Likestilling

XY583

Stop feminismen!

Jeg er for at kvinnen i vårt land skal behandler med respekt og kjærlighet. Men feminismen blir så alt for ofte til "mannshat". Kan ikke jeg få stå sammen med kjæresten min om at hun skal få en bedre hverdag, at vi skal få det bedre. At hun skal få bedre lønn og mer tilrettelagt permisjon.

Ikke gjør kampen om kvinners rettigheter til en kamp mot menn. Fokuset ligger på feil plass:

Kvinner skal ikke ta... menn skal gi!

1
24 svar

Ikke gjør kampen om kvinners rettigheter til en kamp mot menn. Fokuset ligger på feil plass:

Kvinner skal ikke ta... menn skal gi!

Det er jo du som gjør det og ingen annen. I god nettroll-stil.

"Kvinner skal ikke ta ...menn skal gi!"

Menn HAR og skal gi det de måtte kunne klare seg uten - slik at kvinner FÅR av de snille mennene. Men kvinner skal ikke komme-her-og-komme-her å drive å TA noe fra mennene som HAR fordi de mener de har noen rett til å gjøre det (feminisme)....fordi de har ingen rett til å ta noe som ikke er deres...liksom...

Jaja..sånn går no' dagene.

1
joplina [sitat…] Det er jo du som gjør det og ingen annen. I god nettroll-stil. "Kvinner skal ikke ta ...menn skal gi!" Menn HAR og skal gi det de måtte kunne klare seg uten - sl...

Både du og trådstarter er på et sidespor her. Relasjoner handler selvfølgelig om og ta og gi og gjensidig respekt.

Likestilling handler om like rettigheter og utgangspunkt, så er det opp til hver enkelt av oss hva vi bruker denne muligheten til.

Både menn og kvinner som føler seg diskriminert i vårt samfunn her et ansvar for og ta tak i situasjonen selv.

1
Farmer Både du og trådstarter er på et sidespor her. Relasjoner handler selvfølgelig om og ta og gi og gjensidig respekt. Likestilling handler om like rettigheter og utgangspunkt, så er d...

Likestilling handler om like rettigheter og utgangspunkt

Dagens feminisme/feminister kjemper for kvotering og særbehandling.

Det er også grunnen til at mange kvinner ikke lenger vil omtale seg selv som feminister, selv om de står for like rettigheter og utgangspunkt. Likestilling har vi i Norge.

1
joplina [sitat…] Det er jo du som gjør det og ingen annen. I god nettroll-stil. "Kvinner skal ikke ta ...menn skal gi!" Menn HAR og skal gi det de måtte kunne klare seg uten - sl...

fordi de har ingen rett til å ta noe som ikke er deres...liksom...

Det var vanskelig å følge deg her. Mener du kvinner HAR rett til å ta alt de/dere føler dere har rett til? Eller gjelder det bare når menn har noe en kvinne mener seg berettiget til?

1
fruitman [sitat…] Dagens feminisme/feminister kjemper for kvotering og særbehandling. Det er også grunnen til at mange kvinner ikke lenger vil omtale seg selv som feminister, selv om de stå...

Vi er bra likestilte ja. Noen negative utslag på likestilling har vi. Men dette gjelder både kvinner og menn.

Feministbegrepet er kuppet av enkelte grupper som har fått spillerom til og definere dette, ut fra sitt ståsted. Det beste for likestillingen pr i dag hadde vel vært og unngå populistisk retorikk som skaper ytterpunkter.

1
frankolainen Javel... Men mener du at kvinner har rett til å ta hva de måtte ønske så lenge de tar det fra en mann? Jeg er fullstendig enig med trådstarter. Feminismen handler ikke lengre om li...

Men mener du at kvinner har rett til å ta hva de måtte ønske så lenge de tar det fra en mann?

Si meg, er du helt på styr...?

Hverken menn eller kvinner har rett til å ta hva de måtte ønske fra den andre.

- Så da kan vel du fortelle meg hva det er kvinner/feminister tar fra menn fordi de ønsker det - slik at menn står tomhendt tilbake. For jeg aner ikke hva det skulle være.

Menn og kvinner er begge mennesker og borgere. De skal ha like muligheter og like rettigheter som borgere og mennesker i det store og det hele. Hvordan enkeltmennesker og par innordner seg i det private samliv for å få hverdagen,hus, hjem og barn til å gå rundt og fungere blir en privatsak.

