Der har vi det altså. Ikke bare innrømmet hun at det vi nå har gjort er autoritært, men at dette også representerer et paradigmeskifte, noe som betyr at dette blir normalen fra nå av

Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid nå: At den presedensen som nå har blitt satt har senket terskelen betraktelig for at de samme verktøyene skal hentes frem igjen. Og da snakker vi ikke om dersom det kommer en ny pandemi ala Covid-19 en gang i fremtiden, men selv i situasjoner hvor vi står ovenfor en røff influensasesong som i år 2017 eller år 2000. I år 2000 ble f.eks. flere hundre pasienter lagt inn på Haukeland sykehus i Bergen bare i løpet av noen få uker. Hvordan vil Norge nå reagere neste gang dette skjer? Vil vi da bare la dette gå sin gang slik vi gjorde i år 2000? Eller vil vi bli fristet til å ta i bruk verktøyene fra 2020/21 igjen?

Jeg frykter sistnevnte.

1
basillen [sitat…] Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid nå: At den presedensen som nå har blitt satt har senket terskelen betrakte...

Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid n

Jeg er klar over det, og jeg mener dine bidrag spesielt har vært uunværlige for debatten. Jeg har også argumentert tilsvarende, siden mars/april i fjor.

Men dette er første gang statsministeren (!) mer eller mindre bekrefter det du, jeg og andre allerede har fryktet lenge. Det er en erkjennelse om at vi har hatt rett hele tiden. Og det forbigås i øredøvende stillhet...

1

Det som skjedde i mars 2020 var at Bjørn Guldvog overtok styringen. Han forlangte full nedstengning og regjeringen "abdiserte".

Ingen kun i mars 2020 forvente at vi hadde en vaksine allerede i januar 2021 (selv om vi ikke får veldig store kvanta). Så å påstå at de stengte ned fullstendig fordi vaksinen ville komme blir tull.

1
SlimWhitman [sitat…] Jeg er klar over det, og jeg mener dine bidrag spesielt har vært uunværlige for debatten. Jeg har også argumentert tilsvarende, siden mars/april i fjor. Men dette er først...

Ja, her er vi helt på bølgelengde. For meg fremstår de som latterliggjør disse bekymringene som du, jeg og andre har kommet med som stadig mer naive. Jeg tror rett og slett mange ikke har innsett hvor voldsomt hele vår samfunnsfundament har blitt endret det siste året. For meg virker det som at mange rett og slett har fullstendig glemt, eller fortrengt, hvordan vi forholdt oss til, og aksepterte, risiko helt frem til mars 2020. Og snøballen ruller stadig videre men det ene nye "tiltaket" etter det andre. For vel en måned siden ble det f.eks. plutselig bestemt at jeg må gå med munnbind når jeg leverer og henter datteren min i barnehagen, selv om jeg gjør det utendørs! Og dette til tross for at sjansen for å bli smittet utendørs er ekstremt lav. Det tar liksom aldri slutt, og absolutt alt skal, kan og vil brukes for å desperat senke risikoen med ytterligere en promille. Vi er faktisk nå vitne til hjernevasking på globalt plan i henhold til hvordan folks persepsjon på trussel og risiko endrer seg. Og jeg er selvsagt fullstendig klar over at Covid--19 er farlig, vesentlig farligere enn en vanlig influensa, men dette går nå så over staur og vegger at jeg ikke kan tro det jeg ser og hører lengre.

Nå er vi til og med kommet dithen at selv vaksiner som kan fungere svært bra mot viruset skrotes fordi kanskje én av en million kan få dødelige bivirkninger (jfr. Janssen-vaksinen). Vi har rett og slett beveget oss inn i en sinnstilstand der ikke noe risiko aksepteres lengre. Det er liksom ikke godt nok at 0,0001 % av de som tar en vaksine kan dø av den. Nei da. Risikoen må være på det absolutte nullpunktet.

Jeg tror vi må innse at den verden vi kjente før mars 2020 aldri kommer tilbake igjen.

2
basillen [sitat…] Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid nå: At den presedensen som nå har blitt satt har senket terskelen betrakte...

Ja, det blir jo spennende å se hva som skjer når neste influensasesong med trøkk kommer.

Men de må da bruke en annen argumentasjon. Det er jo frykten for en smitteeksplosjon og påfølgende høye dødstall som de nå bruker for å forsvare de drastiske tiltakene.

En tøff influensasesong vil ikke innbære faren for en smitteeksplosjon fordi det finnes delvis immunitet i befolkningen. Man aksepterer dermed lettere 1000 døde fordi man vet at det aldri vil bli 10.000.

Men ved helt nye virus kan de fort komme til å bruke samme argumentasjon igjen.

