Likestilling

Strå

Det farligste for kvinner er medd

[Aftenposten](</system/edit/post/id/42266577/den%20samlede trusselen fra krig, trafikkulykker, og sykdommer som malaria og kreft>) slår opp en Unicef-rapport i dag. Den antyder at på verdensbasis er menn mer skadelig for kvinner enn den samlede trusselen fra krig, trafikkulykker, og sykdommer som malaria og kreft. Dessverre gjør artikkelen (eller rapporten) ikke forskjell på landene i verden. Frekt antar jeg at norske menn utgjør en liten risiko for kvinner, noe jeg i hvert fall er veldig glad for. På verdensbasis deriomot, er ikke kampen for lik respekt for begge skjønn, likeverd og slike greier ikke over.

Mine spørsmål er om norske 1: kvinner også kjemper for kvinner i andre land? 2: menn gjør noe for å endre andre menns holdninger mot kvinner?

1
33 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Æsj, jeg gikk fem på.

1: Det er ikke Unicef, men Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces

2: Rapporten er fra 2005

Det tok litt tid før jeg så årsstempelet på rapporten og så riktig navn. Innholdet er dog det samme.

1

Frekt antar jeg at norske menn utgjør en liten risiko for kvinner, noe jeg i hvert fall er veldig glad for. På verdensbasis deriomot, er ikke kampen for lik respekt for begge skjønn, likeverd og slike greier ikke over.

Du er med andre ord helt uenig i at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt?

Selv om en rapport ferdig i 2014 bestilt av . Justis- og beredskapsministeren, Helse- og omsorgsministeren, og Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, og utført av NKVTS, forteller at du tar helt feil.

I tillegg til dette så avslørte VG for noen år siden at ca elleve kvinner hvert år blir drept av sine menn.

Men ok, du har et poeng, tross alt er det bare hver fjerde kvinne i Norge som får bank av sin mann, mens det på verdensbasis er hver tredje.

Joda, også menn blir utsatt for partnervold, 2 prosent menn og 8 prosent kvinner mellom 20 til 54 år har noen gang erfart slik vold ...

Så da skulle norske fakta være på plass.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Du er med andre ord helt uenig i at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt? Selv om en rapport ferdig i 2014 bestilt av . Justis- og beredskapsministeren...

Du er med andre ord helt uenig i at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt?

Jeez, jeg har ikke sagt at norske menn/menn i Norge ikke utgjør noen fare for norske kvinner, hvor tar du det fra? Jeg skal innrømme at jeg har vært for rund i formuleringene mine, men å lese inn noe jeg ikke har sagt er langt over kanten.

Norske kvinner har det tryggere enn kvinner alt for mange andre steder i verden, det er det jeg glad for. Det er ikke det samme som å si at jeg mener kvinner i Norge ikke er utsatt for fare, vodtekt, mishandling og drap.

1
Strå [sitat…] Jeez, jeg har ikke sagt at norske menn/menn i Norge ikke utgjør noen fare for norske kvinner, hvor tar du det fra? Jeg skal innrømme at jeg har vært for rund i formulering...

Norske kvinner har det tryggere enn kvinner alt for mange andre steder i verden, det er det jeg glad for. Det er ikke det samme som å si at jeg mener kvinner i Norge ikke er utsatt for fare, vodtekt, mishandling og drap

Ok.

Det hørtes bare ut som om du bagatelliserte de problemer norske kvinner lever med, bare fordi det er verre andre steder. En vinkling jeg ikke er komfortabel med.

1

Meh, er litt skeptiskt til noen av påstandene i avis artikkelen , det blir påstått blant annet at kvinner har mer risiko av å dø av vold fra ektemenn i alderen 15-44 år, jeg kan ikke si mye om andre land , men i norge stemmer dette ikke.

http://folk.uio.no/torep/oppsummering-folkehelse-statistikk.pdf

Kvinners største dødsårsåk i 25-44 års alderen er kreft (45%), på andre plass er selvmord (13%)

1
Fanhar Meh, er litt skeptiskt til noen av påstandene i avis artikkelen , det blir påstått blant annet at kvinner har mer risiko av å dø av vold fra ektemenn i alderen 15-44 år, jeg kan ik...

Meh, er litt skeptiskt til noen av påstandene i avis artikkelen , det blir påstått blant annet at kvinner har mer risiko av å dø av vold fra ektemenn i alderen 15-44 år, jeg kan ikke si mye om andre land , men i norge stemmer dette ikke.