Det er fortsatt i 2019 et voldsomt gnål om feminister og feminisme i devaluerende vendninger - men per i dag så vet jeg ikke hvorfor disse konspiratorisk skal gjøres til monstret-under-senga-som-snart-angriper.

-Hva er det de gjør som angriper menn og som faktisk fratar menn sine muligheter og rettigheter i samfunnet, samt undertrykker norske menn av i dag??

Hvilke rettigheter og muligheter har menn mistet de siste 10 år...for jeg regner med at det må være en god del...?

- Eller er det ikke det og har de ikke blitt fratatt noe - men tanken om at de har planer om det gis aktiv førstehjelp i tilfelle de skulle prøve seg på det...?

Jeg forventer at du har alle svar for hånden og ser frem til å tilegne meg din kunnskap og lære meg noe nytt

1
joplina [sitat…] Si meg, er du helt på styr...? Hverken menn eller kvinner har rett til å ta hva de måtte ønske fra den andre. - Så da kan vel du fortelle meg hva det er kvinner/feminister...

Si meg, er du helt på styr...?

Som jeg begynte med - jeg klarer ikke forstå hva det egentlig er du prøver å formidle når du skriver:

"Men kvinner skal ikke komme-her-og-komme-her å drive å TA noe fra mennene som HAR fordi de mener de har noen rett til å gjøre det (feminisme)....fordi de har ingen rett til å ta noe som ikke er deres...liksom..."

Selvfølgelig har ikke kvinner noen rett til å ta noe som helst som ikke er deres. Det inkluderer jobber. Hvor mange kvinner har blitt kvotert inn til fordel for betydelig bedre egnede menn? Trenger du kanskje eksempler?

1
frankolainen [sitat…] Som jeg begynte med - jeg klarer ikke forstå hva det egentlig er du prøver å formidle når du skriver: "Men kvinner skal ikke komme-her-og-komme-her å drive å TA noe f...

Selvfølgelig har ikke kvinner noen rett til å ta noe som helst som ikke er deres. Det inkluderer jobber. Hvor mange kvinner har blitt kvotert inn til fordel for betydelig bedre egnede menn? Trenger du kanskje eksempler?

Ja, jeg trenger dine gode,opplysende eksempler på uegnede kvinner uten relevant utdannelse eller relevant kompetanse som skviser betydelig bedre egnede menn med relevant utdannelse og kompetanse. Jeg gleder meg på å se hvor mange du klarer å hoste opp faktisk...

- For det er vel ikke slik at fullstendig uegnede personer (kvinner i dette tilfelle) som ikke har snøring eller kompetanse på hva en stilling innebærer (ufaglært rett fra kjøkkenbenken liksom) - blir kvotert inne fremfor menn som er betydelig bedre egnet og har rett utdannelse og god kompetanse på feltet...Er det vel..?

Men det kan jo hende at arbeidsplassen er villig til å utdanne henne mens hun jobber..?

Menn får 2 kjønnspoeng ved:

veterinær og dyrepleie ved NMBU,

sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole og Universitetet i Agder (UIA).

Menn som søkte seg inn på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO og UiB med sitt førstegangsvitnemål, fikk i år ett tilleggspoeng. Dette for å skape en større kjønnsbalanse på studiet. Det samme gjelder ved studiet på NTNU. Bare sånn for å nevne noe.

Ellers vet jeg – fordi det skjer i egen kommune – at når stillinger lyses ut i den kommunale rus- og psykiatriomsorgen og miljøtjenesten (psykisk utviklingshemmede), så står det at menn spesielt oppfordres til å søke. Og menn går foran kvinner ved ansettelse – fordi det har vist seg viktig at en større andel menn jobber innenfor dette feltet som har et kvinnelig flertall.

Jeg vet at kvinner (kjenner faktisk 2 stk) med relevant utdannelse og kompetanse har måttet vike for ufaglærte menn som har fått tilbud om å ta helse-og omsorgsarbeiderutdaning ved siden av å jobbe innenfor omsorgen. På den måten skaffer de seg utdannelse og kompetanse mens de jobber.

- Og hva så….de trengs i tjenesten.

1
joplina [sitat…] Ja, jeg trenger dine gode,opplysende eksempler på uegnede kvinner uten relevant utdannelse eller relevant kompetanse som skviser betydelig bedre egnede menn med relevant u...