Og det er jo den type situasjon man bør forberede seg på og ha planer for. Og de planene må være forankret i folket.

Jeg har lite tro på at en tøff influensasesong vil føre til noen drastiske tiltak. Sannsynligvis bare en offensiv vaksinekampanje.

1

“De landene som har brukt det [nedstenging] før er land som har styresett som vi vanligvis ikke pleier å sammenligne oss med”.

Der har vi det altså. Ikke bare innrømmet hun at det vi nå har gjort er autoritært, men at dette også representerer et paradigmeskifte, noe som betyr at dette blir normalen fra nå av. Er vi da enda et fritt land?

Jeg synes jo at det var litt forfriskende at hun sa det rett ut. Det hadde Støre aldri gjort. Det er ikke overraskende for meg at også partier på den såkalte høyresiden lett tyr til antiliberale tiltak for forhindre et ettermæle som tiltaksløse.

Men som sagt, normalen de nå har innført er for nye og dødelige virus hvor det er lav immunitet i befolkningen og dermed fare for en smitteeksplosjon.

Smittevernloven spesifiserer jo at tiltakene skal være forholdsmessige. I en tøff influensasesong vil tiltak av den typen vi har sett det siste året ikke være forholdsmessige. Og dermed grunnlovsstridige.

1
oddvar_kjempebra [sitat…] Jeg synes jo at det var litt forfriskende at hun sa det rett ut. Det hadde Støre aldri gjort. Det er ikke overraskende for meg at også partier på den såkalte høyresiden le...

Jeg synes jo at det var litt forfriskende at hun sa det rett ut. Det hadde Støre aldri gjort. Det er ikke overraskende for meg at også partier på den såkalte høyresiden lett tyr til antiliberale tiltak for forhindre et ettermæle som tiltaksløse.

Du har rett. Men det er gjerne det som kjennetegner den myke autoritærismen vi ser nå, at den ikke virker farlig nok til at alarmbjellene ringer for folk. Tankene går til Søren Kierkegaard, som sa noe sånt som at de mest transformerende revolusjonene er de som lar alle bygninger stå igjen inntakte og alle institutisjoner levende, kort sagt at alt det ytre forblir det samme; men at folkekulturen har blitt totaltforvandlet. Det er vanskelig å argumentere mot at det er det som har skjedd det siste året.

Derfor er det synd at vi ikke har noe konservativt parti i Norge som kunne demmet opp for dette. Du sier, helt korrekt, den "såkalte høyresiden". Noen av oss så faresignalene også før koronaviruset.

5

“De landene som har brukt det [nedstenging] før er land som har styresett som vi vanligvis ikke pleier å sammenligne oss med”.

Jeg så det ikke, men hvis hun sa dette så er det litt merkelig i og med at stort sett hele den vestlige verden stengte.

Man kan mene hva man vil om nedstengning, men desperate situasjoner krever desperate løsninger. Koronavirus er kanskje ikke det mest dramatiske, men det var ukjent og føre-var-prinsippet var det man valgte. Jeg tviler på at motstanden hadde vært like stor hvis det var for eksempel ebola det var snakk om.

1
Romlingane [sitat…] Jeg så det ikke, men hvis hun sa dette så er det litt merkelig i og med at stort sett hele den vestlige verden stengte. Man kan mene hva man vil om nedstengning, men despe...

Det er ikke noe 'hvis' her. Det var dette hun sa, jeg har sitert hun ordrett, og det kan hvem som helst se her dersom de vil.

Det at hele den vestlige verden gjorde det samme gjør det bare verre, ikke bedre:

"Sage... had watched as China enacted this innovative intervention in pandemic control that was also a medieval intervention. "They claimed to have flattened the curve. I was sceptical at first. I thought it was a massive cover-up by the Chinese. But as the data accrued it became clear it was an effective policy." Then, as infections seeded across the world, springing up like angry boils on the map, Sage debated whether, nevertheless, it would be effective here. "It's a Communist one party state, we said. We couldn't get away with it in Europe, we thought"... "And then Italy did it. And we realised we could"

-Prof. Neil Ferguson 'The Times' 26.12.20

Og så fulgte vi etter....

3
basillen Ja, her er vi helt på bølgelengde. For meg fremstår de som latterliggjør disse bekymringene som du, jeg og andre har kommet med som stadig mer naive. Jeg tror rett og slett mange i...

risiko

Nå er vi til og med kommet dithen at selv vaksiner som kan fungere svært bra mot viruset skrotes fordi kanskje én av en million kan få dødelige bivirkninger (jfr. Janssen-vaksinen). Vi har rett og slett beveget oss inn i en sinnstilstand der ikke noe risiko aksepteres lengre. Det er liksom ikke godt nok at 0,0001 % av de som tar en vaksine kan dø av den. Nei da. Risikoen må være på det absolutte nullpunktet.

