Likestilling

Kistespiker

Hvordan få til likelønn i Norge.

Gitt ulike typer tiltak og virkemidler over de siste 40 årene så er fremdeles situasjonen at lønnsforskjellene fortsetter. Ulikhetene er der fremdeles selv om mulighetene er bedre enn noen gang. Faktisk i flere tilfeller faktisk også bedre for kvinner.

Så hva skal egentlig til ?

Bør kvinner tjene 10-20 % mer enn menn for å kompensere for husarbeidet. Er det dit vi er på vei?..

1
2 svar

Det er ikke lønns forskjeller i Norge i dag. Men det er forskjeller i hva yrkene tjener. I det offentlige er lønninger lavere en i det private. Når vi så vet at det er flere kvinner i det offentlige så vil kvinner som gruppe kommer dårligere ut. Men enkvinnelige lærer har lik lønn som sin mannlige kollega gitt samme annsinitet og utdanning. Slik er hele det offentlige lagt opp. Også i det private næringsliv

er det vanskelig å finne kjønnsforskjeller.

1

Det er menn som gjør mer husarbeid og det er menn som gjør mindre men å forlange at alle gjør absolutt alt likt høres mer ut som en diktators våte drøm ikke et ideal vi bør strekke oss etter. Noen liker matlaging andre finner sin zen i plenklipping og folding av tøy å forlange at man følger andres meninger heller enn la par selv finne ut hvordan de fordeler husarbeid og annet er ikke den veien jeg vil gå. Selv gjør jeg alt husarbeid plenklipping etc uten at det gjør meg noe i forhold til for hundre år siden så tar ikke alminnelig husarbeid all ens fritid.

1
Laster...