Jeg vet at kvinner (kjenner faktisk 2 stk) med relevant utdannelse og kompetanse har måttet vike for ufaglærte menn som har fått tilbud om å ta helse-og omsorgsarbeiderutdaning ved siden av å jobbe innenfor omsorgen. På den måten skaffer de seg utdannelse og kompetanse mens de jobber. - Og hva så….de trengs i tjenesten.

Nei, dem trengs nødvendigvis ikke, når det på samme tid, sto to bedre kvalifiserte kvinner klar til tjeneste i stede. Man risikerer faktisk at dette går ut over både motivasjon og dedikasjon, til disse som faktisk har kostet på seg denne kompetansen på egen hånd. Disse faglærte ville i ganske lang tid fremover hatt noen år forsprang kontra ufaglærte.

Det er med andre ord ikke gitt at kvoteringen av mindre kvalifiserte som av politiske årsaker gir den samfunns effekten man ønsker, satt opp i mot alternativet.

1
joplina [sitat…] Ja, jeg trenger dine gode,opplysende eksempler på uegnede kvinner uten relevant utdannelse eller relevant kompetanse som skviser betydelig bedre egnede menn med relevant u...

Ja, jeg trenger dine gode,opplysende eksempler på uegnede kvinner uten relevant utdannelse eller relevant kompetanse som skviser betydelig bedre egnede menn med relevant utdannelse og kompetanse. Jeg gleder meg på å se hvor mange du klarer å hoste opp faktisk...

[Slettet]

1
joplina [sitat…] Ja, jeg trenger dine gode,opplysende eksempler på uegnede kvinner uten relevant utdannelse eller relevant kompetanse som skviser betydelig bedre egnede menn med relevant u...

- Og hva så….de trengs i tjenesten.

Trengs menn i kvinnedominerte yrker fordi kvinner ikke klarer jobben? Hvorfor er det en uforholdsmessig stor andel mannlige ledere innenfor sykepleierledelse når et massivt flertall av sykepleiere er kvinner?

1
frankolainen [sitat…] [Slettet]

Fra din egen link :

"Statsråd utnevnte tre nye sjefer i Forsvaret fredag 21. juni 2019. Kontreadmiral Elisabeth Natvig blir viseadmiral og ny sjef Forsvarsstaben. Kontreadmiral Louise Dedichen blir viseadmiral og ny sjef for Militærmisjonen i Brussel, mens generalmajor Eirik Kristoffersen blir ny sjef i Hæren.

Forsvarssjefen samlet de tre nyutnevnte sjefene i forsvarsstaben rett etter at utnevnelsene var offentlig, og alle tre takket forsvarssjefen for tilliten da de mottok gratulasjoner og blomster. De nye sjefene var også meget glade på hverandres vegne, og gratulasjonene satt løst.

Jeg er meget fornøyd med utnevnelsene, og ønsker å gratulerer alle tre. Det var mange gode kandidater med forskjellige erfaring og bakgrunn til alle stillingene. Med denne utnevnelsen har vi fått de best egnede til stillingene. Alle tre er valgt på bakgrunn av de meget gode resultatene de har oppnådd i sine nåværende posisjoner, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Louise Dedichen har vært sjef for Forsvarets høgskole siden 2008, og har også tidligere hatt stilling i Militærmisjonen i Brussel. Nå skal hun lede avdelingen.

Forsvarssjefen sier Dedichen gjennom mange år har demonstrert godt lederskap og levert resultater på meget høyt nivå som sjef for Forsvarets høgskole. Hun har håndtert omleggingen av skolesektoren og de vanskelige problemstillingene knyttet til dette på en utmerket måte, bemerker admiral Bruun-Hanssen.

– Louise Dedichen er svært engasjert, og meget god til å fokusere på det som er viktig. Hun har solid kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk fra sin periode ved FHS. Dette er vesentlige egenskaper for å fremme norske synspunkt i NATOs militærkomité."

- Dedichen ser ut å være godt kvalifisert til den jobben hun fikk - mens du bare er opptatt av at hun er kvinne - og derfor mener at hun er udugelig og kommer typ "rett fra kjøkkenbenken" der hun hører hjemme - hvilket åpenbart reflekterer DITT kvinnesyn og ikke noe annet

1
joplina Fra din egen link : "Statsråd utnevnte tre nye sjefer i Forsvaret fredag 21. juni 2019. Kontreadmiral Elisabeth Natvig blir viseadmiral og ny sjef Forsvarsstaben. Kontreadmira...