Dette gjelder ikke for Norge, men for enkelte land som India og en del andre land, Afghanistan f eks

1

Jau, stemmer sikkert det , artikkelen var ikke helt bra skrevet siden den sjeldent klargjorde nøyaktig hvor statistikkene kom fra.

nå er det for sent for meg å pløye igjennom unicef rapporten idag så får heller ta det imorgen.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Du er med andre ord helt uenig i at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt? Selv om en rapport ferdig i 2014 bestilt av . Justis- og beredskapsministeren...

Hm. Det du sier er altså at 10% av norske kvinner er utsatt for voldtekt. Mens 8% er utsatt for vold..

Tror du de kvinnene som har vært utsatt for voldtekt har krysset nei på spørsmål om de har vært utsatt for vold? Eller stemmer ikke statistikken helt?

1
Dvele Hm. Det du sier er altså at 10% av norske kvinner er utsatt for voldtekt. Mens 8% er utsatt for vold.. Tror du de kvinnene som har vært utsatt for voldtekt har krysset nei på spørs...

Hm. Det du sier er altså at 10% av norske kvinner er utsatt for voldtekt. Mens 8% er utsatt for vold..

Gardsdattra sier da ganske tydelig at det er partnervold 8 % av kvinnene har opplevd. Eller mener du at alle som voldtar er kvinnens partner eller skal ses på som partner? Tulla, du mener sikkert ikke det.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Ok. Det hørtes bare ut som om du bagatelliserte de problemer norske kvinner lever med, bare fordi det er verre andre steder. En vinkling jeg ikke er komfortabel med.

Mulig det kan forstås som bagatellisering. Det er overhode ikke slik ment.

Det som er bra i Norge er at partnervold og voldtekt ikke lenger er akseptert i Norge som helhet. Vi har klart å redusere vold og aksept for vold, selv om vi ikke er i mål. Ikke bare det, men vold mot menn begynner også å komme i fokus. Noen idioter fniser av det, pinglete mann lissom, men stadig flere aksepterer at det også er et problem.

2

Mine spørsmål er om norske 1: kvinner også kjemper for kvinner i andre land? 2: menn gjør noe for å endre andre menns holdninger mot kvinner?

Spørsmålene mine handlet egentlig om norske kvinner og menn gjør noe for å forbedre kvinners posisjon andre steder. Eller er norske kvinner fornøyd med at den 0,07 prosenten i vårt hjørne har fått det bedre - og norske menn uten ansvarsfølelse for påvirkning av menn andre steder. Litt klønete formulert altså.

Om meg selv: Jeg stiller gjerne kritiske spørsmål osv. når jeg møter folk jeg oppfatter har gammeldagse/rare/farlige holdninger til kvinners og menns plikter, plass og problemer. Som når en svigerinne sa noe i retning av at mannen ikke kunne passe barna! Og en svigerbror i USA dro fram beltet for å tukte barna.

Gjør du noe?

1

Den antyder at på verdensbasis er menn mer skadelig for kvinner enn den samlede trusselen fra krig, trafikkulykker, og sykdommer som malaria og kreft. Dessverre gjør artikkelen (eller rapporten) ikke forskjell på landene i verden. Frekt antar jeg at norske menn utgjør en liten risiko for kvinner, noe jeg i hvert fall er veldig glad for.

Tja, jeg tipper at norske menn pr. i dag utgjør en større trussel for norske kvinner enn krig og malaria, ihvertfall...

1
GARDSDATTRA [sitat…] Du er med andre ord helt uenig i at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt? Selv om en rapport ferdig i 2014 bestilt av . Justis- og beredskapsministeren...

GARDSDATTRA skrev:

Men ok, du har et poeng, tross alt er det bare hver fjerde kvinne i Norge som får bank av sin mann, mens det på verdensbasis er hver tredje.

Joda, også menn blir utsatt for partnervold, 2 prosent menn og 8 prosent kvinner mellom 20 til 54 år har noen gang erfart slik vold ... "

--- Her må det vel vere noe som ikke stemmer? Hver fjerde kvinne (dvs 25 %) FÅR bank av sin mann, mens 8 % av kvinner NOEN GANG har erfart slik vold?

1
Thyra GARDSDATTRA skrev: Men ok, du har et poeng, tross alt er det bare hver fjerde kvinne i Norge som får bank av sin mann, mens det på verdensbasis er hver tredje. Joda, også menn blir...

Joda, også menn blir utsatt for partnervold, 2 prosent menn og 8 prosent kvinner mellom 20 til 54 år har noen gang erfart slik vold ... " --- Her må det vel vere noe som ikke stemmer? Hver fjerde kvinne (dvs 25 %) FÅR bank av sin mann, mens 8 % av kvinner NOEN GANG har erfart slik vold?

Det har du rett i, eller kanskje ikke?

