengene må tilbake++. Dersom løsningen ligger i noe så enkelt som Ivermektin, fører dette til at disse antakelig må betraktes som historiens mest katastrofale og konsekvensielle investeringer. At produsentene av Ivermektin er på investorsiden med tanke på vaksineringen gjør det ikke mindre mistenksomt. Sier ikke at dette er en planlagt konspirasjon - det er veldig sjeldent at legemidler har særlig effekt på virus. Det er stort sett vaksiner som har vist seg som effektive der, så kraftig investering i den retning må naturligvis ha blitt ansett som trygt.

Men det er egentlig ikke vits å diskutere det ytterligere. Jeg kan slenge ut studier - du kan slenge ut studier. Sannheten kommer alltid for en dag! Det gjorde den i hvert fall når jeg ble motargumentert med "konsensus" i fjor vedrørende luftsmitte, munnbind og virusets opprinnelse - for å nevne noe.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Politikk - Norsk

Politikk - Norsk

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...