Dedichen ser ut å være godt kvalifisert til den jobben hun fikk - mens du bare er opptatt av at hun er kvinne -

Ser ut til å være... Kjenner du noe til de hun konkurrerte med? Ta Odin Johannessen for eksempel. Vesle frøken Dedichen når ikke Odin opp til pungskinnet en gang. Og han er ikke spesielt høy. Frøkna har ikke et fnugg av operativ erfaring.

Jeg driter i hvilke kjønnsdeler hun har, men hun var IKKE den best kvalifiserte søkeren.

1
frankolainen [sitat…] Ser ut til å være... Kjenner du noe til de hun konkurrerte med? Ta Odin Johannessen for eksempel. Vesle frøken Dedichen når ikke Odin opp til pungskinnet en gang. Og han e...

Ta Odin Johannessen for eksempel. Vesle frøken Dedichen når ikke Odin opp til pungskinnet en gang.

"Generalmajor Odin Johannessen (57) blir ny direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Johannessen er i dag sjef for Hæren.

– Vi er svært tilfreds med å få Odin Johannessen på laget, sier styreleder Tore Eugen Kvalheim i NSR.

Da det ble kjent at Johannessen skulle gå av som sjef for Hæren, opplyste Forsvaret at han skulle videre i ny jobb sved NATOs hovedkvarter i Brussel. De planene er nå endret.

Jeg fikk en jobb i NATO, men har valgt å takke ja til jobben i NSR. Det er en unik mulighet for meg til å jobbe innenfor et meget viktig område. Jeg synes samtidig det er litt for tidlig å sitte i ro når man blir pensjonist som 60-åring og nå fikk jeg mulighet til å ta en ny jobb før den tid, sier Johannessen til Forsvarets forum.

Johannessen tiltrer 1. september 2019.

(©NTB)"

Han takket altså NEI til en jobb ved NATOs hovedkvarter i Brüssel i Belgia som Director Operations and Planning Division i International Military Staff , for en direktørstilling i næringslivet

Om Næringslivets Sikkerhetsråd

"er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Arbeidet gjøres gjennom formaliserte og aktive nettverk bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt rådgivning, kurs og seminarer.

Kriminalitet koster samfunnet og virksomhetene enorme summer hvert år og de fleste virksomheter rammes. For at virksomheten skal treffe de riktige beslutninger om sikkerhetstiltak, må ledere og ansatte bevisstgjøres. NSR gir råd og oppdatert informasjon om sikkerhetstiltak mot informasjonsspionasje, sabotasje, narkotika, ran, terrorisme, organisert kriminalitet, bedragerier, utpressing, korrupsjon, datakriminalitet m.v"

Odin Johannessen fremstår som svært fornøyd med tingenes tilstand - men du er visst fryktelig opprørt på hans vegne ...eller kanskje fordi HAN ikke er det :D

1

Kan vel defineres som et problem dersom kjønn er viktigere enn kompetanse.

Et større problem er hvordan et økende antall unge menn ser på sin egen rolle i samfunnet av i dag. Ikke spesielt lystig lesning..

Psykologen Spitznogle sier

"Menn taper terreng på stadig flere arenaer. De utkonkurreres på høyere utdanning og i prestisjeyrker. Kvinner favoriseres i rettsvesenet og menn opplever ulikhet for loven. Fedre utsettes for samværssabotasje og taper kontakt med egne barn etter samlivsbrudd. Nesten hver fjerde mann er ufrivillig barnløs som følge av sosial seleksjon, og flere får ikke tilgang på sex. Er den norske mannen i ferd med å bli vårt samfunns lavere kaste?"

Som følge av dette har det de seneste årene dukket opp nettsamfunn som kaller seg MGTOW -- "Men going their own way" fått vind i seilene. Denne bevegelsen kan ses på som en reaksjon på feminisering av vestlige samfunn der menn taper på nesten alle fronter i samfunnet, og spesielt på familiefronten. Dette har medført at disse mennene mener at særlig ekteskapelige forhold med moderne kvinner koster mer enn det smaker, og avstår derfor fullstendig. Mest ser de skjebnen til noen av sine få venner som har samboerskap bak seg, og som mister det aller meste av kontakten med sine barn. Dette vil MGTOW-samfunnet advare sine meningsfeller å gå inn i.