Forklaringen er som følger, Amnesty står bak den undersøkelsen utført av NIBR som konkluderte med at hver fjerde kvinne en eller annen gang har blitt utsatt for partnervold.

Amnesty tok i sin undersøkelse med rubbel og rake, mens NKVT (bestilt av regjeringen) som står bak den andre bare tok med vold det ikke kan reises tvil om.

Ser at Amnesty har kommet fram til at i underkant av 10% av norske kvinner har vært utatt for grov vold, mens regjeringens undersøkelse sier litt i underkant av 9%. Så kommer alle som har vært utsatt for mildere former for vold og trekker opp tallene.

Altså har regjeringen vært strengere i sine voldsdefinisjoner enn det Amnesty har vært.

Dette kan forklares med at Regjeringen er interessert i så små tall som mulig, det sparer staten penger på, mens Amnesty har stikk motsatt utgangspunkt.

1
Strå [sitat…] Spørsmålene mine handlet egentlig om norske kvinner og menn gjør noe for å forbedre kvinners posisjon andre steder. Eller er norske kvinner fornøyd med at den 0,07 prosent...

Spørsmålene mine handlet egentlig om norske kvinner og menn gjør noe for å forbedre kvinners posisjon andre steder. Eller er norske kvinner fornøyd med at den 0,07 prosenten i vårt hjørne har fått det bedre - og norske menn uten ansvarsfølelse for påvirkning av menn andre steder. Litt klønete formulert altså.

Det jeg vet er at frivillige fra Norge er tungt inne med hjelp til overgrepsutsatte i Kongo, i Afghanistan og mange andre steder.

Frivillige er blant annet Leger uten grenser, Amnesty, Røde Kors og en mengde av andre lag og foreninger.

1
Goblin_9 [sitat…] Jeg formoder at dette er tilfeller som er kommet fram i undersøkelsen, men som ikke er politianmeldt eller på annen måte har kommet til kjennskap i helsevesenet, familierå...

Dette er garantert tilfeller som har kommet fram i undersøkelsene ja.

En ting er at det er svært få tilfeller som blir anmeldt, men da de fleste saker blir henlagt, så kan jeg ikke forstå hvordan en henlagt sak kan figurere i en undersøkelse som en sak om utført vold. Ei heller en sak der retten har avsagt en frifinnelsesdom kan telles som utført vold.

Selv om det kan ha vært utført vold i både den saken som blir henlagt, og den som ender med frifinnelse.

Derfor blir kvinner stilt spørsmål direkte, der de helt anonymt fritt kan fortelle, eller krysse av på et skjema.

De fleste som i slike undersøkelser forteller om partnervold har aldri verken anmeldt eller fortalt det til noen. Da især ikke til helsevesenet som gjerne får en alternativ historie om skadene hun er påført.

Kvinner tier om dette, det er tross alt skambefengt.

1
GARDSDATTRA [sitat…] Det har du rett i, eller kanskje ikke? Forklaringen er som følger, Amnesty står bak den undersøkelsen utført av NIBR som konkluderte med at hver fjerde kvinne en eller ann...

GARDSDATTRA skrev:

Det har du rett i, eller kanskje ikke?

Forklaringen er som følger, Amnesty står bak den undersøkelsen utført av NIBR som konkluderte med at hver fjerde kvinne en eller annen gang har blitt utsatt for partnervold."

-- Ok, jeg tolket deg slik at hver fjerde kvinne blir utsatt for partnervold her og nå, ikke at de en eller annen gang har blitt utsatt for det.

1

Lignende innlegg

Aktuelt frode57 Siste svar

Ukraina vinner!

I følge propaganda så vinner Ukraina. Russerne skyter mot kjernekraftverk som de kontrollerer. Så sier også EU i sin kommentar. Livet har blitt litt farligere. Da er det godt media tier mer om Ukrain...
2
8 svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
43 svar

Støre er TVUNGET av opposisjonen . . . .

Hvorfor skriver Dagbladet "Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget" . . .. ? Når det vitterlig er slik at Støre er TVUNGET av opposisjonen til et hastemøte. Det var iflg Støre IKKE aktuelt...
Bilde

Støre kaller inn til strøm-hastemøte på Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et hastemøte om strømsituasjonen mandag klokken 8.30.


Bilde www.msn.com
1
7 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Matvareprisene stuper

Så er forsyningslinjene oppe og går igjen . I Danmark struper folk inn kjøpene sine. Internasjonalt så er det stup i matvarepriser . Les Jyllandsposten og Bloomberg. Det er lysere tider i møte.
1
3 svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
0 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
2 svar
Laster...