Hvorfor ta risiko når man ikke trenger å gjøre det. Leveransene vi hadde på gang fra AstraZeneca og Janssen er så små at forsinkelsen i vaksineringen av befolkningen uten disse bare er fra 0 til 20 dager.

Hadde det derimot vært slik at AstraZeneca og Janssen var de eneste tilgjengelige vaksinene, så hadde selvfølgelig disse blitt brukt.

2

Litt komisk at de som babler at man ikke er villig til å ta risiko med usikre vaksiner kritiserer de som er villig til å ta risikoen uten vaksine. Litt risiko må vi leve med. Jeg velger den uten vaksine mot labviruset

1
basillen [sitat…] Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid nå: At den presedensen som nå har blitt satt har senket terskelen betrakte...

Ja tiltakene i fjor og i år har skapt en slags presedens. Husker da svineinfluensaen herja så fokuserte man på god håndhygiene for det meste og det var det. Ingenting stengte. God håndhygiene er uansett et godt og lite inngripende tiltak.

1
NoDabForYou Litt komisk at de som babler at man ikke er villig til å ta risiko med usikre vaksiner kritiserer de som er villig til å ta risikoen uten vaksine. Litt risiko må vi leve med. Jeg v...

Problemet er bare at da er du også en potensiell fare for andre.

Så stå gjerne over vaksinen, men ikke begynn å grine når andre ikke vil ha deg i nærheten.

Forøvrig er inntrykket mitt at de fleste som ikke vil ta vaksine regner med at risikoen for sykdom forsvinner ved at så mange andre tar den.

De er snyltere med andre ord. Og mange av dem er bare redd for sprøyter.

De rent prinsippfaste er i et mindretall blant vaksinenekterne. Det er mitt inntrykk.

Heldigvis viser tallene fra Oslo at det er veldig få som ikke tar vaksinen. Det er få snyltere mao.

1
basillen [sitat…] Dette er jo nettopp det jeg og flere andre meddebattanter har uttrykt bekymring for i lengre tid nå: At den presedensen som nå har blitt satt har senket terskelen betrakte...

? Vil vi da bare la dette gå sin gang slik vi gjorde i år 2000? Eller vil vi bli fristet til å ta i bruk verktøyene fra 2020/21 igjen?

Jeg frykter sistnevnte.

Disse verktøyene vil aldri i verden bli tatt i bruk ved en influensesong. selv en som er røffere enn vanlig.

Jeg er helt sikker. Du kan gjerne ta dette innlegget og legge det i et word dokument og ta det fram til spott og spe om det engang skulle skje.

1
William_S3 Ja tiltakene i fjor og i år har skapt en slags presedens. Husker da svineinfluensaen herja så fokuserte man på god håndhygiene for det meste og det var det. Ingenting stengte. God...

Nå er det sosial distansering, 2 meters avstand, munnbind, ikke flere enn 2 besøkende i eget hjem, karantenehotell etc. etc. som gjelder til alle potensielt farlige virus har blitt utryddet!

Selvsagt vil disse "verktøyene" blitt tatt frem igjen og igjen i uoverskuelig fremtid - denne helseangsten vil byråkrater og politikere bruke kynisk for alt det er verdt i sine maktspill - godt hjulpet av sensasjonshungrige medier...

1
oddvar_kjempebra Problemet er bare at da er du også en potensiell fare for andre. Så stå gjerne over vaksinen, men ikke begynn å grine når andre ikke vil ha deg i nærheten. Forøvrig er inntrykket m...

Så stå gjerne over vaksinen, men ikke begynn å grine når andre ikke vil ha deg i nærheten.

Hvis vaksinen virker som den skal er det jo ikke farlig for deg å ha uvaksinerte rundt deg. Er du redd at vaksinen ikke virker.?

1
Deila "The new world order" og at verden som den var før mars 2020 aldri kommer tilbake igjen.

"The new world" og at verden som den var før mars 2020 aldri kommer tilbake igjen.

Jeg leste også hva han skrev, men spørsmålet var hva som gjør det til en konspirasjonsteori. Verden var ikke den samme etter første eller andre verdenskrig heller. En konspirasjonsteori innebærer som regel noen som konspirerer. Basillen kan sikkert svare for seg selv, men hvem er det du mener at han mener konspirerer her?

1

Det kan godt være at noe har endret seg for godt etter dette, men om ikke så alt for lenge så lever vi normalt igjen som før mars 2020. Og det er i grunn det jeg vil si om den saken.

1
Laster...