Iflg psykologen Spitznogle er MGTOW -bevegelsen motivasjon å innta en mestringsstrategi for å ta fullstendig

"eierskap i egen situasjon, og avstå fra alt som handler om kvinner, kjærlighet og barn. Følelsen av ensomhet løses med en slags: Om du ikke vil leke med meg, vil ikke jeg leke med deg-strategi. Det kan ligge mye selvbemektigelse i den slags, men enkelte stemmer har sagt at disse mennene ikke bare går sin vei; de er sendt på vei, av kvinner som velger dem bort."

Ikke særlig positive trender i retning av å øke antall nye borgere i vestlige land altså.. På toppen av dette er sædkvaliteten hos unge vestlige menn en katastrofe siden bare 45-50% av sæden deres er levedyktig. Og den er raskt fallende. En gjennomsnittlig 80-90 åring i Tibet er bedre egnet å føre slekten videre. "Soyboys" er med andre ord blitt normalen i vestlig land

Noen kloke kvinner etterlyser en handlingsplan mot det usjenerte og åpenlyse hatet som får lov å rette seg mot menn. Ja menn i alle aldre er "offer" for dette ikke korrigerte og uimotsagte hatet. Antagelig er det ingen grunn til å tro at bevegelser som MGTOW, og for den del Incels også, vil ha noen som helst innvirkning på statsfeminismens monotone gange mot undergangen. Noen tar til og med til orde for å velge bort guttefostre i utgangspunktet siden gutter statistisk sett medfører større problemer både i oppvekst og i voksenlivet. Hvorfor ikke eliminere et problem først som sist.

2

Feminismen er forlengst avgått ved døden. Den ene delen er blitt radikalisert, type Ottar. Den andre delen er bare sprø, type blogger. Den tredje delen er maskulinisert, type suksessrik forretningskvinne verre enn menn. De kvinner som kommer inn under kategorien normale kvinnfolk som strever med å holde familie og samfunn på beina blir ferre hver 8. mars som går.

2

Sannelig har feministene vært flinke til å bløffe - fra likestilling=like muligheter til likestilling=like mange (eller ok med flere) kvinner.

Det er dette samfunnet jobber for; fra særbehandling til barneros etterpå. Selv i vanlige grasrotorganisasjoner bruker man ressurser på kvinnegrupper som med barn- og ungdomsgrupper.

Nå har det vært bruduljer rundt at menn er de overlegent rikeste (basert på egeninnsats) som bekymrer bl.a. kvinneflokken i NRK. Her **skal **det tydeligvis også være “likestilling” nemlig.

Og ikke har de tid til å føde barn lengre, nå er fødselsraten nede på 1.56. Da dukker det opp begreper som å få barn på “gammelmåten” vs. den “moderne” som er kunstig befrukning (når de er kommet nærmere bestemorsalder). Dette er en galskap selv noen kvinner ser, men det ties. Ok, da får det gå sin gang til alt forhåpentlig ramler sammen til slutt.

TS: Kvinner må lære seg at respekt er noe man skal fortjene og ikke få i fanget hele tiden.

1

Problemet med dagens feminisme sammenlignet med første- og andrebølgen var at de to sistnevnte rørte ved faktisk urettferdighet som f.eks stemmerett og annen rettslig urett. I dag sås det "sannheter" om at kvinner i vestlige land får mindre betaling enn menn. Det gjør de ikke, men de jobber ofte mindre og velger jobber som er mindre betalt, som f.eks ved at flere kvinner jobber i offentlig sektor vs menn i privat.

Det er ikke dermed sagt at kvinner ikke har noe å kjempe for, men siden kvinnebevegelsen har blitt såpass politisert og dratt på venstresiden så har de vært for feige til å løfte diskusjonen rundt solidaritet med kvinner på verdensbasis, enten det er kvinner på Afrikas horn som blir kjønnslemlestet, kvinner som blir voldtatt og drept i Pakistan og India, kvinner som blir kidnappet og giftet bort i Tsjetsjenia, Dagestan og eller i Sentral-Asia etc. I stedet henger man seg på håpløse ord som "mansplaining" og "manspreading", samt at man skisserer en verden der menn i Vesten har det så mye bedre enn kvinner.

Menn i Vesten har da også sine utfordringer med tanke på at de er mest utsatt for oppsigelser i arbeidslivet, overrepresenterer selvmordsstatistikker, har vanskelige soningsforhold i fengsel preget av vold og voldtekt etc.

2
Laster...